Updates Artikelen Franklin Ter Horst

Posted by admin | | dinsdag 7 juli 2015 10:25 am

Obama haat Israël

Het gaat hier om de meest Israël vijandige Amerikaanse president ooit! Barack Hussein Obama is vanaf het begin van zijn presidentschap bezig Israël als een pariastaat neer te zetten. Steeds opnieuw leidt Israëls aankondiging nieuwe woningen te willen bouwen in onder meer Jeruzalem tot felle afkeurende reacties van zijn kant. Hij doet geen enkele moeite zijn afkeer van de Joodse staat te verbergen en stuurt regelmatig aan op een frontale botsing met de regering van Benjamin Netanyahoe. In het begin van zijn regeerperiode maakte hij al bekend dat er ‘diplomatieke afstand moest worden gecreëerd’ tussen de VS en Israël om het ‘vredesproces’ een kans te geven. Israëls historische recht op de stad Jeruzalem en de aloude Bijbelse gebieden Samaria en Judea, wordt door hem met voeten getreden en de eeuwenoude band met de stad bewust genegeerd. Alle aandacht richt zich op de installering van een PLO-terreurstaat. Zij die menen ongestraft het Bijbelse land te kunnen verdelen, en de kinderen van Israël uit hun huizen te kunnen verdrijven, zullen zich deerlijk vergissen.  

 

Godsspraak over Egypte

De meeste Egyptenaren zien nog steeds hun vroegere president Gamal Abdul Nasser- de megalomane misdadiger- als hun held. Op 8 maart 1965 riep hij: ,,We veroveren Palestina niet met haar bodem bedekt met zand, maar met haar bodem gedrenkt in het bloed.” Hij bedoelde het bloed van de bewoners van Israël. Deze uitspraak werd gedaan twee jaar vóór de oorlog van 1967 die op een smadelijke nederlaag uitliep voor Egypte. Nassers’ opvolger Anwar Sadat riep in 1972 dat hij bereid was om een miljoen soldaten op te offeren in de strijd tegen Israël. Wij zullen ervoor zorgen dat de Joden weer terugkeren naar de status die zij vroeger in het Midden-Oosten onder ons hadden:, Hun bestemming is dat zij leven in vernedering en ellende.” Een jaar later, in mei 1973, mobiliseerde hij het Egyptische leger. Maar ook deze oorlog liep uit op een smadelijke nederlaag. De Profeet Jesaja waarschuwde al toch vooral niet op Egypte te vertrouwen. Jesaja 36:6 Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort. De ‘vrede’ tussen Israël en Egypte bestaat slechts op papier.  

 

Het Vaticaan noemt Israël een bezettende macht

Sinds de oprichting van Israël in 1948 staat het Vaticaan aan de kant van Israëls Arabisch-Islamitische vijanden en ontkend Rome het recht van het Joodse volk op een eigen staat. Tijdens de Eerste Intifada was het Vaticaan zelfs een openlijke bondgenoot van de moordende PLO-kliek van terreurmiljardair Jasser Arafat. Ook   ontkent het pausdom al eeuwen stelselmatig de legitieme rechten van het Joodse volk op de stad Jeruzalem. Omdat Jeruzalem tevens geclaimd wordt door de moslims -en dat terwijl de stad niet eenmaal in de Koran wordt genoemd- is het Vaticaan een alliantie aangegaan met de islam. Dit pact tussen Rome en Mekka ontkent de Joodse historische rechten in Jeruzalem en tevens die in het ‘heilige land’. Paus Franciscus noemt de Moefti van Jeruzalem zijn broeder, en dat terwijl deze figuur één de meest kwaadaardige, haat zaaiende moslimleiders is die er op de wereld rondlopen, en die met regelmaat openlijk oproept alle Joden te willen uitroeien. Inmiddels heeft het Vaticaan de verhoudingen met Israël verder op scherp gezet door op 13 mei 2015 de Palestijnse staat officieel te erkennen in een nieuw Verdrag, nog voordat deze terreurstaat is opgericht.. Franciscus is zo gecharmeerd van PLO-terreurleider Abu Mazen dat hij hem heeft beloond met een medaille met daarop een vredesengel om „de slechte geest van oorlog uit de weg te ruimen”. En dat terwijl de leider van de landrovers in Ramallah streeft naar totale vernietiging van Israël. 

 

Archeologische vondsten bevestigen de Bijbel

Met verschillende Bijbelboeken als gids worden er in Israël met regelmaat vondsten gedaan die het verhaal vertellen van Israëls meer dan 3000 jaar oude Bijbelse geschiedenis in het door God toegewezen Heilige Land. De grote internationale anti-Israël lobby wil dat graag anders zien, maar de feiten liegen niet. Zo zijn er onder meer diverse vondsten gedaan die het bestaan van koning David bevestigen.  

 

Oslo-akkoorden het gesloten nepverdrag 

Arafat had in een persoonlijke brief bezworen dat de terreur tot het verleden zou behoren! Maar vanaf het gesloten Oslo nep-verdrag vonden er meer aanslagen in Israël plaats dan ooit tevoren. De Oslo-akkoorden hebben een periode van door Arafat georkestreerd geweld en dood en verderf ingeluid. Het fenomeen van de zelfmoordaanslag deed zijn intrede. Praktisch alle belangrijke uitgangspunten van de Oslo-akkoorden zijn door Arafat en consorten aantoonbaar geschonden, terwijl Israël zich aantoonbaar wel aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Arafat verklaarde openlijk dat hij de ‘vredesonderhandelingen’ gebruikte om Israël uiteindelijk te vernietigen. Zelfs gematigde Arabieren vroegen zich in verbijstering af hoe Israël een overeenkomst kon tekenen met de ‘misdadiger’ Arafat. Op de PLO-radio en televisie was de hele dag te horen: jihad, jihad, doodt de kruisvaarders en doodt de Joden. Desondanks stroomt het geld binnen uit Amerika en Europa. Talloze onschuldige Israëlische burgers hebben het leven verloren door het duivelse Oslo-document en onderzoek heeft uitgewezen dat minstens een half miljoen Israëli’s trauma’s hebben opgelopen.  

 

George Soros multimiljardair en parasiet

Soros wordt omschreven als een man met een volledig gebrek aan enige menselijkheid. Hij is één van de leiders achter de Global Warming Hoax, de Klimaat zwendel. Ook heeft hij de mond vol over “de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde”, en de populatie van de wereldbevolking.  

 

De anti-Israëlische bende binnen de Verenigde Naties

Deze organisatie is volledig geobsedeerd van Israël en de stad Jeruzalem. Het bemoeit zich met geen enkel conflict zo intensief en eenzijdig als met het conflict rond de Joodse nederzettingen in het aloude Bijbelse land Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem. Al wat er vanuit de koker van Verenigde Naties aan “internationaal recht” komt is totaal gecorrumpeerd, omdat deze club wordt beheerst door misdadigerstaten en dan met name door de vereniging van doodsvijanden van Israël, de OIC, de “Organisation of the Islamic Coöperation”, een vereniging van 57 islamitische landen die zich voornamelijk bezig houdt met het indienen van resoluties die Israël veroordelen. Zij die Gods beloften aan Israël negeren en die over Zijn land en Zijn volk willen heersen, die Israël van de aardbodem willen vagen en die een deel van Gods land aan niet-joden willen geven, hebben een verbond met de dood gesloten.  

 

‘Israëlische spionnen in actie’

Voor zover u het nog niet wist: ‘Israël maakt gebruik van vogels en andere dieren om hun vijanden te bespioneren en lastig te vallen.’  

 

PLO terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas)

Deze Mazen volgt zonder enige beperking de tactiek van Arafat van leugens, bedrog en corruptie. Hij is besmet met hetzelfde bloeddorstige virus als zijn voorganger. Mazen noemt het vermoorden van Joden geen terrorisme maar een legitiem verzet tegen de ‘bezetting’ van ‘Palestijns’ land. De wereldleiders en de paus noemen hem desondanks een gematigd en een vredelievend individu. Er zijn echter een aantal problemen gesignaleerd bij deze  ‘perfecte man’. Zo is hij jaren betrokken geweest bij Arafats  moorddadige optreden en bij het financieren van terreur. Hij was erbij toen Arafat probeerde koning Hoessein van Jordanië van de troon te stoten en hij was erbij toen Arafat een spoor van moord en doodslag veroorzaakte in Libanon. Ook is hij betrokken geweest bij de moord op de Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München op 5 september 1972. Zijn ambtstermijn is al sinds januari 2009 verstreken, maar de wereldleiders noemen hem nog steeds meneer de ‘president’.  

 

De opmars van satans barbaren

Wanneer we de beelden van de oprukkende slachters van IS(IS) in Syrië en Irak zien, lijkt het alsof de “overste van deze wereld” zoals de Here Jezus satan in Johannes 12:31,14:30,16:11 noemt, zijn hellehonden op de aarde heeft losgelaten. Het gaat om een goed geoliede moordmachine met als leider Abu Bakr al-Baghdadi een door Amerika in 2009 vrijgelaten moslimextremist. Hij zegt dat IS(IS) zich opmaakt voor een apocalyptische strijd tegen het Westen en dat dit de laatste oorlog is en de Dag des Oordeels nadert.

 

De Bilderbergers

De Bilderbergers oefenen al jaren grote invloed uit op overheden en het manipuleren hiervan. Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.” Miljardair en Bilderberg-ingewijde Kevin Trudeau heeft tijdens een radio/tv-interview met Alex Jones gezegd, dat de machtselite van de wereld en de Bilderbergers vinden dat ’tweederde van de mensheid van de planeet moet verdwijnen’. Trudeau zegt dat het grootste deel van de elite gelooft, dat ze genetisch superieur zijn aan de rest van de wereldbevolking. De Bilderbergers willen naar een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie worden ingezet om de mensheid te controleren en manipuleren. Ze wanen zich heer en meester en menen de macht voor altijd in handen te hebben. Ze hebben echter geen rekening gehouden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. God zal een rechtszaak tegen hen aangespannen.

 

Aardbevingsactiviteit in en rondom Israël

Lichte aardbevingen zijn niet ongewoon in Israël en de landen rondom, maar wetenschappers aan het Israël Geofysisch Instituut zijn van mening dat deze kleine bevingen een voorbode kunnen zijn voor een al lang voorspelde zware aardbeving in Israël en de omliggende landen. Er komen per jaar zo’n 75 aardbevingen voor in Israël. De Joodse historicus Flavius Josephus verteld in zijn geschriften over een enorme aardbeving in 33 voor Christus, waarbij 50.000 mensen werden gedood. De meest bekende is de aardbeving ten tijde van het sterven van de Heere Jezus. Matthéüs 27:54 Eén van de tekenen, door de Heere Jezus zélf voorzegd, is dat er in de eindfase van het huidige wereldbestel een sterke toename zal zijn van verwoestende aardbevingen. De “weeën” zullen heviger worden en de frequentie zal toenemen.  

 

De Russische beer brult weer

Volgens een rapport van de Russische Geheime Dienst (FSB) stuurt het Westen onder leiding van de Verenigde Staten en de NAVO, aan op wereldwijde oorlog. Volgens Vladimir Poetin heeft de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens. Ook zei hij dat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden en sprak van een “extreem gevaarlijke situatie” waarin niemand meer veilig is. Poetin: ,,De éénpolige wereld van de VS heeft oorlog, verwoesting en onveiligheid gebracht”. Volgens Konstantin Sivkov, de chef van een Russische denktank is de beste manier om het probleem tussen de Verenigde Staten en Rusland op te lossen, een nucleaire bom op Yellowstone National Park te gooien en hopen dat hiermee de ondergrondse vulkaan geactiveerd wordt, waarbij het hele continent verwoest wordt. Als andere mogelijkheid noemt hij een nucleaire bom op de San Andreas breuk waardoor er een kettingreactie van aardbevingen zal volgen en grote delen van de VS verwoest zullen worden.  

 

Palestijnse terreuraanslagen

Dat Israël te maken heeft met een doodscultuur die het leven veracht en het vermoorden van Israëli’s als het hoogst haalbare in hun leven beschouwen, mag inmiddels wel duidelijk zijn. Het is al jaren zo dat terroristen als dappere helden worden bejubeld en voor hun gruwelijke   moordpartijen met   onderscheidingen worden beloond. Dat gebeurde massaal onder Arafat en dat gebeurt ook nu onder Abu Mazen (Mahmoud Abbas) de leider van de “Bende van Ramallah”. Het is gebruikelijk dat het PLO-bewind straten, pleinen, scholen, sportverenigingen etc. naar moordenaars noemt als beloning voor het vermoorden van onschuldige Israëlische burgers. Bij iedere gruwelijke aanslag gaan juichende onderdanen van Mazen en trawanten feestend de straat op. Muziek galmt uit luidsprekers en jong en oud zingen en dansen door de straten en delen snoepjes uit. Hoe groter het aantal Israëlische doden, hoe groter de vreugde. Vooral bommen volgepakt met spijkers, schroeven en bouten leveren enthousiaste reacties op. Wat voor de Israëlische burgers steeds opnieuw een hartverscheurende gebeurtenis is, is de door Barack Hoessein Obama gedwongen vrijlating van moordenaars. Dat bevorderd volgens de Israëlihater in het Witte Huis de ‘vredesbesprekingen’. Maar Israëls ‘vredespartner’ wil helemaal geen vrede maar de vernietiging van de Joodse staat.

 

Ook Nederland doet volop mee aan het demoniseren van Israël

Het jarenlang onophoudelijk en veelvuldig publiceren van grote hoeveelheden leugenachtig nieuws over Israël, valse beschuldigingen, bevooroordeelde artikelen, veroordelingen etc., zijn hier voor een belangrijk deel de oorzaak van. Anti-Israël groepen, zelfbenoemde Midden-Oosten ‘experts’ en andere Israël-bashers, geven openlijk blijk van hun haat tegen de Joodse staat en krijgen met regelmaat een podium om hun ranzige antizionistische gevoelens te etaleren. Er is al jaren een duidelijk patroon te bespeuren van Israëlhaat en islamliefde onder Nederlandse politieke, media en kerken. De ervaring leert dat de Israël-bashers geen flauw benul hebben van wat er werkelijk speelt of willens en wetens aan de kant van de perverse leugenaars staan. Het heeft er alles van weg dat het hier om onuitroeibare ordinaire Jodenhaat gaat. De Linkse Kerk werkt op frauduleuze wijze mee de totale geschiedenis van Israël te vervalsen en zo de haat verder aan te wakkeren. Dit alles ten gunste van het corrupte en misdadige PLO-bewind in Ramallah en om de olieproducerende moslimpotentaten niet te irriteren. Ze missen elk historisch besef en hebben geen enkele besef wat er werkelijk speelt. Ook verschillende kerken in Nederland zingen mee in het valse pro-PLO, anti-Israël koor. Nederland blaast vandaag een behoorlijk deuntje mee in het demoniseren van Israël en het omsmelten van het PLO-terreurnest tot een complete terreurstaat. De Bijbel maakt duidelijk dat een ieder die het opneemt tegen Israël er rekening mee moet houden dat ze hebben gekozen voor een strijd tegen de God van Israël en dat zal niet ongestraft blijven

 

Oekraïne in crisis Harmagedon

 

 

Vijanden van de ongeborenen

 

 

Koop niet bij Joden is weer helemaal in

 

 

De zesdaagse oorlog

 

 

Ze bestoken de wereld met fantastische fabels over hun geschiedenis