Vragenforum - dewoesteweg.nl
http://www.dewoesteweg.nl/forum/

Christusloosheid op Theologische Universiteit(en)
http://www.dewoesteweg.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=2002
Pagina 1 van 1

Auteur:  DJK - admin [ Di Apr 14, 2015 11:21 am ]
Titel:  Christusloosheid op Theologische Universiteit(en)


Auteur:  DJK - admin [ Di Apr 14, 2015 1:22 pm ]
Titel:  Re: Christusloosheid op Theologische Universiteit(en)


Auteur:  DJK - admin [ Di Apr 14, 2015 1:29 pm ]
Titel:  Re: Christusloosheid op Theologische Universiteit(en)


Auteur:  waldens [ Do Apr 30, 2015 8:55 pm ]
Titel:  Re: Christusloosheid op Theologische Universiteit(en)

Dus als ik Ruben van Asselt (23) uit Baarn goed begrijp dan is het zijn bedoeling straks als dominee de kansel van de PKN te beklimmen met een academische opleiding:

- waarin hijzelf een zekere mate van Christusloosheid ervaart
- waar hij ondanks die Christusloosheid zijn bachelor van 3 jaar heeft kunnen halen
- met daarin wetenschappeljke atheistische theorieen die bij zijn eigen boze hart aansluiten
- waarin de Bijbel weinig tot geen autoriteit heeft
- waarin de toepassing uitblijft terwijl het ware christendom alleen maar toepassing is
- waarvan de academische wijsheid en wetenschap de gewone man en in de kou laat staan
- waarin het oordeel vermeden wordt omdat wetenschap neutraal behoort te zijn
- waarvan het bediscussieerd kan worden of dit de naam theologie (godgeleerdheid) mag hebben ?
- waarin de mens teveel centraal staat
- waarin men aan de ene kant ondanks de net genoemde kenmerken toch denkt te weten wat God zegt
- waarin aan de andere kant men in deze academische kringen meent de waarheid toch niet te kunnen kennen
- die een PKN voorziet van aankomende dominees zoals Ruben waarbij hun voorgangers de PKN in een staat van doodsheid en Christusloosheid hebben
gebracht
- waarover deze staat van doodsheid en Christusloosheid te weinig nood door Ruben wordt opgemerkt zowel in kerk als opleiding
- die een pluriforme kerk voorziet van aankomende dominees waarin men elkaar tegenspreekt, de een zegt zwart, de ander wit, de een een streepje, de
ander een punt
- waarin door studenten en docenten de Naam van Christus te weinig hoog wordt gehouden
- waarin hijzelf en zijn medestudenten over alles praten, maar zelden over die Ene Naam onder de hemel gegeven tot reddding en behoud
- waarvan Ruben wist wat hem te wachten stond (zie bovenstaande kenmerken) maar dat weerhield hem niet 3 jaar voltijd in deze academische omgeving
zijn bachelor te halen
- waarvan hij ervaart de hulp van boven om in deze omgeving zijn Ds titel te gaan halen
- waarin de bijbelgetrouwe theologie en godvruchtige levens van Spurstowe, Gray, Boston en Owen niet de toetsstenen zijn waarop Ruben getoetst wordt
en zich dominee mag noemen
- waarvan Ruben zelf zegt dat als je geen roeping hebt je beter niet aan deze opleiding kunt beginnen, maar beter de Schrift kunt gaan lezen
- waarvan hijzelf zegt dat het leven met Christus op een andere school wordt geleerd, toch meent Ruben van een school waarin je dat leven niet leert zijn
domineestitel te kunnen gaan halen.

Beste Ruben,

Hoe denk jij voor Gods Aangezicht en onder toetsing van Gods bijbelgetrouwe volk ooit te kunnen aantonen dat je met deze academische opleiding (waarvan je zelf bovenstaande publiekelijk belijdt na 3 jaar voltijd bachelor) via de deur Jezus Christus de schaapskooi bent binnengekomen ?

Mijns inziens is dat net zo mogelijk als dat varkens zouden kunnen vliegen. Je vermeende roeping is net zo gezegend door de hemel als dat in de 17e een jonge onwetende gozer het op zijn hart heeft om rooms-katholiek priester te worden. Dit terwijl hij kennis kan hebben van de geschiedenis van de RK in de eeuwen daarvoor als het gaat om apostacy in doctrine en leven en buitensluiting van ware christenen.

Met deze opleiding en je eigen belijdenis erover geef je ieder schaap van Christus ALLE REDEN zich verre van jouw opleiding en bediening te houden. De roeping die je meent te hebben, is enkel inbeelding. Beter nu stoppen en wegtrekken dan in 2017 dominee zijn in een PKN die samen met de RK (de kerk van DE antichrist) publiekelijk belijdt geloofsbroeders te zijn. Iets waarvoor jij dan als dominee zware verantwoordelijkheid draagt voor Gods aangezicht omdat jij met kennis gekozen hebt op PKN dominee te worden.

Openbaring 18v4

Een christen in de wildernis

Auteur:  waldens [ Di Mei 05, 2015 10:07 am ]
Titel:  de mogelijke vertegenwoordiger van de academische theologie

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieu ... t_1_909909

Kandidaten voor Theoloog des Vaderlands bekendgemaakt
04-05-2015 11:00 | Redactie kerk

Bisschop De Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden. beeld RD, Anton Dommerholt
De organisatie Nacht van de Theologie heeft vrijdag de kandidaten voor de verkiezing van Theoloog des Vaderlands bekendgemaakt. Het zijn Tom Mikkers, Jacobine Geel en bisschop De Korte.
De verkiezing van een Theoloog des Vaderlands is een nieuw feno¬meen. [size=200]De gekozene zal voor de periode van één jaar optreden als ambassadeur van de academische theologie in Nederland.[/size]
Tom Mikkers (1969) is algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap en remonstrants predikant. Jacobine Geel (1963) is theoloog en televisiepresentator van het levensbeschouwelijk televisieprogramma Schepper & Co van de NCRV. Gerard de Korte (1955) is bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Auteur:  DJK - admin [ Vr Aug 07, 2015 7:22 pm ]
Titel:  Re: Christusloosheid op Theologische Universiteit(en)

Moedige preek van Ruben Van Asselt over de zekerheid des geloofs

http://kerkdienstgemist.nl/assets/11959 ... cTzOMsw99B

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/