Antisemitisme

Posted by admin | | vrijdag 28 november 2008 9:01 am

Toenemend antisemitisme

Door: Franklin ter Horst

De wereld heeft met het herstel van de staat Israël, een nieuwe voedingsbodem gevonden voor het verspreiden van haat. Het antisemitisme/antizionisme verspreidt zich als een kankergezwel over Europa en de rest van de wereld. In onder meer Ierland, Noorwegen, Polen, Groot-Brittannië, Zweden, Frankrijk, Tsjechië, Spanje, Griekenland, Hongarije en Italië krijgen de Joden openlijk weer de schuld van zo’n beetje alles wat er mis gaat in de samenleving. In Italië verklaarde de vermaarde linkse filosoof Gianni Vattimo dat het antisemitische smeerstuk ‘De Protocollen van de Oudsten van Zion’ samen met Hitlers ‘Mein Kampf’- grotendeels de waarheid weerspiegelt over de Joden. De grootste synagoge in Rome, één van de oudste ter wereld, lijkt inmiddels op een militaire vesting. Talloze bewakers, metaaldetectoren en politieagenten zijn nodig om de Joodse burgers te beschermen tegen het toenemende antisemitische geweld. Om dezelfde reden hebben Joodse scholen tralies voor hun ramen moeten plaatsen en worden ook zij beschermd door bewakers, bodyguards en camera’s. Door deze hetze beginnen Joodse inwoners het almaar fascistischer wordende Europa te ontvluchten.

 Anti-Israël fascisme in Europa

De grootste toename van antisemitische incidenten vind plaats in Groot-Brittannië. Dit is mede gevolg van een jarenlange lastercampagne tegen de staat Israël door links-radicalen, anti-Israëlische lobbygroepen, individuen en mensenrechtenorganisaties en vooral de media.De aanvallen richten zich ook steeds doelgerichter tegen de Joodse staat. Tijdens de oorlog tegen de Libanese terreurbeweging Hezbollah in 2006 en de Israëlische militaire operatie Cast Lead in 2009 tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza, heeft de Britse media in belangrijke mate bijgedragen tot toename van haat tegen Israël. De BBC, Sky News en andere Britse ‘nieuwsbrengers’ stonden zichzelf toe een propaganda-arm te zijn van de “Partij van Allah” (Hezbollah), zoals ze dat ook al jaren zijn van het PLO-bewind. De berichtgeving was tendentieus en bewust gericht het imago van de staat Israël en het Joodse volk te beschadigen. De informatie kenmerkte zich door misleidende definities, als nieuws vermomde persoonlijke meningen, selectieve nieuwsgaring en verkeerde gevolgtrekkingen. Alles was er op gericht Israëls imago in de wereld verder te bezoedelen en de internationale opinie tegen Israël op te zetten.

In heel Scandinavië klagen Joodse inwoners dat ze steeds vaker worden lastig gevallen en dat de overheden daar helemaal niets aan doen. Op de tv in Noorwegen vertelden leraren en ouders (die uit angst anoniem wilden blijven) dat de berichten over de Holocaust geboycot worden en de Joden overal de schuld van krijgen.

Zweden is één van de landen waar Joden weer vluchten vanwege haat en geweld. De Joodse gemeenschap in Malmö wordt geconfronteerd met brandbomaanslagen, fysiek en verbaal geweld. Het milieu waarin deze golf van racisme en geweld kon ontstaan, komt voor een belangrijk deel voor rekening van de media en de overheid in Zweden. De grote Zweedse kranten maken bijna uitsluitend gebruik van Palestijnse correspondenten, dus is van enige objectiviteit geen enkele sprake. Voor de Zweedse regering en overheden is het een uitgemaakte zaak wie verantwoordelijk is voor het voortdurende conflict in het Midden-Oosten. In sommige delen van Zweden wordt de Holocaust niet meer onderwezen op de scholen, vanwege protesten van de moslims. Maar ook onderwerpen die te maken hebben met het Jodendom of Israël zijn taboe op Zweedse scholen. De autochtone Zweden lijken onverschillig te staan tegenover het lot van hun Joodse landgenoten.

Op Noorse scholen krijgen Joodse leerlingen gele sterren op de rug geplakt en moeten ze aanhoren, dat “alle Joden vermoord zouden moeten worden” zonder dat de leraren ingrijpen.

Ook Frankrijk behoort tot één van de Europese landen waar het antisemitisme de spuigaten uitloopt. Vooral na het begin van de “Tweede Palestijnse intifada” in september 2000, wordt er een anti-joodse hetze gevoerd die niet zonder gevolgen is gebleven voor de Frankrijk wonende Joden. De Franse politiek is er altijd op gericht geweest haar oliebelangen en wapenmarkt veilig te stellen en te schitteren op het wereldtoneel. Om die idealen te bewerkstellingen voert Frankrijk al meer dan dertig jaar een pro-‘Palestijnse’, pro Arabische buitenlandse politiek. Een vriendelijke houding tegenover het PLO-terreurbewind is immers een uitstekend visitekaartje bij de Arabische landen. De Franse media is over het algemeen anti-Israël en duidelijk pro-Arabisch.

De Israëlische vlag ging in januari2004 invlammen op in Boedapest Hongarije, waar ultrarechtse elementen het Arpad-kruis uit de nazitijd droegen. De sympathie voor Hitler galmde door het land. In Oostenrijk stond in 2009 de 14 jarige Israëlische Daria Strenikov die goud had gewonnen bij de wereldkampioenschappen schermen voor jongeren, tevergeefs op het podium te wachten op het Israëlische volkslied ‘Hatikwa’. Strelnikov en haar teamgenoten besloten vervolgens zelf het volkslied te zingen en werden bijgestaan door haar coach en sommige mensen in het publiek. Volgens het Simon Wiesenthal Centrum is er nu meer antisemitisme dan voor de Tweede Wereldoorlog. De wereld wordt overspoeld met bronnen waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt.

“Alles wat er vandaag in de wereld gebeurt heeft te maken met de Zionisten… De Amerikaanse Joden zitten achter de economische wereldcrisis die nu ook Griekenland heeft getroffen” aldus Mikis Theodorakis, componist van o.a. Zorba de Griek. Hij vertelde tevens dat hij zowel “anti-Israël als antisemitisch is.” In november 2003 maakte hij al internationaal furore door in een persconferentie te zeggen dat “Joden de wortel van het kwaad zijn”. Hij maakte deze opmerking tijdens een promotietoer voor zijn nieuwe boek ‘Where can I find my soul?’ De Joden hebben volgens hem alleen maar Abraham en Jakob, die hij “schaduwen” noemt. Daarnaast beschuldigd hij de Joden ervan de wortel van het kwaad te zijn.

 Mikis Theodorakis

In de Tsjechische stad Brno riep op 27 januari 2012 de islamitische haatprediker in maatpak Lukáš Vĕtrovec, in een preek op tot de vernietiging van de Joden en beriep zich daarbij op een historisch citaat. “Het uur van het laatste Oordeel zal niet eerder komen totdat jullie de Joden bestrijden. De Jood zal zich achter rotsen en bomen verstoppen. Dan zullen de rotsen en bomen roepen: ´Oh moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter me verstopt. Kom en dood hem!”. De opname van de preek van de imam was op internet gezet en had vooral onder Joden een storm van verontwaardiging veroorzaakt. Zijn preek bevatte nog meer antisemitische uitlatingen. En bovendien ontkende hij de Holocaust en de rechtmatigheid van de staat Israël. Uit commentaren van veel Tsjechen was te vernemen, dat zulke tonen in de plaatselijke moskeeën en gebedshuizen helemaal niet ongebruikelijk zijn.

Op verschillende websites in de Oekraïne circuleert het bloedsprookje dat Israël de afgelopen jaren 25.000 kinderen uit de Oekraïne zou hebben ontvoerd om ze te gebruiken voor handel in organen. De kinderen zouden onder het mom van adoptie naar Israël zijn gebracht, om daar de ‘orgaanvoorraad’ aan te vullen. De grove beschuldiging kwam uit de koker van een Oekraïense schrijver en filosoof, tijdens een pseudowetenschappelijke conferentie in Kiëv. De Oekraïne wordt de laatste jaren overspoeld door een golf van antisemitisme. Het land kent trouwens een lange geschiedenis van Jodenhaat en Jodenvervolging. Vanaf de 8ste en 9de eeuw zijn ze met regelmaat geconfronteerd met pogroms. In de Holocaust zijn meer dan anderhalf miljoen Oekraïense Joden omgebracht.

Ook in Zuid-Amerika valt een beangstigende stijging van antisemitische incidenten waar te nemen. De Venezolaanse dictator Hugo Chavez blijkt zich van dezelfde anti-Semitische retoriek te bedienen als de Nazi’s in de dertiger jaren van de vorige eeuw om het Duitse volk op te hitsen tegen de Joden. Chavez vergelijkt in zijn toespraken voor de nationale televisie de ‘Zionisten’ met de Nazi’s, en impliceert voortdurend dat ‘de afstammelingen van degenen die Christus kruisigden’ alle rijkdom in de wereld bezitten – een bekende onzinbeschuldiging die vrijwel altijd gebruikt wordt door degenen die de Joden en/of hun land Israël willen demoniseren. De situatie voor Joden in Venezuela begint steeds nijpender te worden en in de door de staat gecontroleerde media verschijnen regelmatig artikelen waarin wordt opgeroepen om alle Joden het land uit te zetten.

 Hugo Chavez-Mahmoud Ahmadinejad, dikke vrienden

In december 2009 is het Kairos Palestina document “Uur van de waarheid” gepresenteerd afkomstig van leiders van  Katholieke, Grieks Orthodoxe, Lutheraanse, Anglicaanse en Baptistische kerken in Israël. Het document staat bol van de propaganda, misleiding en ordinaire Jodenhaat. Het is een schandalig tendentieus anti-Israëlisch geschrift dat gericht is aan de internationale gemeenschap, de maatschappij, kerkleiders en alle christenen ter wereld, met de bedoeling Israëls unieke plaats in de wereld te veroordelen. Israël wordt als de bron gezien van het lijden van de Palestijnse christenen.

Het document wemelt van de onjuiste voorstelling van zaken. Zo wordt Israël ervan beschuldigd dat de heilige plaatsen in Jeruzalem niet toegankelijk zijn voor niet-joden. Een pertinente leugen! Ook zit het document vol van historische onjuistheden. Ze noemen de Israëlische ‘bezetting van Palestijns land’ een zonde tegen God en de mensheid. Veel kerken kunnen met de huidige staat Israël niet uit de voeten. Israël kan niet bestaan.

In het Kairosdocument worden christenen wereldwijd opgeroepen de visie dat Gods beloften aan Israël, nog steeds van toepassing zijn, te heroverwegen omdat deze visie een “fundamentalistische Bijbelopvatting” inhoudt, die dood en verderf zaait. Er is niets in het rapport te vinden van het onrecht dat het Joodse volk eeuwenlang is aangedaan. Ze noemen de stichting van de staat Israël een ‘Naqba’(catastrofe) en schromen niet Israël als een ‘apartheidsstaat’’ aan te merken. Het Kairos document grijpt namelijk terug op het Kairosdocument dat in1985 in Zuid-Afrika werd gepresenteerd als protest tegen de apartheidspolitiek. Daarmee Israël gelijkstellend met het voormalige Zuid-Afrikaanse apartheidsregiem. Ze noemen het geschrift geen “wraakactie” maar “een serieuze strategie om de Israëlische ’bezetting’ van Palestijnse en overige Arabische gebieden te beëindigen.”

De Palestijnse kerkleiders claimen het land als het hunne en zeggen de plicht te hebben het te verdedigen en het op te eisen.  Ook zijn ze vóór het boycotten van de Israëlische economie. “Koop niet bij Joden”!  Men wil er zelfs een wereldwijd systeem voor ontwerpen. Ook deze kerkleiders helpen mee de geschiedenis van Israël te herschrijven ten gunste van het PLO-terreurbewind in Ram-allah en zo de haat tegen het Joodse volk en het antisemitisme aan te wakkeren. Deze Israël hatende theologen pretenderen de ware bruid van Christus te zijn, maar zijn in werkelijkheid overspelig verbonden met de wereld. Kerken collaboreren actief en meedogenloos met de Arabieren in het vervloeken van Israël. Overal in de christelijke wereld doorsluipt dit satanisch venijn, deze zieke theologie, de geesten van nietsvermoedende christenen. Volgens hen is voor Israël geen toekomst meer weggelegd en zijn alle verbondsbeloften overgedragen naar Christus en Zijn Kerk, iets wat Bijbels/profetisch gezien complete waanzin is. Dit creëert dan de voedingsbodem voor allerlei vormen van Israëlhaat, Jodenhaat, antisemitisme, ook economische boycots, ten voordele van het islambarbarisme en de vijanden rondom Gods eeuwenoude volk.

Dat de huidige demonisering van Israël leidt tot toenemende wereldwijde Jodenhaat en antisemitisme mag duidelijk zijn. Door allerlei lastercampagnes denken mensen dat Israël hetzelfde doet als wat de nazi’s deden. Europa is onverminderd een broeinest  van antisemitisme en nazistische sympathieën. De eeuwenoude antisemitische stereotypes blijken erg hardnekkig.’ Kom laten we de Joden de schuld geven van alle ellende in de wereld’. De schandalige wijze waarop het Joodse volk in onze tijd wereldwijd worden zwart gemaakt is alleen maar te vergelijken met Nazi-Duitsland op zijn ergst. Steeds meer mensen lijken vatbaar voor de slinkse, kwaadaardige manier waarop Israël voortdurend wordt gedemoniseerd. Hierdoor is er opnieuw een voedingsbodem  ontstaan voor het herleven van de duivelse fantasieën van het Derde Rijk.

De wereld wordt overspoeld met informatie waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt. In 1988 maakte de Bisschop van Canteburry ter gelegenheid van “Kristalnacht” een korte opmerking: “als er geen antisemitisme van de kerken had bestaan, was er geen Holocaust geweest.”

Straatactie tegen Israël in New York City, 27 januari 2010. Honderden strookjes Kill Jews worden uitgestrooid in de straten van Brooklyn. Let wel: er staat niet Kill Zionists of Kill Israelis, maar Kill Jews

De wereld heeft Israël aangewezen als zondebok voor alle problemen. Wanneer straks de laatste eindtijdprofetieën in vervulling gaan zal de wereld gaan ervaren wat het is om de God van Israël te negeren en Zijn volk te vervloeken. De Bijbel maakt op verschillende plaatsen duidelijk dat de wereld gestraft zal worden voor het onrecht wat ze het Joodse volk en Israël hebben aangedaan. Niemand zal zich straks voor Hem kunnen verbergen als de gerichten komen. God gaat Zijn doel met Israël voor de volle 100 procent bereiken, nog Europa, nog de Verenigde Staten, nog de kerk van Rome of welke andere kerk dan ook, of enige andere macht zal in staat zijn dit te veranderen. Het feit dat de kinderen van Israël nog steeds bestaan is het bewijs van Gods aanwezigheid en bemoeienis met Zijn volk. Het is een wonder om te zien hoe God hen door de wereldgeschiedenis heeft geleidt en  heeft teruggebracht naar de bergen van hun aloude thuisland en hun eeuwige stad Jeruzalem. Niemand wenst er rekening mee te houden dat de wedergeboorte van de Joodse soevereiniteit op de oude Bijbelse gronden een vervulling is van de Bijbelse profetieën en het begin is van de verlossing van de mensheid.

 

——————————————————–

 

Antisemitisme weer springlevend

Door: Franklin ter Horst  

Op 27 januari 2010 is herdacht dat op deze datum in 1945 het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, door een eenheid van het Sovjetleger op de Duitsers is bevrijd. Ook wordt op deze datum herdacht dat in de diverse concentratiekampen in totaal 6 miljoen Joden, duizenden  zigeuners, gehandicapten en anderen door Hitlers moordmachines zijn omgebracht.  Wat de Russen in Auschwitz-Birkenau  aantroffen, schokte zelfs de soldaten die toch heel wat gewend waren door de veldtocht aan het Oostfront. In het kamp strompelden nog zo’n 7560 uitgemergelde, uitgeputte gevangenen rond te midden van stapels lijken die te ziek waren bevonden voor transport naar de kampen in Duitsland. De weken voor de verovering  hadden de Duitsers namelijk nog ca 60.000 gevangenen uit Auschwitz naar kampen in Duitsland overgebracht. Bekend als de “dodenmarsen”. Op het einde van de oorlog begonnen de nazi’s de kampen op te doeken in een poging hun wandaden te verdoezelen.

Click here to view the Auschwitz album

De laatste jaren is een tendens zichtbaar dat steeds meer figuren de omvang en zelfs het bestaan van de Holocaust ontkennen of proberen te minimaliseren. Ze beschuldigen de Joden er onder meer van de Holocaust te misbruiken om de wereld geld af te persen. Een onderzoek op de universiteit van het Duitse Bielefeld, blijkt dat maar liefst 42% van de Europeanen van menig is dat de Joden de Holocaust misbruiken om daar financieel beter van te worden. Jodenhaat triomfeert weer en kent vele gezichten.

Uit het jaarlijkse onderzoek van het Anti-Defamation Leaguw (ADL) blijkt dat in 2009 niet alleen het antisemitisme wereldwijd enorm gestegen is, maar dat er ook een toename van geweld is geconstateerd. Daarnaast heeft het aantal rechtsradicale internetsites een record bereikt. (*)Eind 2010 werden bijvoorbeeld in Duitsland 1872 neonazistische websites geteld, ongeveer achthonderd meer dan vijf jaar daarvoor. Volgens de gegevens van internetportal jugendschutz.de, verdrievoudigde het aantal neo-nazi-netwerken in één jaar tot negentig. Rechts-extremisme neemt toe op het internet. Alleen al het aantal websites van de NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) nam met ongeveer 30 procent toe. De extremisten verspreiden hun haatdragende gedachtengoed ook via sociale netwerken als facebook en platforms als You Tube. Zelfs onschuldig klinkende kinderliedjes worden voorzien van nieuwe teksten die bolstaan van vreemdelingenhaat, antisemitisme en racisme. Dagelijks bezoeken ongeveer 10.000 internet gebruikers rechts-extremistische blogs en platforms.

In Europa heeft de Jodenhaat het hoogste niveau bereikt sinds de Tweede Wereldoorlog en blijkt vooral afkomstig uit de grote moslimgemeenschappen in landen zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, België, Nederland en de Scandinavische landen. Op Noorse scholen krijgen Joodse leerlingen gele sterren op de rug geplakt en moeten ze aanhoren, dat “alle Joden vermoord zouden moeten worden” zonder dat de leraren ingrijpen.

In heel Scandinavië klagen Joden dat ze steeds vaker worden lastig gevallen en dat de overheden daar helemaal niets aan doen. Het is duidelijk dat de hetze tegen de Joden in Scandinavië van personen uit het Midden-Oosten komt. Op de tv in Noorwegen vertelden leraren en ouders (die uit angst anoniem wilden blijven) dat de berichten over de Holocaust geboycot worden en de Joden overal de schuld van krijgen.

Zweden is het eerste land na de Tweede Wereldoorlog waar Joden weer vluchten vanwege haat en geweld.  De 700 mensen tellende Joodse gemeenschap van Malmö kreeg in 2009 niet minder dan 79 antisemitische incidenten te verduren. Daaronder brandbomaanslagen, fysiek en verbaal geweld. Circa 30 Joodse families vluchtten in 2009 uit Malmö, sommige naar Stockholm andere naar Israël. Vrijwel alle Joodse jongeren willen weg, of zijn al weg.   “Wanneer Joodse families naar Israël willen vertrekken is dat niet onze zaak” aldus de burgemeester van Malmö daarbij de ware reden negerend. De grote moslimgemeenschap (20-25% van de bevolking) was het grootste deel verantwoordelijk voor deze incidenten. Het milieu waarin deze golf van racisme en geweld kon ontstaan, komt voor rekening van de media en de overheid in Zweden. De problemen in Zweden spelen echter al veel langer en hebben te maken met de opinie en houding ten opzichte van Israël. Voor de Zweedse regering en overheden is het een uitgemaakte zaak wie verantwoordelijk is voor het voortdurende conflict in het Midden-Oosten.

In sommige delen van Zweden wordt de Holocaust niet meer onderwezen op de scholen, vanwege protesten van de moslims. Maar ook onderwerpen die te maken hebben met het Jodendom of Israël zijn taboe op Zweedse scholen. De autochtone Zweden lijken onverschillig te staan tegenover het lot van de Joden. De mediaberichtgeving over Israël is daar voor een deel debet aan. De grote Zweedse kranten maken bijna uitsluitend gebruik van Palestijnse correspondenten, dus is de waarheid ver te zoeken .Malmö is geen incident, het is het logische gevolg van een jaranlang proces in Europa door anti-Israël lobbyisten, de media en overheden.

In de Tsjechische stad Brno riep op 27 januari 2012 de islamitische haatprediker in maatpak Lukáš Vĕtrovec, in een preek op tot de vernietiging van de Joden en beriep zich daarbij op een historisch citaat. “Het uur van het laatste Oordeel zal niet eerder komen totdat jullie de Joden bestrijden. De Jood zal zich achter rotsen en bomen verstoppen. Dan zullen de rotsen en bomen roepen: ´Oh moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter me verstopt. Kom en dood hem!”. De opname van de preek van de imam van Brno Lukáš Vĕtrovec was op internet gezet en had vooral onder Joden een storm van verontwaardiging veroorzaakt.

Vĕtrovec rechtvaardigde zichzelf ermee door te zeggen dat dit niet zijn eigen woorden zouden zijn, maar een overlevering, die zou worden toegeschreven aan de profeet Mohammed. Zijn preek bevatte echter nog meer antisemitische uitlatingen. En bovendien ontkende hij de Holocaust en de rechtmatigheid van de staat Israël. Uit commentaren van veel Tsjechen was te vernemen, dat zulke tonen in de plaatselijke moskeeën en gebedshuizen helemaal niet ongebruikelijk zouden zijn. Tsjechische christendemocraten eisten daarop de opheffing van alle islamitische gemeenten met de motivering, dat de moslims de grondwettelijke principes van hun gastland niet zouden respecteren.

 Lukáš Vĕtrovec

De imam van Brno zou zich tot zulke uitlatingen hebben kunnen laten verleiden, nadat de moefti van Jeruzalem, Muhammad Hussein, in een in begin januari 2012 gehouden toespraak met hetzelfde citaat het doden van Joden de religieuze plicht van moslims noemde. Ook de presentator, die de belangrijkste religieuze leider van de Palestijnen begroette bij een manifestatie van Fatah, maakte zijn opvatting tegenover Joden duidelijk: “Onze oorlog met de nakomelingen van apen en varkens is een oorlog van de religie en van het geloof.” Tijdens de tweede intifada gebruikte het PLO-bewind diezelfde hadith om via de staatszender de bevolking ervan te doordringen dat het een islamitische plicht is om Joden te vermoorden. Dat dit soort oproepen van belangrijke moefti’s niet ongevaarlijk zijn, blijkt uit een onderzoek van het Israel Project; maar liefst 73% van de Palestijnen staat achter deze hadith.

In onder meer Ierland, Noorwegen, Polen, Zweden, Frankrijk, Tjechië, Spanje, Griekenland, Hongarije en Italië krijgen de Joden openlijk op TV weer de schuld van zo’n beetje alles wat er mis gaat in de samenleving. In Italië verklaarde de vermaarde linkse filosoof Gianni Vattimo zelfs dat hij het antisemitische propagandawerkje ‘De Protocollen van de Oudsten van Zion’ had ‘geherevalueerd’ en dat hij nu van mening was dat het nog altijd populairste boek in de islamitische wereld -samen met Hitlers ‘Mein Kampf’- grotendeels de waarheid weerspiegelt over de Joden. De grootste synagoge in Rome, één van de oudste ter wereld, lijkt inmiddels op een militaire vesting. Talloze bewakers, metaaldetectoren en politie agenten zijn nodig om de Joden te beschermen tegen het toenemende antisemitische geweld. Om dezelfde reden hebben Joodse scholen tralies voor hun ramen moeten plaatsen en worden ook zij beschermd door bewakers, bodyguards en camera’s. Europeanen en ook Nederlanders hebben er geen enkel probleem mee te zeggen en te schrijven dat de Joodse staat Israël moet verdwijnen. Juist dit streven kan en zal er enkel en alleen toe leiden dat de hele wereld in een nieuwe, verwoestende oorlog wordt gestort. Joden beginnen in steeds grotere aantallen het almaar fascistischer wordende Europa te ontvluchten. Net als in de jaren ’30 weigeren ook nu verreweg de meeste mensen te geloven dat het mogelijk is, maar voor sommigen is het al een tijdje zonneklaar waar dit naar toe gaat: Holocaust nummer 2, een nieuwe poging om de Joden uit te roeien.

De grootste toename van antisemitische incidenten vind plaats in Groot-Brittannië. Dit is mede gevolg van een jarenlange lastercampagne tegen de staat Israël door links-radicalen, anti-Israëlische lobbygroepen, individuen en mensenrechtenorganisaties. De aanvallen richten zich ook steeds doelgerichter tegen de Joodse staat. In 2009 (het jaar van de Israëlische militaire operatie tegen de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza) is bijzonder duidelijk geworden dat ook de media in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de toename van het antisemitisme.

In de hele islamitische wereld wordt al jarenlang dag in dag uit in kranten, weekbladen, schoolboeken, radio- en tv-uitzendingen, preken van imams, in lessen op school en aan universiteiten een onvoorstelbare hoeveelheid anti-joodse propaganda van de ergste soort over honderden miljoenen hoofden uitgestrooid. Ook in talloze cartoons, die soms regelrecht zijn overgenomen uit de anti-joodse pers van de Nazi-tijd, wordt een beeld van het Joodse volk gecreëerd dat in negativiteit zijn weerga niet kent.  In tal van Palestijnse schoolboeken wordt kinderen jaar in jaar uit geleerd dat het een heilige plicht is het Joodse volk te vernietigen omdat Joden als Satanskinderen zich tegen Allah verzetten en tegen de mensheid en de islam complotteren. En al dit lesmateriaal wordt door Europa zwaar gesubsidieerd.

Ook de verhalen waarin Israël wordt beschuldigd van het ontvoeren van kinderen voor het stelen van hun organen, winnen aan populariteit. In september 2009 beschuldigde de Zweedse krant “Aftonbladet” het Israëlische leger ervan organen van omgekomen Palestijnen te hebben verhandeld. Als ‘bewijs’ voerde de linkse pro-Palestijnse activist Donald Bostrom aan dat de Israëlische overheid in 1992 wegens een tekort aan donororganen een campagne voerde voor orgaandonatie en dat er tijdens deze campagne jonge Palestijnen verdwenen en later weer in hun dorpen werden afgeleverd, ‘dood en opengesneden.’ Een woordvoerder van het Israëlische ministerie noemde het stuk ‘schaamteloos racistisch’ en nergens op gebaseerd. Op verschillende websites in de Oekraïne circuleert het bloedsprookje dat Israël de afgelopen twee jaar 25.000 kinderen uit de Oekraïne zou hebben ontvoerd om ze te gebruiken voor handel in organen. De kinderen zouden onder het mom van adoptie naar Israël zijn gebracht, om daar de ‘orgaanvoorraad’ aan te vullen.De grove beschuldiging kwam uit de koker van een Oekraïense schrijver en filosoof, tijdens een pseudo-wetenschappelijke conferentie in Kiëv. De Oekraïne wordt de laatste jaren overspoeld door een golf van antisemitisme.Het land kent trouwens  kent een lange geschiedenis van Jodenhaat en Jodenvervolging. Vanaf de 8ste en 9de eeuw zijn ze met regelmaat geconfronteerd met pogroms. In de Holocaust zijn meer dan anderhalf miljoen Oekraïnse Joden omgebracht.

Op You Tube verscheen een filmpje waarin een Amerikaan beweerde dat de Israëli’s alleen maar naar Haïti waren gekomen om de organen van de Haïtiaanse kinderen te stelen. Ook Israëls veel geprezen ‘vredespartner’ het PA/PLO regiem beschuldigd Israël regelmatig van het stelen van organen van Palestijnse kinderen. Al deze valse beschuldigingen worden niet alleen door de Arabische media overgenomen maar vinden ook hun weg in de internationale media. Eind 2008 weigerde Egypte op basis van dit soort beschuldigingen Israëlische doctoren toe te laten op een medische conferentie. Dr. Hamdi Al-Sayed, hoofd van de conferentie vertelde de fabel dat Israëlische doctoren dit zelf zouden hebben toegegeven, en daarom medeschuldig zijn.

In december 2009 is het Kairos Palestina document “Uur van de waarheid” gepresenteerd afkomstig van leiders van  Katholieke, Greeks Orthodoxe, Lutheraanse, Anglicaanse en Baptische kerken in Israël.  Het document staat bol van de propaganda, misleiding en ordinaire jodenhaat.  Het is een schandalig tendentieus anti-Israëlisch geschrift dat gericht is aan de internationale gemeenschap, de maatschappij, kerkleiders en alle christenen ter wereld, met de bedoeling Israël’s unieke plaats in de wereld te veroordelen. Israël wordt als de bron gezien van het lijden van de Palestijnse christenen.

Het document wemelt van de onjuiste voorstelling van zaken. Zo wordt Israël ervan beschuldigd dat de heilige plaatsen in Jeruzalem niet toegankelijk zijn voor niet-joden. Een pertinente leugen! Ook zit het document vol van historische onjuistheden. Ze noemen de Israëlische ‘bezetting’ van Palestijns land een zonde tegen God en de mensheid. Veel kerken kunnen met de huidige staat Israël niet uit de voeten. Israël kan niet bestaan. Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie de eeuwenoude klacht van de kerken dat de Joden de Here Jezus hebben vermoord.

In het Kairosdocument worden christenen wereldwijd opgeroepen de visie dat Gods beloften aan Israël, nog steeds van toepassing zijn, te heroverwegen omdat deze visie een “fundamentalistische bijbelopvatting” inhoudt, die dood en verderf zaait. Er is niets in het rapport te vinden van het onrecht dat het Joodse volk eeuwenlang is aangedaan. Ze noemen de stichting van de staat Israël een ‘Naqba’(catastrofe) en schromen niet Israël als een ‘apartheidsstaat’’ aan te merken. Het Kairos document grijpt namelijk terug op het Kairosdocument dat in1985 in Zuid-Afrika werd gepresenteerd als protest tegen de apartheidspolitiek. Daarmee Israël gelijkstellend met het voormalige Zuid-Afrikaanse apartheidsregiem. Ze noemen het geschrift geen “wraakactie” maar “een serieuze strategie om de Israëlische ’bezetting’ van Palestijnse en overige Arabische gebieden te beëindigen.

De Palestijnse kerkleiders claimen het land als het hunne en zeggen de plicht te hebben het te verdedigen en het op te eisen.  Ook zijn ze vóór het boycotten van de Israëlische economie. “Koop niet bij Joden”!  Men wil er zelfs een wereldwijd systeem voor ontwerpen. Ook deze kerkleiders helpen mee de geschiedenis van Israël te herschrijven ten gunste van de Palestijnen en zo de haat tegen het Joodse volk en het antisemitisme aan te wakkeren. Het mag duidelijk zijn dat de auteurs van het Kairosdocument volledig aan de leiband lopen van het PA/PLO regiem en de diverse terreurbewegingen uit angst voor represailles. Deze Israël hatende theologen pretenderen de ware bruid van Christus te zijn, maar zijn in werkelijkheid overspelig verbonden met de wereld en zal daarom niet zonder gevolgen blijven. De Bijbel zegt duidelijk -en de geschiedenis heeft deze waarheid ontelbare keren bewezen -wanneer een volk zich tegen de Joden verheft, dat ernstige gevolgen zal hebben.  Kairos kreeg jaarlijks 1.5 miljoen dollar van de Canadese regering. Dat is nu voorbij! Het schandalige rapport werd de Canadezen teveel.

Ondanks dit schandalig rapport overhandigden P.Verhoeff en A.J.Plaisier van  de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een brief aan de Israëlische ambassadeur in Nederland, dhr.H. Kney-Tal naar aanleiding van het Kairos document. In de brief wordt opgeroepen de rechten van de Palestijnen meer te respecteren en haar ,, restrictief beleid” te beëindigen. (1) Israël moet gevolg geven aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over het traject van de veiligheidsmuur (95% hek F.t.H), herziening van het traject en vergoeding van geleden schade.(2) Toepassen van het Internationaal recht op de Israëlische nederzettingen op de West Bank (Samaria en Judea F.t.H) die-ondanks oproepen uit de internationale gemeenschap om daarmee te stoppen- nog steeds uitgebreid, dan wel niet ontmanteld wordt. Het PKN ontneemt Israël dus het Goddelijke recht op bezit van het land. (3) Toepassen van het Internationaal recht, en daarmee beëindiging van het restrictieve beleid, betreffende het renoveren en bouwen van woningen door Palestijnse burgers in Oost Jeruzalem of de West-Bank en beëindiging van gedwongen onteigening en van “housedemolitions”. Het PKN laat zich al jaren misleiden door valse propaganda en laat zich op allerlei manieren spannen voor het karretje van de anti-Israël lobby. Ook vervalt het PKN hiermee op een eeuwenoude zonde en arrogante wijze het Joodse volk de les te lezen. Bovendien blijken ze Gods Woord ten aanzien van Israëls eeuwenoude recht op het land, in de prullenbak te hebben gegooid.

De Grieks-orthodoxe aartsbisschop in Israël, Attalah Hanna, een ‘Palestijnse christen!’, noemde enige tijd geleden Hamaszelfmoordterroristen volkshelden waarop men trots mag zijn: “Ze plegen geen zelfmoord zoals sommigen zeggen, en ze plegen ook geen terreur zoals anderen beweren, maar ze strijden tegen de bezetting.” Ze verheerlijken de ‘heilige oorlog’ van de moslimterroristen. Hanna vindt dat christenen zich bij de moslims moeten aansluiten om ‘Palestina’ te bevrijden van de Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan.Ook roept hij alle kerken in de wereld op het stilzwijgen te verbreken. “de kerken moeten hun stem laten horen tegen het barbaarse optreden van Israël. Wij roepen de christenen in de wereld op de Palestijnen te ondersteunen in hun strijd tegen de Israëlische brutaliteit. Het is de plicht van iedere kerk mee te werken in de strijd tegen onrechtvaardigheid.” Met geen woord reppen ze over de verschrikkelijke omstandigheden waaronder de christenen in de Palestijnse gebieden verkeren tussen de moslims. Ze geven Israël de schuld van de massale uittocht van christenen maar in werkelijkheid is het Palestijnse regiem hier verantwoordelijk voor.

De etnische zuivering van christenen in deze gebieden is gigantisch. Bethlehem en Nazareth, van oudsher christelijke plaatsen, zijn nu praktisch geheel islamitisch. In 1948 was 80% van de inwoners van Bethlehem christen, in 1995 nog 62% en vandaag is dat minder dan 20%. 80% is moslim. In alle gebieden maken de christenen nog maar 2.4% uit van de bevolking. Twee miljoen christenen zijn de laatste 20 jaar het Midden Oosten ontvlucht vanwege vervolging, verkrachting en moord. En de kerkelijke leiders; die geven Israël de schuld van deze massa-immigratie. De geschiedenis heeft geleerd dat de christenen in plaatsen die door Israël aan het bewind in Ram’allah zijn overgedragen, met islamitische terreur te maken kregen. Bethlehem en andere plaatsen zijn daar een schrijnend  voorbeeld van.

De christelijke leiders in Israël geloven niet alleen dat God’s verbond met Israël niet meer van toepassing is, maar noemen ook het geloof in een letterlijke eindtijd zelfs ‘ketterij’. Munib Younan van de Evangelische Lutherse Kerk in Jeruzalem vindt dat de Luthersen ‘alle christenen moeten waarschuwen tegen de valse leer, dat de grote wereldrampen, oorlogen en plagen genoemd in het Bijbelboek Openbaring letterlijk zullen gebeuren.’

Munib Younan met PA/PLO leider Mahmoud Abbas. Vier handen op één buik!

Ook het Vaticaan beschuldigd Israël in een vrijgegeven document ervan verantwoordelijk te zijn voor de exodus van christenen uit de PA/PLO gebieden en zelfs voor de vlucht van christenen uit het hele Midden-Oosten. Het document is de uitkomst van een bijeenkomst van bisschoppen in oktober 2009 waarin is gesproken over de minderheid van christenen in het MO. Van de deelnemers kwam het merendeel uit het Midden-Oosten en zeiden dat de Israëlische ‘bezetting’ van Arabisch land, de oorzaak is van het verdwijnen van de christenen. Zij beweren dat wanneer deze bezetting zou worden opgeheven, de radicale islamitische groepen hun aanhang zouden verliezen en dat dit de zaak van de christenen ten goede zou komen. Het Vaticaan weigerde zich van het rapport te distantiëren en meldde dat de bisschoppen in het Midden-Oosten echt wel weten waar ze over praten.

Dat de huidige demonisering van Israël leidt tot toenemende wereldwijde jodenhaat en antisemitisme mag duidelijk zijn. Door allerlei lastercampagnes denken mensen dat Israël hetzelfde doet als wat de nazi’s deden. Europa is onverminderd een broeinest  van antisemitisme en nazistische sympathieën. De eeuwenoude antisemitische stereotypes blijken erg hardnekkig.’ Kom laten we de Joden de schuld geven van alle ellende in de wereld’.

Hitler besloot zijn politiek testament, opgesteld 24 uur voor zijn dood, als volgt: “boven alles beveel ik de regering en het volk…zich meedogenloos te verzetten tegen het vergif van alle naties, het internationale jodendom.” Deze woorden krijgen in onze tijd, opnieuw een vervolg. De wereld heeft met het herstel van de staat Israël, een nieuwe voedingsbodem gevonden voor het verspreiden van haat.  Het oude Joodse volk wordt nog steeds bedreigd, beledigd en vernederd. Het antisemitisme/antizionisme verspreidt zich als een kankergezwel over Europa en de rest van de wereld. In diverse landen leren kinderen niets meer over de verschrikkingen van de Tweede Wereld Oorlog. Begin november 2009 publiceerde de Britse krant Daily Mail een zeer schokkend onderzoek waaruit blijkt dat veel Engelse kinderen tussen de 9 en 15 jaar denken dat Adolf Hitler een Duitse voetbalcoach was en het vernietigingkamp Auschwitz tijdens de tweede Wereldoorlog dienst deed als pretpark. Uit het onderzoek, verricht onder 2000 kinderen door het Erskine fonds voor oorlogsveteranen, blijkt verder dat 1 op de 20 kinderen denkt dat de term Holocaust slaat op de feestvieringen aan het einde van de oorlog.

Vooral in Zuid-Amerika viel een beangstigende stijging van antisemitische incidenten waar te nemen.De Venezolaanse dictator Hugo Chavez blijkt zich van dezelfde anti-Semitische retoriek te bedienen als de Nazi’s in de dertiger jaren van de vorige eeuw om het Duitse volk op te hitsen tegen de Joden. Chavez vergelijkt in zijn toespraken voor de nationale televisie de ‘Zionisten’ met de Nazi’s, en impliceert voortdurend dat ‘de afstammelingen van degenen die Christus kruisigten’ alle rijkdom in de wereld bezitten – een bekende onzinbeschuldiging die vrijwel altijd gebruikt wordt door degenen die de Joden en/of hun land Israël willen demoniseren. Tijdens de operatie van het Israëlische leger tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza in januari 2009, wees Chavez de Israëlische ambassadeur uit en versterkte met de Iraanse demagoog en jodenhater Mahmoud Ahmadinejad. De situatie voor Joden in Venezuela begint steeds nijpender te worden en in de door de staat gecontroleerde media verschijnen regelmatig artikelen waarin wordt opgeroepen om alle Joden het land uit te zetten.

De schandalige wijze waarop de Joden in onze tijd wereldwijd worden zwart gemaakt is alleen maar te vergelijken met Nazi-Duitsland op zijn ergst. Steeds meer mensen lijken vatbaar voor de slinkse, kwaadaardige manier waarop Israël voortdurend wordt gedemoniseerd. Hierdoor is er opnieuw een voedingsbodem  ontstaan voor het herleven van de duivelse fantasieën van het Derde Rijk.

De wereld wordt overspoeld met informatie waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt. In 1988 maakte de Bisschop van Canteburry ter gelegenheid van “Kristalnacht” een korte opmerking: “als er geen antisemitisme van de kerken had bestaan, was er geen holocaust geweest.” Men hoeft dus niet echt verbaasd te zijn over de golven van antisemitisme die Europa vandaag overspoelen.

Inmiddels wordt de wereld geconfronteerd met de Occupy Wall Street beweging. Wat daarbij opvalt, is dat het aantal antisemitische uitbarstingen en protesten tegen de staat Israël toe nemen en steeds meer deelnemers van de gelegenheid gebruik maken de Joden de schuld van alle misère in de wereld geven.

De “Occupy Boston” tak van de Amerikaanse sociale beweging “Occupy Wall Street” bestormde op 4 november 2011 het Israëlische consulaat in Boston. De media negeerden het incident bijna geheel. Eerdere antisemitische uitbarstingen bij “Occupy” demonstraties werden door de media en de activisten afgedaan als acties van een kleine minderheid van “dwazen”. Maar de mars naar het Israëlische consulaat in Boston was een gesanctioneerde gebeurtenis, vermeld in de officiële lijst op de website van ‘Occupy Boston’. De organisatie noemde de mars naar het consulaat een reactie op Israëls onderschepping van de nieuwste ‘humanitaire’ Gazavloot, die probeerde om de maritieme blokkade van de door Hamas geregeerde Gazastrook te breken.

Een aantal activisten wist in te breken in de lobby van het Israëlische consulaat, waar op dat moment niemand was, omdat de Joodse shabbat al was begonnen. Kade Ellis, de organisator van Occupy Boston die een minutieus verslag publiceerde van de gebeurtenissen, schreef op haar Twitter-account: “Geen dubbeltje meer! Zelfs geen stuiver! Geen geld meer voor Israëls misdaden!” De Amerikaanse senator Scott Brown van Massachusetts gaf een verklaring uit, waarin hij de mars naar het Israëlische consulaat krachtig veroordeelde. “Deze groep demonstranten heeft een giftige boodschap die duidelijk moet worden weerlegd”, zei Brown. “Het was schokkend om de demonstranten anti-Israëlische slogans te horen zingen als steun aan de door terroristen gesteunde intifada, die zoveel ellende en dood in Israël heeft veroorzaakt.” Het incident werd bijna volledig genegeerd door de belangrijke media.

Hermann Dierkes, leider van de Linker Partij in Duisburg, Duitsland, riep in april 2011 op verzet te plegen tegen wat hij ‘de morele chantage noemde van de zogenaamde Holocaust’. Dierkes postte ook een flyer op de website voorstellende een swastika (nazi-hakenkruis) die overgaat in een Jodenster en verzocht tevens om een boycot van Israëlische producten, etiketteerde Israël als een ‘schurkenstaat’ en een ‘aanstoker van oorlogen.’

Mars ‘Occupy’ demonstranten naar Israëlisch consulaat

Dinsdag, 8 November 2011 16:58

Gebeurtenis in Boston versterkt de vrees, dat de ‘Occupy Wall Street’ beweging een anti-Israëlische en antisemitische ondertoon heeft. De media negeerden het incident bijna geheel. De “Occupy Boston” tak van de Amerikaanse sociale beweging “Occupy Wall Street” bestormde op 4 november 2011 het Israëlische consulaat in Boston. Het was weer een demonstratie van de anti-Israëlische en antisemitische tendensen, waarvan veel Joden en Israëli’s vrezen dat die voor een deel de grondslag vormen van de “Occupy” beweging. Eerdere antisemitische uitbarstingen bij “Occupy” demonstraties werden door de media en de activisten afgedaan als acties van een kleine minderheid van “dwazen”. Maar de mars naar het Israëlische consulaat in Boston was een gesanctioneerde gebeurtenis, vermeld in de officiële lijst op de website van ‘Occupy Boston’. De organisatie noemde de mars naar het consulaat een reactie op Israëls onderschepping van de nieuwste ‘humanitaire’ Gazavloot, die probeerde om de maritieme blokkade van de door Hamas geregeerde Gazastrook te breken.

Een aantal activisten wist in te breken in de lobby van het Israëlische consulaat, waar op dat moment niemand was, omdat de Joodse shabbat al was begonnen. Kade Ellis, de organisator van Occupy Boston die een minutieus verslag publiceerde van de gebeurtenissen, schreef op haar Twitter-account: “Geen dubbeltje meer! Zelfs geen stuiver! Geen geld meer voor Israëls misdaden!” De Amerikaanse senator Scott Brown van Massachusetts gaf een verklaring uit, waarin hij de mars naar het Israëlische consulaat krachtig veroordeelde. “Deze groep demonstranten heeft een giftige boodschap die duidelijk moet worden weerlegd”, zei Brown. “Het was schokkend om de demonstranten anti-Israëlische slogans te horen zingen als steun aan de door terroristen gesteunde intifada, die zoveel ellende en dood in Israël heeft veroorzaakt.” Het incident werd bijna volledig genegeerd door de belangrijke media.

 

Bron: http://www.franklinterhorst.nl/Antisemitisme%20weer%20springlevend.htm

 

 

Joden moeten uitgeroeid worden

 

 

Gesprek met Rabijn Evers

 

 

Knevel & Brink –  Moslim vernedert Jood

 

 

ABC with hidden camera – We can’t support Jews here