The real president Barack Obama

Posted by admin | | woensdag 7 maart 2012 1:56 pm

Inauguration Barack Hussein Obama :   Nov. 2008      Campagne 2012

 

http://nos.nl/video/486649-obama-vs-staat-achter-israel.html   (20/03/13)

 

Barack Husein Obama geeft toe dat hij moslim is

 

 

De ware aard en echte gezicht van Barack Obama      verborgen agenda

 

 

Obama’s geboorteakte bleek vals                         &    Yes, we can!

 

 

Barack Obama over zijn ware (islam) geloof         &    Xandernieuws

 

 

Franklin ter Horst :  Dossier Barack Husein Obama

 

Franklin ter Horst :  Obama’s vijandigheid tegen Israel

 

Franklin ter Horst :  Israels Amerikaanse vrienden

 

Franklin ter Horst :  Palestijnse claims op het land zijn vals

 

Franklin ter Horst :  Palestijnse doodscultuur

 

Franklin ter Horst :  Palestijnse propagandamachine

 

Franklin ter Horst :  De Oslo-akkoorden

 

Franklin ter Horst :  Het saoedische prinsengebroed

 

Franklin ter Horst :  Dossier Saddam Hoessein

 

Franklin ter Horst :  Dossier Mahmoud Abbas

 

Franklin ter Horst :  Dossier Jimmy Carter

 

Franklin ter Horst :  Dossier Jasser Arafat

 

Franklin ter Horst :  Handvest van de terreurbeweging Hamas

 

Franklin ter Horst: USA kan niet ongestraft tegen Israel strijden   &  NOS

 

Obama & Biden  –  Campagnefilm 2012 : “The Road We’ve  Traveled”

 

FTH: De Amerikaanse organisatie Grassfire Nation heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de handel en wandel van de “Prince of War” Barack Hoessein Obama” (Bliksem van (uit) de hemel) en is daarbij tot verbijsterende conclusies gekomen. Het document draagt de titel “ObamaLies“. Het is voorzien van talloze bronnen en telt maar liefst 122 bladzijden. Ook het blad Whistleblower heeft in een aflevering uitvoerig aandacht besteed aan de leugens van Obama. Hij liegt over zijn geboorte, zijn kinderjaren, zijn schoolopleiding, zijn invloed in verenigingsleven, zijn prestaties, zijn politiek, zijn ware geloof en zijn plannen met de toekomst van de Verenigde Staten. Zijn presidentschap hangt aan elkaar van misleiding, bedrog, onbetrouwbaarheid en Israël haat. Hij heeft al deze verzinsels gebruikt om de verkiezingen te winnen en vervolgens zijn radicale agenda te kunnen uitvoeren. Wat nog het meest verbijsterende is, is dat de Amerikaanse bevolking deze man heeft gekozen en mogelijk gaat herverkiezen. Grassfire heeft 69 van de meest belangrijke leugens gepubliceerd.

Het rare van deze man is dat niemand hem schijnt te kennen. Niemand kan iets vertellen over een bepaalde fase in zijn leven. Dit zou een zaak van grote zorg moeten zijn, en niet alleen voor al diegenen met op hem hebben gestemd. Men heeft een schaduwman gekozen waar men helemaal niets van weet. Alles lijkt vals aan deze figuur. Zo zou hij gestudeerd hebben aan de Universiteit van Columbia. Maar volgens George Stephanopoulos van ABC News kan niemand zich herinneren Obama ooit op deze universiteit ontmoet te hebben. Fox News sprak met 400 studenten uit de periode waarvan Obama claimt daar te hebben gestudeerd maar niemand herinnert zich hem. De jongen die de klasrapporten schreef die iedereen kende, kon zich niemand herinneren met de naam Obama. Er zijn geen foto’s van hem in de schoolboeken.

Hij liegt over de plaats van zijn geboorte. Hij is niet in Hawaï geboren zoals door hem beweert. Obama’s oma verklaarde in april 2009 dat hij in Mombassa Kenia geboren is en dat zij bij zijn geboorte in 1961 aanwezig is geweest. Whistleblower is in het bezit van een verklaring van dominee Kweli Shuhubia uit Kenia en Bisschop Ron McRae waarin staat dat algemeen bekend is, zowel in christelijke als in moslimgemeenschappen, dat hij op 4 augustus 1961 inhet Coast General Hospital in Mombassa is geboren als Barry Soetoero. Volgens de Amerikaanse grondwet, Artikel 2, Sectie 1, kan iemand alleen president worden als hij van nature een geboren Amerikaan is. Dat bewijs ontbreekt tot op de dag van vandaag. Velen geloven inmiddels met een oplichter van doen te hebben. Obama is geen geboren Amerikaan en zijn presidentschap is daarom volkomen illegaal.

Hij liegt over zijn geloof. Hij is de zoon van een hele generatie soennitische moslims in Kenia. Tijdens zijn verkiezingscampagne werd alles gedaan, om zijn islamitische achtergrond te bagatelliseren, en zegt hij een ‘vroom’ christen geworden te zijn maar op deze video zegt hij iets heel anders. Hij laat zich zelfs adviseren door leden van de Moslimbroederschap betreffende zijn Midden-Oosten politiek. Al vrij snel na zijn verkiezing begon hij met het slopen van de christelijke waarden in de VS. Zo heeft hij rechter David Hamilton benoemd aan het Amerikaanse Hof van Beroep, een extreme liberalist, die onder andere de gerechtelijke uitspraak heeft gedaan dat in het parlement van Indiana gebeden in Jezus’ naam verboden moeten worden, maar in naam van Allah wél worden toegestaan. Christenen worden gedwongen mee te betalen aan abortussen, zowel in binnen- als buitenland, en mogen zich niet meer pro-life uitspreken in ziekenhuizen.

De leugenachtigheid van deze man is onthutsend. Hij werd gelauwerd en bewierookt als degene die de VS en de hele wereld zou redden maar heeft praktisch al zijn verkiezingsbeloften gebroken. Middels allerlei dubieuze wetten heeft hij de vrijheid van de Amerikaanse burgers praktisch volledig aan banden gelegd. De ethische opvattingen van Obama over onderwerpen als abortus en stamcelonderzoek hebben hem tot de meest extreme pro-abortuspresident gemaakt.Hoe kon een altijd al openlijk radicaal linkse, pro-Marxistische anti-Amerikaan gekozen worden tot president, zonder dat hij ook maar één moment hoefde te bewijzen wie hij werkelijk is? Zijn “Change” heeft Amerika op de rand van afgrond gebracht maar desondanks bestaat de mogelijkheid op een nieuwe verkiezingsoverwinning in november van dit jaar.

Publicist Leon de Winter begint zijn artikel in de Telegraaf van zaterdag 11 augustus 2012, op pagina T9 met: “Geen leugen of list gaat falende Obama te ver”. De Winter noemt hem een leugenaar, een narcist en een charlatan.