De woeste weg forum logo
Het is momenteel Do Jul 25, 2024 1:53 pm

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Wo Dec 05, 2012 8:20 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 7:56 pm
Berichten: 27

_________________
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matth. 10:34)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Dec 05, 2012 8:51 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
@JVC

Is dit niet een te makkelijk antwoord, zou u zelf met dit antwoord volstaan?
Inhoudelijk geeft u geen antwoord het is afstandelijk, geef eens "een" keer uw eigen mening!!!

Wat is nu uw eigen ervaring?
Want die heb ik nog niet gelezen hier , dan alleen napraten,
daar komt u alles mee te kort hoor,met dat van een ander kom je er niet.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Dec 05, 2012 9:38 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Dec 05, 2012 11:31 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Dec 06, 2012 10:50 am 
Offline

Geregistreerd: Ma Nov 19, 2012 11:25 am
Berichten: 3


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 07, 2012 10:16 am 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 07, 2012 6:36 pm 
Offline
Gebruikers-avatar

Geregistreerd: Ma Nov 19, 2012 4:28 pm
Berichten: 10
Is de nieuwe aflevering van de artikelen van ds. J. Roos en ds. J.M.D. de Heer al beschikbaar?

_________________
"En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben." (Jeremia 29: 7)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 07, 2012 9:28 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 30, 2012 7:54 pm
Berichten: 1
@GWJ

Deze zijn al wel uitgeven, maar ik denk dat die pas op dit forum komen, wanneer ze voorzien zijn commentaar.

Groeten


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 07, 2012 11:45 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Ma Okt 08, 2012 9:43 am
Berichten: 24
Artikel ds. Roos in de WS van donderdag 6 december 2012

De leer van Comrie aangaande de wedergeboorte wordt door velen, onder anderen door ds. A. Kort, als onbijbels veroordeeld. Hij stelt het voor alsof Christus daardoor niet centraal staat in de prediking. We hopen daar nog nader op terug te komen. Alle rechtzinnige predikanten zullen het er met elkaar over eens zijn, dat er in de prediking naar Christus moet worden gewezen als de enige Middelaar in Wie alleen de weg tot zaligheid is geopend. De prediking moet dus een Christusprediking zijn. Toch is eer een groot verschil hoe de hoorders in de prediking worden behandeld. Nooit mag men buiten de kennis van Christus de ziel gerust stellen. Bij de een van Gods volk is de geloofskennis helderder dan bij de ander. We hebben mensen gekend die allerlei bevindingen konden bespreken zonder enige kennis van Christus te hebben; toch meenden zij niet zonder hoop de eeuwigheid tegemoet te kunnen gaan. Toen we hen de vraag stelden – als zij in de hemel zouden komen – wie hen dan tot deze gelukzaligheid had gebracht konden zijn daarop geen antwoord geven. Hoe pijnlijk hebben we dit aangehoord, temeer daar Christus ons zo dierbaar en beminnelijk is geworden. Het is een slecht teken als men wel van allerlei ondervindingen kan spreken zonder enige kennis van Christus.
Een ieder die thuis is in de geschriften van dr. A. Comrie kan weten, dat hij niet geleerd heeft dat een wedergeboren of levendgemaakte zondaar tevreden wordt gesteld met het kennene van zijn schuld en het bedroefd zijn over het Godsgemis. Lees zijn “ABC des geloofs”, en u bent overtuigd hoe getrouw hij op Christus heeft gewezen als de enige Borg en Middelaar. De Heere zal ervoor zorgdragen dat een ziel die door de wedergeboorte of levendmaking met Christus verenigd wordt, nooit rust zal vinden in het allerlei werkzaamheden , gevoeligheden, en in het proberen om de wet te onderhouden. Comrie leert duidelijk in zijn geschriften dat de Heilige Geest de zondaar net zolang door de wet behandelt totdat hij een doodschuldig mens voor god wordt, opdat er plaats voor de kennis van Christus wordt gemaakt.
Comrie leert niet dat er een “voorbereidend werk” voor de wedergeboorte is, maar dat Gods Geest in de wedergeboorte de ziel met Christus verenigt, en in de verdere weg plaats voor Hem maakt. Er is dus geen voorbereiding voor de wedergeboorte maar wel een toeleidende weg na de wedergeboorte, omdat Gods Geest een ontdekte zondaar in de weg van overtuiging en overbuiging tot Christus leidt. Er moet voor een volkomen Middelaar en Zaligmaker plaats worden gemaakt door de bediening van Gods Geest. We willen het voor onze lezers nogmaals omschrijven, om Comrie goed te kunnen begrijpen. Christus is in de wedergeboorte het Begin van het nieuwe leven, doch het nieuwe leven begint niet met de kennis van Christus. Gods Woord leert ons dit, onze godvruchtige vaderen hebben hun leer daarop gegrond, en Gods volk leert het zielsbevindelijk!
Ds. Kort leert echter dat de mens in de wedergeboorte direct een bewuste kennis van Christus heeft: “Als u Hem kent, bent u wedergeboren. U bent wedergeboren als u in Christus bent, heel bewust in Christus. Dit moet u weten, want velen leren anders (blz. 94).” U zult zich afvragen of ds. Kort dan leert dat een mens geen zondaar voor God wordt en zijn verlorenheid inleeft? Zeker, maar dan wel vanuit een heel ander beginsel dan Gods Woord het ons leert.

Twee of drie staten?
Wij leren op grond van Gods Woord dat er twee staten zijn, de staat des doods en de staat des levens. De mens is of dood door de misdaden en zonden, of de mens s uit vrije genade van dood levend gemaakt of wedergeboren. Hij is buiten Christus of in Christus. Hij is een mens zonder genade of meet genade. Ds. A. Rotterdam bevestigt dit in zijn “Zions roem en sterkte” bij de behandeling van artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hij stelt de vraag: ‘Is er dan geen middelstaat tussen herboren en onherboren?’ Hij antwoordt dan: ‘Geenzins; want de mens is dood of levend, hij heeft of den geest der wereld en het vlees, of den Geest Gods, hij is of op de weg der zaligheid of op den weg der vervloeking. Hier is geen middelweg, Matth. 7:13,14 “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg, tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve ingaan; want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die denzelven vinden.” We gaan ervan uit dat dit antwoord duidelijken dat genoemde tekst het einde van alle tegenspraak is!

Wat leert ds. Kort?
We moeten echter vanuit de stellingname van ds. Kort constateren dat er volgens hem wel een middelstaat is tussen herboren en onherboren. Hij leert namelijk dat het voorbereidende werk door Gods wet begint. Maar wij leren toch dat als de Heere iemand wederbaart en levend maakt Hij Zijn wet gebruikt om hem zaligmakend te overtuigen? Ja, maar dat leert ds. Kort niet, en daarom geeft hij zo af op deze leer. Ds. Kort beweert vervolgens dat als de Heilige Geest Zich aan het Woord paart, de zondaar nog niet levend is gemaakt, maar opgewekt en ontwaakt is. Hi is dan nog steeds onder de wet en niet onder de genade. Hij is alleen onder de genade als hij inwendig geroepen, gerechtvaardigd en wedergeboren wordt. Verwarrend allemaal, zult u zeggen. Het is ook verwarrend, als wij bijvoorbeeld zijn korte uitleg lezen op blz. 156. ‘De roeping komt inwendig bij de uitverkorenen door de Heilige Geest, Die de zondaar eert overtuigt van zonden (Joh. 16 :8). Daarna trekt de Vader hem uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht, en dat is Christus (Kol. 1:13).’ De volgorde is dat men eerst overtuigd wordt en pas daarna getrokken uit de duisternis, is onbijbels. Het wordt ons niet duidelijk of ds. Kort hier nu de uitwendige of inwendige roeping bedoelt. De onduidelijkheid blijkt ook te vinden in zijn zelfgemaakte schema op bladzij 176: ‘De uitwendige roeping door middel van Gods Woord (Jes. 53:1; Matth. 23:37; Rom 10:17; 2 Kor 5:11; Gal. 3:2,5; Hebr. 2:3). Wat werkt God in het hart van de zondaar als hij nog onder de wet is? (Rom. 6:15-23).
1. De opwekking uit de dood der zonden en misdaden (Joh. 5:25);
2. De ontwaking uit zijn diepe doodslaap (Ef. 5:14);
3. De opening der ogen (Hand. 26:18);
4. De overtuiging van zonden voor een heilig en rechtvaardig God (Joh. 16:8);
a. Godskennis (Jes. 6:5);
b. ellendekennis (Klaagl. 3:1);
c. zelfkennis (Jes. 17:9)
5. de toeleidende weg tot Christus (Jes. 55:6; Luk. 15:17-20; Joh. 6:35, 65);
a. de trekkende liefde des Vaders (Hos. 2:13; Joh. 6:44);
b. de droefheid naar God (Jer. 31:9; 2 Kor. 7:10);
c. de afsnijding van alles wat God en Christus niet is (Luk. 9:24; Rom. 9:28; Joh. 15).
Uit het schema van ds. Kort moet we dus opmaken dat er een middelstaat is, en dat de Heere door middel van de uitwendige roeping werkt in het hart van de zondaar als hij nog onder de wet is. Let wel, er is dus nog geen sprake van de inwendige roeping, want daardoor komt hij pas onder de genade. We hebben zulk een schema bij onze godvruchtige leraars nergens aangetroffen. Ds. Kort onderbouwt zijn schema dan ook niet, en het citeren van genoemde teksten geeft ons geen aanleiding om met zijn schema in te stemmen. Onthoud toch dat er geen drieërlei staat is, een staat des doods, een middelstaat en een staat des levens, zoals uit de redenering van ds. Kort voortvloeit. Nergens lezen we dit in Gods Woord en nogmaals gezegd ook niet bij onze gereformeerde vaderen. Om een voorbeeld te noemen: wanneer de predikant bij de ontwaking uit zijn diepe doodslaap, Efeze 5:14 citeert, dan lezen we in de kanttekening: “Namelijk den geestelijken slaap der zonde en dood der zonde, zijnde wakker en levend gemaakt door het Woord en den Geest van Christus, gelijk Ef. 2:1 gezegd is.” Deze kanttekening met de verwijzing naar Ef. 2:1 veroordeeld het hele schema van ds. Kort. We willen volgende week onderzoeken wat deze predikant dan wel verstaat onder wedergeboorte


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Dec 08, 2012 2:04 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
In uw bovenstaande beschrijving doet u vele tekort, vorige week gaf u aan met dikke vette letters en vroeg u om respect.

Dat we niet een predikant moeten aanvallen enz enz, zie wat u zelf nu doet u zet twee predikanten tegenoverelkaar u doet zelf de kolen op het vuur.

De Heere Jezus heeft in Zijn omwandeling op aarde vele genezen naar lichaam en ziel, ieder die Hij genezen heeft, heeft Hij genezen naar Zijn Wil en op Zijn Wijze, allen weten dit ook zeer wel, kijk naar de blinde die Hij genas geen een op de zelde wijze!!! zat er verschil in Nee, ze waren ziende, niet een klein beetje de een meer of minder allen ziende, geen weg het zelfde die de Heere gaat met Zijn Volk.

Er is veel geschreven over bepaalde predikanten en oudvaders, bijallen is wel wat te vinden of niet te vinden, daar kom je niets verder mee.

Als een mens is wedergeboren weet hij dat, en dan weet hij dat het een werk buiten zichzelf is door De Heere gewerkt, een eenzijdig Gods werk.

Om hier met een vb aftesluiten;

Als vandaag mijn auto kapot gaat ga ik naar de garage om te laten maken, als dan blijkt dat hij het maandag weer niet doet ga ik terug naar dezelfde garage.

Als God een mens bekeerd en die mens komt in de nood, gaat die dan naar ds Comrie, ds Kort, ds Roos, Nee hij gaat terug naar die "die" Zijn werk heeft Volbracht in, hem, dus ik hoef niet te twisten met wie dan ook hier wie er nu wel gelijk heeft of niet, en wat de formule of wat dan ook is die is er niet, het is en blijft Zijn Werk.

Verkiezing, Roeping, Rechtvaardigmaking, Heiligmaking als dat is toegepast aan onze ziel vallen alle ds weg, en blijft Hij over.


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.