De woeste weg forum logo
Het is momenteel Do Jul 25, 2024 1:34 pm

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 1:13 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 1:15 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 3:52 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 7:02 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Aan alle die dit lezen, ongeacht uw staat

Wat doet dit boek, wat zegt het u?
Worden wij bepaalt bij het Woord dat ons veroordeeld, of zien we wie we werkelijk zijn?
De waarheid is confronterend en kei hard, wie ben ik als vader, man, broer kind, welke verdorven staat draag ik om? Tja als mij dat verteld wordt ben ik boos en opstandig hoe komt dat, misschien is het wel mijn/ ons werkelijke bestaan, waar ik niet mee voor God kan verschijnen.
En ga ik alles roepen en schreeuwen om mijn gelijk te halen, stop er maar mee, bij de mensen gaat u uw gelijk niet vinden,
De enige weg zal zijn Christus, buiten Hem is het niet voor mij niet en voor u niet!!!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 7:31 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 16, 2012 7:24 pm
Berichten: 1
De reactie van Bunt zegt meer over hem dan over ds. Kort. We kunnen de reactie van Bunt ook zien in het licht van de Schrift waar Paulus schrijft: Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden.

Hebbelijkheid zonder de daad? Geloof zonder geloven? Het is een lastering van de Heilige Schrift. Als Comrie het heeft geschreven voor de troost betreffende de zaligheid van jong gestorven kinderen of gehandicapten dan kan ik er begrip voor hebben. Maar niet voor ons. Die tot hun verstand gekomen zijn: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft. Alleen het geloof in de opgestane Levensvorst geeft het leven omdat Hij het Leven is. Er is geen weg tot Christus, want Hij is Zelf de Weg.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 10:23 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 7:56 pm
Berichten: 27
Het onderwerp van dit boek is het hart van de zaak.
En wie dit hart mist, mist alles. En wie iets anders meent te bezitten, zal alles doen
om dat in stand te houden.
De (negatieve) reacties, tot negatief advies om het te lezen toe, geven alleen maar
weer dat de inhoud juist de waarheid is. Iedereen met een statenBijbel kan nalezen
of het waar is wat er allemaal word bedoelt.
Het schijnt zelfs dat op de kansels hier en daar afgeraden wordt dit boek van ds Kort te lezen.
Is het dan zulk vergif?
Of raakt het misschien de juiste snaar in de wanklanken van vele kerken en predikers?
Heeft dit onderwerp, of dit boek geen waarde? Vanwaar die ophef? Is degene die negatief op dit boek reageert
een getuige van Christus, of een getuige van een bepaalde (onbijbelse, Godonterende) leer?

_________________
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matth. 10:34)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Nov 17, 2012 4:19 am 
Aan allen die de pennenvrucht van Ds. Kort verheerlijken als zijnde de enige waarheid.

Ik verzoek jullie persoonlijk inhoudelijk te reageren op mijn posting, en mij geen lading van citaten, stellingen, meningen etc. van wie dan ook over mij uit te storten.

Ik schrik me een hoedje als ik lees wat DJK zich voor oordelen aanmeet (---knip---) over knechten des Heeren, terwijl hijzelf zich aan verheerlijking van (ook) knechten des Heeren schuldig maakt.

M.i. dwaal jij zeer in het sacrament van de Heilige Doop bediend aan de kleine kinderen.
En Luther dwaalde in nog meer (niet alleen maar bij-) zaken.

Dan denk ik dat degenen die het allemaal zo goed menen te weten juist in de diepste onkunde verkeren en niet op de door hen als zodanig vermeende bevinding mogen of kunnen rusten.
Denk er alleen maar aan hoe de Heere Jezus de dode dogmatische theologie heeft bestreden.

Leert van Mij........


Omhoog
  
 
BerichtGeplaatst: Za Nov 17, 2012 11:22 am 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Beste JvdG

menselijke zwakheden en onvolmaaktheden zijn niet het aangrijpingspunt van de oprechten ,om de waarheid of leugen te bestrijden, het bewijst wel dat Gods Woord de enigste waarheid is
daarom al zou een ander in uw ogen het verkeert doen, blijf inhoudelijk en fundeer uw weerleggingen op grond van Gods Woord, zoals ik het in het onderwerp besnijdenis en doop zojuist hebt gepoogd te doen , u mag dit op Bijbelse gronden weerleggen, u kan dat daar u voor de kinderdoop bent.

Er is een ijver doch zonder verstand
Ook de hedendaagse farizeeën verachten die van Berea en dus de schriften,hedendaagse beminnen meer de ijver en de ernst dan de waarheid en noemen dit dode dogmatische theologie
Ook de hedendaagse farizeen beminnen meer de ijver en de ernst dan het verstand (Rom 10:2)
ook de hedendaagse farizeen kennen de Schriften niet,maar roemen wel in hun oudvaders, waar Jezus het wee over uitspreekt
Ook de hedendaagse Farizeen zeggen op grond van hun kinderdoop: wij zijn Abrahams zaad (Joh 8:33)
Ook de hedendaagse Farizeen weigeren op dezelfde besnijdenisgronden de ware doop:
Matthéüs 3:7-9 Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.

Een mens die niet door Christus is opgewekt uit de geestelijke doodstaat, zal inderdaad veel denken te weten uit de Schriften zoals de farizeeën,, het is maar waan:
maar m.b.t. de wedergeboorte zegt Jezus tegen Nicodemus, een Schriftgeleerde : Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet?(Joh 3:10) Deze konden de Schriften, echter , ze verstonden ook de profetische tijden niet, Jezus zegt dat ze meer verstand van het weer hadden dan van de Heere:
Matthéüs 16:3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

De duivels daarentegen vroegen aan Jezus : “ komt gij ons voor de tijd pijnigen?” deze zijn geesten..en verstaan de profetische tijden daarentegen wel:
Matthéüs 8:29 En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?

De duivel is een geestelijk wezen, Daarom weerstaat Jezus hem met een eenvoudig doch Goddelijk Woord, Paulus noemd het Het Zwaard des Geestes in Ef 6: er is geschreven, tijdens de verzoekingen in de woestijn,
Matthéüs 4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

Satan verstaat wat er gezegd wordt, dat vermogen misbruik hij om de schriften te verdraaien (Judas 1) d.m.v. mensen
Want...een natuurlijk mens (daarentegen) beeft niet Voor Gods Woord, zoals Satan het wél geloofd, doch sidderd (Jac 2:19) dat is de geestelijke dood !,
Daarom wordt er zo gespot met Gods Woord, dat is ontzettend, ook voor de mens zelf , en daarom word eeuwige vuur ontkent, waar de duivelen nog voor sidderen, de gelijkenis van de rijke man in de vlam en de arme Lazarus, had ook geen vat op de verharde farizeeën, die de noodzaak van de wedergeboorte ontkenende:
Lukas 16:31-17:1 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee hem, door welken zij komen;

Immers het geloof, en de belijdenis van Martha, en Petrus, en Paulus, waren gefundeerd, op het getuigenis van God, voorzecht in de Profeten, aangaande Zijn Zoon, namelijk dat Jezus is de Christus..(1 Joh 4 en 5)Jezus zegt daarom tegen de Farizeen:Johannes 8:24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.


als Jezus zegt: leert van Mij.....dan spreekt hij tot zijn Dicipelen, Zijn kinderen..dat is geen boodschap aan die Hem niet kenne, en Hem verwerpen in ongeloof, dat is geen boodschap aan Farizeen, die Gods Woord verachten, en verdraaiende, en niet wensen te spreken over hetgeen er precies geschreven staat, dat daardoor hun leugenleer aan het licht zouden kunnen komen.
Nederig van hart...was Jezus..jazeker...de wil doende Zijns Vaders, gehoorzaam aan Het Woord, zoals David
Ps119:99-10  Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik Uw bevelen bewaard heb.
Maar is dit in de ogen van de mensen nederigheid..als we niet naar de ogen van diezelfde mensen kijken ?
Zachtmoedig jazeker tegen die Gods Woord beminnen boven mensen, ja die ook ons niet naar de ogen kijken, en als wij zeggen:Ps 141:5  De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn; en hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn, het zal mijn hoofd niet breken; want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden.
Dát zijn onze broeders , en dán zijn we broeders nietwaar?
ja ik geef toe: wat uit het vlees geboren is dat blijft vlees...

Gr.D


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Nov 17, 2012 11:59 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 12, 2012 12:36 pm
Berichten: 1
Wat de heer Bunt schrijft, komt alleen voort uit zijn eigengerechtigde godsdienst. Hij tracht het boek van ds. Kort te weerleggen door bepaalde oudvaders (Comrie e.d.) te citeren, maar het is hem niet gelukt. Ik vind wel dat je bijzonder veel lef moet hebben, om zo´n brief te durven schrijven. Dit komt voort uit pure vijandschap! Nee meneer Bunt, bij ds. Kort wordt u er niet bij gezet als u bevindelijk gen kennis heeft aan een Kus van Jezus´mond. ´Een verzoenende Kus, een vergevende Kus, een Vredeskus, een Liefdeskus!´ Dan kun je veel meegemaakt hebben op die zogenaamde toeleidende weg, maar het is nog nooit in de Vrijstad (=Christus) gekomen. "Strijd om in te gaan door de enge poort'.

De heer Bunt schrijft aan ds. Kort dat hij zijn boek moet herroepen, omdat hij de ere Gods aantast. Wat een vreseselijke aantijging! Nee meneer Bunt, God wordt in Zijn Waarheid verheerlijkt, omdat Christus zelf de Waarheid is en daar verwijst ds. Kort in zijn boek naar. De Schrift stelt de duidelijke lijn dat de vergeving van zonden het begin van het nieuwe leven is. De Heere openbaart bij monde van de Apostel Paulus in Romeinen 4, dat David alreeds gezegd had, welzalig hij wiens zonden vergeven zijn, wiens overtredingen zijn bedekt. In Lukas 1:77 staat: "Dat Hij gekomen is om Zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden." De heer Bunt en zijn trawanten leren een twijfelachtig geloof. Ze zeggen dat ze Hem gezien hebben door de traliën van het Woord. In de prediking worden deze genoemd: die van verrestaanden. Dan word er wel gebeden of deze naderbij gebracht mogen worden, MAAR HET GEBEURT NIET! Weet je waarom niet? Omdat het puur ONGELOOF is, dus pure vijanschap tegen God. Nee meneer Bunt, ik zal u zeggen dat wanneer Christus Zichzelf openbaart, dat Hij Zichzelf atlijd openbaart in Zijn heerlijkheid en majesteit, dus in Zijn opstandingskracht. Daar ben je bij! Dan kan Christus in de prediking worden uitgeschildert als een Vriend van hoeren en tollenaren, maar als Hij zich dan particulier openbaart aan je verloren ziel, weet je wat je dan zegt: "De helft is mij nog niet aangezegd, zoveel heerlijkheid, zoveel liefde, zoveel vrede, zoveel vergerving!". Deze brief van de heer Bunt is één brok van pure vijandschap en dan heeft hij nog twee titels voor zijn naam. Ik vrees dat de titel SS (=sinner saved)nog niet achter zijn naam gezet is, want anders schrijf je nooit zo'n brief. Dit soort is naar mijn mening overgegeven aan zichzelf, aan het goeddunken van hun eigengerechtigde hart. Morgen gaan ze weer 'vroom' naar de synagoge, maar niet als dienaars van het Evangelie, maar als wetsdienaars.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Nov 17, 2012 12:08 pm 
Offline

Geregistreerd: Wo Okt 10, 2012 5:32 pm
Berichten: 1
@allen,

Met verbazing lees ik hier de reacties. En soms met een glimlach. Waarom?

Men plaats een bepaalde leer/visie/persoon op een voetstuk. In dit geval ene ds. Kort. Hij zou de zuivere waarheid, gestoeld op Gods Woord, verkondingen. Al wie dat niet doet dwaalt en leidt zielen naar de ‘’ rampzaligheid’’.
Een dergelijke zienswijze ken ik wel. En het leuke hieraan is het volgende. Laten we de oprichter van deze site als voorbeeld nemen. Dhr. DJK. Er van uitgaande dat hij het allemaal goed bedoelt zal hij vinden dat hij en anderen strijden voor de zaak des Heeren. Want, het gaat er toch om dat de zuivere waarheid verkondigt wordt? En die ‘’zuivere’’ waarheid is al zo schaars! En ja, dan maakt men bijv mee dat een ds een boekje gaat schrijven over wat hij dan als waarheid ziet. Hij ziet zich als een roepende in de woestijn van deze wereld. Hij vindt dat de waarheid nauwelijks nog gevonden wordt. Dhr. DJK kan zich in dit geval zeer wel vinden in het boekje van deze ds. Ze hebben dezelfde gedachte omtrent deze zaken. Ook DJK ziet zich in dat opzicht als een roepende in de woestijn en meent dat de ‘’zuivere’’ waarheid ( de waarheid zoals hij die vindt dat het zou moeten zijn) met een nachtkaarsje gezocht moet worden in ons vaderland. Dat de ‘’zuivere’’ waarheid alom geweld wordt aan gedaan.

Vaak is het dan zo, dat hoe meer reacties er op komen, hoe meer men zich bevestigd ziet in zijn gelijk. Want; staat er niet geschreven: zal ik nog geloof vinden op de aarde als ik wederkom?
De satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verscheuren kan! Kijk maar wat er gebeurt binnen de kerk? Kijk maar wat voor geweld ‘’ onze’’ waarheid wordt aangedaan. En dat niet van de boze wereld om ons heen maar juist door andere gelovigen! Allemaal boze listen van de satan. DJK presteert het zelfs om het boekje van dhr. Bunt een schrijven uit dehel te noemen.

Ook valt het mij op dat men in veel reacties allerlei oudvaders en predikanten voor hun karretje spant. Men citeert naar hartelust oudvaders, kerkvorsten, reformatoren etc wanneer het uitkomt. Er zijn er helaas weinigen die alleen de Schrift zelf hanteren. Dat Schriftwoord zou voor ons voldoende dienen te zijn om een ander te weerleggen, te vermanen, te onderwijzen. Blijkbaar is de bijbel niet duidelijk genoeg!

Aan de andere kant snap ik de reacties wel. Men gelooft in een bepaalde ‘’ zuivere’’ waarheid en als daar van af geweken wordt kweekt men brandhout voor de hel. Men leidt zielen naar de afgrond. Een kwalijke zaak!

Laten we wel wezen. Dhr. Kort of bijv. Moerkerken zijn beide predikanten. Beide menen geroepen te zijn door God voor het prediktambt. Beide ervaren geleid te worden door Gods Geest. Beide menen te staan voor hun vermeende waarheid. Beiden zullen ook andere bestrijden of wijzen op tekortkomingen etc. Beide leren een andere! weg tot Christus.

18 Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.

Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;

Met vriendelijke groet,
Delcam


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 15 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.