De woeste weg forum logo
Het is momenteel Vr Apr 19, 2024 10:07 pm

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 5 berichten ] 
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2012 3:29 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 16, 2012 5:04 pm
Berichten: 7
De volgende vraag werd gesteld aan ds . Hoefnagel:
Meende de Heere Jezus dat nou echt, toen Hij de rijke jongeling opdroeg alles te verkopen wat hij had? En zo ja, is dat dan ook een gebod voor ons?
Wat kunnen de forummers hier er over zeggen?
Kan onze rijkdom ons in de weg staan?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2012 5:06 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Willemijn, Met dit onderwerp heb k ook enige tijd geworsteld , daar k zelf een gezin hebt te onderhouden en Hem leerde kennen.
Een vraag die er op een geven moment er was: zou Paulus tegengesteld geleerd hebben met: 1 Timótheüs 5:8 Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.
Dan het onderwijs van Jezus?: Lukas 14:26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

ik denk het niet, Jezus leert ook: eert uw vader en uw moeder , geen echtbreuk etc., en toch staan op meerder plaatsen dezelfde voor het vlees “ harde” zaken als voorgehouden aan de Rijke jongeling, bijv.:
Lukas 9:59-62 En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave.Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods.En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn.En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.
Lukas 12:33-34 Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn.


Het gaat m.i. hier over Discipelschap, en ondanks dat zegt Paulus dat we onze kinderen moeten onderhouden, en toch onderwijst Paulus ook het alles verlaten, geestelijk discipelschap, kopen als niet bezittende: 1 Corinthe 7:20 – 40 Een iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in geroepen is. Zijt gij, een dienstknecht zijnde, geroepen, laat u dat niet bekommeren; maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Een iegelijk, waarin hij geroepen is, broeders, die blijve in hetzelve bij God. (…)
Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende; En die wenen, als niet wenende; en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die kopen, als niet bezittende; En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij. En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel; niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen wel voegt, en bekwaam is, om den Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. etc


De Heere Jezus zeide dat maar toch tot de Rijke jongeling: fysiek alles verlaten, maar het valt me op dat deze jongeling alleen maar zegt “ Goede Meester” niet roept zoals Filippus: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.Of Andreas: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. (Joh 1)
Jezus antwoord dan ook tegen de jongeling die Hem niet als Gods Zoon kende: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God.
Om God te leren kennen, moet we ons leven en alles wat we liefhebben en vertrouwen (eigengerechtigheid) boven God , aan sterven dat was het principe wat Jezus onderwees (m.b.t. de wedergeboorte, en dat gaat niet zonder Het Lam te volgen,, niemand komt tot de Vader dan door Mij en: 1 Petrus 2:25  Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.

Wij zouden denken, stel dat wij of dat de jongeling daadwerkelijk alles had verkocht? nu Petrus denkt daar ook aan, en stelde de vraag op grond op de door hem voldane voorwaarden van Jezus gesteld aan de Jongeling:
Matthéüs 19:27-29 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven.

Het feit dat Petrus aan die voorwaarde kon voldoen was niet door zijn eigen kracht, dit was het punt dat de rijke Jongeling en de Farizeen Hem verachtte maar (én dát is het punt) Petrus geloofde dat Jezus is de Christus, en dat is de wedergeboorte, (vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard maar Mijn vader die in de Hemelen is, zeide Jezus op Petrus z´n belijdenis) het nieuwe leven die een vreemdeling doet worden op deze aarde...: 1 Johannes 5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

Daarom kan iemand die niet wedergeboren is nooit verstaan wat Paulus in 1 Kor 7 aan de gelovigen schrijft, gelovigen zijn Abrahams kinderen ( Gal 3:29) wel op de wereld, niet van de wereld, op doorreis naar de voorgestelde hoop: Hebreën 11:8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde belofte.Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Was Abraham dan niet rijk, had hij geen vrouw en kinderen ? toch lag zijn hart niet bij het aardse, hij had de tentpinnen niet te vast geslagen , de kinderen Gods hebben meer liefde tot de dingen van God en de wedergeborenen dan eigen kinderen, wat meer natuurlijke liefde is, dat heeft ook alles te maken met geestelijke groei in het geloof.
Maar hoewel Jezus dat zegt tegen de Jongeling, toch geneest hij de dochter van de Syro fenische vrouw, en zegt ga heen in vrede, dan heeft Jezus het juist niet over haar huis en dochter verlaten…nee deze vrouw vertrouwde Jezus al boven alles.. ja dat Hij Gods Zoon was, deze heidense vrouw bleef trouw als een hondeke aan het geloof dat ze wist dat Hij Jezus de beloofde Messias was, ook al ontmoedigt Hij haar!, dat geloof had Jezus in Israël nog niet gevonden, zeide Hij, ja Jezus verwonderd zich wel over het ongeloof van die van het joodse Kapernaum, en kón daarom daar geen wonderen doen.

Als de schare geen brood had na 3 dagen bij Hem geweest heeft Hij ze gevoed, ik denk dat de vrouw van Petrus ook geen armoede heeft geleden, omdat hij Hem volgde, Johannes had discipelen, de Rabbi´s hadden discipelen, (volgelingen) maar Jezus zegt: Johannes 8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
En nu Christus opgevaren is, heeft Hij nog immers volgelingen (discipelen)
Paulus zegt in 1 Kor 11niet dat we onze vrouwen moeten verlaten, maar het gaat er wel om of we alles verlaten hebben..dat is Hem boven alles gehoorzaam zijn , en die Hem tot een Hoofd hebben vormen een gemeenschap, het Lichaam van Christus..Paulus onderwijst dus Discipel schap:
1 Korinthe 11:1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Kolossensen 2:20  Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?

Tenminste zo zie en ervaar ik dit , dat m.b.t. de vraag die je stelde.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 30, 2012 7:51 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 7:56 pm
Berichten: 27

_________________
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matth. 10:34)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Dec 01, 2012 2:06 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 16, 2012 5:04 pm
Berichten: 7


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Dec 20, 2012 8:02 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 5 berichten ] 

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.