De woeste weg forum logo
Het is momenteel Wo Jul 15, 2020 5:03 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Do Nov 08, 2012 9:41 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
ingezonden per email schreef:
Geachte heer Kleen,

In uw recensie van het boek van Ds Kort geeft u aan dat u hem wel Anthonie Leeuwenhart wil noemen. Maar ik denk dat u hem beter Anthonie Siebelink kan noemen.
Volgens mij is ds Kort een broer of neef van Jan Siebelink, de schrijver van "Knielen op een bed violen."
Net zoals Jan Siebelink een valse karikatuur maakt van de reformatorische gezindte, zo maakt ds Kort ook een karikatuur van de leer die onze kerken wordt geleerd. Van Jan Siebelink, een man uit de wereld, kan je zoiets verwachten.

Maar van ds Kort, dit beter (kan) weten is het zeer droevig, dat deze predikant zich zo laat gebruiken door..?? Hij maakt zich hiermede zeer schuldig aan het negende gebod.

Want de leer, en de gevolgtrekkingen die hij hieruit maakt, worden zo in onze gemeenten niet geleerd. Ds Kort haalt één thema uit de dogmatiek en gaat hier alle mogelijke denkbeeldige consequenties aan verbinden. Ds Kort moet de thema's in zijn verband beschouwen en dan zal hij bezien dat het bij ds Kort één grote spraakverwarring is.

Het evenwicht is ds Kort afwezig. Deze man is echt op hol geslagen met zijn volslagen onjuiste theorieën. Bovendien maakt ds Kort zich ernstig schuldig aan grote laster van de leer zoals die in onze kerken wordt geleerd. Want het wordt niet geleerd zoals ds Kort aangeeft. En het heeft zeker niet de consequenties die ds Kort eraan verbind.

Groeten, J. Hak

En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde. (Joh. 9:39-41)

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Nov 08, 2012 9:59 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 7:56 pm
Berichten: 27
DJK - admin schreef:
ingezonden per email schreef:
Geachte heer Kleen,

In uw recensie van het boek van Ds Kort geeft u aan dat u hem wel Anthonie Leeuwenhart wil noemen. Maar ik denk dat u hem beter Anthonie Siebelink kan noemen.
Volgens mij is ds Kort een broer of neef van Jan Siebelink, de schrijver van "Knielen op een bed violen."
Net zoals Jan Siebelink een valse karikatuur maakt van de reformatorische gezindte, zo maakt ds Kort ook een karikatuur van de leer die onze kerken wordt geleerd. Van Jan Siebelink, een man uit de wereld, kan je zoiets verwachten.

Maar van ds Kort, dit beter (kan) weten is het zeer droevig, dat deze predikant zich zo laat gebruiken door..?? Hij maakt zich hiermede zeer schuldig aan het negende gebod.

Want de leer, en de gevolgtrekkingen die hij hieruit maakt, worden zo in onze gemeenten niet geleerd. Ds Kort haalt één thema uit de dogmatiek en gaat hier alle mogelijke denkbeeldige consequenties aan verbinden. Ds Kort moet de thema's in zijn verband beschouwen en dan zal hij bezien dat het bij ds Kort één grote spraakverwarring is.

Het evenwicht is ds Kort afwezig. Deze man is echt op hol geslagen met zijn volslagen onjuiste theorieën. Bovendien maakt ds Kort zich ernstig schuldig aan grote laster van de leer zoals die in onze kerken wordt geleerd. Want het wordt niet geleerd zoals ds Kort aangeeft. En het heeft zeker niet de consequenties die ds Kort eraan verbind.

Groeten, J. Hak

En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde. (Joh. 9:39-41)

Ik kan niet nalaten toch even te reageren op het artikeltje van J.Hak.
Tegenwoordig moet alles z`n verband hebben, en zo beredeneren we onze theologie, dogmatiek zoals het ons het beste past. Nicodemus kwam ook met z,n (on)kunde bij de Heere Jezus, tenzij dat gij wederom geboren wordt...ev. Ja, en dat is nu wéér eens het verschil.

_________________
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matth. 10:34)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 09, 2012 3:13 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Ma Okt 08, 2012 9:43 am
Berichten: 24
Hieronder volgt de last die de HEERE ds. Kort heeft opgelegd, hetgeen hij (nog eens) aanhaalde in zijn dankdagdienst van 7 november jl. En dan met nadruk 'wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.' Hij sprak in de ochtenddienst over Psalm 10:16: 'De HEERE is Koning eeuwiglijk en altoos'. Zou de HEERE, die de Koning der koningen is, hem deze last die Hij hem heeft opgelegd ook niet de bekwaamheid hebben geschonken? Ik denk, nee, ik ben daar 'ten volle van verzekerd', dat dit zo is. En die hem komen te beluisteren zullen dat beamen. Waarom? Omdat het is naar Gods Woord en dat is de Waarheid, het is zo.

2 Tim. 4: 2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

wederleg
Namelijk de dwalingen dergenen, die de waarheid nog niet weten of niet toestaan

in alle lankmoedigheid
Dat is, zonder hevigheid of bitterheid, verdragende geduldig der mensen onverstand en onbescheidenheid. Zie Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24.

leer
Dat is, zo, dat de hoofdstukken der leer altijd klaar en duidelijk voorgedragen worden.

verdragen; maar
Dat is, niet alleen niet aannemen, maar ook niet willen toestaan dat deze hun voorgedragen wordt


Ik heb ds. Kort in 2006 eens persoonlijk gevraagd waarom hij in onze gemeenten de onbijbelse leer niet wederlegde. Hij wees mij toen op: 2 Tim. 2:24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; 25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid; 26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

Ik ben dankbaar -mocht het een rechte dankbaarheid zijn- dat hem nu de last is opgelegd om die verschrikkelijke drog-, dool- en dwaalgronden (zoals ds. Du Marchie-van Voorthuijzen zich wel uitdrukte), zoals die wordt geleerd in de rechterflank van onze gezindte te weerleggen!


ds. Kort gaf er ook nog een waarschuwing bij. Ik zeg het met mijn eigen woorden. Wanneer deze leer niet zal worden aangenomen, dan zal de HEERE onze rechterflank van onze gereformeerde gezindte voorbijgaan en dan zal gelden hetgeen wij in Lukas 14 kunnen lezen: En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.

Hij heeft het menigmaal gezegd, dat hij liever de stad Rotterdam ingaat, dan dat hij te maken heeft met de (verkeerd) vrome godsdienst in onze gemeenten (want die weten het toch al). Maar de HEERE wil dat hij nog voortgaat in onze gemeenten en daarom blijft hij nog, want hij volgt zijn goede Meester.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Nov 13, 2012 10:01 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Hierbij een fragment uit een vijandige open brief van de heer Bunt aan ds. A. Kort
Op deze brief uit de hel hebben wij onlangs een reactie gegeven: viewtopic.php?p=2294#p2294
Uiteraard mag u ook op deze hele brief, of op gedeelten eruit, openlijk reageren

J.A. Bunt uit Rhenen schreef:
Ds. Kort, en voorts allen die dit ooit of te immer zult lezen --- (...), hoe aangrijpend is het slot van Comrie’s betoog, in deze voorrede aan de lezers, waar ik mij in dit verweerschrift tegen ds. Korts boek, gaarne en van harte bij aansluit en mede onderteken, als hij vervolgt: “Waarde lezer, mogelijk zult gij denken dat ik nu of dan een al te scherpe uitdrukking gebruik. Het is evenwel zeldzaam en dan alleen, wanneer ik zie, dat men zoekt genade en werk samen te voegen door aan de genade en het werk beide wat toe te schrijven. Nu ben ik van de onbestaanbaarheid hiervan overreed en zo overtuigd, dat mijn beste werken en elke daad, zo onrein voor God zijn, dat indien Hij met mij of iemand anders, wie hij ook zij, naar het strenge van Zijn wet en rechtvaardigheid wilde handelen, dan alle onze daden, let wel: niet alleen onze zondige daden, maar ook onze godsdienstige daden, ja, alle onze gerechtigheden zijn zouden als een wegwerpelijk kleed; waarom ik met Job, wetende dat zo ik mij rechtvaardigde, mijn mond mij verdoemen zou, en dat, ofschoon ik mij waste met sneeuwwater, en mijn handen met zeep zuiverde, dat Hij mij in de gracht induiken zou; daarom acht ik met Paulus de dingen, die als werken schijnen een gewin te zijn, voor enkel schade om Christus te gewinnen; ja, gewisselijk ik verwerp alle dingen als schade en drek, om daarin voor God, hetzij in het geheel of ten dele, te kunnen bestaan en zoek alleen in Christus gevonden te worden, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die uit God is, door het geloof. En wetende in zware aanvechtingen, hoe deze alleen het benauwde en verslagen hart ondersteunt, zo kan ik hen niet wel verdragen, die genade en werk samenvoegen; en de apostel kon ook deze Neonomiaanse vermenging van genade en werk in zijn tijd niet verdragen, daar hij zegt: ‘Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding.’ [Filipp. 3:2]. Meer heb ik tot mijn verschoning thans niet te zeggen.” Tot zover de citaten uit (de voorrede) van het werk van de godzalige dr. Alexander Comrie! Nee, ds. Kort, meer behoefde hij tot zijn verschoning ook echt niet te zeggen. Doch u heeft nog wel het een en ander nader te verklaren, of --- en dat zou u sieren --- woorden omtrent onze godzalige voorvaderen die zich niet meer verdedigen kunnen tegen u, terug te nemen, hoewel trouwens God hun zaak voor Zijn rekening heeft genomen en nog voor Zijn rekening zal nemen. Hij heeft ons in Zijn Woord ernstig gewaarschuwd om Zijn knechten niet aan te tasten.

In uw boek Wedergeboorte of schijngeboorte, tast u de ere Gods aan, Die Zich van getrouwe knechten in verleden eeuwen heeft doen bedienen in Zijn wijngaard. De vruchten daarvan worden nog onder ons gevonden en behoren ons dierbaar te zijn. Dit schrijven zou te uitgebreid worden om u daarvan nader te overtuigen uit hun geschriften die nog spreken nadat zij gestorven zijn. De Heere zegt van Zijn kinderen en knechten, door de mond van David: ‘Hij liet geen mens toe hen te onderdrukken; ook bestrafte Hij koningen om hunnentwil, zeggende: Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.’ Ps. 105:14,15. U heeft in uw boek niet alleen van wijlen ds. E. Fransen, ds. C. van den Oever, ds. G.H. Kersten en dr. C. Steenblok, maar ook van de huidige predikanten ds. A. Moerkerken en ds. G.J. van Aalst, én voorts van allen die daarna in hun voetsporen wensten te wandelen --- ik noem nog slechts een paar namen uit ons eigen kerkverband: van wijlen ds. T. Dorresteijn, ds. M. van Beek en ds. F. Mallan; alsmede van onze huidige consulent ds. Roos en zijn navolgers, zeer, zeer kwalijk gesproken. Bovendien heeft u hen dingen in de mond gelegd, die zij nimmer zodanig hebben geleerd, of ook zouden hebben of nog willen leren, daar zij strijdig zijn met Gods Woord en de geschriften van alle rechte hervormers en de nadere reformatoren. Ook handelt u niet getrouw door te suggereren dat ds. Th. van der Groe, ds. Th. Boston, ds. C. Smits, ds. E. du Marchie van Voorthuizen, en vele anderen met hen, het met uw visie op de wedergeboorte en rechtvaardigmaking eens zouden zijn, daar u daartoe slechts die gedeelten uit hun geschriften aanhaalt waarvan u meent dat zij in uw visie daaromtrent passen. Ik moet zeggen, en daar ga ik mee eindigen: U bent daar zeker niet in geslaagd, en ik sluit mij graag aan bij degenen die zeggen, dat er een tijd zal komen, wanneer: ‘Een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in den kuil van den basilisk.’ Jes. 11:8.

Och dominee, dat uw boek nimmer het licht gezien had, gelijk een verborgen misdracht of wangeboorte, dat ware beter geweest, doch die daad kan als zodanig niet ongedaan maar wel herroepen worden. Wat zou u, als Gods Geest u daarin de weg zou willen wijzen, er goed mee zijn als u kon komen tot een herroeping van het geschrevene. Dat lijkt mij de aangewezen weg, en zou u naar mijn mening tevens veel rust kunnen geven voor uw ziel. O dominee, het lijkt zo wreed en hard wat ik nu ga zeggen; maar nee, niet ik, doch Gods Woord zegt dat van de valse leraars die leugenen spreken: ‘Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept, en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliskuseieren uit en zij weven spinnenwebben; die van hun eieren eet, moet sterven; en als het in stukken gedrukt wordt, er berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelven niet kunnen dekken met hun werken; hun werken zijn werken der ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels is in hun handen.’ Jes. 59:3-6.

Maar de tegenwerking van de valse profeten en leraars tegen het werk van de godzalige knechten des Heeren, is niet tegen een mens, maar tegen de Heere gericht, men doet Hem oneer aan, als men Zijn knechten onteert, hoort u maar hoe Jesaja vervolgt in het 13e vers: ‘Het overtreden en het liegen tegen den HEERE, en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre; want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was. Dewijl Hij zag dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantsier en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn wederpartijders, vergelding aan Zijn vijanden; den eilanden zal Hij het loon vergelden. Dan zullen zij den Naam des HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hem oprichten. En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. Mij aangaande, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik in Uw mond gelegd heb, die zullen van Uw mond niet wijken, noch van den mond Uws zaads, noch van den mond van het zaad Uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe.’ Jes. 59:13-21.

Daarom nog een raad aan u, als van een vriend, ja, van een uwer naasten die evenals u een gevallen Adamskind is van nature. O dominee Kort, luister naar Daniël, die de koning Nebucadnézar ernstig vermaande, zeggende: ‘Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen, en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen.’ Dan. 4:27. Dan zouden de woorden van David tot uw en mijn blijdschap strekken als dat ons deel mag zijn, als er zo staat: ‘Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God; en Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin; Gij bereiddet ze door Uw goedheid voor den ellendige, o God. De Heere gaf te spreken; der boodschappers van goede tijdingen was een grote heirschaar.’ Ps. 68:10-12. De Heere zij u genadig in Christus Jezus, en geve u Zijn vrede, is mijn hartelijke wens en bede.


Rhenen, 31 oktober 2012
Johannes A. Bunt

Lees hier de hele open brief: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... .-Kort.pdf

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Nov 14, 2012 11:50 pm 
@DJK: Je stelt in chocoladeletters vast dat het schrijven van de heer Bunt (die ik overigens niet ken) uit de hel komt.
Ik denk dat je die terminologie niet mag gebruiken als je niet op goede gronden weet dit geschrift te veroordelen.

Ik zou daar gaarne een onderbouwing voor zien.
Oordeelt niet, opdat gij niet veroordeeld wordt.

Ik ben zo vuurbang dat DJK en al zijn aanhang het beter weten dan de Drieënige God, ja sterker dat ze God voorschrijven hoe Hij een mens moet bekeren.
Daarbij vergetend dat God in alles souverein is en toebrengt allen die Hij heeft liefgehad, terwijl zij nog zondaren waren.

Lieve mensen, leest toch de prediking van de Allerhoogste Prediker.
Die preken zijn eenvoudig, zuiver, ontdekkend, vol van Zijn Genade, terwijl aan het recht Gods niets wordt afgedaan.
Uit Genade, ja loutere Genade zijt gij zalig geworden, uit Hem, door Hem om het eeuwig welbehagen.

Psalmen 116:6
De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.


In die bewaring alleen zijn wij geborgen.

Ik kan vermoeden welke reacties hierop loskomen, maar ik blijf toch vasthouden aan Hem Die de woorden des eeuwigen Levens heeft, en zulks door Zijn verzoening en voldoening alles heeft betaald, en dat uit gadeloze Liefde van de Heere Jezus Christus tot Zijn Vader.

Beste mensen laten we toch niet vergeten waar het in feite over gaat.
Laat Gods Woord en de leiding van de Heilige Geest ons leven zijn voor tijd en eeuwigheid.
Juist zoals de HC het verwoordt in Zondag 1: Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.

Die Troost nu wens ik u allen van harte toe!


Omhoog
  
 
BerichtGeplaatst: Do Nov 15, 2012 12:16 pm 
Offline

Geregistreerd: Wo Okt 17, 2012 5:41 pm
Berichten: 12
--


Laatst gewijzigd door bedroefde op Vr Dec 21, 2012 1:37 am, in totaal 1 keer gewijzigd.

Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Nov 15, 2012 3:32 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Geachte mede schrijvers uw reactie op bovengenoemde roept veel op en dat zegt veel, van wat er alzo omgaat in onze kerken, bijeenkomsten en niet te vergeten in onszelf.

Vooral het laatste onszelf, de een heeft een menig, de ander verwerpt, de volgende weerlegt, de een weerlegt en of verwerpt op Gods Woord, ieder wil hier zo zijn punt maken en halen, maar waar gaat het nu werkelijk over of beter gezegd waar moet het over gaan, volgens mij moet het enige uitgangs punt zijn Hoe kom ik in een verzoende betrekking met God!
Dat ik is een persoonlijke zaak een eenzijdig Gods werk, gewerkt in onze ziel, en als we daar van weten zal het een wonder zijn voor wie dat aangaat, daar kan je nooit boven uitkomen, dan ga je ie ander niet de maat zetten dan ga je zien wie ben ik voor de Heere.
Het ware geloof verenigt met Christus, heeft ook Christus als het Voorwerp. Er is nooit enig geloof dat waar is, als het niet verenigt met Christus.
Laten we dan ook waakzaam zijn, oplettende wat we schrijven en waarover, bedoelen we onszelf er mee of de Heere, waarom schrijf ik dit om het volgende,
Een aantal maanden geleden ben ik op deze website DWW terecht gekomen ik was en ben zoekende, zo zullen meerdere dit zijn maar dit terzijde en toch niet echt, uw eertijds kent u dat nog, weet u daar nog van? Hoe goed was het toen als uw eens onderwijs kreeg van een waar kind van de Heere, dat zal ook wel eens goed pijn gedaan hebben om geconfronteerd te worden met jezelf, maar als het uit ware liefde is die voortkomt uit Hem proef en ervaar je dat.
Het hier en nu, wat zou nu zo een zoekende ziel denken van al wat er geschreven wordt hier? Brengt het hem / haar naar de Heere of brengt het hem / haar er vanaf?
Ik hoop het eerste, die hebben dan wel de vaders in het geloof nodig, tot onderwijs, zoals u eens eertijds bent onderwezen op grond van Zijn onfeilbaar Woord, en ik doel nu op echte vaders in het geloof onderwijs gekregen van Boven.
Laat ons hier aan denken, niet boven elkaar gaan staan, maar er naast gaan zitten, misschien nog beter er naast gaan liggen.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Nov 15, 2012 4:31 pm 
Offline

Geregistreerd: Wo Okt 17, 2012 5:41 pm
Berichten: 12
--


Laatst gewijzigd door bedroefde op Vr Dec 21, 2012 1:40 am, in totaal 1 keer gewijzigd.

Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Nov 15, 2012 5:42 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
bedroefde schreef:
JVDG ik ben het helemaal met je eens. Het komt ons niet toe mensen of geschriften te veroordelen als: Vanuit de hel. Er is nog niks veranderd: 'Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad'.
Ik vrees dat we vreselijk zijn doorgeschoten en dat WIJ willen bepalen wie er een kind is en wie niet.
Laat dat maar aan Diegene over Die alleen machtig is het Boek te openen dat verzegeld is.
De boom wordt aan de vruchten gekend en hoogmoed en oordelen is zeker geen vrucht uit de Ware Wijnstok.
Laten we ieder persoonlijk maar onderzoeken of we geloven in Hem die van de Vader gezonden is, tot vergeving van al onze zonden. En ook ernstig onderzoeken of we vruchten voortbrengen van: 'Geloof en bekering waardig'.
Mij aangaande heb ik geen tijd meer om een ieder op mijn weegschaal te leggen en (meestal) af te serveren.
'Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt zijn de Heere een gruwel, ja die BEIDEN'.

Toch leert ons de Schrift dat een publieke bestraffing beter is dan een verborgen liefde, denk eens aan de apostel Paulus die zich in Antiochie genoodzaakt voelde zijn broeder en ambtsbroeder publiek te bestraffen omdat de Waarheid en derhalve de boodschap van het heilig Evangelie door de veinzende houding van Petrus in het geding was. Wat zijn sommigen toch overgevoelig en vuurbang voor de radicaliteit van Gods onfeilbaar Woord. Iemand die dingen zegt die niet uit God, en derhalve niet uit het geloof zijn, behoeft niet perse meteen een duivel te zijn. Denk bijv. eens aan de brief van David aan zijn generaal Joab om Uria in de voorste gelederen neer te zetten, met de insteek dat hij spoedig zou sneuvelen. Ook dit was een brief uit de hel, en ook hier was David een instrument des satans omdat hij overheerst werd door een macht van een zondige begeerte waarvan hij zichzelf niet kon verlossen, en waarmee hij als koning van Israel publiek zijn God had onteert. Ondanks zijn berouw en geschonken genade, zou om deze vreselijke ontering van Zijn God en Zaligmaker het zwaard van zijn huis niet meer wijken. Beluister ook het gesprek van Christus met Simon Petrus eens toen Christus voor de tweede of derde maal aankondigde dat Hij veel moest gaan lijden en uiteindelijk (ook voor Petrus) de dood in moest. "Heere, wees u genadig dit zal u geenszins geschieden...!!" riep Petrus die zijn Meester oprecht liefhad. Kort daarvoor deed hij een kostelijk belijdenis waarin hij door Christus zelfs werd geprezen, maar niet lang daarna volgde deze woorden...die uit pure onkunde en NIET uit zijn geschonken geloof voortkwamen. Dit geeft aan hoe dichtbij het ongeloof naast het geloof, en hoe dichtbij de leugen naast de waarheid wonen kan. Wat was de reactie van de Heere Jezus? Och Petrus, je bedoelt het goed...het komt uit een goed hart vandaan, dat weet IK, maar wat je nu zegt klopt niet helemaal hoor. Ja toch...?? Of toch niet helemaal? GA ACHTER MIJ GIJ SATANAS (= TEGENSTANDER) want gij verzint niet de dingen die Godes zijn maar die der mensen zijn. Hierbij moeten wij bedenken dat al wat niet uit het geloof is, zonden is, en derhalve uit de hel is. Wat hadden de duivelen in de hel gejuicht wanneer Christus geluisterd en toegegeven had aan deze dwaze onkundige woorden van Zijn eigen kind.

Zo ook met deze goedbedoelde gemoedelijke brief van de heer Bunt uit Rhenen. Deze vijandige brief is fel gekant tegen de Waarheid die naar de godzaligheid is, tegen de Waarheid die destijds ondertekend is geworden door het bloed van vele martelaren. Het draait hier niet om mensen, maar om het handhaven van valse bekeringen. De leer van veel dominees uit de afscheiding is uiteindelijk het begin van de bekering van veel waangelovigen zielen geworden. Deze valse leer die dominee Kort op grond van Gods Woord en mede vanuit de rechtvaardigingsleer der hervormers bestreden en heeft weerlegt, wordt op dergelijke wijze middels een open brief met enkele gemoedelijkheden ontkracht door een blind onkundig persoon. Dat blijkt zeer duidelijk uit zijn schrijven, waarin dingen aangehaald en genoemd worden die slaan als een tang op een varken. Als je van deze dingen geen kaas hebt gegeten, moet je de pen niet ter hand nemen. Als je niet weet hoe je een zwaard moet hanteren, moet je jezelf ook niet als een zwaardvechter profileren. In dit geval zou men zwaardvechter Bunt bij wijze van spreken nog met een kromme banaan neer kunnen vellen. Hiermee maakt dokter ingenieur Bunt zich dus alleen maar bespottelijk. Ik vind het overigens bijzonder knap wanneer iemand zo'n ellenlange brief schrijven kan zonder wezenlijk iets te zeggen. Leg hier de lange brief van Calvijn aan kardinaal Sadoleto bijvoorbeeld eens naast: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... doleto.pdf

Dit tekent nu de schijnvrome godsdienst van onze dagen. De Heere Jezus sprak Zijn gelijkenissen kort en bondig middels enkele woorden uit, en stelde daarmee tegelijk alles beeldend voor wat Hij wezenlijk wilde zeggen. Hij openbaarde Zich hiermee aan Zijn eigen kinderen die het gegeven was deze dingen te verstaan (Mark. 4:11-12) en hield Zich verborgen voor de schijnvrome wetgeleerden die de muggen uitzogen en de kamelen doorslikten. Dat de duivel hem dit heeft ingeblazen heeft deze man wellicht niet opgemerkt. Het is een brief die zich openlijk kant tegen de zuivere heilsleer die dominee Kort zeer heldhaftig mocht/mag verdedigen, met veel bombarie en teksten, er wordt verscholen achter sommige vaderen, maar er staat niet één argument of tegenwerping in waarom en op welk punt de heer Bunt het oneens is met ds. Kort. Hetzelfde met de leer van ds. Moerkerken, wanneer hem publiek gevraagd wordt zijn leerstellingen te verdedigen...dan grijpt hij niet als eerste naar de rechtvaardigingsleer der apostelen, maar verschuilt zich liever achter de filosofieën van Comrie, of hij verdraait de Schrift tot zijn eigen verderf....door de overbekende Schriftgedeelten als Ezechiel 16, Boaz en Ruth, de tiende ure, Bethel en Pniel..etc, te verklaren vanuit de dogmatiek van zijn leermeester G.H. Kersten die hij boven de leer der apostelen heeft verheven.

Daarnaast loopt de heer Bunt in zijn omgeving iedereen te vergiftigen en te waarschuwen om het boek van ds. Kort vooral niet te kopen of te lezen. Dit weet ik uit betrouwbare bron. "Denkt erom dat je dit boek niet leest!!" Kijk dat is ROME ten top gevoerd, bang dat de mensen wijs worden, bang dat de mensen zelf de Schriften gaan onderzoeken. Want dan komt de macht en verworven positie van de vele opzieners in gevaar die straks wellicht geen antwoord weten en met stomheid geslagen zullen zijn voor wat betreft de vele vragen die op hen afgevuurd gaan worden. De tekenen van de machten der hel zijn verborgenheid, de waarheid in de kiem smoren, zonden bedekken en in een put van vergetelheid dumpen. Het enige wat satan hiermee voor had/heeft is de verwatering, ontkrachting, verderving en uiteindelijk de gehele verwoesting van de leer die naar de Heilige Schriften is. Daarom mocht de Bijbel van Rome niet vertaald worden, de Bijbel moest alleen in het latijn worden en beperkt blijven tot een select geleerd gezelschap. Dat Bunt middels deze brief een instrument in de handen des satans is, is erg, heel erg, maar dat is voor mij geen weerhouder om hem hieromtrent publiek te bestaffen. Ik behoef hem niet te weerleggen, want hij schrijft een ellenlangebrief van 25 pagina's zonder een argument te noemen waarin hij dominee Kort weerlegt of bestrijd. Dus dat is gelukkig gauw klaar. Hij besluit zijn brief met dubbelhartig gevlei. Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, [met] vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart, Psalm 12:3. Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij, Psalm 5:10.

Lees hier verder over de Bijbelse normen en de normen die uit de hel zijn en maak zelf de toepassing: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... ternis.jpg

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Nov 16, 2012 1:02 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
berendberger schreef:
bedroefde schreef:
Ik wilde het hierbij maar laten en gelijk vragen om mijn account te verwijderen,
Mijn lidmaatschap zie ik ook graag verwijderd.
bedroefde schreef:
Hopende, dat Ds Kort gesterkt en vertroost mag worden door de Heere en niet door mensen...

Weet u wat uw beider probleem is? U houdt gemoedelijkheid voor liefde...etc. U hebt het vaak over kenmerken etc, maar ik hoor u er nooit over dat de Waarheid schier overal verkracht wordt en verwaterd is. U belaagt mij wellicht van opgeblazenheid..etc, net als de mensen die dominee Kort beschuldigen van hoogmoed en liefdeloosheid in zijn schrijven. Dit zijn mensen die denken dat je als een slachtschaap kan strijden voor de Waarheid. Gods volk zijn de slachtschapen Christi wanneer zij verdrukking lijden van de wereld of van het schijnvroom godsdienstig farizeisme, maar strijdbare leeuwen wanneer het de Waarheid betreft. Mede door uw lauwe veinzende houding (liever eerst even de kat uit de boom kijken) durft u geen stelling of standpunt in te nemen. Toen de bakker van Farao hoorde dat de droom van de schenker een goede uitkomst had durfde hij zijn droom uiteindelijk ook wel te vertellen. Liever een oudvader naspreken, dan zelf spreken. Laat anderen de hete kastanjes maar uit het vuur halen, dan hoef ik m'n handen niet te branden. Laat anderen maar in de bressen staan, dan gaan wij er wel met de buit en eer vandoor. Wat jammer toch! Velen beminnen de leer van Kohlbrugge en van Van der Groe, maar hebben hun kruiswegen gehaat en zeer listig gemeden. Dit zijn de belijders van onze dagen. U moest uzelf schamen. Ik kan uw accounts niet verwijderen, anders vallen uw bijdragen ook weg, en tegelijk het verband en leesbaarheid van de topics. Als u hier niet meer wilt komen, dan gewoon niet meer inloggen. Vaarwel!

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
cron
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.