De woeste weg forum logo
Het is momenteel Do Jul 25, 2024 2:14 pm

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 17, 2012 3:37 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Ma Okt 08, 2012 9:43 am
Berichten: 24
Dr Bunt zou het boekje “Den Recht-gematighden Christen” van dr.prof. Jac. Trigland -notabene van een inleiding voorzien door één van de voormannen uit zijn eigen kerkverband L.M.P. Scholten- eens moeten bestuderen. “De leer der waarheid is niet ons eigendom, het is de zaak van God, Die ons als Zijn dienstknechten die eenmaal rekenschap van onze bediening zullen moeten geven, bevolen heeft haar in alle zuiverheid te belijden en te leren. De valse leer is als een kanker en de mens is van nature tot de leugen geneigd. Trigland zegt: “Indien men de valse leer laat verbreiden, de zuivere leer laat tegenspreken en degenen die dat doen, zich in de gemeente laat nestelen, zonder zich daar mannelijk tegen te verzetten, wat kan daar toch anders uit volgen, dan dat de valse leer overal in aller mensen harten de overhand neemt en niemand, of immers zeer weinigen zullen gevonden worden, die de waarheid toegedaan zijn?” Trigland wijst er ook op, dat de artikelen van de christelijke leer zijn als schakels van een ketting, Maak er één los, door haar te ontkennen of te verzwijgen, en de hele ketting valt neer. Juist door handhaving van de waarheid moet men de dwalende schapen tot de ware schaapskooi brengen.

Evenals bij Trigland zien we bij ds. Kort dat er geen spoor van aarzeling is. De waarheid die zij voorstaan, is Gods waarheid, niet omdat zij dat menen, maar omdat het de waarheid der Schriften is, die door de kerk in haar beste tijden is voorgestaan en verdedigd. In dat spoor verder!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 10:31 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 16, 2012 3:36 pm
Berichten: 2
Mensen,
We kunnen allemaal veel strijden, maar wie beleefd "Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan"? Nu ligt in tranen geen grond, maar ik wou dat mijn oog een springader was van tranen, om dag en nacht die breuk te bewenen. Daar zit een zoetheid in. We moeten weer met God verzoend worden.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 11:09 am 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 9:23 am
Berichten: 21

_________________
"Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden." (Luk. 9 : 56a)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 11:54 am 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Geachte heer Hovius,

U raakt een belangrijk punt aan, we naderen hier het Roomse kathedraal en Reliquien denken,
Een kerkgebouw van stenen kunnen we toch geen Godshuis noemen en vergelijken met de Tempel te Jeruzalem?

Ik meende dat Paulus zich anders uitdrukte:
2 Corinthe 6:16  Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.

En anders Petrus wel:
1 Petrus 2:5 -9 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

en vandaar de roep van de bruid

Hooglied 1:7  Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?

De kanttekeningen verklaren :
Zeg mij aan,
Of, geef mij te kennen. Hier spreekt wederom de Bruid haar Bruidegom aan, en zij verzoekt van hem den geest des onderscheids, om door de valse leraars niet bedrogen te worden. Want er zullen valse profeten komen, die zeggen zullen: Hier is Christus, daar is Christus; Marcus 13:21. En somtijds verbergt God zijn aangezicht, Deut. 32:20, en zegt: Ik zal u niet weiden; Zach. 11:9.

waar Gij weidt,
Christus is de opperste Herder der schapen, Ps. 23:1, die beloofd is; Ezech. 34:23,24. De profeten, apostelen en alle oprechte leraars zijn zijne gezanten of boden, die Hij uitzendt om in zijnen naam zijne schapen te weiden in de weiden des levens; Joh. 21:15-17. Hier vraagt de kerk zeer ernstiglijk, waar zij rust en weide vinden zal op den middag, dat is in het heetste van de vervolging, der ketterijen en scheuringen, als de schapen door de hitte des kruises schijnen te versmachten. Vergelijk Jes. 49:10; Joh. 16:33.

waarom
Dat is, waarom zoudt Gij toelaten dat ik zou zijn als ene vrouw, die vanwege droefenis bedekt is, omdat ik U niet zou vinden, herwaarts en derwaarts gaande in treurigheid? Het bedekken des aangezichts is een teken òf van droefenis, òf van schaamte. Zo wenst dan hier de Bruid te weten waar de Bruidegom zijne schapen weidt, om zich straks bij dezelve, of bij hem te vervoegen, opdat zij herwaarts en derwaarts gaande, niet zou veracht worden of verdwalen. Anders: als ene, die ter zijde afwijkt tot de kudde uwer gezellen? Alsof zij zeide: Indien ik zulks deed, [bij gebreke van uwe tegenwoordigheid], ik zou kunnen bedrogen worden, overmits er velen zijn, die den naam van uwe metgezellen, dienaars of vrienden voeren; [ Matth. 24:5, 24, en 2 Petr. 2:1,2;] daar zij inderdaad uwe vijanden en afleiders van Christus zijn; 2 Cor. 11:3. Dit is den Galaten wedervaren, Gal. 1:6,7. Allen, die hun verblijf niet hebben in het erfdeel des Heeren, staan in gevaar van tot anderer goden dienst te vervallen. Zie 1 Sam. 26:19.

Het is een heel gezond om zich niet thuis te voelen bij Godsdienstige stenen die Christus niet tot het Hoofd der Gemeente daadwerkelijk verklaren van harte te belijden,
Een gebouw waarvan we weten dat het grootste gedeelte van de stenen niet rust op het fundament van de Apostelen en Profeten en Jezus Christus niet De Hoeksteen van is, is gewoon levensgevaarlijk. Kijk van mensen als Simon de toveraar waarvan later blijkt dat het geen waarachtige belijdenis was, dat kan gebeuren, satan doet s´nachts heus wel onkruid zaaien.
Satan is immers een aap, geldbiljetten en zaken van grote waarde worden ook geïmiteerd, maar er is ook veel wat nergens op lijkt, zelfs niet op het onkruid wat Jezus bedoelde wat veel leek op het echte, zodat het reeel gevaar opleverde om het echte uit te trekken.

Natuurlijk mogen we de samenkomsten niet verachten indien we Hem liefhebben, want dat is de broederschap verachten (1 Joh 5:1,2) en die Paulus heel uitgebreid beschrijft , ook in haar functioneren. (1 Kor 12-14 bijv.)
En dat is ook niet te vinden in de bekende kerken van steen.
Hebreën 10:25-26  En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.
Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;
Vr.gr.
D


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 12:19 pm 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 9:23 am
Berichten: 21
Beste D,

Inhoudelijk ga ik op een later tijdstip in. Om een tipje van de sluier alvast enigszins op te lichten: ik ben niet rooms en houd er ook geen roomse opvattingen op na.

U moet mij overigens niet verwarren, noch vereenzelvigen met ds. Hovius, want ik ben hem niet. Net als u ken ik hem echter wel. Neemt u gerust van mij aan dat hij op geen enkel forum (mee)leest, noch schrijft: ik weet dat uit heel betrouwbare bron.

Groet,

CH

_________________
"Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden." (Luk. 9 : 56a)


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 1:28 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Beste CH

ik zie dat de verbetering te laat kwam, mijn excuses !
Op een of andere ongegronde, dus domme manier ging ik ervan uit dat u dezelfde was als uw naamgenoot waarvan ik wist dat hij Ds was, ik denk door eens boeken gezien te hebben van hem bij een boekhandel, of van een krantenartikel/tijdschrift, verder ken ik hem niet, nog weet ik van welke denominatie .o.i.d, ik heb de titel van Ds gewoon uit respect gebruikt, hoewel te routinematig en onzorgvuldig/voorbarig. maar desalnietemin heeft dat de inhoud van mijn bericht op geen enkele wijze beïnvloed...het was daarom voor mij van u geen tipjes van sluiers oplichten,of geruststellingen. We hopen immers geen reactie te geven die beïnvloed is door het aangezicht te kennen/aanziens des persoons (Spr 24:23/Joh 7:24/Jac 2:1)
ik geloof wel dat u geen rooms lidmaatschap heeft, maar of opvattingen al of niet rooms van geest zijn , dat wilt u middels reactie nog bewijzen ,zo heb ik begrepen.

M.vr.gr.
D


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 1:29 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 187
Woonplaats: Katwijk aan/zee

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 3:11 pm 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 9:23 am
Berichten: 21

_________________
"Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden." (Luk. 9 : 56a)


Laatst gewijzigd door Chr. Hovius op Ma Nov 19, 2012 3:56 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.

Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 3:52 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Nov 19, 2012 4:03 pm 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 9:23 am
Berichten: 21

_________________
"Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden." (Luk. 9 : 56a)


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 14 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.