De woeste weg forum logo
Het is momenteel Wo Jul 15, 2020 5:47 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Di Dec 04, 2012 12:46 pm 
Offline

Geregistreerd: Za Dec 01, 2012 12:43 pm
Berichten: 50
Beste vriend, ik toch de stoute schoenen aan getrokken en gereageerd omdat ik ben blij om te zien dat we het toch nog over zaken eens zijn.
Citaat:
U verstaat weinig of geheel niets van de inhoud van de Galatenbrief.
Ik ben er ook van overtuigd dat het in de Galatenbrief gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Ik geloof dat ik in mijn eerste bijdrage daar juiste de nadruk op heb gelegd. Ik geloof ook dat de gelovigen in het Oude Testament op geen andere manier zalig werden dan de gelovigen in het Nieuwe Testament. Ze hielden vast , als ziende den Onzienlijke.
Citaat:
Uit uw verontwaardigde reactie schijnt het me toe dat u zich stuk heeft gelezen op dit boek.
Ik heb mij inderdaad stuk gelezen op het boek, misschien had ik er teveel van verwacht. Ik blijf erbij dat het boek slecht onderbouwd is en dat de schrijver zijn bronnen niet correct weergeeft.
Citaat:
Rechtvaardiging betekent: EIS EN VERGELDING.
Hier slaat u de plank mis. Rechtvaardiging betekent dat in zijn geheel niet. Om het duidelijk te maken weer het ciaat van Wilhelmus á Brakel: Wilhelmus à Brakel wijst daar ook op als hij het woord uitlegt; ‘Uit kracht van het Latijnse en Nederlandse woord, zou het kunnen betekenen, iemand te veranderen, van zondig deugdzaam te maken; gelijk sanctificare, heilgmaken, glorificare, heerlijkmaken. Maar de grondwoorden betekenen nooit iemand rechtvaardigheid in te storten (lees gegeven), van goddeloos deugdzaam te maken; maar het betekent een werk des gerichts; daarom wordt het dikwijls rechtvaardigen overgezet. Het was goed geweest, dat ze het overal zo vertaald hadden, om de grondtekst te beter uit te drukken, en alle dubbelzinnigheid te mijden.’
Vandaar mijn conclusie: Het woord ‘rechtvaardigen’ moet men daarom niet verstaan in het kader van de vraag hoe een mens in relatie tot God kan komen, maar, Dat men een kind van God IS! zie Galaten 3:24-29, waar Paulus de conclusie trekt: ‘En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. Rechtvaardigen ziet dus op de status van de zondaar voor God. En men weet uit de schriften hoe mens rechtvaardig voor God is, alleen door het geloof in Jezus Christus. In dit kader moet men Paulus ook verstaan. Ik heb alleen betuigt dat men bij Paulus nooit een stappenplan van de heilsorde tegen komt. Wel wat bij het nieuwe leven bij God hoort. Daarin maakt hij onderscheidt tussen diegene die onder de wet zijne en onder de genade. Terwijl de Joden in Paulus tijd alleen doende waren met werken der wet omdat ze geloofden dat ze later in het gericht van God in het gelijk gesteld zullen worden, met andere woorden, door de werken der wet heb je Abraham tot een vader en behoor je bij het verbond. Nee, zegt Paulus alleen die geloven in Jezus Christus zijn gerechtvaardigd en een kind van Abraham. Dit was wat Paulus fel bekritiseerde, namelijk de werken der gerechtigheid. Je kunt dus stellen dat diegene die onder de wet zijn alleen hun eigengerechtigheid op proberen te richten. Galaten 3:5: Die u dan den Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Galaten 5:18: Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Daar kan dus geen sprake zijn, van een opwekking, ontwaking, opening der ogen, etc, maar alleen de werken van het vlees, ‘onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen.’(Ef 2:3) ‘De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, (Gal 5:19).


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Dec 04, 2012 3:05 pm 
Offline

Geregistreerd: Za Dec 01, 2012 12:43 pm
Berichten: 50
Met interesse heb ik uw antwoord op 'gvl' gelezen. 'gvl' haalde uit de Dordtse leerregels H. 3 en 4 Verwerp der dwal.4, ik geef het even helemaal weer: Die leren: Dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk noch geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed; maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren een offerande van een verslagen en gebroken geest, die Gode aangenaam is.
Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der Schrift: Gij waart dood door de misdaden en de zonden (Ef. 2:1, 5); en: Het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos, te allen dage (Gen. 6:5 en 8:21). Daarenboven, hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende, en naar het leven, en Gode een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen, en van degenen die zalig genaamd worden (Ps. 51:19 en Matth. 5:6).


Het komt er dus op neer dat, als ik u goed begrijp, 'dat een onwedergeboren mens, een onrechtvaardige, een ongelovige zondaar, dood is in de zonde en ontbloot is van alle geestelijk goed en niet kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid'. Dat heb ik vaker op uw site gelezen. Maar ik begrijp het niet en dat meen ik dat zo een dode zondaar, dood door misdaden en de zonden, gedichtsel van zijn hart alleen en altijd boos is, opgewekt is uit de dood der zonden en misdaden, ontwaakt is uit zijn diepe doodstaat, geopende ogen heeft overtuigt is van zijn zonden en op weg is naar Christus. De Dordtse vaderen geven aan dat 'daarenboven, hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende, en naar het leven, en Gode een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen, en van degenen die zalig genaamd worden'. Dat is toch tegenstrijdig met elkaar? Ook al vallen de rechtvaardigverklaring en de wedergeboorte samen dan zeggen zij toch dat een wedergeboren zondaar dorst naar de gerechtigheid van Christus, kortom hij is op zoek om gerechtvaardigt te worden?. Zij leren dat er voor de rechtvaardigverklaring en de wedergeboorte een zondaar dood is en dat niets en ook niets in hem op zoek is naar God, dus geen leven voor de wedergeboorte? ook geen opwekking, ontwaking, opening der ogen?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Dec 04, 2012 3:15 pm 
Offline

Geregistreerd: Ma Okt 22, 2012 8:55 am
Berichten: 7
Misschien ook goed om algemeen mee te nemen wat Mathew Henri zegt over de zaligsprekingen.
Mathew Henri schreef:
Zalig zijn de armen van geest..." dat die zaligspreking is om af te komen van ons betrouwen in onze eigen gerechtigheid en kracht, ten einde voor onze rechtvaardigmaking slechts te steunen op de verdienste van Christus. Hij noemt als voorbeeld een arme van geest: het gebroken en verslagen hart waarmede de tollenaar als een arm zondaar om genade riep. Hij zegt daarvan: zij zijn zalig. God ziet genadiglijk op hen neder. Zij zijn Zijne kleinen.

Zegt Henry ook niet dat er mensen zalig zijn voor de bewuste rechtvaardigmaking?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Dec 04, 2012 4:00 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Gijs schreef:
Met interesse heb ik uw antwoord op 'gvl' gelezen. 'gvl' haalde uit de Dordtse leerregels H. 3 en 4 Verwerp der dwal.4, ik geef het even helemaal weer: Die leren: Dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk noch geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed; maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren een offerande van een verslagen en gebroken geest, die Gode aangenaam is.
Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der Schrift: Gij waart dood door de misdaden en de zonden (Ef. 2:1, 5); en: Het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos, te allen dage (Gen. 6:5 en 8:21). Daarenboven, hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende, en naar het leven, en Gode een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen, en van degenen die zalig genaamd worden (Ps. 51:19 en Matth. 5:6).


Het komt er dus op neer dat, als ik u goed begrijp, 'dat een onwedergeboren mens, een onrechtvaardige, een ongelovige zondaar, dood is in de zonde en ontbloot is van alle geestelijk goed en niet kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid'.

Het ware hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en heiligheid van Christus is alleen in de onhoudbare nood waar God met een verkoren zondaar ten gerichte komt. Vlak voor zijn geestelijke kruisdood schreeuwt hij het met de tollenaar uit: "O God, wees mij genadig..." In de grondtaal staat er: O God, wees mij (in Christus) tot een verzoendeksel. Deze tollenaar ging verloren onder de eis van Gods heilige wet, en werd behouden door de toegepaste verworven gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus, en ging gerechtvaardigd af naar zijn huis. Net als bij Zacheus en de moordenaar naast Christus, en vele anderen. Al het hongeren en dorsten waar geen zaak tussen God en die zondaar wordt opgelost, daar drinkt de zondaar gedeeltelijk nog uit zijn eigen vat van ongerechtigheid en eigengerechtigheid, deze komen voort uit houdbare noden en zijn van generlei waarde. Gerechtvaardigd zijn, betekent zoveel als: vrijgemaakt van schuld, straf en eeuwig oordeel.

Een offerande in de geest is een vloekdood of kruisdood sterven in uw geweten. Lees hier in Jes. 57:15
Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.

Ralph Erskine zegt hierover: “De ziel nu, zoals ik gezegd heb, ontwaakt, gewond, vernederd en tot wanhoop van verlossing in zichzelve gebracht zijnde, en bevindende dat alle haar vorige toevluchten der leugenen haar begeven, ontfermt Zich de Heere over haar in hare nederigheid en openbaart Zijn Zoon in haar;…. De Geest des Heeren openbaart het Fundament en geeft de heerlijkheid daarvan in Gods licht te zien, werkt op hetzelfde ogenblik dat geloof, waardoor de ziel, een welbehagen hebbende in deze heerlijke vinding van oneindige wijsheid aangaande Christus, gelovige toe te stemmen en daarmee in te stemmen en te verzegelen dat God waarachtig is. Zij grijpt met een persoonlijke toepassing Christus aan tot haar voordeel. Dit is de dag der bruiloft en der kracht, Psalm 110:3, 2 Kor. 6:9. Het is door het geloof dat wij God in Christus zien, de wereld met Zichzelf verzoenende. Wie deze genade, heerlijkheid en schoonheid van Hem ziet, kan niet uitdrukken wat zij aanschouwt; woorden kunnen deze heerlijkheid of zoetheid niet uitdrukken. Van deze dag af zijn zij kinderen der genade, die al de genadige eigenschappen van de Gezegende hebben; daarom begint de zegen werkelijk vanaf deze dag af. Van deze dag af aan zijn zij arm van geest, geestelijk treurenden, hongerigen en dorstenden, enz, en worden zalig gesproken…van die dag af is de vloek weggenomen.” (Uit preek over Haggai 2:20)

Van der Groe over het gericht des hemels: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... hemels.pdf

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Dec 04, 2012 4:30 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
D.H. Van der Meer per email schreef:
Verzonden: maandag 3 december 2012 (22:47 uur)
Aan: D.J. Kleen
Onderwerp: Boek Ds. A. Kort

GODS ONEINDIGE LIEFDE EN TROUW OVER ZIJN KERK

Het boek geschreven door Ds. A. Kort met de titel: Wedergeboorte of schijngeboorte, heeft al heel wat stof doen opwaaien.
Het ligt bij veel predikanten en ambtsdragers zwaar op de maag.
Velen zien dan ook dit boek als een rechtstreekse aanval op hun kerkverband en leraren.
Vooral voor de Oud. Ger. Gemeenten, en Ger. Gem. (in Ned) is dit boek als een steen in de vijver aangekomen.
Ach, als men werkelijk dit boek in het licht van Gods Woord en de leer der Reformatie ging bestuderen,
men zou dan waar gaan nemen dat men van de Bijbelse leer is afgedwaald.
Ook zou men zeker waar gaan nemen dat het nog Gods grote goedheid en trouw is,
dat deze waarschuwende stem tot hun gekomen is in de vorm van dit boek.
We schrijven het nog eens: Een teken van Gods oneindige liefde en trouw ook voor een dwalende kerk.

We zouden dan ook willen eindigen met regels uit Psalm 95: 4 van Datheen:
Hoort gij heden Zijn stemme klaar;
Wilt toch uwe harten zo gaar
Niet verstokken noch ook verherden.

D.H. van der Meer

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Dec 04, 2012 8:03 pm 
Offline

Geregistreerd: Ma Nov 19, 2012 11:25 am
Berichten: 3
DJK - admin schreef:
Comrie schreef:
Beste DJK,

Ik heb verschillende berichten gelezen op de forum's, en verbaasd over de uiteenlopende reactie's op het boek van Kort. Ik daarom ook erg benieuwd naar wat u adviseert (om te lezen/luisteren) betreffend zuivere leraars. In het verleden maar ook in het heden.

Comrie, Kersten en Steenblok hebben zeer waarschijnlijk afgedaan voor u, maar wie dan wel? De ouddoom van Comrie? A.Gray, of is deze ook niet zuiver? Ik ben benieuwd.

Beste Comriaan, zelfs dominee Alexander Comrie had goeie preken, maar als doctor in de filosofie heeft hij zich teveel laten leiden door de gedachtegangen van de heidense wijsgeer Aristoteles. Zo ook met dominee Kersten die in deze wezenlijk een blauwdruk van Comrie was. Maar dat wil niet zeggen dat zij geen genade kenden. We leven in een tijd waarin velen, en wellicht u ook, beter op de hoogte zijn van de inhoud van de nagelaten werken van Comrie dan de inhoud van de leerbrieven der apostelen. Dit is er ingepeperd, en vanuit deze doctrine zoekt men andere vaderen of dominees die in dezelfde lijn leerden. Hou uzelf deze spiegel eens voor. Neem bijv. een man als L.M.P. Scholten die de jeugd van zijn kerkverband altijd ernstig heeft aangeraden om eerst de werken van Comrie en Kersten te lezen, en daarna pas anderen. De heer C.J. Buys uit Gouda hoorde dit van hem en schreef hem hierover zeer terecht een brief tot vermaning. http://www.dewoesteweg.nl/verzonden-bri ... -scholten/

Wanneer men dus in deze embryoleer is geboren en getogen, leest en verstaat men ook het Woord vanuit deze leer. Daarbij worden de belijdenis geschriften ook verklaard vanuit de leerstellingen van G.H. Kersten. Diegenen weten vaak helaas niet meer waaruit de rechtvaardigingsleer van Luther en Calvijn bestond, omdat zij de misvormers boven de hervormers gesteld hebben. Maar ook de leer van de nadere reformatoren die in de lijn van deze hervormers leerden, staat hen meestentijds niet aan. Ik zal u een paar nachtegalen uit de Nadere Reformatie noemen: Teelinck, Van der Groe, Edwards, Whitefield, Owen, Bunyan, Shepard, Erskines, Boston, Huntington, Gray, Stoddard, Kohlbrugge, Meade, Rutherford, Van Thuynen, Lodenstein, G.D. Krummacher, Traill, Hooker, Halyburton, en nog wel anderen. Maar stel deze vaderen nooit boven de leer van Christus en Zijn apostelen, want ook zij hebben ten dele gekend en geprofeteerd. Er zijn er nog wel in deze kringen die de werken van voornoemde vaderen lezen, maar dan leest men meestentijds zonder de gave des onderscheids. Ik ken bijv. een bekeerde ouderling hier in Katwijk die zichzelf als een bevoorrecht mens beschouwt dat hij zijn catechisatielessen bij ds. Du Marchie Van Voorthuyzen mocht volgen, maar het wezenlijke verschil tussen de leer van ds. Du Marchie en ds. Lamain niet weet of kan uitleggen. Voor hem is het kennelijk allemaal hetzelfde, en hij ergert zich mateloos aan mensen die deze verschillen wel aan de kaak stellen. Kijk, dat is een wijze maagd die voor wat betreft de leer in slaap is gevallen met de dwaze maagden. Geen wakker opziener dus! Dit is een oordeel waaronder ik zuchtend zit te wenen, een ontzaggelijk oordeel waardoor sommigen van Gods volk niet meer bij elkaar komen. Straks voor eeuwig met elkaar God groot maken, en hier niet met elkaar kunnen wandelen vanwege de leer- en eergeschillen. Dat geeft nu aan wat de dwalingen teweeg hebben gebracht. Deze geestelijke vervolging is erger dan de lijfelijke vervolging toen de roomse brandstapels ten tijde van de hervorming rookten. Want toen beleden de martelaren nog een zuivere leer, en kropen ze bij elkaar! Een ander voorbeeld, dominee Kort heeft nu in zijn boek enkele verschillen omtrent de leer opgemerkt, waardoor enkele van zijn hoorders wegblijven en hem nu niet meer willen horen. Zij hebben kennelijk jaren onder zijn prediking gezeten, zonder op te merken wat zijn leer was. Zo ook bij velen die de werken van voornoemde vaderen lezen. Daarom kan het echt geen kwaad wanneer een leraar niet alleen vanuit de these, maar ook van de anti-these spreekt. Dit hebben de apostelen, de kerkvaders, en de hervormers destijds ook gedaan. Ik ken rechtzinnige dominees die met man en paard de dwalingen van Arius, van Pelagius, van Socinus, van Barth en Kuyper hardop noemen, maar dan verder alleen nog maar het paard noemen. Zij noemen vervolgens liever alleen de these. Middels deze berekende houding proberen zij de verdrukkingen te mijden. Deze leraren beminnen de leer van Kohlbrugge maar schuwen zijn kruis die eraan verbonden was. Dat is natuurlijk ook VERROT. Wellicht begrijpt u nu beter waarom ik in deze de moed van ds. Kort alleen maar kan prijzen dat hij dit boekje wilde schrijven. Niet vergeten dat ds. Kort ook maar ten dele weet en profeteert, maar u kunt hem, tesamen met ds. J.H. Koster uit Montfoort, ds. J.P. Paauwe, ds. E. Du Marchie V en ds. K. Veldman, nu gerust aan het eind van het rijtje van de voornoemde vaderen zetten hoor. Al zullen deze dominees van zichzelf wellicht betuigt hebben of betuigen slechts een gloeiende spijkerpunt te zijn bij vergeleken het licht en de godzaligheid van voornoemde vaderen. Maar vergeet nooit te doen gelijk destijds de Bereeers deden aangaande de prediking van de apostel Paulus. Door hun dagelijks onderzoek in de Schriften hoefden zij niet aan anderen te vragen of dit de waarheid was die hij verkondigde. Verder hoop ik niet dat u mij als een soort scheidsrechter beschouwt die wel even zal bepalen wat recht en krom is, want ook al hetgeen ik u zeg moet u toetsen aan de Schriften (en niet aan de dogmatiek van G.H. Kersten). Het kromme van mijn website is dat er bijv. nog predikanten als Joh. Van der Poel en Breevaart opstaan die beiden ook vanuit de leer van Comrie geleerd hebben. Laat ik het hier dan nogmaals zeggen: IK BEMIN HUN GENADE EN DE BEVINDING DER HEILIGEN DIE ZE BEPREEKTEN, MAAR IK VERFOEI EN VERAFSCHUW HUN LEERDWALINGEN DIE GEEN ENKEL GOED GEBRACHT HEBBEN.

Lees onderaan wat ik als kanttekening opmerk bij Joh. Van der Poel: http://www.dewoesteweg.nl/ds-joh-vd-poel-mp3/


Beste DJK, waarom noemt u C.H. Spurgeon niet in dit rijtje? Was hij niet de "prins der predikers", wiens eenvoudige en bijbelse preken door de Heere zo rijk gezegend zijn?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Dec 04, 2012 11:12 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Vogel schreef:
Beste DJK, waarom noemt u C.H. Spurgeon niet in dit rijtje? Was hij niet de "prins der predikers", wiens eenvoudige en bijbelse preken door de Heere zo rijk gezegend zijn?

Ik schreef....en nog wel anderen. Dit rijtje is natuurlijk nog wel verder uit te breiden. Hugo Binning heb ik bijv. ook niet genoemd. Charles Haddon Spurgeon was inderdaad de prins der predikers, veel zegen op zijn bediening gehad. En toch door weinigen in NL gewaardeerd begrepen, denk ik. Misschien ook wel omdat hij een baptist was. Door de evangelischen misbruikt, en door sommigen in behoudend kerkelijk NL in de grond begraven.

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Dec 05, 2012 6:30 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Beste allemaal.

Mijn schrijven is niet om commentaar te geven, ik zie en merk heel veel kennis der schriften op.

Of het verstandelijk of met het hart gekend is, is bekend bij den Heere, vandaag onderweg in de auto bezinning dag Ter Aar van afgelopen zaterdag nog eens beluisterd, u zou kunnen zeggen daar heb je hem weer met ds K Veldman, ja idd luister er maar eens goed naar, en vooral het afsluitende gebed.

Dit Kind weet het niet meer en zovelen hier weten het wel.

te beluisteren via de site DWW ds Veldman bezinnigsdag Ter Aar 1 december 2012


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Dec 05, 2012 7:48 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 30, 2012 1:22 pm
Berichten: 28
Beste AvL,

Het gaat hier niet om beter weten, maar om dingen duidelijk te krijgen.
Maar tot nog toe begint het bij mij steeds onduidelijker te worden.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Dec 05, 2012 8:17 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 7:56 pm
Berichten: 27
DJK - admin schreef:
Vogel schreef:
Beste DJK, waarom noemt u C.H. Spurgeon niet in dit rijtje? Was hij niet de "prins der predikers", wiens eenvoudige en bijbelse preken door de Heere zo rijk gezegend zijn?

Ik schreef....en nog wel anderen. Dit rijtje is natuurlijk nog wel verder uit te breiden. Spurgeon was inderdaad de prins der predikers, veel zegen op zijn bediening gehad. En toch door weinigen in NL begrepen, denk ik. Door de evangelischen misbruikt, en door sommigen in behoudend kerkelijk NL in de grond begraven.

Vanmiddag hoorde ik ook iemand zeggen: Spurgeon? Gaat dat wel samen met van der Groe? Mijn antwoord was dit: Dat gaat prima samen, maar we moeten van der Groe verstaan, en we moeten Spurgeon ook verstaan. En wie hen verstaat, ziet overeenkomsten. Wie hen niet verstaat (links of rechts), is of voor de één of voor de ander. En zo gaat dat dan, en zo is het altijd ook geweest, helaas.

_________________
Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matth. 10:34)


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
cron
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.