De woeste weg forum logo
Het is momenteel Wo Jul 15, 2020 6:38 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 13, 2012 11:37 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 30, 2012 1:22 pm
Berichten: 28
Citaat:
Meerdere mensen in mijn omgeving kunnen ‘de toets van ds. Kort’ niet doorstaan.


Is dit dan de enige ware 'toets'?

Het enige verschil zit in de toeleidende weg tot Christus, wanneer is een mens wedergeboren?

-de ene zegt: bij de kennis van Christus, de rechtvaardigmaking, voor die tijd is de mens nog geestelijk dood, maar toch werkt God in hem, hij is nog onder de wet.

-de ander zegt: als God in de mens gaat werken, dus ook voor de rechtvaardigmaking, als God hem opwekt uit zijn geestelijke dood, als hij gaat zien, onder de wet, de vloek der wet, te zijn. Als hij ellende-, Gods- en zelfkennis gaat krijgen. Maar deze gaat ook hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.

Bij de kortianen kan het hongeren en dorsten niet gevonden worden, want een geestelijk dood mens kan niet hongeren en dorsten, en daarom vind ik het ook terecht dat ds Roos zich afvraagt in zijn laatste artikel, hoe het zo iemand zal vergaan als hij gaat sterven. Hij ligt nog geestelijk dood, toch ook weer niet... God werkt wel in deze geestelijk dode, maar hij is niet wederomgeboren, dus hij is een verlorene, dan zou het werk van God in hem tevergeefs zijn. Als het geen werk van God is, maar een werk van de mens, dan zou de mens zelf een werkmeester van zijn bekering zijn, en dat leren de kortianen ook niet, want men zegt dat het een eenzijdig Godswerk is.

Een mens moet dus eerst geestelijk opgewekt worden, om zichzelf te leren kennen, God te leren kennen, zijn ellende te leren, om zo plaats voor Christus te maken.

De vraag blijft: Als de mens onder de wet is, zo ds Kort het leert, is hij dan geestelijk dood of levend? Kan DJK hier misschien een antwoord op geven?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 1:16 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
TWEEDE REACTIE VAN DS. J. ROOS IN DE WACHTER SIONS

Ds. J. Roos: De leer van Comrie aangaande de wedergeboorte wordt door velen, onder anderen door ds. A. Kort, als onbijbels veroordeeld. Hij stelt het voor alsof Christus daardoor niet centraal staat in de prediking. We hopen daar nog nader op terug te komen. Alle rechtzinnige predikanten zullen het er met elkaar over eens zijn, dat er in de prediking naar Christus moet worden gewezen als de enige Middelaar alleen de weg tot zaligheid is geopend. De prediking moet dus een Christusprediking zijn. Toch is er een groot verschil hoe de hoorders in de prediking worden behandeld. Nooit mag men buiten de kennis van Christus de ziel gerust stellen. Bij de een van Gods volk is de geloofskennis helderder dan bij de ander. We hebben mensen gekend die allerlei bevindingen konden bespreken zonder enige kennis van Christus te hebben; toch meenden zij niet zonder hoop de eeuwigheid tegemoet te kunnen gaan. Toen we hen de vraag stelden – als zij in de hemel zouden komen - Wie hen dan tot deze gelukzaligheid had gebracht, konden zij daarop geen antwoord geven. Hoe pijnlijk hebben we dit aangehoord, temeer Christus ons zo dierbaar en beminnelijk is geworden. Het is een slecht teken als men wel van allerlei ondervindigen kan spreken zonder enige kennis van Christus. Een ieder die thuis is in de geschriften van dr. A. Comrie kan weten, dat hij niet geleerd heeft dat een wedergeboren of levendgemaakte zondaar tevreden wordt gesteld met het kennen van zijn schuld en het bedroefd zijn over het Godsgemis. Lees zijn ABC des geloofs, en u bent overtuigd hoe getrouw hij Christus heeft gewezen als de enige Borg en Middelaar. De Heere zal ervoor zorgdragen dat een ziel die door de wedergeboorte of levendmaking met Christus verenigd wordt, nooit rust zal vinden in allerlei werkzaamheden, gevoeligheden, en in het proberen om de wet te onderhouden. Comrie leert duidelijk in zijn geschriften dat de Heilige Geest de zondaar net zolang door de wet behandelt totdat hij een doodschuldig mens voor God wordt, opdat er plaats voor de kennis van Christus wordt gemaakt.

DJK : Wederom proberen we enkele dingen aan te stippen omtrent de on-Bijbelse leer die ds. J. Roos telkens vanuit Comrie met man en macht probeert te handhaven en zoekt te verdedigen. Dit bovenstaande klinkt natuurlijk allemaal best rechtzinnig, maar ga nu eens in gesprek met een Kerstiaan, een Steenblokiaan, een Mallaniaan, of een Roosiaan. Spreek en ondervraag de leerling(en) en u weet precies hoe en wat de leraar leert, al ontkent de leraar dit bij hoog en bij laag. Zijn eigen leerlingen verraden hem zelf wel. Zeg tegen de paus, of tegen een werkheilige Jood, of tegen ds. J. Roos, dat de wet krachteloos geworden is door hun zondige vlees, en dat de (overtuigen of werken der) wet niet uit het geloof zijn, en dat de wet niet machtig is tot levendmaking….en je hebt een heilige oorlog ontketend. Soms denk ik weleens dat niet één van de leraren van de kerkelijke afscheiding Alexander Comrie recht begrepen heeft. Het is zeker waar dat Comrie teveel gefilosofeerd heeft. Maar ik denk soms weleens dat hij met zijn ‘habitus’ en ‘actus’ des geloofs, het wezen en het welwezen des geloofs heeft willen voorstellen. In de goede zin des woords, wel te verstaan! Dit is wellicht ook de reden waarom Van der Groe zijn brief aan Comrie ten laatste niet wilde versturen. Ik doel hier op het onderscheid tussen de zekerheid des geloofs en de volle verzekerdheid des verstands waar de apostel Paulus van spreekt. Ieder kind Gods gelooft met zijn hart ter rechtvaardigheid en belijdt met zijn mond ter zaligheid. Dit gaat nooit buiten het verstand om, omdat men weet in Wien men geloofd heeft. Maar toch heeft het nietig menselijk verstand in die stonde des gerichts even stilgestaan van verwondering. Na zijn verlossing kan hij de doorleefde zaken nog lang niet verwoorden gelijk de opgewassen apostelen in hun zendbrieven. Wezenlijk kan hij maar van drie dingen spreken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Hoe hij omkwam voor God, werd verlost toen Christus Zich aan hem openbaarde en hij voor het eerst mocht geloven, en hoe de aanbidding van verwondering in zijn ziel overbleef tot God. Maar wat vreselijk toch dat ds. G.H. Kersten, Steenblok, Mallan, en Roos de kennis van Christus in het wezen des geloofs loochenen. Daarnaast loochenen zij in hun leer de kruisdood van Christus, want men heeft het leven alrede voordat men gedoopt is in de kruisdood van Christus. Wat was nu het geestelijke leven van Adam voor zijn val? Dat bestond in het Beeld Gods waarin God hem geschapen had. Dit was het beeld van kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam was rechtvaardig omdat de wet zijn lust en leven was, hij kon Gods heilige wet volmaakt gehoorzamen en onderhouden. De wet was hem ten leven…, betuigt de apostel in Rom. 7:10a. Daarbij was Adam voor zijn val heilig, dat is vrij van of zonder zonden. Hij kende zelfs geen zonden. Hieruit bestond dus het leven van de mens voor de zondeval. Hoe zal de mens dan wederom in de kennis van God hersteld, en heilig en rechtvaardig zijn voor God, en in Zijn gemeenschap kunnen delen? Niet anders dan hoe hij voor de zondeval, maar nu door het geschonken geloof in Jezus Christus die de breuk voor Zijn volk heeft geheeld. Het vernieuwde leven bestaat dus uit rechtvaardigheid en heiligheid voor God, maar nu krachtens toerekening door het geloof in de Tweede Adam. (Lees Rom. 5:12-21) De heiligheid en rechtvaardigheid zijn dus niet ingestort, maar wel de hoop en het geloof dat door de ingestorte liefde werkende is. Ik noemde u eerder de doorleving van het gericht Gods in de ziel van een zondaar. Hij komt om voor God middels een hartverscheurend berouw, sterft een kruisdood in zijn geweten, weet hoe zeer lieflijk God (in Christus) tot hem sprak van vrede en zaligheid, en hoedanig het geloof en de verbrijzelende liefde Gods in Christus werd ingeplant, werd ontstoken, werd geschonken, uit niet werd geschapen, of werd ingestort, in zijn helwaardige ziel. Dit is de doorleving van het wonder! Hierop volgt een periode van vrede met God en zijn naasten. Maar nu maakt het zo’n verschil onder welke leer wij zijn grootgebracht, en dan nu de eerlijke vraag: kan die ziel dan ook meteen zakelijk verklaren dat zijn veroordeelde geweten waaronder hij wenend en schreeuwend om genade moest vergaan, dat hij hier door de wet aan de wet gestorven was, en die inwonende zeer lieflijke vrede met God en zijn naasten vrucht was van zijn schuldvergeving door het gestreken bloed van Jezus Christus over zijn zondig veroordeeld geweten gewerkt door God den Heilige Geest? Laten we heel eerlijk zijn, de meesten kunnen dit nog niet op een zakelijke wijze verklaren. Wel van de zielsdoorleving kunnen zij getuigen, maar niet de zakelijke verwoording van deze doorleving. Zij allen hebben dus bewust in Jezus Christus geloofd, hebben Zijn stem door de prediking des Woords gehoord. Dit horen of dit lezen in Gods Woord, was een kracht Gods tot zaligheid gewerkt door God den Heilige Geest, maar de doorleving van dit genadewonder in zijn hart moet hij verstandelijk door geestelijke opwas in het geloof (= vermeerdering van kennis) nog wel ten volle gaan verstaan. Dit is het verschil tussen het wezen en welwezen des geloofs, ofwel, het verschil tussen de zekerheid des geloofs en de zekerheid des verstands. Jammer dat ds. G.H. Kersten en aanhang dit nooit zo verklaard hebben. Ze hebben dit ook nooit bedoeld, want de grootste ergernis in hun on-Bijbelse leer is en blijft dat ze het geplante of geschonken geloof gescheiden hebben van het metterdaad geloven tot zaligheid en vrede. Ze hebben in de schenking van het geloof hiermee het onderwerp van het Voorwerp des geloofs wezenlijk van elkaar gescheiden. Het is werkelijk een leer uit de afgrond, ik heb er geen andere woorden voor. Waarom? Omdat ze het begin van het geestelijke leven onder de overtuigingen der wet plaatsen, uiteraard gewerkt door God den Heilige Geest. Maar God spreekt of door Zijn heilige wet tot veroordeling en doding of door Zijn heilig Evangelie tot verzoening en levendmaking. Dit kan niet tegelijk, en deze werkingen mogen wij ook nooit vermengen. Hij kan niet eerder door Zijn heilig Evangelie van vrede en zaligheid spreken, dan dat die zondaar eerst Adam voor God geworden is en hij een veroordeling en doodsteek ontvangen heeft door het stenen mes der gerechtigheid van de stenen tafelen van Gods heilige wet….waardoor hij rijp en vatbaar is geworden voor een Gerechtigheid en Heiligheid die buiten hem ligt.

Ds. J. Roos: Comrie leert niet dat er een voorbereidend voor de wedergeboorte is, maar dat Gods Geest in de wedergeboorte de ziel met Christus s verenigt, en in de verdere weg plaats voor Hem maakt. Er is dus geen voorbereiding vóór de wedergeboorte maar wel een toeleidende weg ná de wedergeboorte, omdat Gods geest een ontdekte zondaar in de weg overtuiging en overbuiging tot Christus leidt. Er moet voor een volkomen Middelaar en Zaligmaker plaats worden gemaakt door de bediening van Gods Geest. We willen het voor onze lezers nogmaals omschrijven, om Comrie goed te kunnen begrijpen. Christus is in de wedergeboorte het Begin van het nieuwe leven, doch het nieuwe leven begint niet met de kennis van Christus. Gods Woord leert ons dit, onze godvruchtige vaderen hebben hun leer daarop gegrond, en Gods volk leert het zielsbevindelijk! Ds. Kort leert echter dat de mens in de wedergeboorte direct een bewuste kennis van Christus heeft: 'Als u Hem kent, bent u wedergeboren. U bent wedergeboren als u in Christus bent, heel bewust in Christus. Dit moet u weten, want velen leren anders (blz. 94).' U zult zich afvragen of ds. Kort dan leert dat een mens geen zondaar voor God wordt en zijn verlorenheid inleeft? Zeker, maar dan wel vanuit een heel ander beginsel dan Gods Woord het ons leert.

DJK : "Christus is in de wedergeboorte het Begin van het nieuwe leven, doch het nieuwe leven begint niet met de kennis van Christus." Dit is nu kort samengevat de verdorven on-Bijbelse leer die ds. J. Roos zondag aan zondag zijn kerkvolk predikt. Zie ook daar het begin van de heimelijke bekering van de vele waangelovigen in de Ger. Gemeenten (in Ned), en zie daar de droggrond waarmee velen zich tot het verbroken Lichaam des Heeren durven te wenden. Door deze vloekleer zoeken de overtuigde zondaar geschikt te worden voor genade, zij wachten de genade in, terwijl Gods Woord ons leer dat wie gezondigt heeft de dood zekerlijk sterven zal. Een leer die de dienstbaren buiten Gods heilige recht om inzegent, en Gods verloste volk wederom in de duistere banden der wet drijft. Is het niet hemeltergend? Hoe lang zal God hem nog verdragen? Dominee Roos, schaam uzelf, schaam uzelf! Keer toch weder tot de leer der apostelen en van onze godzalige hervormers, en vraag uzelf ook eens ernstig af waarom er onder uw verdorven leer haast geen zielen meer tot bekering en ruimte komen. Terwijl er onder de nije rechtvaardigingsleer van Luther en Calvijn miljoenen zielen tot waarachtige bekering en geloof kwamen. Wat dominee Roos ons hierboven wezenlijk voorstelt is, dat toen de verloren zoon tot zichzelf kwam….hij daar alrede wedergeboren was, en hij dus bij de zwijnen hersteld was in het beeld van zijn lieve goedertieren vader. Dat is toch wat! Ik vraag me af of hij ze nog bruiner bakken kan? Het maakt toch zo’n levensgroot verschil welke wedergeboorte we hier met elkaar bespreken. Dit kan ik wezenlijk kort samenvatten: ds. J. Roos leert een wedergeboorte onder de overtuigingen der wet zonder Christuskennis waarvan hij meent dat deze gewerkt worden door de Geest der beloftenis, verschrikkelijk, en ds. Kort leert de wedergeboorte door het Evangelie tot verlossing en vrijmaking gewerkt door de Heilige Geest die dit metterdaad verzegeld. (lees Efeze 1 vs 13 met kant) Natuurlijk gaan er bij de schijnwedergeboorte van ds. J. Roos geen werkingen aan vooraf, maar wanneer we het over de waarachtige wedergeboorte hebben, die we vergelijken kunnen met een geestelijk waterbad, dan gaan de overtuigingen der wet en twistingen Gods er wel degelijk aan vooraf. Gelijk de plagen en gerichten Gods over het diensthuis van Egypteland kwamen alvorens God Zijn bondsvolk daaruit verloste door bloed en water, en gelijk de veroordelingen der wet ten dode er waren in het hart van de moordenaar naast Christus alvorens Hij Zich aan zijn helwaardige ziel openbaarde tot zaligheid en vrede.

Ds. J. Roos: Wij leren op grond van Gods Woord dat er twee staten zijn, de staat des doods en de staat des levens. De mens is óf dood door de misdaden en zonden, óf de mens is uit vrije genade van dood levend gemaakt of wedergeboren. Hij is buiten Christus of in Christus. Hij is een mens zonder genade of met genade. Ds. A. Rotterdam bevestigt dit in zijn Zions roem en sterkte, bij de behandeling van artikel 24 van de nederlandse Geloofsbelijdens. Hij stelt de vraag: 'Is er dan geen middelstaat tussen herboren en onherboren?' Hij antwoordt dan: 'Geenszins; want de mens is dood of levend, hij heeft óf den geest der wereld en het vlees, óf den Geest Gods, hij is óf op de weg der zaligheid, óf op den weg der vervloeking. Hier is geen middelweg, Matth. 7:13,14: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg, tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelve ingaan; want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die denzelven vinden.' We gaan ervan uit dat dit antwoord duidelijk en dat genoemde tekst het einde van alle tegenspraak is!

DJK : IJzer moet je met ijzer smeden, want weer vergelijkt dominee Roos hier appels met peren. Ds. A. Rotterdam leerde beslist een andere levendmaking dan ds. J. Roos. Roos leert een levendmaking vanuit een verbroken werkverbond, en ds. A. Rotterdam vanuit een vervulde wet. Hoe is het toch mogelijk toch dat hij werkelijk steeds maar alle ruimte krijgt om zijn kerkvolk te blijven bedriegen. Dit geeft ook wat te zeggen van de andere dominees en ouderlingen in zijn kerkverband. Gaan we eens even lezen wat ds. Rotterdam over het geplante geloof verstaat. Ik citeer Arnoldus van Rotterdam uit ‘Sions Roem en Sterkte’

Wat betekent het woord gelove?
In het Hebreeuws leest men Emunah, dat in onze taal wordt overgezet door gelove, heb. 2:4. Vastigheid, Jes. 25:4. Waarheid, Ps. 89:3. Trouwe, Ps. 119:71. Het komt af van aman, Heemin, beduidende zich op iemand werpen, om van hem gedragen te worden, even gelijk een kind, dat zich werpt in de armen van zijn voedster, Jes. 60:4 en 66:12. In het Grieks zegt men Pistis, eene overreding des gemoeds van de waarheid ener zake. Het stamt af van door aanraden, hand. 19:8 en Lukas 16:11 door vertrouwen, vertolkt wordt.

Wat is eigentlijk het Gelove?
Eene verzekertheid van de waarheid ener zake, op ene anders getuigenis steunende: dewelke God of Mensch zijnde, zo is daar door het gelove ook Goddelijk of menschelijk.

DJK : De vernieuwing des levens begint dus met het zich werpen op het Voorwerp des geloofs, op een rustbed van Zijn volbrachte werk. In Gods wonderlijke schepping begon het leven op aarde zonder enige zonden, de vernieuwing des levens door het geloof middels Gods wonderbaarlijke herschepping begint ook zonder zonden. Het ging er niet om wat de mens deed, maar om wie hij voor God was. De mens was rechtvaardig en heilig en daarom waren zijn werken rechtvaardig en heilig, dit was het Beeld waarin God de mens geschapen had. In Zijn Beeld en naar Zijn gelijkenis. Dit is in de herschepping door waarachtige wedergeboorte wezenlijk niet anders. Verklaar mij dit eens vanuit de gelijkenis van de verloren zoon, was dit bij de zwijnen, op weg naar zijn vader, of toen hij die schone belijdenis deed voor zijn lieve vader? Dit laatste toch, want toen werd hem zijn oude kleed uitgedaan en hem een nieuw best Kleed aangedaan, kreeg hij een ring aan zijn vingers en schoenen aan zijn voeten, en het gemeste kalf werd geslacht. Pas toen leek die zoon weer op zijn vader. Zolang die zondaar nog niet is afgesneden van zijn oude wortel in Adam, en door het geloof nog niet is ingelijfd in de Tweede Adam, kan hij niet rein, rechtvaardig en heilig zijn voor God, en ook geen vruchten dragen der bekering waardig. God kan dus buiten de (bewuste) geloofvereniging met Christus geen gemeenschap met zijn verkoren schepsel hebben. Krachtens Zijn heilige Majesteit en Rechtvaardigheid moet God op die zondaar blijven toornen, anders verloochent God Zijn eigen Wezen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. (Matth. 5:18) Ds. J. Roos houdt telkens maar weer de ontdekking alrede voor de bedekking, en de vloek voor het leven. Hiermee omzeilt hij, onteert hij, verkracht hij, ontheiligt hij, Gods heilige recht. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; (Kol. 2:13)

Ds. J. Roos: We moeten echter vanuit de stellingname van ds. Kort constateren dat er volgens hem wel een middelstaat is tussen herboren en onherboren. Hij leert namelijk dat het voorbereidende werk door Gods wet begint. Maar wij leren toch dat als de Heere iemand wederbaart en levend maakt Hij Zijn wet gebruikt om hem zaligmakend te overtuigen? Ja, maar dat leert ds. Kort niet, en daarom geeft hij zo af op deze leer. Ds. Kort beweert vervolgens dat als de Heilige Geest Zich aan het Woord paart, de zondaar nog niet levend is gemaakt, maar opgewekt en ontwaakt is. Hij is dan nog steeds onder de wet en niet onder de genade. Hij is alleen onder de genade als hij inwendig geroepen, gerechtvaardigd en wedergeboren wordt. Verwarrend allemaal, zult u zeggen. Het is ook verwarrend als wij bijvoorbeeld zijn korte uitleg lezen op bladzij 156: 'De roeping komt inwendig bij de uitverkorenen door de Heilige Geest, Die de zondaar eerst overtuigt van zonden (Joh. 16:8). Daarna trekt de Vader hem uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht, en dat is Christus (Kol. 1:13).’

DJK : Ds. J. Roos blijft maar in de veronderstelling dat een ontwaakt en verschrikt geweten hetzelfde is als een verzoend geweten waarvan de vloek geweken is. Toch wel van Gods' kant? Nee ook niet, want God werkt nooit langs de breuk heen zoals dominee Roos telkens suggereert. Door de wet is de kennis der zonden Rom. 3:20, en zonder de wet is de zonde dood, Rom. 7:8b, door de wet is ook niet de bedekking en vergeving der zonden zoals dominee J. Roos verondersteld. Erg verwarrend allemaal voor dominee Roos omdat hij volgegoten is met de pestleer van Kersten. Dominee Roos verstaat werkelijk niets van de rechtvaardigingsleer van de apostel Paulus, en weet al helemaal niets van de rechtvaardigingsleer der hervormers. Deze schuift hij zeer vermetel geheel terzijde, en noemt zich nog steeds voluit gereformeerd! Daarbij schuift ds. J. Roos zijn eigen valse tussenwegleringen notabene ook telkens in de schoenen van ds. A. Kort. Hij verdraait hier de Waarheid niet alleen tot zijn eigen verderf maar ook tot het vreselijk verderf van zijn vele aanhangers. U durft wel wat te stellen, Kleen. Ja dat durf ik zeker. Want dominee Roos vecht hier niet meer voor de heilsleer die naar de godzaligheid is, maar alleen nog maar voor zijn eigen hachje, voor zijn eigen eer, voor zijn eigen voorname positie, en voor de broze en wankele fundamenten van zijn eigen Godonterende verdorven kerkleer. Dit zijn de praktijken van een gevleesde diabolus, die de Waarheid waartegen hij uiteindelijk niet meer opgewassen is, telkens zoekt te verdraaien....om er vervolgens zeer valselijk tegen aan te schoppen. Gelijk Nero de stad Rome zelf in brand stak en vervolgens de christenen de schuld gaf. God de Vader roept verkoren zondaren in Zijn hemels gericht tot de geloofsgemeenschap met Jezus Christus. Door bloed en water, of door wijn en olie zoals in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De wijn en de olie in zijn wonden deden hem herleven en genezen, toch niet de doodsklappen van zijn belagers? Door dit geschonken geloof, nemen zij Jezus aan, geloven zij in Hem, bewonderen zij Hem, aanbidden zij Hem, is de wet voor hen vervuld, is de vrede met God aangebracht, is het voorhangsel gescheurt en zijn ze teruggebracht tot het Vaderharte Gods. Elke overtuiging zonder overbuiging door een waar geloof heeft geen enkele waarde. Wat is berouw zonder een aangebrachte vergelding voor God? Ds. J. Roos begint in zijn leer te bouwen op drijfzand, misschien wel omdat hij zelf ook niet beter weet. Elk geloof en elke rechtvaardiging door het geloof begint met een rechtvaardige eis van Gods heilige Wet en een aangebrachte en toegepaste vergelding door het Evangelie. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. (Joh. 6:37) Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. (Joh. 6:44) Geliefde lezer, vlucht ver weg van de vloekleer van ds. J. Roos, houdt u er verre van. Want het ware zaligmakende geloof begint metterdaad met eten van Zijn vlees, met drinken van het levende Water, met geloofsvereniging, met geloofsvertrouwen, met geloofskennis van het Voorwerp des geloofs. De Heere Jezus Christus te kennen door een waarachtige wedergeboorte middels het waar zaligmakende geloof komt in het kort samengevat hierop neer:

 Hem kennen als de Vervulde wet, Die ons vrijpleit voor God, Kol. 2:10-14.

 Zijn vlees en Zijn bloed gegeten en gedronken hebben, Joh. 6:53-55.

 Met Hem een plant geworden zijnde in Zijn dood en in Zijn opstanding, Rom. 6:3-8.

 Hem gekocht hebbende als de Parel van grote waarde op de markt van vrije genade, na eerst alles verkocht te hebben, Matth. 13:46.

 Gestorven zijn door Zijn Lichaam, en met Hem opgewekt…..,Rom. 7:4-6.

 Hem kennen als de ingekomen Vredevorst, die een vrede en blijdschap inbrengt die alle verstand te boven gaat, Phil. 4:7, Efeze 3:19.

 Zijn erfenis deelachtig worden en weldaden kennen door Zijn dood en tussentreding, Hebr. 9:14-17.

 Hem kennen als de Zone Gods en als de gezalfde Christus, Joh. 4:29, 1 Joh. 4:15, 1 Joh. 5:10.

 In aanbidding aan Zijn voeten te hebben gelegen middels een Evangelisch berouw, Joh. 9:35-38.

 Het zaligmakende geloof in Jezus Christus baart : vrijheid, licht, zegen, leven, vrede, kennis, wijsheid, vertrouwen en toestemming.

 Waar het vrede is, daar is de heilige oorlog voorbij. Waar de vrijheid in Christus is, daar zijn de banden der wet gebroken, Gal. 3:25.

 Waar Zijn licht schijnt, daar is de duisternis geweken. Waar Hij u vanuit Zijn Evangelie zegent, daar is de vloek en doem der wet teniet gedaan, Rom. 8:3, Gal. 4:4-6.

Ds. J. Roos in 2e reactie en 3e reactie over schema van ds. A. Kort schreef:
De volgorde dat men eerst overtuigd wordt en pas daarna getrokken uit de duisternis, is onbijbels. Het wordt ons niet duidelijk of ds. Kort hier nu de uitwendige of inwendige roeping bedoelt. De onduidelijkheid blijkt ook te vinden in zijn zelfgemaakte schema op bladzij 176:

'De uitwendige roeping door middel van Gods Woord (Jes. 53:1; Matth. 23:37; Rom.10:17; 2 Kor. 5:11; Gal. 3:2,5; Hebr. 2:3). Wat werkt God in het hart van de zondaar als hij nog onder de wet is? (Rom. 6:15-23).

1. de opwekking uit de dood der zonden en misdaden (Joh. 5:25);

2. de ontwaking uit zijn diepe doodsslaap (Ef. 5:14);

3. de opening der ogen (Hand. 26:18);

4. de overtuiging van zonden voor een heilig en rechtvaardig God (Joh. 16:8);

• Godskennis (Jes. 6:5);

• ellendekennis (Klaagl. 3:1);

• zelfkennis (Jes. 17:9);

5. de toeleidende weg tot Christus (Jes. 55:6; Luk. 15:17-20; Joh. 6:35, 65);

• de trekkende liefde des Vaders (Hos.2:13; Joh. 6:44);

• de droefheid naar God (Jer. 31:9; 2 Kor. 7:10);

• de afsnijding van alles wat God en Christus niet is (Luk. 9:24; Rom. 9:28; Joh. 15).

Uit het schema van ds. Kort moeten we dus opmaken dat er een middelstaat is, en dat de Heere door middel van de uitwendige roeping werkt in het hart van de zondaar als hij nog onder de wet is. Let wel, er is dus nog geen sprake van de inwendige roeping, want daardoor komt hij pas onder de genade. We hebben zulk een schema bij onze godvruchtige leraars nergens aangetroffen. Ds. Kort onderbouwt zijn schema dan ook niet, en het citeren van genoemde teksten geeft ons geen aanleiding om met zijn schema in te stemmen.

Onthoud toch dat er géén drieërlei staat is, een staat des doods, een middelstaat en een staat des levens, zoals uit de redenering van ds. Kort voortvloeit. Nergens lezen we dit in Gods Woord en nogmaals gezegd ook niet bij onze gereformeerde vaderen. Om een voorbeeld te noemen: wanneer de predikant bij de ontwaking uit zijn diepe doodsslaap, Efeze 5:14 citeert, dan lezen we in de kanttekening: 'Namelijk den geestelijken slaap der zonde en dood der zonde, zijnde wakker en levend gemaakt door het Woord en den Geest van Christus, gelijk Ef. 2:1 gezegd is.' Deze kanttekening met de verwijzing naar Ef. 2:1 veroordeelt het hele schema van ds. Kort. We willen volgende week onderzoeken wat deze predikant dan wél verstaat onder wedergeboorte.’

Derde reactie ds. J. Roos: http://preken.dewoesteweg.nl/bestanden/ ... el%203.pdf

DJK : Over het schema op blz. 176 heeft dominee J. Roos wel een punt, hij bemerkt alleen niet dat hij hier een misvatting van ds. Kort probeert te weerleggen vanuit zijn eigen dwaalleringen. De volgorde dat men eerst overtuigd wordt en pas daarna uit de duisternis getrokken wordt tot Gods wonderbaar licht, is echter wel BIJBELS. Het schema van ds. Kort was goed bedoeld, maar het had duidelijker geweest wanneer het in een andere volgorde was voorgesteld. Volmaakt is de man die in zijn woorden nooit struikelt. Het doet echter niet veel afbreuk aan de inhoud van zijn boek waarin hij net als de grote hervormers teruggrijpt naar de rechtvaardigingsleer der apostelen. De stondelijke heilsleer van kruisdood en opstanding. Het is niet het schema, maar juist deze leer waaraan ds. J. Roos keer op keer zijn hoofd stoot. Hij denkt nu iets gevonden te hebben waarmee hij meent de gehele inhoud van het boek van ds. Kort te kunnen ondermijnen. Maar, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Hij suggereert vanuit het schema van ds. Kort dat hij een grijze tussenwegleer leert, de zgn. derde weg, terwijl hij zelf nooit anders geleerd en gepreekt heeft. Hetzelfde met de christenreis van John Bunyan die velen in zijn kerkverband verklaren vanuit de dogmaktiek van G.H. Kersten. Maar ze weten niet wat de rechtvaardigings leer van Bunyan is. Nee, ze hebben die christenreis gevonden en daar houden ze het bij, en deze oudvader spant men op dergelijke wijze keer op keer voor hun verderfelijke leringen waarvan zij niet wensen af te wijken. Dan redeneert men als volgt, christen werd levend gemaakt in stad Verderf toen zijn schuld hem bekend werd gemaakt. Toen ging christen op reis, een teken van het eerste leven!...., want een dood mens gaat immers niet op reis. Christen komt bij de poort, daar is het kerstfeest geworden, (HC zondag 5), en later bij het kruis heeft hij goede vrijdag en pasen doorleefd. Ja, ja, hoe bruin wilt u ze gebakken hebben? Zo legt men de Heilige Schrift ook uit naar het goeddunken van hun eigen hart. Ze lezen Bunyan niet vanuit de heilsleer der apostelen, maar men leest de Bijbel vanuit hoe zij Bunyans' christenreis verstaan. Terwijl ze stellig weigeren kennis te nemen van de rest van Bunyans werken. Hoe blind kan een mens zijn. Zo doet ds. J. Roos hier nu precies eender met het schema van ds. A. Kort. Hij spitst zich op dit ene schema, maar weigert kennis te nemen van de inhoud en boodschap van zijn boek. Daarnaast vraag ik mezelf af of hij ds. Kort ooit weleens heeft beluisterd in zijn preken. Dan zou hij wel anders praten. Vergelijk dan eens een preek van ds. A. Kort over HC zondag 7, met een preek van ds. J. Roos over HC zondag 7, dan zult u spoedig bemerken dat ds. J. Roos in HC zondag 7 de bewuste geloofsvereniging, de bewuste geloofszekerheid, het geloofsvertrouwen, en de kennis der schuldvergeving loochent. Zeg mij dan, wie is hier afgeweken van de leer der reformatie...?? Het lust mij daarom niet om verder in te gaan om het schema van ds. Kort op blz. 176, om de eenvoudige reden dat dit schema de totale inhoud van zijn boek en prediking tegenspreekt. Hij had dit schema beter niet, of in een andere volgorde, moeten plaatsen. Want de inhoud van dit schema is overduidelijk in zijn boek alrede aan de orde gekomen, en dan wel in de juiste Bijbelse volgorde. Ik kon er niet omheen om hier toch iets over op te merken, anders verwijten m'n vijanden dat ik selectief reageer op het vijandig schrijven van ds. J. Roos. Voor mij doet het werkelijk NIETS af aan de waardij en inhoud van het boek van ds. Kort. Dit boekje is voor mij en vele anderen zijn gewicht in goud waard.

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 3:49 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 30, 2012 1:22 pm
Berichten: 28
Citaat:
U durft wel wat te stellen, Kleen. Ja dat durf ik zeker. Want dominee Roos vecht hier niet meer voor de heilsleer die naar de godzaligheid is, maar alleen nog maar voor zijn eigen hachje, voor zijn eigen eer, voor zijn eigen voorname positie, en voor de broze en wankele fundamenten van zijn eigen verdorven kerkleer. Dit zijn de praktijken van een gevleesde diabolus, die de Waarheid waartegen hij uiteindelijk niet meer op kan telkens zoekt te verdraaien....om er vervolgens zeer valselijk tegen aan te schoppen. Gelijk Nero de stad Rome zelf in brand stak en vervolgens de christenen de schuld gaf.

Ik begrijp werkelijk niet hoe u zulke dingen durf te schrijven!

Gaat het u om de leer, die u zegt lief te zijn, of om iemand te kwetsen of de grond in te trappen?
Als het u werkelijk om de leer en om God gaat, dan schreef u wel meer vanuit de liefde, en niet vanuit de haat.

Citaat:
"Christus is in de wedergeboorte het Begin van het nieuwe leven, doch het nieuwe leven begint niet met de kennis van Christus." Dit is nu kort samengevat de leer uit de hel die ds. J. Roos zondag aan zondag zijn kerkvolk predikt. De leer die de dienstbaren buiten Gods heilige recht om inzegent, en Gods verloste volk wederom in de duistere banden der wet drijft.

Hier nogmaals een afschuwelijk citaat, onchristelijk!

Hebt u de forumregels wel eens gelezen?

Hebt u het boek van ds A Rotterdam wel goed gelezen? Of laat u die buikspreken?

Hebt u de Bijbel wel goed gelezen? Veel mensen vragen wat de moorman vroeg: Hoe zou ik kunnen! Maar dat bent u allang voorbij.......


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 9:19 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
GvL schreef:
Citaat:
U durft wel wat te stellen, Kleen. Ja dat durf ik zeker. Want dominee Roos vecht hier niet meer voor de heilsleer die naar de godzaligheid is, maar alleen nog maar voor zijn eigen hachje, voor zijn eigen eer, voor zijn eigen voorname positie, en voor de broze en wankele fundamenten van zijn eigen verdorven kerkleer. Dit zijn niet anders dan de praktijken van een gevleesde diabolus, die de Waarheid waar hij uiteindelijk niet meer tegen op kan telkens zoekt te verdraaien....om er vervolgens zeer valselijk tegen aan te schoppen. Gelijk Nero de stad Rome zelf in brand stak en vervolgens de christenen de schuld gaf.

Ik begrijp werkelijk niet hoe u zulke dingen durf te schrijven!
Gaat het u om de leer, die u zegt lief te zijn, of om iemand te kwetsen of de grond in te trappen? Als het u werkelijk om de leer en om God gaat, dan schreef u wel meer vanuit de liefde, en niet vanuit de haat.

Ja, geef gerust maar een beetje gas. Lucht uw hart maar een beetje. Dat doe ik ook af en toe. Maar ik zou niet anders wensen dan zijn verdorven leer 100 meter de grond in te trappen. Want ds. Roos ijvert niet recht over zijn kerkvolk, beste GVL. Hij is een verduisteraar van het licht dat God Nederland schonk ten tijde van de reformatie.

Daarnaast leert hij in de wedergeboorte Christus als het begin van het nieuwe leven, zonder Hem te kennen. Vertel u mij dan eens waar dit in Gods Woord geschreven staat. Kom niet met die gemoedelijkheden uit het boek Ruth of Ezechiel 16...etc. Kom eens vanuit het Nieuwe Testament, het liefst vanuit de zendbrieven. Gods Woord leert: ontwaking, doding en levendmaking. Maar bij dominee Roos begint het meteen met de levendmaking. Ik wenste dat u eens ging beseffen dat hij in zijn leer hiermee de geestelijke kruisdood van Christus loochent. (Gal. 2:19-20, Rom. 6:3-7) Valt het u dan nooit op dat hij werkelijk NOOIT (s)preekt vanuit de rechtvaardigingsleer der apostelen. Dat durft hij niet, hij begint er ook niet aan, want hij zou zijn tere godsdienstige handjes eraan verbranden, en vreselijk vastlopen.

Van der Groe in zijn toetssteen der ware en valse genade
“Mensen, die wel de genade van het Evangelie willen geloven, maar die de vloek van de wet nooit willen geloven. Waarlijk, dan is de genade geen genade meer, indien de mens die niet zuiver en alleen door Christus, maar ook door zijn tranen, gebeden en werken nog heeft weten te verkrijgen, hoe mooi Evangelisch de wijze van zijn wettische handel hier ook al mag liggen, en hoe subtiel zijn bedrog ook mocht zijn. Want waar slechts een half volkomen overtuiging is, die de mens niet geheel en al brengt tot het gevoelen van zijn verloren staat in Adam, gelijk als nu is aangewezen, daar wordt nooit oprecht gelovig, maar altijd wettisch, ongelovig en door eigenwerk met Christus en met het Evangelie gehandeld. De bekommerde ziel slaat daar haar ogen niet zuiver alleen op de beloften van Gods genade, en op de vrije aanbieding van Christus in dezelve aan alle arme radeloze zondaren, zonder onderscheid, die maar van harte gewillig zijn, om Hem, geheel om niet, te ontvangen en aan te nemen. Ach nee! Dat zalig Evangelie blijft voor haar dan nog bedekt, omdat het voorhangsel van haar vlees nog niet geheel in stukken gescheurd is, van boven tot beneden. De mens, hoe benauwd en bekommerd hij ook zijn mag, ligt dan nog zo vast niet gebonden onder de overtuiging van zijn schuld, vloekwaardigheid en onmacht, dat hij zichzelf niet meer roeren of bewegen kan, maar het in een heilige radeloosheid en waarachtige zielsverlegenheid allemaal aan zijn kant, voor de vrije genade Gods in Christus, geheel moet opgeven. Nee, hij werkt in een wettisch en een Evangelisch werkwijze, om met zijn tranen, gebeden en uitroepingen, met zijn belijdenis van zonde, en met allerhande arbeid en plichtsbetrachtingen, God te willen bewegen tot genade, en om een Zaligmaker aan hem te schenken, terwijl hij door enkele blindheid en ongelovigheid niets recht kan zien van de gewilligheid, van de algenoegzaamheid en van de nodiging en vrije aanbieding van Christus, in de beloften van het Evangelie. Indien zóeen hier door een nadere ontdekking en inlichting van de Heilige Geest, van deze zijn ongelovigheid niet wordt overtuigd en niet recht wordt ingeleid in zijn verloren staat, hoe hij met al zijn bidden, tranen, werken en begeerten, enz. geheel verdoemelijk is voor God, dan blijft hij in dat ongelovig, wettische werk gewoonlijk zo lang bekommerd en verlegen staan, totdat hij op de een of andere wijze, door een waan- of tijdgeloof uit zijn benauwde angst en overtuiging gered wordt.”

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 10:36 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Als het niet in ons hart is wat hier staat is het NIETS, hier vallen alle predikanten weg zo ook onze eigen bekering en blijft Hij over mensen stop om uw ds en u zelf te verdedigen tegen beter weten in u, uw ds en ik moeten het verliezen, dat wilt u niet uw ds niet en ik niet, dan zal het ook niet zijn wat hier staat, dan zullen we alle buiten Hem zijn!!!

God baande door de woeste baren
En brede stromen ons een pad;
Daar rees Zijn lof op stem en snaren,
Nadat Hij ons beveiligd had.
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren;
Zijn oog bewaakt het heidendom;
Hij zal d' afvalligen verneêren;
Hij keert hun trots' ontwerpen om.

Vraag 20: Worden dan alle mensen door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?
Antwoord: Neen zij (a), maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen (b).

Getuigenissen der Schrift
a. “Zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, (namelijk) die in Zijn Naam geloven, Joh. 1:12. En: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.

b. “Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen, Jes. 53:11. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne en gij (op) den weg vergaat, wanneer Zijn toom maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen, Ps. 2:12. “Zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver (plaats) zijt ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, Rom. 11:17. “Zo roem niet tegen de takken” enzovoort (vs. 18. “Zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof; Zijt niet hooggevoelende, maar vrees, vs. 20. Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toom: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust!, Hebr. 4:2, 3. En: “Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel, Hebr. 10:39.

Vraag 21: Wat is een waar geloof?
Antwoord: Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft (a), maar ook een vast vertrouwen (b), hetwelk de Heilige Geest (c) door het Evangelie (d) in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid (e) van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil (f).

Getuigenissen der Schrift
a. “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, (en) een bewijs der zaken die men niet ziet. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden, Hebr. 11:1, 3. “Gij gelooft, dat God een enig (God) is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen, Jak. 2:19.

b. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven; want er is geen onderscheid, Rom. 3:22. En: “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof; hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus’ 5:1. En: “Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, 10:10. “Ik leef, (doch) niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft, Gal. 2:20. “In Denwelken wij hebben de
vrijmoedigheid en den toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem, Ef. 3:12. “Maar dat hij (ze) begere in geloof niet twijfelende, Jak. 1:6.

c. “Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed heeft u (dat) niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is, Matth. 16:17. “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan, Joh. 3:5. “Niemand kan zeggen Jezus den Heere (te zijn), dan door den Heiligen Geest, 1 Kor. 12:3. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, Filipp. 1:29. En: “Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, 2 Kor. 4:13.

d. “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, Mark. 16:15, 16. “Een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatíra, die God diende, hoorde (ons); welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd, Hand. 16:14. Het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, Rom. 1:16. “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 10:17. “Zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, 1 Kor. 1:21. “Voorts, broeders, ik maak u
bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat (15:1.

e. “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo (iemand) zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen, Hab. 2:4; Rom. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38. Jezus hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, zijt welgemoed; uw zonden zijn u vergeven, Matth. 9:2. “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus’ (Rom. 5:1. “Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft, Gal. 2:20b. “Ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, (namelijk) de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof, Filipp. 3:8, 9 .

f. “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is, Rom. 3:23, 24. “Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus’ Gal. 2:16. “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave, Ef. 2:8.

Vraag 22: Wat is dan een Christen nodig te geloven?
Antwoord. Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt (a), hetwelk ons de Artikelen van ons
algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.

Getuigenissen der Schrift
a. “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb, Matth. 28:19. “Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam, Joh. 20:31.

Vraag 23: Hoe luiden die Artikelen?
1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk; de gemeenschap der heiligen;
10. Vergeving der zonden;
11. Wederopstanding des vleses;
12. En een eeuwig leven.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 12:44 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
WAARTOE IS DAN DE WET?

Gemeente, de Galatenbrief is één van de geliefde brieven geweest van de apostel Paulus, maar ook later, in de kerkreformatie, éé n van de geliefde brieven van Luther, de reformator, geweest. En Luther zegt, en daar gaat het in deze brief eigenlijk steeds over: 'Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God?' We noemen dat ook de rechtvaardigmaking. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan zegt Luther van die rechtvaardigmaking: 'Daar staat of valt de Kerk mee'. Als dat niet de grondslag is van de Kerk, dan is er geen Kerk. Als de Kerk niet rechtvaardig is voor God, dan kan God met de Kerk niet handelen, dan handelt Hij niet. Hij handelt met de Kerk in Christus. Daar staat of valt de Kerk mee, zegt hij. Ik hoor nogal eens: 'Dat hoef je helemaal niet te weten'. Maar, geliefde vrienden, dat is niet waar. Daar gaat het in de Galatenbrief om: 'Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God?' En dat is of uit de werken der Wet. En dan zegt Paulus: 'Vervloekt'. Want de Wet vervloekt. Of uit het geloof in Chrsitus. En dat is niet gemengd. Het is niet deels door de Wet en deels door het geloof. Het is of uit genade, of door de Wet. Het is niet beiden. Want als het is door Evangelie én Wet rechtvaardig te zijn voor God, dan is Evangelie geen Evangelie en Wet geen Wet.

Wat betekent dat?
Dat betekent, gemeente, dat er een scherp onderscheid moet zijn tussen de bediening der Wet en de bediening van het Evangelie. De Wet verdoemt, het Evangelie spreekt vrij. De Wet veroordeelt, het Evangelie veroordeelt Christus en spreekt Gods volk vrij. Gemeente, vanavond wilden wij een ogenblik u bepalen, mocht het zijn met de hulp des Heeren, bij Galaten 3:19a

Waartoe is dan de Wet?
En dan zien we in de eerste plaats waartoe de Wet gesteld is. In de tweede plaats dat die Wet gesteld is in de handen van de Middelaar door de heilige engelen, opdat de Kerk door het gelove zou zalig worden, of rechtvaardig zou zijn voor God.

Gemeente, in de eerste hoofdstukken heeft de apostel sterk verdedigd de gerechtigheid die uit het geloof is. Hij zegt in het tweede hoofdstuk: 'Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij lief gehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft'. Dat is een woord, gemeente, 'geloof', dat ik nu niet al te vaak hoor, maar de Bijbel is er vol van. Want in die Galatenbrief gaat het niet anders dan over het ware, zaligmakend geloof, dat met Christus verenigt. En in de vereniging met Christus heb ik al Zijn weldaden. Dat is rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja, een volkomene verlossing. Dus het ware geloof verenigt met Christus, heeft ook Christus als het Voorwerp. Er is nooit enig geloof dat waar is, als het niet verenigt met Christus. Ik heb het zondag nog gezegd: Een oude leraar zei: 'We krijgen tijden, dan krijgen we een geloof zonder vereniging en een wedergeboorte zonder Christus'. En ik ben bang, gemeente, en in Amerika, en in Nederland, dat we die tijden zijn ingegaan. Maar als de apostel over het geloof gehandeld heeft in de eerste hoofdstukken, dan komt hij in het derde hoofdstuk het 19e vers, want dat is de vraag: 'Waartoe is dan de Wet?' Is dan die Wet overbodig geworden? Hij zegt: 'Wat is dan de functie van de Wet?' Waarom is die Wet dan gegeven als het nu slechts uit het geloof is? Wat doet dan de Wet? Dat is een vraag. Is het zo dat we in delen moeten doen volbrengen door de Wet, en dan de rest door het geloof in Christus?

U weet, gemeente, dat Luther, die grote reformator, die leerde dat het is: 'Christus, het geloof en Gods Woord'. Maar hij had daar een woordje bij: 'Alleen'. Christus alleen. Het geloof alleen. Sola Fida. Zo was ons dispuut in Groningen: Sola Fida, Sola Scriptura, Solo Christo. En dan zei de roomse paap: 'Luther, Christus ja, geloof ja, de Schrift ook ja; maar één ding moet je inleveren: dat woordje ALLEEN'. Zo nauw! En dan loopt het over het scherp van de snede. Is het nu alleen door het geloof, alleen door de Schrift, en alleen door Christus? Ja, zeggen wij, met de Schriftuur: 'Alleen door het geloof. Alleen door Christus. Alleen door de openbaring in de Heilige Schriftuur'.

Maar we komen met die vraag terug, gemeente, want dan zegt die briefschrijver, dat schrijft Paulus in de Galatenbrief: 'Maar waartoe is dan de Wet?' Dan geeft hij een reden. Hij zegt: 'Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld'. Kijk, de Wet is niet gegeven om ons te weerhouden van de zonden. Wat zei ik? Die Wet is niet gegeven om ons te weerhouden van de zonden. Maar om ons te ontdekken aan de zonden. Kijk, je kan natuurlijk naar de kerk gaan op zondagmorgen. Daar wordt de Wet gelezen. En daar hoor je: 'Gij zult niet doodslaan'. En misschien denk je wel: 'Ja, dat heb ik er van de week goed afgebracht'. Maar als God nu in je leven komt, dan word je zondagmorgen een moordenaar, een overspeler, een leugenaar, een bedrieger. Want ze is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Luther zegt: 'Die Wet is een spiegel, waarin ik nu mijn aangeboren (zegt Petrus) aangezicht zie'. En als ik nu een vergetelijk hoorder ben, zegt hij, dan vergeet ik wat voor 'n aangezicht ik had. Maar als ik inblik in de Wet die der vrijheid is (dat moet je ook verstaan, het is nu mijn tekst niet), en geen vergeten het woord der Wet, dat is het einde; dan wordt de Wet in Christus vervuld. Maar dan leidt de ontdekking door de Wet, middelijkerwijze, gebruikt door de Heilige Geest, die leidt ons tot zelfkennis in het aangezicht van de Heilige Wet van God. Ik las in Numeri, en heel veel mensen, als ze over de Sinaï denken, dan denken ze: 'Daar heeft God de Wet gegeven'. Gemeente, de Wet is niet alleen op de Sinaï gegeven. Je moet het maar eens lezen. Weet je wat ook op de Sinaï gegeven is? De ceremoniële wetten. En wat wordt in de ceremoniële wetten geleerd? Christus is de vervulling der Wet. Dat is ook op de Sinaï gegeven. En waarom heeft God nu eerst de Wet gegeven? Om ons voor te bereiden en geschikt te maken als verdoemelijke zondaren voor de gerechtigheid van Christus; om ons hopeloos te maken aan eigen gerechtigheid. Ze is om der overtredingen wil. De parabasion, staat er. De Wet wil eigenlijk zeggen, gemeente, dat is een tuin of een hek. En elke overtreding is gaan over die omtuining. En we gaan over die overtuining. Maar dan moet die tuin aangesteld worden, dat hek, om te zien wat we misdaan hebben. We gaan, zo de Heere wil, naar een kleine gemeente. En enige weken geleden, toen ik die ouderling sprak, zei hij: 'Dominee, er is een wonder gebeurd'. Ik zeg: 'Wat is het wonder'. Hij zegt: 'Eén van de gemeenteleden lag in het ziekenhuis. En toen stierf er iemand naast hem. En toen werd die man bepaald bij zijn eigen doodsure. Toen liet God hem zijn zonden zien van zijn kindse dagen, van zijn huwelijksdagen, van zijn vroomheid. Toen is die man verloren gegaan op dat ziekbed'. En weet je wat er met die man gebeurde? Die heeft rechtvaardig zijn vonnis omhelsd en God gerechtvaardigd. Dat is een wonder. Als we overtreder worden, gemeente. Dat zijn we al. Maar nu geeft God die Wet om ons schuldenaar te maken. Ben je dat al geworden? Dan kan je wel vroom praten. Ik ook. Ik ben net zo vroom. Vroom? Houdt maar op. Maar zijn we al schuldenaar voor God geworden? Dan ben je geen goede vader geweest. Geen goede moeder geweest. Nog nooit een goede predikant geweest, nog nooit. Laatst hadden we in de gemeente een openbare schuldbelijdenis. En weet je wat ik toen hoorde van sommigen uit de gemeente? Het verblijdde mijn hart. Toen zeiden sommigen uit de gemeente: 'Dominee, ik had er bij willen staan'. En als dat nu in de gemeente komt. Zal ik je eens wat zeggen. Dan gaat de liefde ook vloeien. Want dan acht de één de ander uitnemender dan zichzelf.

De Wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld
Er zei eens iemand tegen me: 'Maar ik heb al die zonden niet gedaan'. Ik zeg: 'Nee, je kent jezelf niet'. De Heidelberger Catechismus zegt, en dat is de inleving: 'Dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb, en geen daarvan gehouden'. Ik kan geen plekje aanwijzen. Jullie wel? Heb je nog een heel plekje? Eerlijk zijn. Ik heb jonge mensen in mijn gemeente, dan zeggen ze: 'Ja maar, dominee, als ik 's morgens opsta, dan denk ik: Wat heb ik eigenlijk fout gedaan?' Ik zeg: 'Je bent eerlijk, kind. Dat is eerlijke praat'. Van nature kijken we hoe goed we het gedaan hebben, en niet hoe slecht we het gedaan hebben. We willen alles worden, maar geen schuldenaar voor God. Tenzij de Geest der ontdekking en de Geest der uitbranding in uw leven komt, en ge gaat uitroepen: 'Ik heb gezondigd en ik ben strafwaardig voor God'. Ze is om der overtredingen daarbij gesteld. En weet u, gemeente, en dan houden we daar over op. Elke Wet, elk gebod, hetzij in het Evangelie, of hetzij in het Oude of Nieuwe Testament; het heeft maar één bedoeling: u te ontdekken wat u niet hebt. Ook in het Evangelie. Als er staat: 'Bekeert u, en gelooft het Evangelie'. Dat is een gebod. Dat is de wet. Waarom is die ons gegeven? Om te zien dat we onbekeerd zijn en niet geloven.

U zou toch eens kennis moeten nemen van dat boek van Fischer: 'Het merg' en dat is zuiver. En dan zegt Fischer zo kenmerkend: 'Ook de evangelische geboden zijn tot ontdekking'. "Bekeert u!" We zijn niet bekeerd. Ik kan me niet bekeren. Ik zou haast zeggen: 'Ik wil me niet bekeren'. Ik zoek duizend excuses om onbekeerd te blijven. Gelooft het Evangelie. Ik ben een ongelovige en ik verwerp Christus. Dat is het gebod. Om der overtredingen wil daarbij gesteld. Totdat het zaad zal gekomen zijn. Het Zaad. Galaten 6. Niet de zaden, maar het Zaad. Dat is waar, want in het Hebreeuws staat het er: Het Zaad. Wij denken wel dat Abraham veel zaad had, maar hij had maar één Zaad, en dat is Christus, de tweede Adam. Wat zeg je nu, dominee? Er is maar een echt Mens geweest, dat is Christus. Wij hebben dat beeld van God verloren in het Paradijs, en dat is in ons niet meer. Ja, dat ruimere beeld. Geleerd op catechisatie. De gaven van hoofd, hart en hand. Dat is het ruimere beeld. Maar het echt beeld is in Christus. Dat hebben we verloren. Het zaad gekomen is. Het zag daarop, dat in de volheid der tijden Christus geboren werd. Geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet, opdat Hij degenen die onder de Wet zouden zijn verlossen zou. Het zag op de geboorte van Christus. Heel de heilsgeschiedenis van Israël ziet op de geboorte van Christus. Voorbereiding. De volheid des tijds. Totdat het zaad zal gekomen zijn, die het beloofd was. Wat is er met dat zaad? Dat is Christus. En nu is de Wet in de handen gesteld van de Middelaar.

Er was een man die zei: 'Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?' En weet je wat de Heere Jezus zegt? Wat noemt gij Mij goed? Hij zegt niet dat Hij niet goed was, maar Hij zegt: 'Gij erkent Mij niet als God, en toch noemt gij Mij goede Meester. Gij hebt een verkeerde indruk van wat een mens is. Er is niemand goed, dan alleen God'. En dan zegt hij: 'Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?' Die man wilde wat doen. Die heeft nooit rechte kennis van God gehad. Hij heeft nooit met de Wet te doen gehad. Hij is nooit verdoemd geworden. Die man had nog goede dingen. Eigen gerechtigheid. Goede wil. En dan zegt de Heere: 'Verkoopt alles wat je hebt'. Ja, daar moet je mee doorgaan, mensen, tot je laatste snik. Alles wat je opgezameld hebt verkopen. Weet je wat verkopen is? Onder het recht verliezen. Kopen en verkopen is een rechtshandeling. Dat moet je onder het recht verliezen, verkopen. En je zult een schat hebben in de hemelen, waar noch mot, noch roest hen verderft. Verkoopt al wat ge hebt.

Maar, gemeente, die Wet is gesteld in de handen van de Middelaar door de engelen. Sommigen zeggen: 'Dat is geschied op de berg der verheerlijking, Mozes en Elia, de Wet en de profeten'. Toen heeft Mozes gezegd tegen de Heere Jezus: 'Hier hebt Gij de Wet'. Ja, want, zegt Petrus, er is gesproken van Zijn uitgang te Jeruzalem. In de handen van de Middelaar. Er was niemand goed, tot niet één. De eisen Gods onbeantwoord. En er was niemand die het voor God opnam. We hebben allemaal overtreden en zijn de verdoemenis deelachtig geworden. En we liggen er nog niet in, tenzij we door soevereine genade behouden en gered worden. En toen heeft God Zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, onder de Wet. Hij zag dat er niemand was die goed was. Niet één. Geen predikant. Geen ouderling. Geen bekeerd mens. Ik heb weleens gedacht dat bekeerde mensen goed waren. Ach mensen, wat ben ik er mee op de koffie gekomen. Ja maar, je mag ze niet veroordelen. Nee, dat doet God. Maar Die heeft ook een gerechtigheid aangebracht die in Christus is. Er is er niet één goed. Weet je wat Jesaja zegt? Alle vlees is gras, en zijn heerlijkheid als een bloem des velds. Het gras verdort en zijn bloem valt af, maar het Woord Gods bestaat tot in der eeuwigheid.

We zoeken wat middelaars hè! Maar er staat: 'In de handen van DE Middelaar gesteld'. En, gemeente, nu is Christus Middelaar Gods en der mensen. Weet je wat dat betekent? Om mensen terug te brengen tot God. Hij staat in het midden. Hij bemiddelt. Hij is van de Vader gezonden om het verlorene te zoeken en het op Zijn schouders te dragen en terug te brengen. Wat heeft nu God gezegd? Dat doen de engelen. Hij zegt: 'Mijn Zoon, hier hebt Gij de Wet'. 'Ja maar, dominee, Hij was zonder zonden.' Ja, precies. En toen heeft Hij gezegd: 'Hier hebt Gij de Wet, om die te vervullen als de ware Mens, als de tweede Adam'. En, gemeente, nu heeft de Heere Jezus die Wet volkomen vervuld, want Hij zegt: 'Wie overtuigt Mij nu van zonden?' Volkomen. Niemand kon Hem overtuigen. 'Maar waarom heeft Hij dat nu gedaan, predikant?' Hij hoefde het voor Zichzelf niet te doen, want Hij was heilig en zondeloos. Weet je waarom Hij dat gedaan heeft? Hij is een Middelaar. Ik zou ook kunnen zeggen: 'Als een Plaatsvervanger'. Voor jonge mensen die niet stil kunnen zitten in de kerk, en toch Gods volk zullen worden. Voor jonge kinderen die in d'r kindse leeftijd gezegd hebben: 'O God, was ik maar nooit in een christelijk gezin geboren'. Hij ging op naar de tempel voor hen die in de wereld geleefd hebben als vloekers en gokkers, moordenaren en tollenaars. 'Vader, Ik kom om Uw wil te doen, in de rol des Boeks is van Mij geschreven.'

Weet je, gemeente, er is een tijd in mijn leven geweest, of ik nu zalig word of niet, maar ik was zo verblijd dat Christus de Wet vervulde om aan dat recht des Vaders te voldoen; toen ik dat zag. Want Hij kwam de Vader verheerlijken. Dat was, broeders, Zijn kracht en Zijn begeerte; om die lege Wet te vervullen door dadelijke gehoorzaamheid, door Zijn leven. 'Wie overtuigt Mij van zonden?' Er was er niet één. En ze zochten valse getuigenissen tegen Hem, en er waren er velen. Maar er was er niet één die waar was. In de handen des Middelaars. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Er is maar één Mens die gehoorzaam is. Dat is Christus Jezus. Zoon van mensen. Zoon van God. Zoon van God en Zoon van mensen. Maar meer, gemeente, niet alleen door Zijn leven, maar ook door Zijn sterven. Want Die nu geen zonden gehad, noch gedaan, heeft Hij tot zonden gemaakt. Er zijn veel mensen die zeggen: 'Ja maar, de Heere Jezus was het met de wil van Zijn Vader ook niet zo makkelijk eens'. Ik geloof er niets van, want Hij was Zijn vermaak de ganse dag. Ook in Gethsemané. Dat had niet te doen dat Hij het met de wil van Zijn Vader niet eens was in haar wezen. Maar weet je wat de Heere Jezus moest worden? Hij moest worden wat Hij niet was. Hij was heilig en Hij moest zonden worden. Dat was tegen Zijn natuur, tegen Zijn majesteit, en tegen Zijn heerlijkheid. Versta je dat? Kijk, als wij ontdekt worden, moeten we worden wat we zijn; maar als Christus tot een vloek gemaakt wordt, dan moet Hij worden wat Hij niet was. En daarom roept Hij in uiterste nood en vertwijfeling uit: 'Indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan; maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede'. En daar heeft Hij in Gethsemané die beker gedronken. De zonden van Sion is Zijn zonden geworden, opdat het oordeel van Sion Zijn oordeel zou worden.

In de handen van de Middelaar gesteld
De Vader zag dat er niemand was die goed doet. En toen heeft Hij door die engelen de Wet gesteld in de handen van Christus. Daar gaat Hij naar Golgotha, vervloekt, verdoemd. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Is hier nog een volk dat mag zeggen: 'Zulk Eén in mijn Liefste, zulk Eén is mij tot een vloek geworden'. Opdat gij, vervloekte zondaar, vrij gesproken zou worden door God in dat gericht. Toen heeft Hij uitgeroepen: 'Tete-les-tetai. Het is volbracht'. Het is volbracht. Dat is gebracht tot haar doel, tot haar einde, tot verheerlijking van dat Goddelijke recht. En weet u wat er dan gebeurt? Dan scheurt van boven naar beneden dat voorhangsel. Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust, de hitte van Uw gramschap is geblust. O, dan zegt de Hebreeënschrijver: En dan is Hij in de hemelvaart opgevaren in het binnenst heiligdom, en daar heeft Hij Zijn bloed aan de Vader getoond, en gezegd: 'Vader, zie, Ik heb betaald'. En dan wordt Hij een Middelaar van toepassing. Onze ouden zeiden: 'Van voorbidding'. Opdat die ganse Kerk, die aan de Zoon gegeven was door de Vader, zalig zou worden. Toen is het Pinksteren geworden, opdat ze toegebracht zouden worden uit alle geslachten, talen, natiën en tongen. Waarom? Wat gaat die Geest dan doen? Dan gaat Hij overtuigen van zonde. 'Maar, dominee, als dat geweest is, dan ben ik er.' Dat is niet waar hoor. Dat houdt nu nooit op, overtuigen van zonden. Ja maar, is dat dan alles? Alles ook niet. Als ik begin met de Catechismus (jullie dominee ook), dan zeg ik: Kijk, er zijn twee soorten uitleggingen van de Catechismus. De één legt de Catechismus uit dat je zoveel jaar onder de ellendekennis bent, en dan ben je er van af(!); en dan kom je onder de kennis van de verlossing, en dat is ook een ogenblik; en dan ga je verder in de dankbaarheid. Geloof er niets van mensen. Het is ook niet waar. Weet je wat nu die ellendekennis, en die kennis der verlossing, en die kennis der dankbaarheid is? Dat is net een boor. Hij gaat steeds dieper boren. Meer kennis van mezelf, meer kennis van Christus en meer kennis der dankbaarheid. Groter beest, groter genade, groter heerlijkheid. Dat gaat dieper boren, zo naar beneden. Ik geloof dat je na ontvangen genade groter zondaar bent dan voor de genade. Weet je wat je dan wordt? Ongelijkvormig aan het beeld van Christus.

Maar, gemeente, nu is die Wet in de handen der Middelaar gesteld. -Ik heb een vraag, predikant. "Hoe bedoelt u dat nu toch?" Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld noemen. Een buurjongen heeft een ruit ingegooid. Het is maar mank hoor en zwak. Maar hij heeft een ruit ingegooid. En nu zegt er iemand tegen mijn jongen (dus die buurjongen heeft die ruit ingegooid): 'Nu moet jij betalen'. Is dat rechtvaardig? Zeg nu eens eerlijk, is dat rechtvaardig als een ander betalen moet? Dat is maar op één manier rechtvaardig: als die ander vrijwillig zegt: 'Ik wil het betalen'. Kijk, als die buurjongen het niet kan betalen, en mijn jongen gaat het betalen. Dat is maar op é én manier rechtvaardig; als hij het vrijwillig doet. En dat lees ik van de Heere Jezus. Hij zegt: 'Vader, Ik kom om Uw wil te doen'. Hij biedt Zich vrijwillig aan. Niet gedwongen. Hij zegt: 'Het is Mijn lust om de wil Mijns Vaders te doen'. God blijft rechtvaardig, al doodt Hij Zijn Zoon. Omdat Zijn Zoon gewillig is, daarom moeten wij nu een gewillige Zaligmaker preken. Voelt u dat? Als we nu een onwillige Zaligmaker preken, dan doen we te kort aan het recht des Vaders. Dat moet je goed onthouden hoor, het heeft er mee te maken. Dan zeggen veel mensen: 'Je mag geen gewillige Zaligmaker preken'. Maar als ik geen gewillige Zaligmaker preek, wordt het recht niet verheerlijkt. Dan wordt Christus een slachtoffer. Maar Hij gaat niet als een slachtoffer. Dat wil zeggen, Hij gaat als Koning, de Koning der Joden. Hij komt om de wil des Vaders te doen. In Zijn lijden regeert Hij. Verstaat u dat? Hij regeert in Zijn lijden. Daarom zegt Hij dat Hij door de eeuwige Geest Zijn vlees heeft opgeofferd.

Hij is in de hand van de Middelaar gesteld, de Wet. Dus die Wet werd alleen volbracht door de Heere Jezus Christus. En er is maar één Middelaar, niet twee. En God is Eén. Maar nu is er nog ene vraag, die ook de apostel in dit volgende vers aan ons stelt. Hij zegt: 'Als die Wet nu alles onder de zonde besluit, is er dan nog wel een hoop? Is er dan nog wel een belofte? Is de Wet dan eigenlijk niet tegen de belofte? Want als er nu niemand is die goed doet, hoe zal die belofte dan geschonken worden? Is er dan nog wel hoop?' Heel veel mensen denken: als ze niet goed doen dat ze geen hoop meer kunnen hebben. Weet je hoe dat komt? Door een wettische geest. Je moet aan het einde komen van de Wet. Altijd. Zelfs op de Pinksterdag. Dan lees ik: dan zeggen ze: 'Wat moet ik doen om zalig te worden?' Daar heb je het weer: 'Doen om zalig te worden'. Altijd wat doen. Maar dan zegt de Heere: 'Niets doen. Bekeert u en gelooft het Evangelie'. Ja hoor. Klaas Kuiperinga, die ouderling van ds. De Kok in Ulrum, die kon het niet uitstaan. Hij kon het niet verdragen. Dan zei ds. De Kok: 'Jongen, nog geen nagelschrapsel hoef ik toe te doen tot mijn zaligheid'. En weet je wat hij dan zegt? 'Dat is een doodsteek'. Je kan het niet uitstaan. Je wilt altijd wat doen, altijd wat doen. De Wet is in de handen van de Middelaar gesteld. Niet in uw handen. Hij is u gegeven tot ontdekking, maar Christus tot vervulling. En daarom zegt de apostel even verder: 'Maar God heeft en de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten'. Het is allemaal zonde, allemaal zonde. Ik had een mevrouw in de kerk, en ik preekte: 'Wat uit het geloof niet is, is zonde'. Ik zeg: 'Als nu je beste werken niet uit het geloof in Christus zijn, dan zijn het blinkende zonden, zegt Augustinus'. Toen zegt ze: 'Dan hoef ik niets meer in de collectezak te doen'. Ik zeg: 'Dat is nog waar ook, je hoeft er niets in te doen. Houdt het maar. God heeft het niet nodig om je zalig te maken, hoor'. Ze zegt: 'Is het allemaal zonden?' Ik zeg: 'Ja, buiten Christus alles zonden. Hij heeft alles onder de zonde besloten'. 'Dominee, je preekt pessimistische mensen.' Dat is niet waar. Ik preek geen pessimistische mensen, we zijn pessimistisch. Ik ben geroepen Christus te preken en Diens gerechtigheid. Dus ik hoef niets van je heel te laten. Dat doe ik ook niet, ik hoop van niet. Ik hoop dat er vanavond de geestelijke doodstrijd opgeven, dat er vanavond nu eens één mag zeggen: 'Weg met die heiligheidskrukken, het is alles zonde'. Want de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, geliefde gemeente. Er is er nu niet één die nog een goede gedachte voort kunnen brengen. Er zijn weleens mensen die denken dat ze God kunnen eren. Dat kan je ook niet, mensen.

De Wet is gesteld in de handen van de Middelaar. Hij heeft God verheerlijkt. En als de Kerk God gaat verheerlijken, dan doet ze dat in Christus, door de Heilige Geest. Dan is het ons werk niet. Ik hoorde op de Pinksterdag ene stem, staat er. Ene stem. God verheerlijkt God door de Heilige Geest op de Pinksterdag. En Hij gebruikt de tongen en de harten van Zijn Kerk, want Hij heeft alles onder de zonden besloten. We hebben in Amerika een man, en hij is in Nederland geweest, Robert Shoure. Dat is een theoloog die leert dat je zelf moet geloven in jezelf. Dat is ook het geloof van de New Age. Van die vreselijke, vreselijke, vreselijke (ik kan het niet genoeg onderschrijven) New Age-religie, dat geweldig opgang maakt in de wereld. Ik geloof, vrienden, dat dat de eindreligie zal uitmaken, die New Age. Het gaat gepaard met occulte krachten. Maar één van de dingen die New Age leert, is, dat je in jezelf moet geloven. Het is zelfs zo dat grote maatschappijen, de verkoopmaatschappijen, cursussen geven in verkooptechniek. En dan praat ik gewoon uit het leven van elke dag. Die gebruiken New Age-methoden, dat je moet geloven dat je verkoper bent, en dan kan je het ook. Ja, dan komen de jongens thuis van de universiteit, en dan zeggen ze: 'Vader, als je nu helemaal niet in jezelf gelooft, dan kan je ook niets'. Ik zeg: 'Dat was nu het bezwaar van Arminianen. Die zeiden: 'Kun je nu enigszins goed doen? Kun je één ding goed doen?' En dan zegt de Catechismus: 'Nee'. En dan zegt de humanist: 'Ja'. En dan zegt de Arminiaan: 'Ja'. En dan zegt het halve christendom in onze dagen ook: 'Ja'. Licht of zwaar, het is allemaal hetzelfde. We willen allemaal wat doen. Maar nu zegt de Schrift: 'God heeft alles onder de zonde besloten'. Waarom nu? Waarom nu? Opdat de belofte zou zijn uit het gelove Jezu Christi, en de gelovige gegeven zou worden. Nu moet je eens goed luisteren wat er staat. Er staat: 'Opdat de belofte...'

Dus de belofte is niet uit de Wet. De belofte wordt niet gegeven omdat ik wat goed doe. Maar de belofte wordt gegeven uit het geloof Jezu Christi. De belofte wordt gegeven uit de trouw van Christus Jezus, staat er. Uit Zijn getrouwheid. Uit Zijn volbracht werk. Dus de belofte wordt gegeven aan het Zaad, dat is uit Christus; de belofte van het eeuwige leven. Waarom? Omdat Christus geloofde. Nu kan je dat woord geloven vertalen met: 'Trouw was in de dingen die Hij te doen had; volmaakt volbracht heeft'. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. De belofte gegeven door de trouw van Christus, door het geloof van Christus. Het is de Vader Die de belofte gaf aan de Zoon bij volmaakte gehoorzaamheid, aan het zaad. Dat is de belofte van het eeuwige leven, eeuwige gerechtigheid en heiligheid. Al de beloften des Evangelies zijn gegeven aan Christus op volbrenging van volmaakte gehoorzaamheid in leven en dood. Dat moet je altijd onthouden. Het is aan de Zoon gegeven. God zegt: 'Eis van Mij, en Ik zal U geven de heidenen tot een erfdeel en de einden der aarde tot Uw bezitting.' 'Maar, dominee, hoe wordt het dan het mijne?' Antw.: Uit het geloof Jezu Christi, opdat de gelovigen het gegeven zou worden. Dus wie krijgt het? Wie krijgt het? De gelovigen. Wie krijgt het? Bekeert u en gelooft het Evangelie. Wie krijgen het? Die in Christus Jezus geloven. 'Is het zo eenvoudig?' Ja, zo eenvoudig.
'Mij te makkelijk.'

Wat is geloof?
'Dominee, zeg dan wat geloof is, dat is onmogelijk.' Ja, dat is waar, het is een gave. Maar ik weet wel, er is veel historisch geloof wat ze houden voor zaligmakend geloof in onze dagen. Wat is nu geloof? In Canada heb je een grote waterval. De Niagara waterval. Ontzettend, een diepte, dat water. En toen hoorde ik een beeld, en dat geef ik door om te schetsen. Als mensen gepakt worden door die waterval, dan blijven ze drie dagen in dat water. Zo diep. Als het ware gevangen. Aan de ene kant van die Niagara waterval werd een pilaar gemetseld, aan de andere kant ook. En daar ging een lijn over. Toen kwam er een man, een roekeloze man. Hij zegt: 'Ik kan er over fietsen, kan je dat geloven?' Toen zeggen ze allemaal: 'Ja, dat kan ik wel geloven'. Ze wilden die man dat wel zien doen natuurlijk. En toen zegt die man (en kijk, daar gaat het nu om): 'Als je dat nu gelooft, kom je dan bij mij op de fiets zitten?' En toen geloofde niemand. Voelt u wel? Ik had ook zo'n plank over de sloot liggen in mijn eerste gemeente, Leerbroek. Een plank over de sloot naar buurman De Wit. Het was een zwieperige plank. Ik liep er liever maar niet over. Maar goed, ik kan wel over die plank praten, en dat heb ik ook gedaan. Het is een sterke plank, hij houdt het wel, je kan er wel over. Maar weet je wat nu geloof is, mensen? Als je door genade je ganse gewicht aan die Plank gaat toevertrouwen. Dan heb je geloof, dat die Plank je draagt en doordraagt.

Wat is nu zaligmakend geloof? Dat ik als een verdoemelijke zondaar me krijgt toe te vertrouwen aan een Zaligmaker, de Heere Jezus, mij gepredikt in het Evangelie. 'Ja maar, dominee, ik moet toch wel een droom hebben?' Mensen, dromen zijn bedrog. Want Paulus zegt: 'En het geloof is door het gehoor van het gepredikte Woord Gods'. En dan moet je al Gods kinderen maar vragen: 'Hoe zijn zij aan de Heere Jezus gekomen?' Door het Woord Gods. En dit is het Woord dat onder u gepredikt wordt, nabij u is het Woord. Eén van onze oudvaders zegt (je kan zo haast niet meer preken vandaag): 'Ik leg u de Naam van de Heere Jezus op uw lippen'. En het zal toch wat zijn, Die te verwerpen, waar Hij Zich aanbiedt en zegt: 'Zie hier ben Ik, zie, hier ben Ik'. Er is maar één Middelaar Gods en der mensen. Maria niet. De heiligen niet. Maar Die ene Middelaar Gods en der mensen, de Mens Jezus Christus. En nu biedt Hij Zich aan in het Evangelie. Eén van onze oudvaders zegt: 'Op de markt van vrije genade zijn weinig kopers'. We willen allemaal wat betalen. Maar weet je nu hoe je kopen mag op de markt van vrije genade? Alleen als je failliet gegaan bent, en geen penning meer in je zak. Er is nog hoop voor failliete mensen. Albedervers, leugenaars. 'In zo'n gezelschap wil ik niet verkeren'. Ach mensen, ik ben er zelf één. 'Uit geloof de gelovige gegeven.' Dat is onmogelijk. Er is geen onmogelijker ding dan voor een verloren zondaar te geloven dat hem om Christus wille de zonden vergeven zijn. Maar als ze het mogen geloven, moeten ze het geloven, kunnen ze niet anders dan geloven. Dan zullen ze uitroepen: 'Niet alleen aan anderen, maar dat ook aan mij eeuwige genade, gerechtigheid en vrede van God geschonken is, uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus wille'.

Wat moet ik daartoe doen?
Christus preken is een begeerlijkheid in Zijn macht, in Zijn gerechtigheid, opdat ik in een Vreemde gerechtigheid behouden worde. Niet hebbende de gerechtigheid uit de werken der Wet, zegt Paulus; maar uit het gelove van Christus Jezus. En, gemeente, daar is geen middenweg. Het is niet een beetje doen en een beetje laten. En dan heb ik u nog wat te vragen. Als Christus nu de Wet vervult, wat moet ik dan nog doen? Nu eens eerlijk. Als Christus nu de ganse Wet vervuld heeft; als hij nu in de handen van de Middelaar gesteld is; wat moet ik dan nog doen? Niets doen. En als ik dan bekeerd ben, wat moet ik dan doen? Niets doen. Staat dan in de vrijheid waarmede Christus Jezus u vrijgemaakt heeft. 'Ja maar, dominee, u zei dat ik zo'n grote zondaar was.' Ja. Je wordt niet beter. Ik heb gedacht dat ik beter werd. Maar het wordt niet beter. Ik wordt niet beter. Maar ik hoef ook niet beter te worden. En dan zeg ik weleens: 'En ik wil ook niet beter worden'. Wat zegt u? Nee. Paulus leert mij een andere regel. Dat is de regel van het Evangelie. Wat zegt Paulus? Nu moet je leren roemen in je zwakheden, in je onvolmaaktheden. Dat is wat. Daar moet je niet over klagen. Daar moet je over roemen, opdat de kracht van Christus in je zwakheid volbracht worde. Je hebt een hoop klagers. Allemaal zelfbeklag en hoogmoed. Maar weet je wat de rechte klacht zou zijn? Och, dat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding. O, zegt Rutherford, als ik Zijn Naam maar wist. Die man heeft hele brieven geschreven als hij spreekt over de kennis van Christus. Hoe heeft hij Hem uitgeschilderd in dat boek van die brieven! En dan zegt hij: 'Als ik Zijn Naam maar wist'. Vat je dat? Dat ik nu wassen mocht in de genade en in de kennis van Christus. Dan moet je veel over de dorst preken. Je moet veel ontdekkend preken. Ja, maar als het niet meer is, is het alles te kort. Paulus zegt: 'Ik neem mij voor niet anders onder u te weten dan Christus Jezus en Die gekruisigd.'

Spurgeon ging voor 't laatst naar de kerk, hij dacht: 'Het kan niet meer, ik ben te hard, te koud, een te groot zondaar'. Dan staat er een stuntelige dominee. Hij had gedacht een beste te vinden. Hij vond geen beste, maar een stuntelige, ik geloof een lerend ouderling, ik weet het niet precies. Maar één ding zei hij: 'Jij, jongen, met je bleke gezicht, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt'. Hij heeft het wel ik weet niet hoe vaak gezegd die dienst. En weet je wat er gebeurde? Spurgeon zag Hem, en hij ging anders de kerk uit dan dat hij er in gekomen was. En hij geloofde. Warburton ging ook naar de kerk, het kon niet meer. Die man preekt uit Psalm 68: 'Hij heeft gaven genomen om uit te delen de wederhorigen'. En hij werd begiftigd met het geloof en heeft Christus aanschouwd in Zijn heerlijkheid. En er was zulk een liefde, zulk een vrede, dat Warburton de kerk uit huppelde. En weet je waar hij het eerst heenging? Naar het gezelschap waar hij altijd verkeerde. En hij riep: 'O, ook deze zondaar is genade geschied'. Weet je wat ze zeiden? Ze zeiden: 'Warburton, je weet het veel te zeker, het zal wel niet waar wezen'. Weet je wat er dan staat? Dat moet je maar eens lezen in 'De weldadigheden van een Verbonds-God'. Toen zegt hij: 'Toen kwam ik onder de heg terecht, en toen zeg ik: 'O God, als ik nu nog niet bekeerd ben, bekeer me dan nu nog. En toen daalden de beloften Gods in mijn ziel als sneeuwvlokken, als bladeren. En toen hoefde ik niet meer bevestigd te worden van zondaren, want toen was ik bevestigd van God Zelve. Al zou nu niemand het goedgekeurd hebben, nochtans weet ik dat Hij ook aan mij geschonken is'.

Vrienden, door het geloof in Christus, door gelovigen die het geloof in oefening hebben, die met hun gans verdorven bestaan mogen steunen en leunen op de Christus der Schriften, gepredikt aan verloren zondaren. Gemeente, en als Hij de Wet vervuld heeft, wat moet ik dan doen? 'Leraar, je bent zowat een antinomiaan, als je dat zo vrij preekt.' Ik geloof dat Gods volk langs de rand van het antinomianisme gaat. Niets te doen. Paulus zegt: 'Ik mag alle dingen, maar alle dingen stichten niet'. Een wonderlijke man. In de Galatenbrief zegt hij: 'Als je je nu laat besnijden, dat is Christus kruisigen'. En dan lees ik in Handelingen 5, dan gaat hij naar Jeruzalem, en dan zegt hij tegen Timotheus: 'Laat je maar besnijden om der Joden wil'. Als wij met Paulus meegereisd waren hadden we gezegd: 'Dat is ook een man zonder beginsel'. Maar weet je waarom dat nu mocht? Kijk, die man had zijn gerechtigheid niet meer in het vlees, maar in Christus. Dus of hij besneed of niet besneed, geliefde vrienden, hij was in Christus rechtvaardig voor God. Versta je dat nu mensen?

Paulus schrijft aan Timotheus: 'Ik spreek tot degenen die de Wet verstaan'. Begrijp je dat? Waar is die Wet nu voor gegeven? Hij heeft alles onder de zonde besloten, opdat de gerechtigheid zou zijn uit het geloof van Christus en geschonken de gelovigen. Dat gaat nu tegen Rome in. Ds. Robert Champagne hoort weleens een preek van een Hollandse dominee als we vertalen. Weet je wat hij dan zegt? 'Allemaal Rome, de mensen bang maken. Allemaal de Wet'. Hij zegt: 'Ik hoor zo weinig spreken uit de kennis van Christus'. En dat is de donkerheid over Amerika, dat is de donkerheid over Nederland. Als Christus niet heerlijk is... Als Christus nu het licht der wereld is, gemeente, waar is dan licht buiten Christus? Zegt het eens. Het is er niet. Als Christus nu het leven is, waar is dan leven buiten Christus. Als in Hem nu al de volheid Gods lichamelijk woont, hoe kunt u dan God kennen buiten Christus? 'Ja maar, dominee, ieder mens is niet even....' Ja, ik vraag naar reden des geloofs. Pascal zegt: 'Dat is de reden van uw hart'. En als je nu de Heere Jezus hoort preken, zegt dan uw hart: 'Zulk Eén is mijn Liefste, zulk Eén is mijne'? Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Gemeente, rechtvaardig voor God alleen door een waar zaligmakend geloof in de gepredikte Christus, geschonken aan een veloren zondaar. Hoort dan nog één keer. Wendt u tot Mij, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want Ik ben God en niemand meer. Ach, wat hebt ge tegen deze Zaligmaker, tegen deze Gerechtigheid, tegen deze Christus? Kom en zie. Kom en zie. Amen.

'Hoopt op de HEERE, gij vromen,
is Israël in nood,
er zal verlossing komen,
Zijn goedheid is zeer groot,
Hij maakt op hun gebeden,
gans Israël eens vrij,
van ongerechtigheden,
zo doe Hij ook aan mij'.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 5:04 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Ds. J. Roos schreef:
De volgorde dat men eerst overtuigd wordt en pas daarna getrokken uit de duisternis, is onbijbels.

Voor alle die deze leer navolgen , wil ik u bewijzen uit de DL dat dit onjuist is, en voor wie het hierna nog onduidelijk is verwijs ik naar de website van DWW ds Veldman DL Alblasserdam 2012: http://preken.dewoesteweg.nl/index.php? ... eerredenen

Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis kwijnen;
Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen;
Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren,
Op Uwe hulp met smekend' ogen staren.
Vergeld den wreden smaad,
Waarmee des nabuurs haat
Uw mogendheid dorst schenden;
Geef hun, o Opperheer;
Die zevenvoudig weer;
Zie neer op onz' ellenden.

Deze psalm is zo veel zeggend voor mijn leven " gevangenis" en elke keer wordt je er weer bij bepaald, ook hier weer de leugens en het voor de gek houden, alles omkeren en verdraaien om gek van te worden tot dat ik door iemand gewezen werd op de prediking van ds Veldman, toen ging Gods Woord open, dit was niet ds Veldman , echt niet, hier openbaarde de Heere Zijn Woord, en nu kan ik niet meer wat ik wil, nu strijd mijn vlees met de Heere en moet ik het verliezen en ik wil niet.

Maar Zijn Woord trekt ons, als het RECHT gepredikt wordt, volgens Zijn geschreven Woord en getuigenis.

De volgende leerredenen en de predikaties van ds Veldman hierover zijn mij tot onderwijs.


Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God, en de manier van deze.
3/4-1. De mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn Schepper en van andere geestelijke dingen; in zijn wil en hart met gerechtigheid; in al zijn genegenheden met zuiverheid; en is overzulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels, en zijn vrijen wil van God afwijkende, heeft hij zichzelven van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart; mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden.

3/4-11. Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des Geestes Gods zijn; maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

3/4-12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking, dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift (die van den Auteur van deze werking is ingegeven), in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.

3/4-13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven, en hun Zaligmaker liefhebben.

3/4-14. Zo is dan het geloof een gave Gods; niet omdat het aan den vrijen wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het den mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort; ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van den vrijen wil des mensen verwachten; maar omdat Hij, Die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in den mens teweegbrengt beide, den wil om te geloven en het geloof zelf.

3/4-15. Deze genade is God aan niemand schuldig; want wat zou Hij schuldig zijn dengenen, die Hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worde? Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelven niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig, en dankt Hem ook daarvoor; diegene, die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelven in het zijne; of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdellijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts, van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken; want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen, die nog niet geroepen zijn, voor dezulken moet men God bidden, Die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren; en wij moeten ons geenszins tegenover hen verhovaardigen, alsof wij onszelven uitgezonderd hadden.

3/4-16. Doch gelijk de mens door den val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde, die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijker wijze gedood; alzo werkt ook deze Goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt den wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt dien niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem, en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk; alzo dat, waar de wederspannigheid en tegenstand des vleses tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des Geestes de overhand begint te krijgen; waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onzen wil gelegen is. En tenware dat die wonderbaarlijke Werkmeester alles goeds in dezer voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben van uit den val te kunnen opstaan door zijn vrijen wil, waardoor hij zichzelven toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort.

3/4-17. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor Hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar Zijn oneindige wijsheid en goedheid deze Zijn kracht heeft willen uitoefenen; alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor Hij ons wederbaart, geenszins uitsluit noch omstoot het gebruik des Evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht, Hem ter eer, en tot nederdrukking van allen hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten, hen door heilige vermaningen des Evangelies te houden onder de oefening des Woords, der Sacramenten en kerkelijke tucht; alzo moet het ook nu verre vandaar zijn, dat diegenen, die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen, die God naar Zijn welbehagen heeft gewild dat te zamen gevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld; en hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods, Die in ons werkt, en Zijn werk gaat dan allerbest voort. Welken God alleen toekomt, zo vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 8:08 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Dec 11, 2012 8:48 am
Berichten: 48
GvL schreef:
Citaat:
U durft wel wat te stellen, Kleen. Ja dat durf ik zeker. Want dominee Roos vecht hier niet meer voor de heilsleer die naar de godzaligheid is, maar alleen nog maar voor zijn eigen hachje, voor zijn eigen eer, voor zijn eigen voorname positie, en voor de broze en wankele fundamenten van zijn eigen verdorven kerkleer. Dit zijn de praktijken van een gevleesde diabolus, die de Waarheid waartegen hij uiteindelijk niet meer op kan telkens zoekt te verdraaien....om er vervolgens zeer valselijk tegen aan te schoppen. Gelijk Nero de stad Rome zelf in brand stak en vervolgens de christenen de schuld gaf.

Ik begrijp werkelijk niet hoe u zulke dingen durf te schrijven!

Gaat het u om de leer, die u zegt lief te zijn, of om iemand te kwetsen of de grond in te trappen?
Als het u werkelijk om de leer en om God gaat, dan schreef u wel meer vanuit de liefde, en niet vanuit de haat.

Citaat:
"Christus is in de wedergeboorte het Begin van het nieuwe leven, doch het nieuwe leven begint niet met de kennis van Christus." Dit is nu kort samengevat de leer uit de hel die ds. J. Roos zondag aan zondag zijn kerkvolk predikt. De leer die de dienstbaren buiten Gods heilige recht om inzegent, en Gods verloste volk wederom in de duistere banden der wet drijft.

Hier nogmaals een afschuwelijk citaat, onchristelijk!

Hebt u de forumregels wel eens gelezen?

Hebt u het boek van ds A Rotterdam wel goed gelezen? Of laat u die buikspreken?

Hebt u de Bijbel wel goed gelezen? Veel mensen vragen wat de moorman vroeg: Hoe zou ik kunnen! Maar dat bent u allang voorbij.......

DJK-Admin, ik ben het van harte met GvL eens, de toon van uw bijdragen is beneden alle peil. U zult hiermee meer weerzin tegen uw opvattingen oogsten dan instemming ermee. Ik ben van plan geweest om op constructieve wijze aan deze gedachtenwisseling mee te doen, maar nu ik merk dat het op deze liefdeloze toon gaat, zie ik ervanaf. Bovendien vind ik het onderschrift van al uw berichten tamelijk hypocriet. Ik wil u adviseren deze verwijzing naar de forumregels voortaan weg te laten, of in de forumregels op te nemen dat het toegestaan is op de man te spelen en predikanten te kwetsen en te vernederen, en ons een oordeel aan te matigen over de zielestaat van anderen. Ik hoop en bid dat de Heere u tot inkeer brengt.

1 Johannes 4:20
Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?

Matthéüs 18:6
Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 9:18 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
Citaat:
1 Johannes 4:20
Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?

Matthéüs 18:6
Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.


Dat u iemand aanspreekt is uw goed recht geen enkel probleem mee, maarrrrr Gods Woord is geen boek om mee te slaan en zeker de teksten die u gebruikt niet,

Die molen steen zit om ons aller nek!!!!!!!!
zie dat ook u verlost worde.

Citaat:
Citaat:
Ik hoop en bid dat de Heere u tot inkeer brengt


Wilt u dit echt?
Of houdt u nu uw vrome schijn op.
En hoopt u dat uw ds mee leest en u een goede kerkganger vindt, of is het uw oprechte bede bij de Heere vandaan?

Gedenk dat wij "Allen" van de zelfde lap zijn gescheurd, verhef u niet boven andere, daar wij allen in het zelfde oordeel zijn!!

U verdedigd nu een predikant, t zou u beter zijn als het u ging om de waarheid, de waarheid in uw ziel, uw ds heeft u niet verlost of gaat u verlossen Het is God die een ziel vrijspreekt van schuld en straf, dan geeft het niet wat iemand zegt over uw ds of wie dan ook dan gaat er in u een danklied op

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot

ziet u geen ds geen mens maar Hij ja Hijalleen om het eeuwig welbehagen.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Vr Dec 14, 2012 11:10 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Dec 11, 2012 8:48 am
Berichten: 48
AvL schreef:

Citaat:
Ik hoop en bid dat de Heere u tot inkeer brengt


Wilt u dit echt?
Of houdt u nu uw vrome schijn op.
En hoopt u dat uw ds mee leest en u een goede kerkganger vindt, of is het uw oprechte bede bij de Heere vandaan?

Gedenk dat wij "Allen" van de zelfde lap zijn gescheurd, verhef u niet boven andere, daar wij allen in het zelfde oordeel zijn!!


AvL schreef:
uw ds heeft u niet verlost of gaat u verlossen


Wat een liefdeloze aantijgingen! Ja ik meen het echt, ik hoop dat de Heere hem genadig zal zijn en tot inkeer zal brengen. Dat gun ik hem van harte. Ik ben ook een zondig mens, maar ik mag mijn medechristenen er toch op wijzen als alle fatsoensnormen worden overschreden?
En nee, geen enkele dominee weet dat ik dit schrijf. En ik weet heel goed dat alleen het bloed van Jezus Christus Gods Zoon mij reinigt van alle zonden.


Laatst gewijzigd door berea op Vr Dec 14, 2012 11:51 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.

Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
cron
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.