De woeste weg forum logo
Het is momenteel Di Jul 07, 2020 10:37 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 65  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 2:11 pm 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
@ Titus de Farizeen waren blind voor Christus, de moordenaar aan het kruis, kwam inderdaad tot heilige wanhoop aan zichzelf, bij het zien van de Waarheid..en Waarheid is het Licht, en Licht is het Leven, en Liefde , Gerechtigheid, want gerechtigheid zonder liefde bestaat niet, want de liefde is het die de wet vervuld en de naaste geen kwaad doet, Heilige wanhoop is het zien van eigen doodsheid zwartheid..het missen van Gods Geest en leven..word gezien in het Aangezicht van Gods gerechtigheid leven en vrede " maar Deze ..heeft niets onbehoorlijks gedaan" ...is geheel anders als onheilige wanhoop van een ongelovige en Judas en de duivelen.

Enkele citaten uit een preek die voor mij glashelder de Waarheid die ik kende, nl. die van eigenliefde tegenover Gods liefde, bevestigde:

Citaten uit preek van Jonathan Edwards over:
Jacobus 2:19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

Sommige mensen hebben sterke godsdienstige ervaringen en denken dat dit een bewijs is dat God in hun harten werkt.
Vaak geven deze ervaringen het gevoel dat de geestelijke wereld en de waarheid van goddelijke zaken belangrijk zijn.
Echter, ook deze ervaringen zijn geen waar bewijs van de zaligheid.
Duivelen en verdoemde mensen hebben veel geestelijke ervaringen die een zeer groot effect in hun hart hebben.
Ze leven in de geestelijke wereld en zien van dichtbij hoe het is.
Hun lijden toont hun het krachtigst de waarde van de zaligheid en de waarde van de menselijke ziel.
De gelijkenis in Lukas 16 toont dit duidelijk als de gepijnigde man vraagt of Lazarus gezonden mag worden om zijn broers te vertellen dat ze deze plaats van pijniging moeten vermijden.
Er is geen twijfel dat mensen die nu in de hel zijn een duidelijk idee hebben van de duur van de eeuwigheid en de kortheid van het leven.
Zij zijn er volledig van overtuigd dat al de dingen van het leven onbelangrijk zijn in vergelijking met de ervaringen in de eeuwigheid.
Mensen in de hel hebben een groot gevoel van de waarde van de tijd en van de uitnemende gelegenheid die mensen hebben die nog het voorrecht hebben om het Evangelie te horen.
Ze zijn zich intens bewust van de dwaasheid van hun zonden en het negeren van de mogelijkheden om zalig te worden en van de waarschuwingen van God.
Wanneer de zondaren persoonlijk het resultaat van hun zonden ervaren is er ‘wening en knersing der tanden’ (Matth. 13:42).
Zelfs de krachtigste godsdienstige ervaringen zijn dus geen zeker teken van Gods genade in de harten.

Ook de uitwerking die de wet op de harten van mensen kan hebben, in de overtuiging van zonde en van de Gerechtheid van het oordeel, is geen zeker bewijs van de zaligheid.
Dit volgt uit de tekst: de duivelen hebben dergelijke ervaringen ook. Bovendien zullen ook alle goddelozen in de verdoemenis ditzelfde ervaren hebben.

Natuurlijk is het een teken van onbekeerdheid als iemand leeft zonder een besef van zonde, de terechtheid van het oordeel en de overtuiging van Gods rechtvaardigheid in dit oordeel.
Tenslotte kan iemand die vindt dat hij zijn straf niet verdiend heeft, ook nooit de Zaligmaker hiervoor volledig en van harte accepteren.
Tegelijkertijd is het duidelijk dat er door velen teveel nadruk gelegd wordt op een groots werk van de wet voorafgaand aan de vertroosting.
Zij lijken hierbij niet alleen de noodzakelijke voorbereiding voor het geloof te bedoelen.
Zij lijken dit voorbereidend werk te verheffen tot het belangrijkste bewijs van de waarheid en echtheid van het erop volgende geloof en de daaruit komende vertroostingen.
Het valt te vrezen dat zeer velen hierdoor tot een valse hoop gebracht zijn.


De Bijbel zegt niet hoeveel mensen in deze wereld Gods glorie zullen zien zonder Gods genade in hun hart te hebben.
Ook is ons niet exact verteld in welke mate God zich aan bepaalde mensen openbaart en in welke mate ze daarop in hun hart zullen reageren.
Het is erg verleidelijk om te zeggen dat iemand gezaligd moet zijn, als hij een zekere mate van godsdienstige ervaringen of van de waarheid kent.
Misschien is het zelfs mogelijk dat sommige onbekeerde mensen meer indrukken hebben dan zij die genade in hun harten hebben!
Daarom is het verkeerd om naar de ervaringen of kennis te kijken in termen van ‘mate’.
Mensen die waarlijk het werk van de Heilige Geest in hun harten hebben, hebben ervaringen en kennis van een andere orde.

Alle punten over duivelen en verdoemde mensen die we hier voor genoemd hebben, komen voort uit twee belangrijke beweegredenen.
Dit zijn het natuurlijk verstand en de eigenliefde.

In hun denken over zichzelf zijn deze twee zaken bepalend voor hun gevoelens en gedachten.
Natuurlijk begrip toont hen dat God heilig is, terwijl zij zondaren zijn. God is oneindig, maar zij zijn beperkt. God is machtig en zij zijn zwak.
Eigenliefde geeft hen een gevoel van het belang van godsdienst, de eeuwigheid en een verlangen naar zaligheid.
Wanneer deze twee beweegredenen samenwerken, worden duivelen en verdoemden de geweldige majesteit van God gewaar, van Wie zij weten dat Hij straks hun Rechter zal zijn.
Zij weten dat Gods oordeel volmaakt en hun straf voor eeuwig zal zijn. Daarom brengen deze twee zaken bij hen een gevoel van angst op de oordeelsdag teweeg, wanneer zij de glorie van God en Zijn heiligen zullen zien.


Eigenliefde is een sterke macht in de harten van mensen.
Het is sterk genoeg om ervoor te zorgen dat mensen zonder genade liefhebben degenen die hen liefhebben.
‘Maar indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben’
(Luk. 6:32).

Het is een natuurlijke zaak dat iemand verzekerd is van Gods liefde voor hem, als hij ziet dat God genadig is en als hij weet dat hij niet zo slecht is als hij zou kunnen zijn.
Wanneer uw liefde voor God alleen voortkomt uit uw gevoel dat God u liefheeft, of omdat u hoorde dat Christus voor u stierf of iets dergelijks, is de bron van uw liefde tot God eigenliefde.
Eigenliefde regeert ook in de harten van duivelen.


Stelt u zich de situatie van de duivelen voor.
Zij weten dat zij niet beperkt zijn in hun zondigheid.
Zij weten dat God hun vijand is en altijd zal zijn.
Hoewel zij zonder enige hoop zijn, zijn ze toch actief en vechten ze.
Wat denkt u dat er zou gebeuren als zij iets van de hoop hadden die mensen hebben?
Wat als de duivelen met hun kennis van God, in hun zondigheid zouden zijn beperkt?
Stelt u zich voor dat een duivel na al zijn angsten voor Gods oordeel plotseling ervan overtuigd zou raken dat God zijn vriend zou kunnen zijn, dat God hem zou kunnen vergeven en hem met zonde en al naar de hemel zou laten gaan.
Wat een vreugde, verwondering en dankbaarheid zouden we zien!
Zou deze duivel God niet bijzonder loven, omdat iedereen liefheeft degene die hem helpt?
Wat anders zou zulke machtige en indrukwekkende gevoelens veroorzaken?
Is het een wonder dat zoveel mensen bedrogen zijn op deze manier?
En dat is het nog minder omdat de duivelen deze misvattingen onder de mensen preken.
Zij moedigen deze gedachten nu al vele eeuwen en zijn daar erg goed in.

Nu komen we bij de vraag: als al deze verschillende ervaringen en gevoelens van geen andere aard zijn dan wat de duivelen ook kunnen hebben,
welke soorten ervaringen zijn dan echt geestelijk en heilig?
Wat moet ik in mijn eigen hart vinden als een zeker teken van Gods genade?
Welke verschillen zijn er die laten zien dat ze van de Heilige Geest zijn?
Dit is het antwoord: deze gevoelens en ervaringen die een waar teken zijn van Gods genade in het hart,
verschillen van de ervaringen van duivelen in hun oorsprong en in hun vruchten.
Hun oorsprong is het gevoel van de overweldigende heilige schoonheid en liefelijkheid van de dingen van God.
Wanneer iemand in zijn gedachten overtuigd is, of nog beter, wanneer hij ervaart dat zijn hart gevangengenomen is door de aantrekkelijkheid van God, is dat een onmiskenbaar teken van Gods werk…….

Zondige mensen, zij die vandaag de dag leven inbegrepen, zullen op de oordeelsdag alles van Jezus Christus zien, behalve Zijn schoonheid en lieflijkheid.
Er is niets van Christus waarover we kunnen nadenken, dat niet op zijn helderst aan het licht zal komen op die schitterende dag.
De zondaren zullen Jezus zien ‘komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid’ (Mar. 13:26). Zij zullen Zijn uiterlijke glorie zien die oneindig veel groter is dan we ons nu kunnen voorstellen.
U weet dat de zondaren door en door overtuigd zullen zijn van Wie Christus is.
Zij zullen overtuigd zijn van Zijn alwetendheid, als hun zonden voor ogen gesteld en getoetst zullen worden.
Zij zullen uit de eerste hand Christus’ gerechtigheid kennen als hun oordeel bekend gemaakt zal worden.
Zijn gezag zal volkomen overtuigend getoond worden als iedere knie zich zal buigen en iedere tong zal belijden dat Jezus de Heere is (Fil. 2:10-11).
De goddelijke Majesteit zal ontegenzeggelijk indruk op hen maken, als de zondaren in de hel geworpen worden en hun uiteindelijke staat van lijden en dood binnengaan (Openb. 20:14-15).
Als dat gebeurt, zal al hun kennis van God, zo waarachtig en machtig als het zal zijn, niets en minder dan niets waard zijn omdat zij Christus’ schoonheid niet zullen zien.

Daarom is het dit zien van de lieflijkheid van Christus, dat het verschil maakt tussen de reddende genade van de Heilige Geest en de ervaringen van duivelen.
Dit gezicht of gevoel is wat de ware christelijke ervaring anders doet zijn dan al het andere. Het geloof van Gods uitverkoren volk is hierop gebaseerd.
Wanneer iemand de uitnemendheid van het Evangelie ziet, voelt hij de schoonheid en lieflijkheid van Gods reddingsplan.

Hij is overtuigd dat het van God is en hij gelooft het met geheel zijn hart. Zoals de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 4:3-4: ‘Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.’
Dat betekent dat ongelovigen kunnen zien dat er een Evangelie is en dat ze de feiten erover kunnen begrijpen, maar dat ze niet het licht zien.
Het licht van het Evangelie is de glorie van Christus, Zijn heiligheid en schoonheid.
Aansluitend lezen we in 2 Korinthe 4:6 ‘Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.’
Waarlijk, het is dit goddelijke licht dat in onze harten schijnt, dat ons in staat stelt de schoonheid van het Evangelie te zien en een reddend geloof in Christus te hebben.
Dit bovennatuurlijke licht toont ons de ongeëvenaarde schoonheid en lieflijkheid van Jezus.
Het overtuigt ons van Zijn algenoegzaamheid als onze Zaligmaker.
Alleen zo’n glorieuze, majesteitelijke Zaligmaker kan Middelaar zijn tussen schuldige, helwaardige zondaren zoals wij zijn, en een oneindig heilige God.
Dit bovennatuurlijke licht geeft ons een gevoel van Christus dat ons overtuigt op een manier zoals niets anders dat kan.

Wanneer de meest zondige zondaar ertoe gebracht wordt Christus’ goddelijke lieflijkheid te zien, speculeert hij niet langer over de vraag waarom God in hem geïnteresseerd zou zijn om hem te redden.
Voorheen kon hij niet begrijpen hoe het bloed van Christus de schuld van de zonde kon betalen.
Maar nu kan hij de dierbaarheid van Christus’ bloed zien en hoe dit het waard is om geaccepteerd te worden als het rantsoen voor de grootste zonden.
Nu kan de ziel erkennen dat ze aangenomen is door God.
Niet om wie hij zelf is, maar om de waarde die God aan het bloed, de gehoorzaamheid en de tussenkomst van Christus geeft.
Het zien van deze waarde geeft de arme schuldige ziel een rust die niet gevonden kan worden in welke preek of welk boek dan ook……………………………
……………………………

Wanneer iemand het juiste fundament van geloof en vertrouwen met zijn eigen ogen gaat zien, is dit reddend geloof. ‘En dit is de wil Desgenen, die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 6:40). ‘Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw Woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt’ (Joh. 17:6-8).
Het is dit zicht op de goddelijke schoonheid van Christus dat de wil gevangenneemt en de harten van mensen trekt.

Het waarnemen van de uiterlijke grootheid van God in Zijn glorie kan overweldigend zijn en meer dan iemand kan verdragen.
Toch kan de vijandschap van iemands hart in volle kracht blijven bestaan en de tegenstand van de wil doorgaan.
Maar als een enkele straal van de heiligheid en glorie van God en van de uitnemende lieflijkheid van Christus in het hart binnenkomt, zal alle vijandschap overwonnen zijn.
De ziel wordt ingenomen om God lief te hebben als door een allesoverheersende kracht, zodat nu niet alleen het verstand maar het gehele wezen de liefhebbende Zaligmaker ontvangt en omhelst.

Deze ontdekking van de schoonheid van Christus is het begin van een waar reddend geloof in het leven van een ware bekeerde.
Het verschilt totaal van elk vaag gevoel dat Christus hem liefheeft of voor hem stierf.

Zulke vage gevoelens kunnen een soort van liefde en vreugde teweegbrengen omdat men een dankbaarheid voelt voor het ontsnappen aan het oordeel voor zijn zonden.
In feite zijn deze gevoelens gebaseerd op eigenliefde en niet op liefde tot Christus.
Het is verdrietig dat zoveel mensen misleid zijn door dit valse geloof. Aan de andere kant veroorzaakt een glimpje van de glorie van God in het aangezicht van Jezus Christus een uitnemende echte liefde voor God in het hart.
Dat komt omdat het goddelijke licht de uitnemende lieflijkheid van Gods natuur toont.
Een liefde die hierop gebaseerd is, gaat ver, ver boven alles wat voortkomt uit eigenliefde, een liefde die ook duivelen kunnen hebben.
De ware liefde tot God die voortkomt uit het zicht op Zijn schoonheid, veroorzaakt een geestelijke en heilige vreugde in de ziel.
Een vreugde in God en een juichen in Hem. Het is geen vreugde in onszelf, maar in God alleen.

Het zien van de schoonheid van goddelijke dingen veroorzaakt een oprecht verlangen naar de dingen van God.
Dit verschilt van de verlangens van duivelen.
Zij hebben verlangens omdat zij weten dat de verdoemenis hen te wachten staat en omdat zij wensen dat het op de een of andere manier anders zou zijn.
De verlangens die voortkomen uit dit zicht op Christus’ schoonheid zijn natuurlijke, vrije verlangens zoals een baby naar melk verlangt.
Omdat deze ware verlangens zo verschillen van de valse, helpen ze de ware ervaringen van Gods genade te onderscheiden van onechte.

Valse geestelijke ervaringen hebben de neiging trots te veroorzaken.
Dat is in het bijzonder de zonde van de duivel. ‘Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle’ (1 Tim. 3:6).
Trots is onlosmakelijk het gevolg van valse geestelijke ervaringen, zelfs al zijn ze vaak bedekt met een masker van nederigheid.

Valse ervaringen zijn verliefd op het eigen ik….. en groeien op het eigen ik.

Ze leven van het zichzelf op de een of andere manier in de lucht steken.
Iemand kan veel liefde hebben tot God en trots zijn op de grootheid van zijn liefde.
Hij kan erg nederig zijn en erg trots op zijn nederigheid.

Maar de emoties en ervaringen die voortkomen uit Gods genade zijn precies het tegenovergestelde.
Gods ware werk in het hart veroorzaakt nederigheid. Zij leiden niet tot het vestigen van de aandacht op zichzelf of zelfverheerlijking.
Het gevoel van de ontzagwekkende, heilige, glorieuze schoonheid van Christus doodt trots en vernedert de ziel.
Alleen het licht van Gods lieflijkheid toont de ziel zijn eigen verderfelijkheid.
Wanneer iemand dit echt begrijpt, begint hij onlosmakelijk God groter en groter te maken en zichzelf kleiner en kleiner.

Een ander gevolg van Gods genade in het hart, is dat men alle kwaad gaat haten en een geheiligd hart en leven krijgt.
Ook valse ervaringen kunnen een zekere mate van ijver veroorzaken en zelfs leiden tot een grote mate van wat vaak godsdienst genoemd wordt.
Het is echter geen ijver tot goede werken. ……….
Deze godsdienst is niet het dienen van God, maar het dienen van zichzelf.
Dat is de context waarin de apostel Jakobus zijn woorden plaatst: ‘Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?’ (Jak. 2:19-20).

Met andere woorden: het bewijs van een waarachtige ervaring van Gods genade in de harten is te vinden in deugden en goede werken.
‘En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet’ (1 Joh. 2:3-4).
Wanneer het hart verrukt is door de schoonheid van Christus, hoe zou het dan anders antwoorden?

Hoe uitnemend is die innerlijke goedheid en ware godsdienst, die voortkomt uit het zicht op de schoonheid van Christus!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 2:54 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
@ Titus

Ik zal het proberen om met een persoonlijk voorbeeld u te toetsen.

Als U, en ik hoop met u, eens zal verlost zijn van uw eigen ik, dat zou toch een eeuwig wonder zijn, als Hij nog heeft willen omzien naar zo'n dode hond.

En als dan eens een moment in uw gedachten is kan de Heere u wel eens terug brengen naar plekken waar Hij u voorkwam, die verloren zoon moest langs alle plaatsen om terug te komen tot de Vader, heeft hij gezien waarom opdat moment niet, wilde hij anders Nee, kon hij anders Nee, gedrongen door de Geest Gods, hij zag er niets van tot dan, toen openbaarde Hij zich zelf aan hem, is dit in een mens Nee, en toch wel gewerkt door Hem.

Dit is wat ik heb geprobeerd te bedoelen.

Als u dit weg wil doen als onzin is dat aan u, ik weet dat er een predikant is die in zijn verleden niets van de Heere moest weten maar dan ook helemaal niets, tot dat de Heere "een" tekst op hem losliet hij vertelde ik wist er geen kant mee op te gaan, nu mag hij zien op wat Hij daar deed voor zo'n doorbrenger.toen was het donker maar het Licht is gaan schijnen heel diep, en hij mag ons Wet en Evangelie preken.

Onzin nee Waarheid


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 3:40 pm 
Offline
Moderator

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 11:42 am
Berichten: 36
Ik zat zomaar even op een ander forum te lezen en las een zeer verblijdend bericht. Ik ben zo vrij geweest dit even te kopieren en hier te plaatsen..

Citaat:
Beste allemaal,

Na weken met jullie mee gelezen te hebben heb ik toch ook besloten om lid te worden van het refoforum! Zeker nadat ik de stukjes heb gelezen van Ds. Roos in de Wachter Sions en deze ook weerlegd hebt, kon ik me toch niet inhouden om me aan te melden als lid.

Ik ben opgegroeid onder deze leer en heb nooit bedacht dat ik ooit eens zou veranderen in mijn visie hierop. Wel heb ik al eerder gevraagd aan mensen om mij heen hoe het toch komt dat wij altijd hele bekeringswegen vertellen, waar iedereen zich aan moet toetsen en dat dit niet in de Bijbel staat.

Het boek van Ds. Kort opende mijn ogen hiervoor. Niet om te zeggen, dit IS de waarheid, want er is één waarheid, en dat is Gods Woord. Maar wel een boek waarvan ik geloof dat dit op grond van de Bijbel is. Waarom? Eenvoudig: Er staan volop teksten in die het onderbouwen. Is dat een reden om te zeggen dat het naar Gods Woord is? Nee. Maar lees de kanttekeningen eens. Het heeft mijn ogen geopend in dat opzicht dat ik zie dat er geen rust is buiten Christus.

Ik heb veel reacties gelezen in dit forum... Graag wil ik jullie waarschuwen voor de leer die anders leert dan de Bijbel( en hoe Ds. Kort dit uitlegt). Waarom? Eenvoudig: In mijn familiekring is iemand begraven, op de zin: Dat bloed van Christus, dat moet aan mij toegepast worden. Wij vroegen ons tijdens de begrafenis af: Heb je het dan? Degene die overleden is zei een andere keer kort voor haar sterven(en na de opmerking waarop ze is zaliggesproken) tegen ons: Ik kan geen grote bekering vertellen, want dat bloedvloeien van Christus, daar weet ik niets van.
Toch is zij als een Koningskind begraven.

Ik hoop dat jullie zien wat het gevaar is van deze leer! Ik heb het zelf nooit zo onder ogen gezien als na het voorbeeld hierboven beschreven. Toen het boek van Ds. Kort kwam konden we het een naam geven en zagen we waar dit vandaan kwam. Toen ik naar aanleiding van het artikel 2, Wachter Sions, van Ds. Roos verscheen, dit heb weerlegd door middel van de Bijbel, ben ik ook even in één van zijn boekjes gaan lezen, die wij altijd nog hebben staan.
Zomaar een stukje, ik hoop dat het genoeg zegt:

Davids Reislied. Ik citeer hieruit van pag 17:

“Maar volk des Heeren, u voelt wat u mist: u voelt u hapers, al kunt u niet ontkennen wat de Heere aan uw ziel gedaan heeft. En als we dit nu zeggen, dan hopen we niet dat een ieder daar direct in meegaat, maar dat men zichzelf onderzoekt, want er is zoveel algemeen werk en zoveel consciëntiewerk; wat er zo op lijkt en wat zo nabij komt, maar wat het niet is. Want als wij werkelijk het merkteken van een schaap hebben, dan is dit een zuiver kenmerk dat het alleen moet gaan om Gods eer en om de gemeenschap met God in Christus, als die enige Herder. Welnu, diegenen die daar geen vreemdeling van zijn, moeten telkens zeggen: Ik voel wat ik mis, ik voel de hapers, want ik kan niet zeggen: De HEERE is mijn Herder. Vergeet niet dat Christus als de Herder, zowel schapen als lammeren heeft. En weet u wat ons zo opvalt als de Heere Petrus in zijn ambt herstelt in Johannes 21? Dat Hij Petrus eerst opdracht geeft om de lammeren te weiden: “Weid Mijn lammeren”en dan: Hoed Mijn schapen”en vervolgens: “Weid mijn schapen”. Hij begint met de lammetjes. Die lammetjes kunnen Hem niet eigenen als hun Herder. Van die lammetjes zegt Petrus: “als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen”(1Petr. 2:2)”

Misschien op het oog zo niets van te zeggen. En toch.. een wereld van verschil! Lees de kanttekeningen eens bij Johannes 21!
Nogmaals... zelf jaren onder deze leer geweest, het niet opgemerkt. Nu blij dat ik het nog op tijd heb mogen zien. Maar het zal er voor ons allen omgaan: Wat doen we er mee?!
Verder wil ik zeggen: Lees de Wachter Sions voor het nieuwe stukje, wat Ds. Roos gezegd heeft en pak de Bijbel er eens bij. Er worden totaal geen onderbouwende teksten uit de Bijbel aangehaald. Neem daarna het boek van Ds. Kort er eens bij, en zie hoe het boek zoveel als mogelijk is wordt verdraaid. Is dit om vervelend te doen over een Dominee? Nee absoluut niet. Maar ik wil hiermee aangeven(en als jullie het op prijs stellen heb ik de weerlegging nog van het vorige stuk) dat ik het apart vindt dat een dominee met zoveel kennis zo weinig kan aandragen waardoor het boek van Ds. kort niet zou kloppen.

Hou daarbij ook in het oog: we hoeven niet voor Ds Kort, we hoeven niet voor Ds. Roos of wie dan ook te verschijnen, maar wel voor God. Lees de Bijbel, lees de kanttekeningen!!

Hartelijke groet, R.

Verder sprak ik vanmorgen ook een kennis die gisteren het boek ter hand had genomen en samen met haar man was gaan lezen...en precies het zelfde mee deelde...er ging een wereld voor hen open...eindelijk iemand die man en paard durfde te noemen en helder uit een kwam te zetten de leer die naar de godzaigheid is!
Oh wat een wonder dat ondanks alles wat er tegenop komt toch ogen geopend mogen worden voor de dwalingen die alom zijn ingang hebben gevonden en dat juist onder het behoudend deeltje van de kerken...
Nee ds Roos is mis hoor ...ds Kort leert geen drie wegen ...hij leert net als de bijbel DOOD OF LEVEN!!!!

Oh mensen lees en onderzoek toch ...lees de kantekeningen, lees de reformatoren en de oudvaders en puriteinen, oh echt hoor zij verkondigen niets anders als wat ds Kort probeert duidelijk te maken in zijn helder en duidelijk boek...en dat tot heil van u en ons aller ziel...het gaat op een NIMMEREINDIGENDE eeuwigheid aan...haast en spoed u dan om Uws levenswil!

HGR J.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 5:03 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Reactie van een ex GGiN-lid op artikel ds. Roos in WS van 6 december 2012
Ds. J. Roos in de WS schreef:
De leer van Comrie aangaande de wedergeboorte wordt door velen, onder anderen door ds. A. Kort, als onbijbels veroordeeld. Hij stelt het voor alsof Christus daardoor niet centraal staat in de prediking. We hopen daar nog nader op terug te komen. Alle rechtzinnige predikanten zullen het er met elkaar over eens zijn, dat er in de prediking naar Christus moet worden gewezen als de enige Middelaar in Wie alleen de weg tot zaligheid is geopend.

De prediking moet dus een Christusprediking zijn. Toch is een er groot verschil hoe de hoorders in de prediking worden behandeld. Nooit mag men buiten de kennis van Christus de ziel gerust stellen. Bij de een van Gods volk is de geloofskennis helderder dan bij de ander. We hebben mensen gekend die allerlei bevindingen konden bespreken zonder enige kennis van Christus te hebben; toch meenden zij niet zonder hoop de eeuwigheid tegemoet te kunnen gaan. Toen we hen de vraag stelden – als zij in de hemel zouden komen – wie hen dan tot deze gelukzaligheid had gebracht konden zijn daarop geen antwoord geven. Hoe pijnlijk hebben we dit aangehoord, temeer daar Christus ons zo dierbaar en beminnelijk is geworden. Het is een slecht teken als men wel van allerlei ondervindingen kan spreken zonder enige kennis van Christus.

Een ieder die thuis is in de geschriften van dr. A. Comrie kan weten, dat hij niet geleerd heeft dat een wedergeboren of levendgemaakte zondaar tevreden wordt gesteld met het kennene van zijn schuld en het bedroefd zijn over het Godsgemis. Lees zijn “ABC des geloofs”, en u bent overtuigd hoe getrouw hij op Christus heeft gewezen als de enige Borg en Middelaar. De Heere zal ervoor zorgdragen dat een ziel die door de wedergeboorte of levendmaking met Christus verenigd wordt, nooit rust zal vinden in het allerlei werkzaamheden , gevoeligheden, en in het proberen om de wet te onderhouden. Comrie leert duidelijk in zijn geschriften dat de Heilige Geest de zondaar net zolang door de wet behandelt totdat hij een doodschuldig mens voor god wordt, opdat er plaats voor de kennis van Christus wordt gemaakt.
Comrie leert niet dat er een “voorbereidend werk” voor de wedergeboorte is, maar dat Gods Geest in de wedergeboorte de ziel met Christus verenigt, en in de verdere weg plaats voor Hem maakt. Er is dus geen voorbereiding voor de wedergeboorte maar wel een toeleidende weg na de wedergeboorte, omdat Gods Geest een ontdekte zondaar in de weg van overtuiging en overbuiging tot Christus leidt.

Anonymus: Dit laatste zegt Ds. Kort: Je moet niet in Christus geleidt worden, maar TOT Christus. Ds. Kort maakt op grond van de Bijbel(zie zijn vele verwijsteksten) het verschil dat dit niet geschiedt in de toeleidende weg na de wedergeboorte, maar in de toeleidende weg tot Christus/wedergeboorte.

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Er moet voor een volkomen Middelaar en Zaligmaker plaats worden gemaakt door de bediening van Gods Geest. We willen het voor onze lezers nogmaals omschrijven, om Comrie goed te kunnen begrijpen. Christus is in de wedergeboorte het Begin van het nieuwe leven, doch het nieuwe leven begint niet met de kennis van Christus.

Anonymus: Ds. Roos spreekt zichzelf hier tegen, dit is de embryo-leer, gegrond op de volgende argumenten: Gods Woord leert ons dit, onze godvruchtige vaderen hebben hun leer daarop gegrond, en Gods volk leert het zielsbevindelijk! Waar leert Gods Woord dit? Wie van de godvruchtige vaderen leren dit? Gods volk: behoort Ds. Kort e.a., Paulus e.a. en de predikers uit de Reformatie hier dan niet bij?

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Ds. Kort leert echter dat de mens in de wedergeboorte direct een bewuste kennis van Christus heeft: “Als u Hem kent, bent u wedergeboren. U bent wedergeboren als u in Christus bent, heel bewust in Christus. Dit moet u weten, want velen leren anders (blz. 94).” U zult zich afvragen of ds. Kort dan leert dat een mens geen zondaar voor God wordt en zijn verlorenheid inleeft? Zeker, maar dan wel vanuit een heel ander beginsel dan Gods Woord het ons leert.

Anonymus: Neem het boek van Ds. Kort op blz 94 erbij en zie dat dit 2 citaten zijn, die door ds. Roos achter elkaar zijn geplaatst. Ik citeer ds. A. Kort:
“Het geloof in Hem maakt ons zalig. Christus moet centraal staan. Lees ook Joh. 15: 1-17. Als u Hem kent, bent u wedergeboren. Daarom, zoek Hem om wedergeboren te zijn. Meer niet. U vraagt: hoe? Ik zal het u uitleggen, maar dit zeg ik u alvast: als u Hem hebt, dan bent u levend; hebt u Hem niet, dan bent u dood. Dat is geen theorie, maar theologie. Dat is geen filosofie, maar bijbelse theologie. Niet de embryoleer, maar de bloedpraktijk is wat Gods Woord ons leert. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Deze kennis is bevindelijk en dit maakt uw hele godsdienst waardevol. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nu weer goed opletten. Ik zeg u: let op! U bent wedergeboren als u weet van de redding van een gans verloren zondaar door Christus. Hoe kunt u dat weten? Wel, als u groeit en bloeit in Christus. Heb nog even geduld: ik heb nog veel meer te zeggen. Maar dit zeg ik u alvast, dit moet u weten: U bent pas wedergeboren als u in Christus bent, heel bewust in Christus. Dit moet u weten, want velen leren anders. En anders leren, is een leren niet naar Gods Woord."

Als dit gehele stuk was geciteerd, had Ds. Roos ook niet tot de volgende opmerking hoeven te komen:
U zult zich afvragen of ds. Kort dan leert dat een mens geen zondaar voor God wordt en zijn verlorenheid inleeft? Zeker, maar dan wel vanuit een heel ander beginsel dan Gods Woord het ons leert.

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Wij leren op grond van Gods Woord dat er twee staten zijn, de staat des doods en de staat des levens. De mens is of dood door de misdaden en zonden, of de mens is uit vrije genade van dood levend gemaakt of wedergeboren. Hij is buiten Christus of in Christus. Hij is een mens zonder genade of met genade.

Anonymus: Dit is nu wat Ds. Kort bedoeld en noemt in zijn boek. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. (1 Joh. 5:12)

Ds. J. Roos in de WS schreef:
We moeten echter vanuit de stellingname van ds. Kort constateren dat er volgens hem wel een middelstaat is tussen herboren en onherboren. Hij leert namelijk dat het voorbereidende werk door Gods wet begint.

Anonymus: Als er één iemand is die waarschuwt tegen een derde staat en waarschuwt niet te rusten voor we bewust in Christus=wedergeboren=gerechtvaardigd zijn, is het Ds. Kort.
“Ik zal het u uitleggen, maar dit zeg ik u alvast: als u Hem hebt, dan bent u levend; hebt u Hem niet, dan bent u dood. Dat is geen theorie, maar theologie. Dat is geen filosofie, maar bijbelse theologie. Niet de embryoleer, maar de bloedpraktijk is wat Gods Woord ons leert. Zonder bloedstorting is er geen vergeving” blz. 94

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Maar wij leren toch dat als de Heere iemand wederbaart en levend maakt Hij Zijn wet gebruikt om hem zaligmakend te overtuigen? Op grond waarvan? Bijbel? Belijdenisgeschriften?

Anonymus: Ja, maar dat leert ds. Kort niet, en daarom geeft hij zo af op deze leer.

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Ds. Kort beweert vervolgens dat als de Heilige Geest Zich aan het Woord paart, de zondaar nog niet levend is gemaakt, maar opgewekt en ontwaakt is. Hij is dan nog steeds onder de wet en niet onder de genade. Hij is alleen onder de genade als hij inwendig geroepen, gerechtvaardigd en wedergeboren wordt. Verwarrend allemaal, zult u zeggen.

Anonymus: En hier kunnen we opmerken wat Ds. Roos doet, wanneer we het boek van Ds. Kort erbij pakken. Duidelijk zien we dat de citaten zo genomen zijn, dat er inderdaad verwarring wordt gezaaid door Ds. Roos. Neem blz. 156 erbij, waar bovenstaande is opgenomen.

Geciteerd uit boek ds. Kort: Korte uitleg
"Wat lezen we hier dan wel? Als we deze woorden uitleggen door Schrift met Schrift te verklaren, dan zien we ze als volgt: De roeping wordt gehoord uit het Woord Gods (Rom 10:17); de roeping komt tot allen uitwendig door middel van de prediking van het Evangelie(Jes. 53:1). Tot zover is er nog geen sprake van enige verandering in de ziel van een mens. Dat geschiedt als de Heilige Geest Zich aan dat Woord paart. Dan is de zondaar nog niet levend gemaakt, maar hij wordt opgewekt en ontwaakt. (zie het schema op pag. 176) Hij is nog onder de wet en niet onder de genade. Dat verandert als hij inwendig geroepen, gerechtvaardigd en wedergeboren wordt. Deze zaken vallen samen.”

Anonymus: Wat doet Ds. Roos? Hij citeert het zo dat het lijkt alsof het heel verwarrend is, want de zondaar is alleen onder de genade bij de inwendige roeping, rechtvaardiging en wedergeboorte, tja hoe verwarrend! Het was alleen niet zo verwarrend geweest als Ds. Roos het ene kleine zinnetje WEL had geciteerd en NIET had weggelaten, zoals nu. Het zinnetje: “Deze zaken vallen samen”. Ds. Roos gaat vanuit zijn visie op de inwendige roeping, rechtvaardigmaking en wedergeboorte de visie van Ds. Kort uitleggen. Verwarrend! Heel verwarrend! Gelukkig voor degene die het boek gelezen hebben en kunnen zien hoe klaar en hoe duidelijk Ds. Kort uitlegt op grond van de Heilige Schrift.

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Het is ook verwarrend, als wij bijvoorbeeld zijn korte uitleg lezen op blz. 156. ‘De roeping komt inwendig bij de uitverkorenen door de Heilige Geest, Die de zondaar eerst overtuigt van zonden (Joh. 16 :8). Daarna trekt de Vader hem uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht, en dat is Christus (Kol. 1:13).’ De volgorde dat men eerst overtuigd wordt en pas daarna getrokken uit de duisternis, is onbijbels.

Anonymus: Onbijbels? Waarom onbijbels? Kom dan met argumenten gebaseerd op Gods Woord. Denk eens aan Adam en Eva in Genesis 3: 7 “Toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren en zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten.“ De kanttekeningen zeggen hierbij: “Versta niet zozeer de ogen van het lichaam waardoor zij zagen hun schaamte, als van den geest, waardoor zij gevoelden hun zonde, en de straf die zij over zich en hun nakomelingen gebracht hadden, zijnde daarvan in hun consciënties overtuigd. “
De Heere kwam daarna pas naar hen te vragen, ze hoorden de stem van den HEERE God, ze verborgen Zich voor Zijn aangezicht. Adam en Eva konden niet voor God bestaan!

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Het wordt ons niet duidelijk of ds. Kort hier nu de uitwendige of inwendige roeping bedoelt.

Anonymus: Misschien moet Ds. Roos eerst eens goed verduidelijken dat Ds. Kort op grond van Gods Woord een andere inwendige roeping bedoelt dan dat Ds. Roos bedoelt.

Ik citeer hierbij Thomas Watson, De hoofdsom van de leer, blz 289:
“Wat is de inwendige roeping? Het is een werk der genade van de Geest, waardoor Hij ons Christus van harte doet omhelzen, zoals hij ons in het Evanglie wordt aangeboden. In Romeinen 8:30 staat de gouden keten der zaligheid, die bestaat uit vier schakels, waarvan de roeping er één is. “Deze heeft Hij ook geroepen”. Roepen is: de nieuwe schepping, de eerste opstanding.”(…) Er is een inwendige roeping, als God met het aanbod van genade ook de genade werkt. Door deze roeping wordt het hart vernieuwd en de wil zaligmakend getrokken om Christus te omhelzen. Door de uitwendige roeping worden mensen gebracht tot een “belijdenis” van Christus; door de inwendige roeping komen ze tot het “bezitten” van Christus. Ds. Roos leert bovenstaande niet en heeft daardoor een andere visie op de inwendige roeping.

Ds. J. Roos in de WS schreef:
De onduidelijkheid blijkt ook te vinden in zijn zelfgemaakte schema op bladzij 176: ‘De uitwendige roeping door middel van Gods Woord (Jes. 53:1; Matth. 23:37; Rom 10:17; 2 Kor 5:11; Gal. 3:2,5; Hebr. 2:3). Wat werkt God in het hart van de zondaar als hij nog onder de wet is? (Rom. 6:15-23).

Anonymus: Ook hier citeert Ds. Roos weer gedeelten, wat er voor zorgt dat het hele stuk uit zijn context wordt gehaald en niet begrepen wordt door mensen die dit boek niet gelezen hebben. Ds. Kort:
“Als we al deze zaken genoemd en gelezen hebben, is het goed om nog een korte samenvatting te geven. U moet er wel op letten dat in deze lijn bepaalde zaken samenvallen, maar het lijkt ons goed om ze apart te noemen. De fout is daarbij vaak geweest, dat mensen deze zaken gingen verzelfstandigen. De meningen hierover werden verdeeld, zodat ze er natuurlijk ook nog eens over begonnen te twisten. Helaas hebben die onbesneden harten elkaar al heel veel verbeten en verketterd. Maar Gods Woord is het einde van alle tegenspreken; dat Woord is het richtsnoer van ons leven; dat Woord feilt niet.

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Uit het schema van ds. Kort moeten we dus opmaken dat er een middelstaat is, en dat de Heere door middel van de uitwendige roeping werkt in het hart van de zondaar als hij nog onder de wet is.

Anonymus: Nee helaas, dit wordt er door Ds. Roos van gemaakt! Als u het boek leest zult u zien dat Ds. Kort ontzettend waarschuwt tegen het preken van een middelstaat: wel inwendig geroepen maar nog niet Christus tot je deel te hebben! Ds. Roos maakt zich zelf aan de middelstaat schuldig, dit is te vinden in o.a. zijn boek: Davids Reislied. Ik citeer hieruit van pag 17:

“Maar volk des Heeren, u voelt wat u mist: u voelt u hapers, al kunt u niet ontkennen wat de Heere aan uw ziel gedaan heeft. En als we dit nu zeggen, dan hopen we niet dat een ieder daar direct in meegaat, maar dat men zichzelf onderzoekt, want er is zoveel algemeen werk en zoveel consciëntiewerk; wat er zo op lijkt en wat zo nabij komt, maar wat het niet is. Want als wij werkelijk het merkteken van een schaap hebben, dan is dit een zuiver kenmerk dat het alleen moet gaan om Gods eer en om de gemeenschap met God in Christus, als die enige Herder. Welnu, diegenen die daar geen vreemdeling van zijn, moeten telkens zeggen: Ik voel wat ik mis, ik voel de hapers, want ik kan niet zeggen: De HEERE is mijn Herder. Vergeet niet dat Christus als de Herder, zowel schapen als lammeren heeft. En weet u wat ons zo opvalt als de Heere Petrus in zijn ambt herstelt in Johannes 21? Dat Hij Petrus eerst opdracht geeft om de lammeren te weiden: “Weid Mijn lammeren”en dan: Hoed Mijn schapen”en vervolgens: “Weid mijn schapen”. Hij begint met de lammetjes. Die lammetjes kunnen Hem niet eigenen als hun Herder. Van die lammetjes zegt Petrus: “als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen”(1Petr. 2:2)”

Vervolg Anonymus:Hier waarschuwt nu Ds. Kort zo voor. Geen leven voor men Christus tot Zijn deel heeft. Misschien vraagt u zich af hoe Ds. Roos komt bij de lammetjes die Hem niet kunnen eigenen. Ik begrijp dit zelf ook niet, want de kanttekening wijst erop(Joh. 21:15,16,17) “Beide woorden lammeren en schapen betekenen enerlei zaken, namelijk de lidmaten van Christus kerk, gelijk men kan zien uit de vergelijking van Matth. 10:16, Luk 10:3. Hoewel sommigen menen dat door de lammeren de tere Christenen en door de schapen die sterker in het geloof zijn, verstaan zouden worden. “

In dit stuk van Ds. Roos en in vele andere stukken wordt gesproken van een middelstaat, wel volk van God te zijn, maar Christus niet tot je deel te hebben. Hiervoor heeft Ds. Kort het boek geschreven, alleen zijn woorden worden zo verdraaid dat de lezers van de Wachter Sions zullen denken dat Ds. Kort drie staten leert… Hoe treurig! Let wel, er is dus nog geen sprake van de inwendige roeping, want daardoor komt hij pas onder de genade. We hebben zulk een schema bij onze godvruchtige leraars nergens aangetroffen.

Ds. Kort houdt zich vooral vast aan het schema wat hij vindt in “De hoofdsom van de leer”van Thomas Watson. Hij heeft echter het schema op blz 176 opgesteld als samenvatting van zijn boek, en onderbouwt dit met Bijbelteksten, wat we van Ds. Roos niet kunnen zeggen.

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Ds. Kort onderbouwt zijn schema dan ook niet, en het citeren van genoemde teksten geeft ons geen aanleiding om met zijn schema in te stemmen. Onthoud toch dat er geen drieërlei staat is, een staat des doods, een middelstaat en een staat des levens, zoals uit de redenering van ds. Kort voortvloeit.

Anonymus: Niet zoals het voortvloeit, maar zoals Ds. Roos ervan gaat maken!

Ds. J. Roos in de WS schreef:
Nergens lezen we dit in Gods Woord en nogmaals gezegd ook niet bij onze gereformeerde vaderen. Om een voorbeeld te noemen: wanneer de predikant bij de ontwaking uit zijn diepe doodslaap, Efeze 5:14 citeert, dan lezen we in de kanttekening: “Namelijk den geestelijken slaap der zonde en dood der zonde, zijnde wakker en levend gemaakt door het Woord en den Geest van Christus, gelijk Ef. 2:1 gezegd is.” Deze kanttekening met de verwijzing naar Ef. 2:1 veroordeeld het hele schema van ds. Kort.

Anonymus: En weer geeft Ds. Roos de helft van een citaat weer. Want wat zegt de kanttekening nog verder? … Welke vermaning ten dele de gelovigen aangaat, die somwijlen ook in enige algemene zonden slapen, ten dele de ongelovigen, die in dezelve dood zijn. De eersten vermaant hij wakker te worden door de kracht des Geestes Gods, welke zij alrede deelachtig zijn, de anderen, uit de doden op te staan, opdat zij door zulke vermaningen de levendmakende kracht van Christus gevoeldende, ook derzelve zouden gehoorzaam zijn, gelijk Lazarus uit den lichamelijke dood door Christus woord en kracht is opgestaan.

Dit bedoelt Ds. Kort nu ook! Daarom leert hij dat de inwendige roeping, de rechtvaardigmaking en de werdergeboorte nu samenvalt! Ds. Roos verwijst daarbij naar Efeze 2:1. Lees hierbij de kanttekening en zie dat deze kanttekening de visie van Ds. Kort bevestigd: De kanttekening verwijst naar vers 5, daar staat: heeft ons levend gemaakt. Kanttekening bij levend: Dat is uit den dood der zonde verlost, door onze rechtvaardigmaking en wedergeboorte, gelijk terstond hierna verklaard wordt. Voor verdere uitleg, zie de kanttekeningen!

Nogmaals: Het is geschreven met een goede bedoeling en ik hoop dat jullie dit ook zien...!

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 5:12 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Titus schreef:
Het vlees begrijpt er niets van alleen de Geestelijke mens!!!

Titus, probeer je toon jegens anderen iets te matigen. Ik hou niet van lauwe mensen, maar speel niet teveel op de staat van iemands persoon. De edele Bereeers onderzochten dagelijks de Schriften of het wel waar was wat de apostel hen verkondigde. Dat probeert AvL ook te doen. Er staat niet geschreven dat alle Bereeers bekeerd waren, dat liet Paulus aan God over. AvL neemt geen houding aan of hij de wijsheid in pacht heeft. Hij heeft wel ontdekkingen gedaan wat er voor wat betreft de leer in Nederland loos is. Het openen van iemands ogen is nog geen bekering, maar kan wel leiden tot een bekering. Dat geve den Heere, uit vrije genade om niet. Maar als een blinde z'n ogen geopend zijn....zegt hij, kijk eens naar de hemel en zie eens hoe mooi blauw, zie de vogels eens vliegen, en zie eens al die blaadjes aan de bomen. Laten zij die het heilgeheim zielsbevindelijk mogen kennen niet gaan drijven, maar voor wat betreft het uitwendige (ook omtrent de leer die naar de godzaligheid is) op een eenvoudige wijze gewoon met elkaar in gesprek te blijven. Het spreken met Gods volk heeft sommigen tot bekering gebracht. Laten we deze dingen niet verachten, en vooral niet onbenut laten.

Bunyan beluistert het gesprek der vrouwen: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... rouwen.jpg

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Za Dec 15, 2012 8:03 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Afbeelding
.
Een bladzijde uit een dagboek van ds. J. Roos dat beter nooit uitgegeven had moeten worden. Wie kan het verwoorden hoe ver ds. J. Roos van de GGiN afgeweken is van de rechtvaardigingsleer der apostelen en der hervomers? Of zou deze leer misschien een legende voor hem geworden zijn? Zou hij weleens kennis genomen hebben van de werken van Luther en Calvijn, en het onderwijs van de Statenvertalers? Wedergeboren zonder kennis aan Christus, levendmaking zonder vergeving van zonden, bij ds. J. Roos kan het allemaal. Deze dominee is in zijn kerkleer werkelijk waar een verloochenaar van de kruisdood van de Heere Jezus Christus. Het zaad dat niet sterft zal niet leven! Want die gestorven is die is gerechtvaardigd van de zonden, leert ons de Heilige Schrift. In de kerkleer van dominee Roos staat de zondaar en niet meer het enig offer van Christus centraal, staat de toeleidende weg tot Christus en niet de rechtvaardiging door het geloof centraal. Het opweg zijn naar Hem, staat gelijk aan het ingelijfd zijn in Hem. De geselslagen en de overtuigingen onder de wet staan gelijk aan de zegeningen en vertroostingen onder de heerschappij der genade. Het offer van Christus is bijzaak geworden, ofwel, het zogenoemde hoogste stuk in de genade wat iemand kan bereiken. Terwijl Luther en Calvijn op grond van de Heilige Schrift stelden, Rom. 5:1-5, dat het leven der genade met de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus begint. Waar is dan de roem, en waarin is dan Gods' eer? 'Laten we in deze tijd van verwarring toch vasthouden aan de verdorven kerkleer van Kersten, Mallan, en ds. J. Roos'...had hij hier beter kunnen schrijven. En toch beginnen er ogen open te gaan. Vooral jongere mensen slikken zomaar niet meer wat dit soort leraren hen voorschotelen.

Lees Efeze 1 vers 13-14: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.


44) het woord der
Alzo wordt het Evangelie genaamd, niet alleen omdat het de enkele waarheid Gods is, ons buitengewoon van God tot onze zaligheid geopenbaard, Joh. 17:17, maar ook omdat de waarheid van alle schaduwen des Ouden Testaments daarin vervuld is. Zie Joh. 1:17.
 
45) nadat gij geloofd
Of, als gij geloofd hebt. Want deze verzegeling des Geestes geschiedt door het geloof, en op het geloof, Gal. 3:2.
 
46) verzegeld geworden
Deze wijze van spreken is genomen van de mensen, die tot versterking van enige beloften verzegelde brieven plegen te geven, en dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen of beeld. De beloften van de vergeving onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie, en worden door het geloof ons toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begaaft en daarop drukt, als wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van zijne beloften, 2 Cor. 1:21,22, en 2 Cor. 3:18. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als met een Goddelijke inspraak, waarover wij ook God als onzen Vader durven aanroepen, Rom. 8:15; Gal. 4:6, en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods; Rom. 5:2, en Rom. 8:38,39.

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Dec 17, 2012 9:20 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 30, 2012 1:22 pm
Berichten: 28
DJK,

Wat is de uitleg van de zaligspreking: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid(Matth 5), met een verwijzing naar Jesaja 55: O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, enz?

Zijn deze zaliggesprokenen dan nog in hun doodstaat, onder de wet?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Dec 17, 2012 9:39 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
GvL schreef:
DJK,

Wat is de uitleg van de zaligspreking: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid(Matth 5), met een verwijzing naar Jesaja 55: O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, enz?

Zijn deze zaliggesprokenen dan nog in hun doodstaat, onder de wet?

Deze zalig hongerende en dorstende zielen zijn gekomen aan het einde der wet. Denk aan de moordenaar naast de Heere Jezus aan het kruis, denk aan de verslagen pinksterlingen, denk aan de tollenaar in de tempel, denk aan Zacheus, denk aan de blindgeborene, denk aan de bloedvloeiende vrouw, denk aan de blinde Barthimeus. Al deze zielen hebben in een onhoudbare nood gedorst en gehongerd naar Zijn gerechtigheid, en zijn METTERDAAD verzadigd geworden. Zij konden niet meer drinken uit hun eigen vat van ongerechtigheden en eigengerechtigheden. In de stonde dat zij omkwamen van honger en dorst werden zij door hun geschonken geloof in Hem verzadigd.

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Dec 17, 2012 11:04 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Nov 30, 2012 1:22 pm
Berichten: 28
Citaat:
Een waar werk dus, zowel in de verworpenen als in de uitverkorenen. Bij de uitverkorenen zal dit een doorgaand werk blijken te zijn totdat de tak geheel is afgekapt. Bij de verworpenen, die er niet geheel zijn afgekapt, zal dat hun oordeel verzwaren. Die leven over de overtuigingen van Gods Geest heen, die bedroeven de Geest. Die blijven met hun laatste vezels aan die oude stam hangen of die groeien weer geheel vast aan de oude stam en krijg je nooit meer los. Zolang een mens niet ingeënt is in Christus, heeft hij geen (geestelijk) leven, is hij geestelijk dood, zou hij geen rust mogen hebben.


LS1700,

Als ik dit zo lees, dan is het dus van de mens afhankelijk, of hij bekeerd word of niet, dan moet God maar afwachten of het ware werk word aangenomen of niet. Dan zien we een waar werk van de Heilige Geest, wat vast loopt op de onwil en onmacht van de mens, maar het is toch God die het willen ook werkt; Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Citaat:
Degenen worden te vroeg bekeerd, dat is zogenaamd bekeerd en probeer die nog maar eens waarachtig te bekeren.


Een mens bekeerd niet waarachtig.

Citaat:
Men redeneert zogenaamd Bijbels verder volgens Ps. 138:8: God laat niet varen de werken Uwer handen (met kanttekening verwijzing naar Fil. 1:6!). of Fil. 1:6: Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; Dit is dodelijk, want men vergeet te separeren!


We moeten onderscheid maken tussen algemene, en zaligmakende overtuigingen, dat is separenen. Waar God werkt, werkt Hij door, zou God dan tevergeefs arbeiden aan sommige mensen?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Dec 17, 2012 11:38 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Okt 05, 2012 8:23 am
Berichten: 140
GvL

Uw vragen aangaande uw laatste bericht, over deze zaken heeft ds Veldman gisteravond een preek gehouden DL 3/4 15 mogelijk dat het u kan helpen.

Via de website DWW naar ds Veldman en doorklikken naar HHG Alblasserdam


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 646 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 65  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
cron
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.