De woeste weg forum logo
Het is momenteel Za Nov 27, 2021 6:16 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Wo Okt 24, 2012 10:03 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Ik kreeg hierover enkele vragen per mail:
Vraagsteller per mail schreef:
Een vraag die ik u al eerder gesteld heb maar volgens mij geen antwoord op gehad heb is, dat Boston in de viervoudige staat bij de wedergeboorte een vraag stelt die ik niet begrijp t.o.v. de 12 bijlslagen.

In het boek van ds. Kort wordt over de bloedtheologie geschreven dat een mens die onder de wet is maar getrokken wordt door Christus een ontwaakt geweten heeft en o.a. een betrekking of verlangen kan hebben naar een onbekende God (ik schrijf het in m'n eigen woorden). Hoe moet ik dit zien t.o.v. de Dordtse leerregels?

Lees hier wat Boston schrijft in zijn verhandeling over de wedergeboorte (Viervoudige staat)

De twaalfde bijlslag
Nu is de tijd gekomen wanneer de mens slingerend tussen hoop en wanhoop, zich voorneemt om TOT CHRISTUS TE GAAN ZOALS HIJ IS; en darhalve, gelijk een stervend mens zich uitstrekt juist voor zijn adem uitgaat, zo vergadert hij al de gebroken krachten van zijn ziel bijeen, beproeft om te geloven en in zekere mate grijpt hij Jezus Christus aan. En nu hangt de rank daar aan de oude stam, bij een enkele tak van een natuurlijk geloof, voortgebracht door de natuurlijke sterkte van iemands eigen geest, onder een allerdrukkendste noodzakelijkheid Ps. 78:34, 35; Als Hij ze doodde, zo vraagden zij naar Hem, en keerden weder, en zochten God vroeg. En zij gedachten dat God hun rotssteen was en God de Allerhoogste hun Verlosser; Hosea 8 vers 2: Dan zullen zij tot Mij roepen:mij God! Wij, Israël kennen U! Maar de Heere, voorhebbende Zijn werk te voltooien, brengt dan nog een andere slag toe, waardoor de rank geheel afvalt. De Geest van God ontdekt overtuigend aan de zondaar zijn uiterste onvermogen om enig ding te doen dat goed is; en dus sterft hij, Rom.7:9. Die stem slaat krachtdadig alles overstemmend en verbrijzelend door zijn ziel: Hoe kunt gij geloven? Joh.5:44. Gij kunt niet meer geloven, dan dat gij uw hand tot den hemel zoudt strekken en Christus vandaar nederbrengen! En dus ziet hij ten laatste dat hij zichzelf in eeuwigheid niet kan helpen, door werken noch door geloven; en niets meer hebbende om te blijven hangen aan de oude stam. valt hij daarom af. En terwijl hij dus in de uiterste verlegenheid is, ziende zichzelf waarschijnlijk weggevaagd te zullen worden door de vloed van Gods toorn; en nochtans onmachtig om zo veel als zijn hand uit te steken om een tak aan te grijpen van de Boom dse levens, groeiende aan de zijde der rivier, DAAR WORDT HIJ OPGENOMEN EN INGEENT IN DEN WAREN WIJNSTOK, DE HEERE JEZUS CHRISTUS, DIE HEM GEEFT DE GEEST DES GELOOFS.

DJK: Het lijkt erop of dat Boston het bovenstaande afbreekt met het onderstaande (ook uit de: Viervoudige Staat) in dit bericht. Vandaar dat de vraagsteller verwees naar het bericht hieronder met het geciteerde uit de Dordtse leerredenen. Ik denk dat we het bovenstaande citaat van Boston vanuit het leerstellige dienen te verstaan en het onderstaande vanuit het pastorale. Lees helemaal onderaan in het vierde bericht van dit topic de twee citaten van Boston om recht te verstaan wat hij altijd geleerd heeft.

Afbeelding

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Okt 24, 2012 10:08 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Dordtse leerredenen schreef:
3/4-4a. Die leren: Dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk noch geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed; maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren een offerande van een verslagen en gebroken geest, die Gode aangenaam is.

Weerlegging: Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der Schrift: Gij waart dood door de misdaden en de zonden (Ef. 2:1, 5); en: Het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos, te allen dage (Gen. 6:5 en 8:21). Daarenboven, hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende, en naar het leven, en Gode een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen, en van degenen die zalig genaamd worden (Ps. 51:19 en Matth. 5:6).

Dit is nu zo'n kernachtig voorbeeld over het verschil tussen een standelijke heilsweg ten aanzien van een stondelijke heilsleer. De dwaling wordt eerst genoemd, en daarna weerlegd vanuit een stondelijke heilsleer. Kan er dan geen begerig uitzien zijn naar de genade Gods in Christus zolang die zondaar nog niet door de wet is afgesneden? Jawel, maar dit is een begeerte vanuit een houdbare nood. Het is eigenlijk een begeerte waarin de zondaar zijn eigenbehoud hoger acht dan de eer van God. Het is in wezen ook geestelijke hoererij, want zolang de zondaar nog getrouwd is met haar eerste man kan Christus haar niet huwen. Waar de Wet nog heerst kan het Evangelie geen kracht doen. Al dat begerig uitzien naar de genade Gods in Christus vanuit een houdbare nood, is dus nog allemaal onder de heerschappij der wet. De ware oprechte begeerte vanuit een onhoudbare nood, zoals bijv. bij de moordenaar en bij de tollenaar, wordt door God den Heilige Geest gewerkt middels een hartverscheurend berouw. Hier sterft de zondaar een vervloekte kruisdood in zijn geweten. Bij het eerste uitzien naar Jezus worden de klederen gescheurd, maar hier wordt het hart gescheurd. (Jes. 57:15)

Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter. (Rom. 7:1-6)

Lees in dit verband dit citaat van Thomas Sheppard eens: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... -vrede.pdf

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Okt 24, 2012 10:22 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Vraagsteller per mail schreef:
Een vraag die ik u al eerder gesteld heb maar volgens mij geen antwoord op gehad heb is, dat Boston in de viervoudige staat bij de wedergeboorte een vraag stelt die ik niet begrijp t.o.v. de 12 bijlslagen.

In het boek van ds. Kort wordt over de bloedtheologie geschreven dat een mens die onder de wet is maar getrokken wordt door Christus een ontwaakt geweten heeft en o.a. een betrekking of verlangen kan hebben naar een onbekende God (ik schrijf het in m'n eigen woorden). Hoe moet ik dit zien t.o.v. de Dordtse leerregels?

Mijn antwoord per mail: Geachte heer, geestelijk leven hebben....betekent zonder zonden zijn, d.w.z. heilig, rechtvaardig en rein zijn voor God. Dit was de mens voor de val. Na de val was de mens bezoedeld met zonden, deze zonden waren de oorzaak van de doodstaat waarin de mens gevallen is. Door het werkverbond (= werken der wet) te verbreken, kon de Schepper geen gemeenschap meer hebben met Zijn schepsel. Zijn Goddelijk heilig en rechtvaardig Wezen eiste de dood door Zijn heilige Wet van ieder die tegen Hem zou zondigen. God moest Zich dus vertoornen en vergrammen tegen het bedreven kwaad dat Zijn schepsel bedreven had/heeft, anders houdt God op te bestaan vanwege dat Zijn Goddelijke heiligheid en rechtvaardigheid aangetast zouden worden. God eist dus van ons een betaling/vergelding of een rechtvaardige straf over ons bedreven kwaad...en dat is de dood, verkoren of verworpen. Dit bedreven kwaad staat gegrift op het geweten van de mens. Wanneer God den Heilige Geest door Zijn heilige wet een zondaar overtuigt van zonden, ontwaakt zijn geweten dat hij gezondigd heeft. want zonder de wet is en blijven de zonden dood. De hele wereld heeft gezondigd, maar niemand gevoelt van en uit zichzelf dat hij gezondigd heeft. God komt dus een betaling op te eisen in het hart van die zondaar, door Zijn heilig Beeld terug te eisen waarin Hij die mens geschapen heeft. Ondanks dat de mens zijn recht op de zaligheid heeft verloren, heeft God Zijn recht jegens de mens wel behouden. De wet die mij ten leven was is mij na de val ten dood bevonden zegt de apostel. Dat is, de wet die mij eerst prees en zegende...vloekt en verdoemt mij nu ten dode. Zolang wij nog niet gestorven zijn onder de heerschappij van onze eerste man (= de wet), heerst de wet nog over ons geweten door angst en vrees. De wet moet komen middels een dodende eis in ons geweten, willen wij sterven aan deze eis. Dit geschiedt altijd met een zicht op het voorgesteld, gelezen of gepredikte Evangelie. Want Gods Geest overtuigd de mens van zonden (= wet) en gerechtigheid (= evangelie) omdat ze in MIJ niet geloven. (Joh. 16). Velen zijn overtuigd van hun zonden, maar weinigen van hun ongeloof. Het eerste werkt een wettisch berouw, het tweede een evangelisch berouw. Hiervan zei Luther dat hij door het Evangelie aan de wet gestorven was. Dit moet u proberen voor te stellen gelijk een arend zijn nest opwekt, zijn jong een poosje laat uithongeren, en ten laatste met aas boven zijn nest gaat vliegen. Dat jong probeert dat aas te grijpen, en valt daardoor uit zijn nest (van dienstbaarheid) en dreigt in de diepte te pletter te vallen, maar de arend vangt zijn jong op en geeft hem te eten. Dit is de eerste dag dat het arendsjong in vrijheid heeft leren vliegen. Zo ook geestelijk! Ik hoop dat u me kunt volgen.

De twaalf bijlslagen van Boston: http://www.dewoesteweg.nl/citaten-oudva ... ijlslagen/
moet u zich voorstellen hoedanig God de gerichten over Egypteland brengt. Deze gerichten of plagen waren niet tegen zijn volk gericht, maar dienden tot twisting en bij de laatste plaag tot Israels verlossing toen God de dood over de erfgenamen van het diensthuis bracht. Maar ook die dodelijke tiende plaag bracht Israel geen verlossing, dat kon alleen door het offerbloed van het geslachte lam en door het water uit de wolkkolom. Dit offerbloed en dat water wezen op de vergelding en de vrijmaking door de verworven Geest van Christus. Let wel, er kunnen 7 of acht gerichten/plagen/bijlslagen in ons leven hebben plaatsgevonden, maar dit is alles nog in het diensthuis der verderfenis. Als het nooit verder komt, komen we om eb sterven we in het diensthuis waarin we geboren zijn. God kan een zondaar alleen levend maken in en dwars door de dood van Zijn lieve zoon. De wedergeboorte moet u derhalve beschouwen als een geestelijk badwater, waarin de zondaar verdrinkt wanneer God met hem geestelijk ten gerichte komt in zijn geweten. In dit hemels gericht is een verborgen trekkende liefde des Vaders, want niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader Die Mij gezonden heeft hem trekke...en Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, lees Joh. 6:37,44. Gods Heilige Geest overtuigt hem van zonde, en God de Vader doet hem zijn vonnis mijnen middels Zijn verborgen trekkende liefde, en God de Vader richt hem (na die geestelijke doding) vervolgens op door hem Zijn lieve Zoon aan zijn helwaardige ziel te openbaren. Dan neemt Gods Geest het uit Hem en verkondigt het die verloste zondaar tot zaligheid en eeuwige vrede. Trap en mate van deze doorleving zij alleen Gode bekend, maar hoe dieper de geestelijke nood hoe groter de uitkomst. Al Gods volk kan ervan getuigen: "Die in de nood mijn Redder is geweest."

Gods Woord leert dus: Ontwaking - Doding - Levendmaking

De embryoleer leert het beginnende nieuwe leven (= valse wedergeboorte) vanuit de overtuigingen der wet middels een 24 standenleer, met helemaal aan het einde de rechtvaardigmaking. Terwijl Luther leerde dat het vernieuwde geestelijke leven begint met de rechtvaardiging door het geloof, middels het geestelijk badwater der wedergeboorte. Daarom leerde G.H. Kersten de rechtvaardiging van de wedergeborene (= opgeknapt mens), maar Luther en Calvijn leerden de rechtvaardiging van de goddeloze. Velen zijn ontwaakt, maar weinigen daadwerkelijk gestorven, en daarom nooit gerechtvaardigd van hun zonden (Rom. 6:7)

Ik raad u aan om de eerste vijf bladzijden uit dit artikel eens te lezen: daarin leert Boston, Van der Groe...etc hetzelfde als wat ik u hierboven schreef. http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... worpen.pdf

Wat betreft dat citaat uit de Dordtse Leerredenen, iets uit m'n eigen leven. Ik kreeg na 10 jaar wettische overtuigingen een lieflijke heenwijzing naar het Lamme Gods waardoor het nog zou kunnen. Vanaf die tijd begon ik af te zien van m'n eigen werken, en begon ik naar Hem te verlangen. Wanneer men mij Zijn doorboorde handen en voeten voorstelden, Zijn spotkleed en doornenkroon....dan kon men mij wassen in m'n tranen. Dan kwam ik vaak wenend en schreeuwend de kerk uit, biddende: "Heere, geef me die Jezus of ik sterf."

Ik heb lange tijd nooit kunnen begrijpen waarom ik hier nooit mijn handen om heen heb kunnen slaan, totdat God me liet zien dat ik nog getrouwd was met m'n eerste man (= werken der wet). Mijn eerste man was dus nog niet dood, en had derhalve nog zeggenschap over mij. Christus huwt geen bruid die al of nog getrouwd is met een ander. Probeer dit geestelijk te verstaan vanuit Rom. 7:1-6.

Nog een toepassing op dat citaat van Dordt. Tussen de negende en de tiende plaag moest Israel een volmaakt lam drie dagen in huis nemen, dit was bij de instelling van het Pascha alwaar Israel een weg werd aangewezen tot ontkomen van het dodelijk verderf dat God over het diensthuis brengen zou. Dit lam kreeg dat het volk in ieders huis had liefgekregen, moest daarna wel geslacht worden. lees hier verder over het onderscheid tussen de instelling en viering van het Pascha. Nooit vergeten wanneer het Joods nieuwjaar begint (lees Exodus 12:2), zo ook bij het geestelijk verkoren Israel. Dat was toen God Zijn bondsvolk Israel uit Egypteland verloste door het bloed van het lam en het water uit de wolkkolom. Kort samengevat komt het hier op neer: De vernieuwing des levens begint met de vergeving der zonden. Ik hoop dat u er iets aan hebben mag.

http://www.dewoesteweg.nl/artikelen-med ... et-pascha/

Hartelijke groet, D.J. Kleen

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Okt 24, 2012 11:01 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Thomas Boston over doding en levendmaking door de Heilige Geest
“Dit doet Hij door Zijn Woord met kracht tot hen te brengen, want de Geest opent hun ogen doeltreffend. In de eerste plaats geschiedt dat doordat de Geest in hen werkt als een Geest van dienstbaarheid. Hij brengt de heilige Wet tot hun geweten in zijn geboden en vloek, als een Wet met Goddelijk gezag die hen in het bijzonder bindt. Daardoor worden zij overtuigd van hun zonde en ellende en zien zij hun zonde als gruwelijk voor Gods ogen en Zijn toorn, als gepast voor hun zonde. Ze worden vervuld met wroeging, verschrikking en vrees. Ze gaan hijgen naar bevrijding, voelen hun absolute behoefte aan Christus en Zijn gerechtigheid en wanhopen aan bevrijding door enig ander middel, Hand. 2: 37; Hand. 16: 29-30. Daarna werkt Hij in hen door dezelfde Geest, maar nu als een Geest van het leven Die Hij door het Woord van het Evangelie uit Zichzelf aan hen meedeelt. Hij brengt het heerlijke Evangelie tot hun harten en gewetens, in zijn vrije belofte van leven en zaligheid voor zondaren door Jezus Christus, zoals het opgetekend is in de Heilige Schriften. Hij opent het en toont het aan hen als het onfeilbare Woord van de eeuwige God en als Zijn Woord aan hen in het bijzonder: "Gij hebt het niet aangenomen als der mensenwoord, maar, gelijk het waarlijk is als Gods Woord", 1 Thess. 2: 13; "Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid", 1 Thess. 1:5. Juist door dit werk van de Geest wordt de grond om te geloven onmiddellijk helder voor hen, zoals de apostel zegt: "En mijn rede en mijn prediking was in betoning des Geestes en der kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods", 1 Kor. 2: 4-5. Het is een innerlijk getuigenis van het Evangeliewoord aan hen, onderscheiden van het meest heldere uiterlijke, mondelinge getuigenis ervan, volgens het woord van onze Zaligmaker: "De Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen", Joh. 15: 26-27. Door de kracht hiervan krijgen zij een geestelijk gezicht, Joh. 6: 40 en kennis van Christus in Zijn alles overtreffende heerlijkheid en uitnemendheid, zoals Die aan hen voorgesteld wordt in de vrije belofte van het Evangelie. Zo worden zij onfeilbaar tot het geloof gebracht. Doordat de Geest het woord van het Evangelie zó op hen toepast, omhelzen ze het gretig en passen ze het op zichzelf toe door het geloof, zoals we kunnen zien in de bekeerlingen uit Hand. 2: "En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. ... Want u komt de belofte toe ... Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt", vers 38-41.”

Uit : Een beschouwing over het verbond der genade, blz. 249-250


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Thomas Boston over de werking van de Geest der dienstbaarheid
“Laten zij, die door de kracht van de Geest der dienstbaarheid, de wet voor zich hadden open gelegd in haar geestelijkheid, tot hun overtuiging, eens spreken en zeggen, of zij zichzelf bekwaam gevonden hebben om in dat geval hun harten daartoe te neigen. Nee, vonden zij niet, hoe meer dat licht in hun zielen scheen, hoe meer en meer hun harten onbekwaam waren zich daarnaar te voegen? Daar zijn sommigen die gebracht zijn geweest tot de kindergeboorte, die nog steeds in des duivels leger zijn en die uit hun ondervinding kunnen zeggen: licht, ingelaten in het verstand, kan geen leven geven aan de wil, om die bekwaam te maken zich naar de wet te schikken. Als zij wilden zouden zij daar getuigenis van kunnen geven. Maar neemt wat dit betreft het getuigenis van Paulus, die in zijn onbekeerde staat er ver vandaan was zijn uiterste onvermogen tot goed te geloven; maar Hij leerde dat door ondervinding (Rom. 7:9-13). Ik erken dat de natuurlijke mens een zeker soort liefde kan hebben tot de wet, maar hier ligt de kern van de zaak: Hij ziet op de heilige wet in een vleselijk optooisel, en zo denkt hij, terwijl hij een product van zijn eigen inbeelding omvat, dat hij de wet heeft, maar in feite is hij zonder de wet, want hij ziet die voor alsnog niet in zijn geestelijkheid. Indien hij dit deed, zou hij vinden dat de wet de averechtse zijde van zijn eigen natuur is, waar zijn wil zich niet mee kan verenigen, totdat hij veranderd is door de kracht van genade.” (….)

De Leer van de staat van toorn bevestigd en verdedigd
(1) Hoe volstrekt het dreigement van het eerste verbond is: Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven (Gen, 2:17). Terwijl hierdoor zonde en straf tezamen zijn gehecht, verzekert de waarachtigheid van God de uitvoering van het dreigement. Omdat nu alle mensen van nature zich onder dat verbond bevinden, brengt het verbreken ervan hen onder de vloek.

(2) De rechtvaardigheid van God vordert dat een kind der zonde ook een kind des toorns is, dat als de wet verbroken wordt, de straf die daarop rust, ten uitvoer gebracht zou worden. God, Die de bestuurder en Rechter van de mens is, kan alleen maar recht doen (Gen. 18:25). Nu is het recht bij God zonde te vergelden met toorn (2 Thes. 1:6). Hij is te rein van ogen, dan dat Hij het kwade zou zien (Hab. 1:13). En Hij haat alle werkers der ongerechtigheid (Psalm 5:6).

(3) De verschrikkingen van de natuurlijke consciëntie bewijzen dit. Er is een consciëntie in de boezems der mensen, die hun kan zeggen dat zij zondaars zijn, en daarom onderworpen zijn aan de toorn van God. Laat mensen maar eens een ernstig gesprek houden met zichzelf, en zij zullen het merken dat zij een getuigenis in zichzelf hebben, daar zij het recht Gods weten (namelijk dat degenen, die zulke dingen doen,
des doods waardig zijn. (Rom. 1:32).

4) De weeën van de nieuwe geboorte, het werk van de Geest der dienstbaarheid aan uitverkoren zielen, met betrekking tot hun bekering, bewijzen dit. Hierbij worden zij duidelijk geleerd dat hun natuurlijke zondigheid en ellende onderworpen zijn aan de toorn van God. Dit vervult hun hart met vrees voor die toorn. Welnu, omdat deze Geest van dienstbaarheid geen andere is dan de Geest van God, wiens werk is te overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8), moet dit getuigenis noodzakelijk waar zijn, want de Geest der waarheid kan geen onwaarheid getuigen. Ware gelovigen echter, die bevrijd zijn van de staat van toorn, ontvangen niet den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar zij ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen (Rom. 8:15). En daarom, als er vrees van dien aard oprijst, nadat de ziel verenigd is met Christus, dan komt die voort uit de eigen geest, of uit een ergere.

5) De lijdensweg van Christus bewijst deze leer duidelijk: Waarom was de Zoon van God een Zoon onder de toorn, dan alleen omdat de kinderen der mensen kinderen des toorns waren? Hij verdroeg de toorn van God niet voor Zichzelf, maar voor diegenen, die er aan onderworpen waren in hun eigen persoon. Ja, dit toont ons niet alleen aan, dat wij aan de toorn onderworpen zijn geweest, maar ook dat de toorn een uitweg moest hebben in het straffen van de zonde. Als dit aan het groene hout geschiedt, wat zal er aan het dorre geschieden? In wat voor ellendigen staat moet een zondaar zijn, die buiten Christus is, die niet levend verenigd is met Christus, en geen deelgenoot is van zijn Geest? God die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zal zulk een zeker niet sparen. De onwedergeboren mens, die geen grote waarde in de eer van God ziet, zal echter geneigd zijn om op te staan tegen zijn Rechter, en in zijn eigen hart Zijn rechtspleging te veroordelen. Nochtans moet het vonnis rechtvaardig zijn, aangezien de Rechter oneindig rechtvaardig is. Daarom moet u om uw mond te stoppen, o trotse zondaar, en om uw geroep tegen uw rechtvaardige Rechter te stillen, het volgende overwegen: Eerst. Dat u een zondaar zijt van nature, en dat het uitermate redelijk is dat schuld en toorn zo oud zijn als de zonde. Waarom zou God niet beginnen Zijn eer te verdedigen, zodra verachtelijke wormen die beginnen te verminderen? Waarom zou een slang de dief niet bijten, zodra hij over de afrastering springt? Waarom zou de bedreiging de zondaar niet aangrijpen, zodra hij het gebod verwerpt? De vergiftige natuur van de slang verleent een mens genoegzame grond om die te doden, zodra hij haar ook maar bereiken kan. Gij kunt er nu ondertussen wel van overtuigd zijn dat uw natuur één kluwen vijandschap is tegen God.”

(Citaat uit : De viervoudige staat)

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Okt 25, 2012 9:04 am 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 8:21 pm
Berichten: 39
Weet u welk boek u eens moet lezen,eens cristenreize van Wouterus Bekker,schitterend boekje,en lees maar hoe hij zijn reis begint.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Okt 25, 2012 9:40 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Titus schreef:
Weet u welk boek u eens moet lezen, eens cristenreize van Wouterus Bekker, schitterend boekje,en lees maar hoe hij zijn reis begint.

Weet u wat u eens moest gaan doen, de zendbrieven der apostelen grondig gaan bestuderen, daarna Luther en Calvijn, en dan Kohlbrugge, Huntington, Boston, Van der Groe, Erskines, Sheppard, en John Owen gaan lezen.

U probeert helaas telkens dat (valse) beginnende leven onder de wet te verdedigen, hetgeen door het geloof in de wet en NIET door het geloof in het Evangelie is, wat niet anders dan twistingen van Gods Geest zijn...maar ook gemene werkingen des Geestes kunnen zijn. Het ware geloof dat uit een stondelijke doding en levendmaking bestaat begint met een vast vertrouwen en zekerheid dat mijn zonden om Christus' wil vergeven zijn. Daar gaat de zondaar door de enge poort des gerichts, en daar begint wezenlijk de ware pelgrimsreis naar het hemelse Sion. Een verkoren zondaar is verlost door bloed en water, zolang hij nog niet is verlost kan hij niet weten verkoren te zijn, al hetgeen daarvoor is nog onder de heerschappij der wet. U redeneert vanuit een goede uitkomst, en misleidt daarmee uw naasten op weg en reis naar de eeuwigheid. Velen hebben hierdoor misgerekend en misgegrepen. Aan de ene kant zegt u net als bijv. ds. Mallan: "het moet wel in Christus komen of eindigen....en anderzijds beweert u dat een mens bij wie de innderlijke rust is opgezegd, de schuld heeft thuisgekregen, geweend heeft over zijn zonden, zijn bestaan tracht op te knappen....etc, kan (van Gods kant bekeken) feitelijk nooit meer verloren kan gaan." Misschien wel een beetje cru gezegd, maar hier komt het wel op neer. U probleem is echter dat u niet in de Raad Gods kan blikken, ik ook niet overigens. Er moet een vergelding aangebracht worden, door onszelf of door een Ander. Zolang die vergelding nog niet persoonlijk voor ons is voldaan, en wij derhalve nog geen vrede kennen met God (versta vanuit Hebr. 9:14-17), zijn wij verdoemelijk voor God.

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... r-groe.pdf

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... r-groe.pdf

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... uiging.pdf

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Okt 25, 2012 10:54 am 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 8:21 pm
Berichten: 39
Dank u voor u reaktie,maar heeft u het boekje gelezen?En de schrijvers die u noemt lees ik graag,en ik lees ze van het begin tot het eind,en ik lees ook wat ons beeld is in onze natuurstaat,en dat kunt u ook in de bijbel vinden en het staat in Romeinen 3 daar staat ons aller beeld niemand uitgezonderd,en daar recht aan ondekt te worden daar is genade voor nodig,want wij zien niet wie wij zijn daar zijn we blind voor en het eerste wat Jezus ons geeft is ogenzalf,dan gaan we zien wie we nu echt zijn en dan gaat de hand op de mond dan zijn we verloren,maar toch gaan we vragen om genade en vragen om een weg of een middel om deze welverdiende straf te ontkomen,en als de Heilige Geest die komt aan te wijzen in zijn Woord door zijn Geest zou dat dan geen wonder zijn dan doen we net als Cristen in Cristenreize onze vingers in de oren en roepen we eeuwig leven eeuwig leven.kent u dat ook?het oude volk zei vroeger al vraag maar naar het begin,waar riep God u een halt toe?


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Okt 25, 2012 11:04 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Titus schreef:
Dank u voor u reaktie,maar heeft u het boekje gelezen?En de schrijvers die u noemt lees ik graag,en ik lees ze van het begin tot het eind,en ik lees ook wat ons beeld is in onze natuurstaat,en dat kunt u ook in de bijbel vinden en het staat in Romeinen 3 daar staat ons aller beeld niemand uitgezonderd,en daar recht aan ondekt te worden daar is genade voor nodig,want wij zien niet wie wij zijn daar zijn we blind voor en het eerste wat Jezus ons geeft is ogenzalf,dan gaan we zien wie we nu echt zijn en dan gaat de hand op de mond dan zijn we verloren,maar toch gaan we vragen om genade en vragen om een weg of een middel om deze welverdiende straf te ontkomen,en als de Heilige Geest die komt aan te wijzen in zijn Woord door zijn Geest zou dat dan geen wonder zijn dan doen we net als Cristen in Cristenreize onze vingers in de oren en roepen we eeuwig leven eeuwig leven.kent u dat ook?het oude volk zei vroeger al vraag maar naar het begin,waar riep God u een halt toe?

Dit onderstaande is het valse zgn. nieuwe beginnende leven dat u telkens probeert te verdedigen.
Het is genomen uit een dagboek van J.C. Philpot. Philpot preekte een zuivere bevinding vanuit een on-Bijbelse leer.

Afbeelding

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Okt 25, 2012 11:08 am 
Offline

Geregistreerd: Di Okt 09, 2012 9:54 am
Berichten: 47
Beste DJK, u schreef:
DJK - admin schreef:
“ Kan er dan geen begerig uitzien zijn naar de genade Gods in Christus zolang die zondaar nog niet door de wet is afgesneden? Jawel, maar dit is een begeerte vanuit een houdbare nood. Het is eigenlijk een begeerte waarin de zondaar zijn eigenbehoud hoger acht dan de eer van God”

Dat is waar, want iemand die eigenbehoud hoger acht dan Gods eer, is inderdaad nog niet gestorven aan zichzelf te behouden (d.m.v. de werken der wet : Rom 9:31-32 Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;)
En het is een feit dat als we aan zelfbehoud niet sterven Christus ons niet dierbaar naar Waarheid in het hart kán worden, vergelijk het met een reddingszwemmer in het natuurlijke, die is juist in gevaar als de drenkeling uit alle macht zich nog poogt te behouden, het beste is zoiemand bewusteloos te slaan, of te wachten tot hij de moed opgeeft, en geen kracht meer heeft, pas dan kan hij veilig gered worden door de redder alléén. Christus duld geen valse minnaar in het zaligen van de zondaar, omdat Hij waarachtig! het behoud van de zondaar op het oog heeft waar Hij zijn leven voor heeft gegeven van allen verlaten is Jezus Het Lam Gods gekruisigd, het is door U, door U alleen, om t eeuwig welbehagen!,
Nooit kan en zal er vlees roemen voor God, Daarom als deze nood houdbaar blijft , dan blijft de mens het houden bij zichzelf en zich spartelend boven wil doen houden en dát onder de vlag van Christus te belijden, dit is idd. valse vrede zoals Sheppart het zegt. Het is Gods eer om zondaren zalig te maken die verloren zijn en hun nood niet meer in eigen hand kunnen houden (onhoudbaar), dan pas zijn onze ogen geopend voor de Verhoogde koperen slang namelijk: dat Hij de pers alléén heeft getreden voor onze zonden, niemand der volken was met Hem, en als zo Gods eer in het zaligen van zondaren gezien wordt in de verkondiging van het Evangelie, kunnen we niet anders dan verzekerd zijn van onze eigen zaligheid zonder er iets voor te doen of onszelf voor te houden, juist omdat wij van onszelf zijn afgekapt, in vrijheid staan, juist omdat Gods eer gehandhaafd is geworden, en die God niet gelooft heeft Hem tot een leugenaar gemaakt (1 Joh 5:10) onteert Hem, dat dit bevindelijk en gekend moet worden is m.i. vanzelfsprekend , echter is het kinderlijk eenvoudig als we het kennen, toch beken ik, zoals u wel eens zegt: woorden geven niet altijd licht over zaken, en ik moet dat erkennen dat ik nooit de bedoeling zag van het onderhavige onderwerp, het belang van dit onderwijs zie k nu wel in daar het mij verbaasde dat er mensen zijn die geloven dat ze levend gemaakt zijn buiten Christus, hoewel ik het wel kan begrijpen , omdat k zelf zo was, want een mens vleit zichzelf altijd in zijn ogen als men zijn ongerechtigheid bevind die te haten is zolang hij nog niet afgekapt is .

Bevindelijk kan ik verstaan dat het noodzakelijk is dat de mens met alles van zichzelf aan en eind moet komen, en zichzelf niet meer kan redden (erkennen van totale verdorvenheid met als vrucht onhoudbaar nood ) alvorens de zondaar Christus in Waarheid kán omhelzen,
Maar vanuit Gods Recht gezien m.b.t. de eis der wet, kan ik niet verstaan dat de zondaar die voor zijn beleving bevindelijk sterft , dat dit volgens mij (leerstellig) gelijk wordt gesteld aan het feit dat de zondaar ook Juridisch van de eis de der wet is ontheven en dát op grond van eigen bevinding i.p.v. door Christus. Een voorbeeld van de aanleiding van dit wat k niet begrijp om het duidelijk te maken is uit wat u schreef op Wo Okt 17, 2012 11:39 am, onder het topic “ oudvaders” nl:
DJK - admin schreef:
“Wanneer wij het dodende vonnis van Gods heilige wet gemijnd hebben, heeft de wet geen zeggenschap meer over ons.”
“ gelovigen zijn gestorven aan de eis van Gods heilige wet middels een hartverscheurend berouw.”


ik kan het hier mee eens zijn vanwege de noodzaak van doding aan zichzelf “ aan uzelve dood ..eer Hij in u kan wonen" , stondelijk i.p.v. standelijk)
maar anderzijds niet mee eens zijn om de volgende (leer)redenen:

1. Middels de wet zelf worden we nooit juridisch vrijgemaakt van zijn eigen eis, de eis der wet,
2. De wet heft zichzelf nooit op, eeuwigdurend.., tenzij dat de zondaar gedood wordt,
3. De wet heft de straf op de overtredingen op grond van des zondaars mijnen van de straf nooit op..namelijk de eeuwige dood , alleen als déze straf voldaan is, zijn we van strafeis
ontheven. Een rechter die zonder aanziens des persoons oordeelt, oordeelt niet naar de bevinding of berouw van de zondaar (want die is van een totaal verdorvene niet te
vertrouwen!…morgens zus overmorgen zo…, maar naar het delict, zodra de rechter de emotie van een zondaar vertrouwt , is het geen rechtvaardige rechter die vertrouwen stelt in totaal
bedorven mensen, ik meen dat Boston ook wel de afkapping van de grond in eigen bevinding wil leren.
4. Daarom wordt de zondaar nooit Juridisch gedood door middel van de vloek der wet in des zondaars geweten, aan de strafeis der wet, anders zou de strafeis nooit de eeuwige dood zijn, de
straf zou door de mens zélf te betalen zijn d.m.v. een bevindelijk stervensdood die de eeuwige dood tenietdoet. hierdoor kan de mens meer gaan hongeren naar de bevinding als zijnde een
verlosser, en de bevinding gaan omhelzen, i.p.v. De verlosser zelf… immers er zijn mensen die zeer ingenomen zijn met hun bevinding, daar schijnt soms meer aandacht voor te zijn dan voor
Christus. sommigen zijn ingenomen met dat ze een ontwaakt geweten hebben en ergens op de weg naar de vrijstad zijn, en sommigen geven hoog op van hun wanhoopsbeleving. i.p.v.
Christus de eer alléén
5. De eeuwige dood is eeuwig omdat de wet eeuwig is, dus eeuwig eist ,totdat voldaan is.
6. Geestelijke dood is de staat van de mens die buiten Christus is, Gescheiden van God.
7. Zonder betaling in de tijd is die geestelijke dood voor eeuwig, zonder betaling kunnen we niet afgescheiden worden van de eis der wet, het gevolg van schuld van erf en dadelijke zonden:
eeuwige dood , eeuwig gescheiden van God.
8. De Wet Gods ziet geen grens in de natuurlijke dood, alleen dat het termijn van betaling met de natuurlijke dood definitief voorbij is.
9. De Genade is begrenst tot de natuurlijke dood . (zolang als het heden gemaand wordt, Hebr 3:13)
10. Niemand kan ons in de tijd (heden…) bevrijden van de eis der Wet Gods, dan God zelf! “ Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven (Rom 8:32 )
11. Hieruit volgt dat Paulus de Waarheid spreekt als hij zegt: Romeinen 7:4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen,
12. Bovenstaande uitspraken zijn niet alleen op Rom 7:4 gerond, maar op heel Gods Woord. Efeze 2:1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood …waart
door de misdaden.. en de zonden; Rom5: 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons ..gestorven is, als wij nog zondaars waren.. Rom 7:24-Rom 8:2,6-8, 10:4,
Gal 2:16-21, 4:19, 5:1,4, Hebr 10:8,9 etc.

Helder is dat de mens aan de wet gedood is, niet door de wet, maar wettelijk door Christus het Lam,
waarom zeg ik dit ? omdat ik zelf niet kan rusten op iets in mij of uit mij, of op mijn bevinding, maar alleen op Jezus Christus en Die gekruist.
En dat terwijl het tegelijk waar is dat bevinding van doding zoals Boston en u het jl. hierboven uitleggen juist daartoe noodzakelijk zijn, omdat het een stondelijk i.p.v standelijke heilsleer is, want er is geen tussenweg, of iemand is in Christus, of erbuiten, geheel zalig, of geheel verloren.

Het lijkt me belangrijk is om te onderscheiden hoe dat deze zaak benaderd wordt, vanuit de bevinding van de zondaar of vanuit de Waarheid Gods (leerstellig), als we deze zaken zo onderscheiden strijden ze niet tegen elkaar want dat kan ook niet, iemand die onder de eis wet bevindelijk sterft en uit genade alléén Hem dan kán aangrijpen door het geloof, die is gerechtvaardigd. Boston die de bijlslagen vanuit bevindelijk perspectief heeft onderwezen heeft daar denk ik ook oog voor gehad, als ik zo zijn boeken leest zoals “Een beschouwing van het verbond der genade, en de viervoudige staat” anders was hij niet zo ingenomen met het boek waaruit k onderstaande citeert, niet omdat k me daarop baseert, maar omdat die 12 punten van feiten die ik hierboven verwoord op grond van de Schrift met onderstaande citaat ziet overeenkomen en het ook helder verwoorden:


(Het citaat kom uit het Merg van Fisher , vanaf Pag 117-uitg. de Groot Goudriaan)


" 2. De gelovigen gestorven aan de Wet

Nomista: Maar, mijnheer, zijn dan alle gelovigen aan de Wet gestorven, en is de Wet aan hen gestorven?

Evangelista: Geloof zeker dat alle ware gelovigen aan de Wet als een Verbond der Werken gestorven zijn, en dat deze aan hen als zodanig gestorven is. Want aangezien zij Christus ingelijfd zijn, heeft al wat de Wet of het Verbond der Werken aan Hem gedaan heeft, ook aan hen gedaan; zodat, wanneer Christus aan het kruis hing, ook alle gelovigen in een zekere zin met Hem daaraan hingen. Hierom zegt de apostel in Gal. 2:19 en 20: ‘Ik ben door de Wet der Wet gestorven’; en ook: ‘Ik ben met Christus gekruist’. Deze woorden gebruikt hij om hiermee te bewijzen dat hij aan de Wet gestorven was, want de Wet had hem met Christus gekruist. Over deze tekst zegt Luther: Ik ben ook gekruist en aan de Wet gestorven in zoverre ik met Christus gekruist en gestorven ben. En op een andere plaats: In Christus gelovende, ben ik ook met Christus gekruist. Op dezelfde wijze spreekt ook de apostel tot de gelovige Romeinen: ‘Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der Wet gedood door het lichaam van Christus(Rom. 7:4). Onder het lichaam van Christus wordt verstaan Zijn lijden aan het kruis, of, hetgeen hetzelfde is, Zijn lijden in de menselijke natuur.
En daarom mogen wij met de godzalige Tyndal zeker stellen dat alle gelovigen aan de Wet gestorven zijn, die door het geloof met Christus gekruist werden.

Nomista: Maar ik vraag u, mijnheer, hoe bewijst u dat de Wet gestorven is aan een gelovige?

Evangelista: Naar mijn gedachte wordt dat door de apostel bevestigd in Rom. 7:1-6.

Nomista:
Dat hebt u zeker mis, mijnheer. Want de woorden van het eerste vers zijn: ‘Weet gij niet, broeders, dat de Wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft’; en de woorden van het zesde vers: ‘Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de Wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren’, enz.

Evangelista:
Ik weet heel goed dat in onze laatste vertaling deze woorden zo vertaald zijn. Maar de godzalige Tyndal vertaalt het anders, namelijk: weet gij niet broeders dat de Wet heerst over de mens zo lange tijd als zij duurt. En bisschop Hall geeft dit als volgt weer: Weet gij niet broeders dat de Mozaïsche Wet heerst over de mens zolang die Wet van kracht is? Zo komen ook vele andere schrijvers hierin overeen, dat onder de woorden ‘zo lange tijd als hij leeft’ verstaan moet worden: ‘zo lange tijd als de Wet blijft’.
Petrus Martyr is van gevoelen dat dit woord ‘hij’ zowel op de mens, als ook op de Wet betrekking kan hebben. Want, zegt hij, van de mens wordt in vs. 4 gezegd gestorven te zijn; en van de Wet wordt in vs. 6 gezegd gestorven te zijn. En inderdaad, omdat dit woordje in het Grieks beide geslachten betekenen kan, dus hij of zij, zo meent Chrysostomus dat hier zowel de dood van de mens, alsook de dood van de Wet bedoeld wordt.
Ook Calvijn, Bucer en anderen willen in vs. 6 het sterven van de Wet aan een gelovige bedoeld zien. En zoals het sterven van een gelovige aan de Wet volbracht werd door de dood van Christus, zo is ook het sterven van de Wet aan de gelovige daardoor volbracht.
Fox zegt in een preek over de gekruiste Christus hierover: Hier hebben wij twee kruiselingen aan één kruis: de twee sterkste machten die er ooit waren, namelijk Gods Zoon en Gods Wet, samen worstelend over de zaligheid van de mens, Beiden neergeveld en Beiden aan een kruis gedood. Hoewel niet op gelijke wijze: Eerst werd Gods Zoon neergeveld, niet uit enige zwakheid van Hem, maar omdat het Hem behaagd heeft zo neergeveld te willen worden, opdat wij de overwinning zouden verkrijgen. Door deze val werd Gods Wet in haar eigen strik gevangen, en dus aan handen en voeten aan het kruis genageld, zoals wij lezen in Col. 2:14.
Zo zegt ook Luther in zijn Galatenbrief: Dit was een wonderlijke tweestrijd waar de Wet, als een schepsel, op haar Schepper zulk een aanval deed, en haar gehele geweld uitoefende op de Zoon van God. Omdat nu de Wet zo verschrikkelijk zondigde tegen haar God, werd zij voor het recht geroepen en beschuldigd; en als een dief en een vervloekte moordenaar van de Zoon van God, verloor zij al haar recht en werd veroordeeld. Daarom werd de Wet voor mij gebonden, gekruist en gedood. Zij is niet alleen overwonnen, veroordeeld en gedood aan Christus, maar door in Hem te geloven ook aan mij, aan wie Hij deze overwinning om niet gegeven heeft; tot zover Luther.
Hoewel dan, volgens de woorden van de apostel in het begin van Rom. 7 het Verbond der Werken en de mens van nature aan elkaar verbonden zijn zolang zij beiden in leven zijn, wanneer echter de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet, hoeveel te meer dan wanneer die beiden gestorven zijn.

Nomista:
Maar ik vraag u, mijnheer, wat moeten wij onder deze dubbele dood verstaan, of waarin is deze vrijheid van de Wet gelegen?

Evangelista: De dood is niet anders dan een ontbinding van een geheel, of een scheiding van vorm en inhoud. Daarom zeggen wij, wanneer de ziel en het lichaam van een mens gescheiden zijn, dat hij dood is. Zo verstaan wij onder deze dubbele dood niet anders dan dat het verdrag of het verbond dat aanvankelijk tussen God en de mens gemaakt was, ontbonden is; of dat de inhoud en de vorm van het Verbond der Werken voor een gelovige vanéén gescheiden zijn. Daardoor belooft de Wet der Tien Geboden aan de gelovigen niet meer het eeuwige leven op voorwaarde van gehoorzaamheid, noch bedreigt zij de eeuwige dood als straf voor de ongehoorzaamheid. En ook verwacht een gelovige als zodanig het eeuwige leven niet en vreest de eeuwige dood niet op die voorwaarden. Nee, ‘wij weten dat al wat de Wet zegt (op zulke voorwaarden), zij dat spreekt tot degenen die onder de Wet zijn’ (Rom. 3:19). Maar de gelovigen ‘zijn niet onder de Wet, maar onder de genade’ (Rom. 6:14). Zij zijn dus de eeuwige dood ontkomen en hebben het eeuwige leven verkregen, alleen door het geloof in Jezus Christus. Want door Hem ‘wordt een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd, en dat van alles, waarvan hij niet kon gerechtvaardigd worden door de Wet van Mozes’ (Hand. 13:39). ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegeljk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 3:16).
Dit is nu dat Verbond der Genade waarvan ik u gezegd heb dat het met de vaderen door middel van beloften gemaakt was; maar nu de volheid des tijds gekomen is, nu is het meer ten volle verklaard en verkondigd. "

(Einde citaat uit Fisher´s “ Marrow of Modem Divinity “ )

Wat v/d Groe zegt hieronder vind k ook niet strijden t.o.v. de Waarheid Gods, bovenstaand citaat van Fisher , en mijn bevinding, v/d Groe benaderd in onderstaande citaat wel meer de bedoeling van Bostons bijlslagen dan bovenstaande citaat:

Th. v/d Groe,: “Tot de zodanigen en van al hun eigenwerkelijke woelingen en pogingen om een Christus te bekomen in een weg des ongeloofs, moet billijk ook gezegd worden, in een geestelijke zin: gij zijt vermoeid door uwe grote reis; maar gij zegt niet: het is buiten hope; gij hebt het leven uwer hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek, Jes.17:10. Wat is het een dodelijk en schrikkelijk bedrog des satans, dat de mensen, die geen Christus om niet ontvangen willen uit de hand van Gods genadige belofte, nochtans zo zeer bekommerd zijn en zo rusteloos arbeiden om een ingebeelde Christus voor hun arme zielen nu te gaan smeden uit enige gebrekkelijke en gemene overtuigingen, die zij in zich bevinden, en dat zij de grond willen leggen in hen zelven dan in de onfeilbare beloften van een God der waarheid, Die niet liegen of bedriegen kan!"
(Citaat Th. v/d Groe uit: Schadelijke overtuiging)

vr.gr.
D


Laatst gewijzigd door D.L.A.jr. op Do Okt 25, 2012 12:25 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.

Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Okt 25, 2012 11:17 am 
Offline

Geregistreerd: Do Okt 04, 2012 8:21 pm
Berichten: 39
Oh Philpot zit er ook al naast Bunyan ook al dan weet ik het dan worden we het nooit eens.maar een antwoord geeft u niet op mijn vragen,maar ik heb liever een bevruchte krabbelaar dan onbevruchte babbelaar


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten. U kunt geen berichten wijzigen of nieuwe reacties plaatsen.  [ 28 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
cron
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.