De woeste weg forum logo
Het is momenteel Di Jul 07, 2020 11:21 am

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: Za Apr 04, 2015 8:18 pm 
Offline

Geregistreerd: Do Dec 06, 2012 12:42 pm
Berichten: 23
Kay Munk schreef:
Pelgrim33 schreef:
Vanavond bij ds A.P. vd Meer geweest, zuivere prediking gehoord!

Waar baseer je dat o beste Pelgrim?
Bij veel mensen wordt de zuiverheid gebaseerd op hoeveel er op andere predikers e.d. wordt afgegeven en op het benadrukken van hoe donker de tijden zijn.
Ik betwijfel of dat nu de kenmerken van zuivere prediking zijn.

Persoonlijk weet ik mij bij, soortgelijke vraagstelling; ter beantwoording, altijd bijzonder geïnspireerd door G. Saldenus welke schreef in zijn Kort en Klaar bericht van de Roeping:
Vraag: In welke vergadering wordt Gods Woord zo zuiver geleerd?
1 Daar waar de mens op het allerdiepste wordt vernederd. Gal. 6:3
2 Daar waar God op het allerhoogst wordt verheven. 1 Cor. 10:31
3 Daar waar de zielen op het allerbondigst getroost worden. Jes. 40:1
4 Daar waar de godzaligheid het allerkrachtigst wordt aangedrongen. 2 Tim. 3:16


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Ma Apr 06, 2015 11:18 am 
Offline

Geregistreerd: Vr Apr 03, 2015 4:19 pm
Berichten: 10
Bedankt voor de heldere citaten van ds Saldenus!
Gistermorgen kand. Kommerie gehoord, zuivere prediking!
Weinig Comriaanse invloeden merkbaar.
Gods Woord is wel een scherp zwaard maar geen botte bijl.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Di Apr 07, 2015 12:29 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Ds. J.M.D. de Heer schreef:
"Laat er vooral geen vruchteloze twist over het geloof ontstaan!"

reageert ds. J.M.D. de Heer op het nieuwe boek van ds. A. Kort (d.d. 01/04/2015)

Bron: http://www.refdag.nl/opinie/vermijd_twi ... f_1_901998

Onder de kop ”Het rechtvaardigend geloof” stond in RD 19-3 een interview met de oud gereformeerde predikant ds. A. Kort, naar aanleiding van zijn nieuwe boek met diezelfde titel. Gevraagd om een reactie wil ik me inspannen om een vruchteloze twist te voorkomen. Want over het vorige boek van ds. Kort, ”Wedergeboorte of Schijngeboorte?”, is heel wat geschreven. Toon en inhoud vroegen om correctie. Maar voor een gemiddelde kerkganger was de discussie wellicht verwarrend. Zijn predikanten het niet met elkaar eens over de wedergeboorte? Hebben ze dan verschillende Bijbels, verschillende belijdenisgeschriften en verschillende oudvaders?

DJK: Je zou het inderdaad bijna gaan denken, maar niets is echter minder waar. Want diegenen die een Schijngeboorte blijven verdedigen, leren het nieuwe leven uit de overtuigende kracht der wet die de zonden levend maakt in het hart van een ontwaakt zondaar, ontwaking van het zondig geweten is hier al levendmaking ondanks dat dit geweten nog niet gereinigd is van haar dode werken volgens Hebr. 9:14, en waar de zonden beginnen te leven daar is de overtuigde zondaar alrede wedergeboren. Maar zij die een Bijbelse wedergeboorte verdedigen leren de nieuwe geboorte uit God pas daar wanneer een zondaar door de doding en afsnijding der wet een geestelijke kruisdood met Christus gestorven is, Gal. 2:19-20, en zij door het geloof in Jezus Christus met Hem opstaan - door de kracht van Zijn opstanding - tot een nieuw leven. De zondaar is nu gestorven en leeft nu uit haar Tweede Man en de wet van haar eerste man heeft zijn kracht en zeggenschap verloren. Het oude leven onder de veroordelingen der wet is dan voorbij gegaan, ziet, in en door Hem is alles volbracht en nieuw geworden. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem [Rom. 6:3-9]. Een ieder die van deze laatst genoemde wedergeboorte- en rechtvaardigingsleer afwijkt vraagt om correctie van leer en inhoud, vergadert vloek in plaats van zegen, misleidt en bedriegt zijn hoorders, en solliciteert bij God om uit zijn ambt geroyeerd te worden.

Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft, [Hebr. 9:16-17]. De Heere Jezus is niet alleen Middelaar van verwerving maar ook van toepassing, en waar God het verworven Heil aan en in een verkoren zondaar in het uur der minne gaat toepassen...daar is het noodzaak dat de dood des Goddelijken Testamentmakers tussen kome, want zonder de zalige tussenkomst van de dood en opstanding van deze Borg en Zaligmaker zal het Testament voor die verkoren zondaar nooit gaan spreken en kracht gaan doen. Maar volgens de leer van ds. J.M.D. De Heer begint dit Testament al te spreken en kracht te doen alvorens de dood des Testamentmakers - God in Christus - is tussengekomen. Werkelijk een Godonterende leer! Het allerergste is dat de leraren uit zijn kerkverband ook telkens weer veel achtenswaardige oudvaders voor de dogmatische strontkar van deze bedrieglijke kerkleer proberen te spannen. Lees hier: viewtopic.php?f=12&t=2000

Ds. J.M.D. de Heer schreef:
Nu ligt er een tweede boek van ds. Kort. Ik heb geaarzeld om het te bespreken. Want was het niet beter geweest als de schrijver met anderen in gesprek was gegaan, echt in gesprek, voordat hij dit boek schreef? Zo’n gesprek lijkt er helaas niet of nauwelijks te zijn geweest. Toch heb ik niet geweigerd om erop in te gaan, in de hoop polarisatie te voorkomen en samenbindend te werk te gaan.

Nu de punten waar het om gaat. Met ds. Kort spreken we uit dat het zonder geloof onmogelijk is Gode te behagen (Hebr. 11:6). Van harte zijn we het ook met hem eens dat de vereniging met Christus noodzakelijk is om God te kunnen ontmoeten. Daarom moet in elke prediking de noodzakelijkheid van Christus gehoord worden. De woorden van een kind des Heeren klinken nog in mijn oren na. Ze zat vele jaren onder de prediking van ds. G. H. Kersten en zei: „Wat heeft hij ons altijd uitgedreven naar Christus.”

Wee de prediker die op een ander fundament bouwt dan Christus (1 Kor. 3:11). Nooit mogen de hoorders gerustgesteld worden in overtuigingen, ervaringen, aandoeningen en gestalten. In de verschillende contacten met ds. Kort heb ik begrepen dat hier een zorg van hem ligt. Wel, die zorg deel ik. De mens zoekt altijd maar rustgronden, helaas, buiten de Wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, Wiens rust heerlijk zal zijn (Jes. 11:10).

DJK: Och wat een huichelachtige woorden toch! Mensen laat u waarschuwen tegen deze bedrieger met al zijn on-Bijbelse beste bedoelingen. Want hij deelt helemaal niks met dominee Kort, want laat hij dan ook de daad eens bij zijn woorden, en ons zijn geloof tonen vanuit zijn werken. Maar dan zullen zijn dagen binnen de Ger. Gemeenten spoedig zijn getelt. Dominee de Heer maakt zich hier ernstig schuldig aan de vervloekte ROOMSE ZIELTJESWINNERIJ van destijds, en hieruit blijkt nu zijn blindheid en onkunde! Want hij verstaat ten diepste niet waar het over gaat, en begrijpt ook werkelijk niets van de Goddelijke rechtvaardigingsleer zoals verwoord in de leerbrieven van de apostel Paulus. Want als het hem ernst was, dan moet hij zijn kerkvolk ook geen (valse) wedergeboorte en nieuw leven uit Christus aanpraten waar ze nog geen geestelijke kruisdood met Christus gestorven zijn, en derhalve met Hem nog niet zijn opgestaan uit de doden. Hij loochent en minacht daarmee grotelijks de kruisdood van onzen Heere Jezus Christus! Want waar de oorzaak of reden van onze doodstaat - namelijk onze zonden - nog niet is weggenomen door de verzoenende tussenkomst van Christus' kruisdood en heerlijke opstanding tot rechtvaardiging en eeuwig leven, daar heerst de dood nog over ons en rust de toorn van God nog op ons. Geen zonden, geen dood noch verderf! Door de zonden kwam de dood en het verderf, en stak de mens de hel in brand. Waar deze oorzaak van dood en verderf is teniet gedaan en overwonnen, door de weg van geestelijke afsnijding en inlijving, daar is de zondaar geborgen achter bloed en mag hij door het geschonken geloof opstaan en straks eeuwig erven in en door de opstandingskracht van Zijn oudste Broeder. Dominee de Heer betoont zich keer op keer een profane vijand van de leer van kruisdood en opstanding, die geleerd en verdedigd werd door de Heere Jezus en Zijn apostelen. In plaats daarvan leert hij een vervloekte on-Bijbelse standenleer waarin dienstbaren heimelijk buiten Gods heilige recht om worden ingezegend, en Gods verloste kinderen opnieuw in banden van dienstbaarheid worden gedreven.

Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. [Gal. 1:8-10]
Ds. J.M.D. de Heer schreef:
Er liggen echter ook punten die vragen om verdere doordenking. Ik noem er twee, die als een rode draad door het boek van ds. Kort heen lopen. De eerste is de verhouding van wedergeboorte en geloof. Helder is dat deze twee in de Reformatie dicht bij elkaar zijn gehouden. De uitdrukking wedergeboorte werd doorgaans in een ruimere betekenis gebruikt om het hele geestelijke leven, zoals dat uit Christus leeft, samen te vatten. Mede door de twisten met de remonstranten zijn de gereformeerden (onder meer tijdens de Synode van Dordrecht) de term later vooral gaan gebruiken om daarmee alleen het begin van dat leven te benoemen. Is dit een legitieme ontwikkeling geweest? Ofwel, is hier Bijbelse grond voor? Naar mijn overtuiging wel (zie hiervoor bijvoorbeeld Jak. 1:18 en het grondwoord dat in Joh. 1:13 gebruikt wordt voor ”uit God geboren zijn”). Voorwaarde is wel dat het onmisbare van de vereniging met Christus benadrukt blijft. Daarover is ook geen verschil.

DJK: Hierover is wel degelijk verschil, want de kerk valt of staat met het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof, aldus de grote hervormer Maarten Luther. Maar zolang deze dominee de Heer denkt dat een overtuigd zondaar uit God (wederom) geboren is zonder voornoemde geestelijke kruisdood en opstanding door het geloof, is hij vanuit zijn dodelijke dwaling in de veronderstelling dat God de Heilige Geest een zondaar levend maakt onder de bediening van de Noorderwind des Geestes, ook wel de Geest der dienstbaarheid genoemd. Wel zeg mij dan eens, waaruit bestaat dan de bediening van de Zuiderwind des Geestes, ook wel de Geest der aanneming tot kinderen?
Lees hier verder: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... worpen.pdf

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. [Gal. 2:19-21]

Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;[Kol. 2:12-14]


Nieuwe geboorte uit God begint met vergeving der zonden

Ds. J.M.D. de Heer schreef:
Maar betekent dit dan vervolgens, zoals ds. Kort stelt, dat er niet eerder sprake is van geestelijk leven dan wanneer er een bewuste geloofsomhelzing van Christus plaats heeft? Begint het zaligmakende werk van de Heilige Geest pas daar waar een zondaar door de uitgaande daden van het geloof Christus aangrijpt? Als dat zo zou zijn, is de worsteling om genade (waarover ds. Kort een mooi stukje schrijf op blz. 117) nog slechts wettisch werk, dat er ook in een verworpene kan zijn. Dan is er dus geen principieel verschil meer tussen algemene overtuigingen in verworpenen en de weg waarin de Heilige Geest, door de ontdekkende werking van de wet, uitverkorenen tot Christus leidt.

DJK: Kijk en hier gaan de wegen uiteen! Ze beroepen zich op de leer van Van der Groe, en misbruiken veelvuldig zijn naam om de lading van hun on-Bijbelse standenleer te dekken, maar willen wezenlijk niets weten van de inhoud van dit kostelijke werkje wat Van der Groe destijds heeft uitgegeven tot ernstige waarschuwing.

Schadelijk misbruik van algemene overtuigingen: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... uiging.pdf

Van de valse rechtvaardigmaking der tijd- en waangelovigen: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... r-groe.pdf

Hoe de geveinsden Zijn algemene gaven ook deelachtig worden: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... r-groe.pdf

Want, zeg mij nu eens beste dominee de Heer! Wat gaat een zondaar doen die aanvankelijk overtuigd wordt van schuld en straf? Begint te gevoelen gezondigd te hebben tegen een alwetend goeddoend Heilige Majesteit in de hemel? Begint hij dan niet te wenen, te bidden, te reformeren, en hard te werken om in het reine te komen bij God? Hij weet niet dat God Zelf verzoening zoekt, maar gevoelt wel dat het weer goed moet komen ondanks dat hij niet weet hoe. Ik zeg u op grond van Gods Woord, dit zijn niet meer dan de werken der wet aan dewelke die zondaar moet sterven, wil het volbrachte werk van Jezus Christus ooit waarde krijgen in zijn leven. Hij moet zijn bestaan verliezen voor God en derhalve ondergaan in het badwater der wedergeboorte, om vervolgens - uit vrije genade om niet - met Christus op te staan tot een nieuw leven. Alles wat daar aan vooraf gaat kan nog twee kanten uitvallen, want wij kunnen niet rekenen met de wetenschap wie God verkoren heeft. Als u dit zou gaan preken zouden er twee dingen gebeuren, of men sterft onder zulk een gepredikte Waarheid of men vlucht uw kerk uit. U zou velen tegen krijgen maar God aan uw zijde hebben! Bedenk ook ernstig dat een waangelovige door God ook tot een waar gelovige gemaakt kan worden, en zelfs een leugenleraar als u, door een weg van kruisdood en opstanding, een weg van vloek en zegen, een weg van doding en levendmaking, een weg van omkomen en behouden worden door het verzoenende bloed van Christus en het levende water des Heiligen Geestes.

Bedenk dus! Waar de eerste man nog leeft, kan de Tweede Man geen kracht doen!

Ds. J.M.D. de Heer schreef:
Het lijkt daarom beter om te zeggen dat bij de vereniging met Christus blijkt dat de overtuiging van zonden door de wet zaligmakend was, omdat die tot de Zaligmaker leidde. Tot die tijd was er geen rust voor de ziel, maar was wel de Heere aan het werk. Hij verbrak het hart, Hij deed wenen over de zonde, deed worstelen om een genadig God. Dus ook voor de bewuste geloofsomhelzing van Christus plaatsheeft, kan de Heere al in een zondaar aan het werk zijn.

DJK: Zie daar de gruwelijke on-Bijbelse vermenging van Wet en Evangelie! U moet niet schrijven: "...het lijkt daarom beter", maar u moet zeggen dat er in de Galatenbrief staat geschreven: "Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn." Weet u dan niet dat de wet krachteloos geworden is door ons zondige vlees [Rom. 8:3-4], en er derhalve niet kan en mag gesproken worden van zaligmakende overtuigingen der wet? Lees en herlees de Romeinenbrief, want door de wet is de kennis der zonden [Rom. 3:20], [Rom. 7:8-10] En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. God den Heilige Geest maakt door de wet de zonden levend in het hart van een ontwaakte zondaar, en door de beloftenissen van het Evangelie maakt de zondaar levend. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. [Gal. 3:18-25] Waar in de prediking Gods heilige wet tot ontdekking en doding gepreekt dient te worden, preekt u deze wet ten leven middels uw bovenstaande uitleg. God trekt met koorden van goedertierenheid, daar gevoelt de overtuigde zondaar dat God van goedheid tiert jegens een verdorven slechte zondaar, maar deze goedertieren zijn nog niet de verbrijzelende liefde Gods in Christus die een vrederijk in de ziel achterlaat. God trekt dus aanvankelijk met koorden van goedertierenheid, maar hij vernedert door Zijn heilige wet. Waar dit voornoemde uiteindelijk nooit is geëindigd in een vloek- en kruisdood voor God, daar kan een zondaar wel veel van Christus gezien hebben maar is hij evenwel toch nooit met Hem verenigd geworden omdat hij nooit is afgesneden van zijn oude wortel en in Christus Jezus is ingelijfd om vruchten uit Hem te dragen, [Rom. 7:4-6]. Zie daar het begin van het nieuwe leven! Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. (Gal. 3:21-25)

De Wet maakt de zonden levend, en het Evangelie maakt de zondaar levend

Ds. J.M.D. de Heer schreef:
Een tweede punt is de verhouding van geloof en rechtvaardigmaking. Terecht stelt ds. Kort dat het zaligmakende geloof het rechtvaardigende geloof is. Hoe zwak en bestreden ook, maar in het werk van Gods Geest ligt altijd een zekere mate van geloof in God, hoop op God en liefde tot God. Dat doet, ook in de diepste verschrikking door de wet, tot God roepen om genade (zie de bekering van Saulus en de verslagenen op de pinksterdag).

Het geloof is rechtvaardigend van aard door de gerechtigheid van Christus waar het geloof in rust. Maar betekent dit dat in elke daad van het zaligmakende geloof ook de zekerheid van de rechtvaardigmaking ligt? De Westminster Confessie schrijft hier Bijbels en tegelijkertijd pastoraal over. Ds. Kort vraagt zich dan af of hierin niet een „vleugje scholastiek” te zien is. Zo komt helaas zijn oude verwijt van scholastiek weer naar voren. Daarmee wordt een vervolggesprek bij voorbaat al op een dood spoor gezet. En dat willen we juist niet.

Theodorus Van der Groe over geloof en geloven
“Ik acht, dat het oprecht geloof bestaat uit twee delen, te weten: kennis en vertrouwen. Over de kennis zal ik hier kortheidshalve niet uitweiden, omdat daarover geen bezwaar bestaat; maar over het vertrouwen, hetgeen voornamelijk het wezen des geloofs is waar het hier alleen op aankomt, zal ik mijnwaarachtig gevoelen hier neerstellen met de eigen woorden van Willem Teellinck in zijn ‘Huysboeck’ op blz. 100, omdat ik geen betere woorden kan vinden om mijn gevoelen uit te drukken. Zij luidde aldus: “Wat het vertrouwen betreft, hetwelk het andere deel des geloofs is; dat is een verzekerdheid des harten, steunende op de beloften Gods, die in het Evangelie geopenbaard zijn, welke een christen heeft, dat al zijn zonden om Christus’ wil vergeven zijn. Dit scheidt het zaligmakend geloof van alle andere soorten van geloof, want de duivel gelooft ook, maar hij heeft geen vertrouwen op de genade Gods, maar hij beeft, Jac. 2:19. Zo geloven ook veel mensen, dat Christus de Zaligmaker is, ja – let wel – sommigen verschijnen ook te vertrouwen dat Hij hun Zaligmaker is, maar hun vertrouwen is niet gefundeerd op Gods beloften, zoals die in het Evangelie geopenbaard zijn, maar steunt alleen op een sterke inbeelding van hun hersenen, die hun tenslotte begeeft, omdat het maar voor een tijd is, Luk. 8:13, en hen beschaamd laat, Matth. 7:21. Het ware vertrouwen ontstaat dus uit de bijzondere toe-eigening van de beloften Gods ter zaligheid in Christus gedaan, zoals die in het Evangelie geopenbaard zijn,als namelijk het gelovig gemoed de beloften der zaligheid in Christus zó aanmerkt en aanneemt, alsof die in het bijzonder tot hem zelf gezegd waren, en wel zodanig, dat hij die aan zijn hart min of meer opdringt, dan of God in ‘t bijzonder en bij name hem toesprak en hem dit of dat beloofde en daardoor zijn ziel daarmee troostte. Zo maakt hij door deze bijzondere toeëigening zich eigen, wat God in het algemeen in Zijn Woord voorstelt en beloofd heeft. Deze toe-eigening is het die ons deel aan Christus doet hebben; daarmee grijpen wij Christus aan en worden zo nauw met Hem verenigd, dat Hij de onze en wij de Zijne worden, Gal. 2:20 met kant. Gal. 2:16, zodat ook al Zijn verdiensten de onzen worden en daaruit ontstaat al dat vertrouwen, waar wij hier nu over spreken, zoals de apostel ons dat leert, dat wij hebben vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem, Efeze 3:12″.

Zie daar deze verzekerdheid des harten; deze toe-eigening der beloften Gods van de zaligheid en vergeving der zonden in Christus; dit aangrijpen van Christus, ons in de beloften des Evangelies aangeboden; dit vertrouwen der ziel op Christus en op de beloften van Gods genade, in het heilig Woord aan ons geopenbaard, dit, dit is bij mij het enige waar zaligmakende geloof. Ik ken geen ander geloof, waar de mens door zalig kan worden of deel aan Christus krijgen. Indien iemand een geloof stelt, welks wezen niet is een aannemen van Christus; een toe-eigenen van Gods beloften voor zichzelf; een verzekering des gemoeds van de genadige vergeving der zonden in Christus; een vertrouwen, verlaten, rusten en steunen des harten op Christus,en op Gods eigen Woord en genadige beloften in het heilige Evangelie; dan verklaar ik ronduit, dat ik aan zulk een gesteld geloof part noch deel wil hebben, maar dat met mijn ganse hart verwerp voor nu en altijd.”

Ds. J.M.D. de Heer schreef:
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we scherpe tegenstellingen die ds. Kort maakt op een Bijbels verantwoorde wijze kunnen bespreken en ook overbruggen. Dat vraagt wel een nauwkeurig luisteren en lezen, een onbevooroordeeld overwegen wat de ander bedoelt, en dat alles bedelend om het licht van de Heilige Geest. Het zou me in elk geval veel waard zijn.

De auteur is predikant van de gereformeerde gemeente te Middelburg-Centrum.

Ds. J.M.D. De Heer preekt passie op bezoek bij ds. A. Kort, .....dominee pas op je kippen!!

AfbeeldingAfbeelding

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Wo Apr 08, 2015 7:52 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Apr 03, 2015 4:19 pm
Berichten: 10
Kleen, dit kan echt niet wat u schrijft! Dit is geen oordeel der liefde!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 10:07 am 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Ds. E. du Marchie Van Voorthuysen uit preek over Matth. 7:15-23 schreef:
Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.
Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.
Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Bron: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... -22-23.pdf

Afbeelding

Afbeelding

Lees hier verder: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... -22-23.pdf

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 1:05 pm 
Offline

Geregistreerd: Za Apr 04, 2015 6:44 pm
Berichten: 5
AMEN


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 4:21 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Apr 03, 2015 4:19 pm
Berichten: 10
Volgens mij was de bedoeling van ds. Kort om geen citaten van oudvaders te citeren maar alleen reformatoren, belijdenisgeschriften en kanttekeningen. U komt echter met hele stukken van een predikant van eind vorige eeuw.
Ik geef ter overdenking enkele citaten van dr. M. Luther:
'Een predikant moet z'n mond alleen openen om vergeving te verkondigen'.
'Zolang je bij jezelf gebreken ziet, moet je je niet aan een ander ergeren'.
'De waarheid heeft nooit veel woorden nodig'.
'Preek wat je wilt, maar nooit langer dan veertig minuten'.
'Een christen is iemand van weinig woorden en veel daden'.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 5:16 pm 
Offline
Site Admin

Geregistreerd: Di Okt 02, 2012 1:38 pm
Berichten: 200
Woonplaats: Katwijk aan/zee
Kay Munk schreef:
Volgens mij was de bedoeling van ds. Kort om geen citaten van oudvaders te citeren maar alleen reformatoren, belijdenisgeschriften en kanttekeningen. U komt echter met hele stukken van een predikant van eind vorige eeuw.
Ik geef ter overdenking enkele citaten van dr. M. Luther:
'Een predikant moet z'n mond alleen openen om vergeving te verkondigen'.
'Zolang je bij jezelf gebreken ziet, moet je je niet aan een ander ergeren'.
'De waarheid heeft nooit veel woorden nodig'.
'Preek wat je wilt, maar nooit langer dan veertig minuten'.
'Een christen is iemand van weinig woorden en veel daden'.

Wat u tot nog toe opmerkte raakt kant nog wal, en heeft weinig of niks met het boek van ds. A. Kort te maken.
Een wijs man beheerst zijn tong of pen, maar een dwaas wordt door zijn tong of pen beheerst.

_________________
Houdt u zich a.u.b. aan deze regels van dit forum: viewtopic.php?f=18&t=10&p=10#p10


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 5:46 pm 
Offline

Geregistreerd: Za Apr 04, 2015 6:44 pm
Berichten: 5
Kay, Ik zou wel eens willen weten waar je het voor opneemt?
Niet voor Gods Woord, want het boek is op basis daarvan geschreven.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: Do Apr 09, 2015 10:53 pm 
Offline

Geregistreerd: Vr Apr 03, 2015 4:19 pm
Berichten: 10
Het ging mij over het in acht nemen van forumregels.
Ik zie verder een gevaar om een boek op bijna dezelfde hoogte te stellen als Gods Woord.
Maar blijkbaar mag je op dit forum niet van mening verschillen.


Omhoog
 Profiel  
 
Berichten weergeven van de afgelopen:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Reageren op dit onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende

Alle tijden zijn UTC [ Zomertijd ]


Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten


U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
U mag geen reacties plaatsen op onderwerpen in dit forum
U mag uw berichten niet wijzigen in dit forum
U mag uw berichten niet verwijderen in dit forum
U mag geen bijlagen plaatsen in dit forum

Zoeken naar:
Ga naar:  
cron
POWERED_BY
Vertaald door phpBBservice.nl.