De gelijkenissen

Posted by admin | | dinsdag 27 april 2010 1:36 pm

DJK : Over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

DJK : Over de gelijkenis van de zaaier, naar Lukas 8:5-11

DJK : Het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in akker

DJK : Over de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden