Geldsysteem failliet

Posted by admin | | donderdag 17 april 2014 12:13 pm

LAATSTE UPDATE VAN DEZE PAGINA :  05-03-2024

Thomas Jefferson - Quote about Currency and Private Banks

Thomas Jefferson: “Wanneer het Amerikaanse volk ooit zal toestaan dat private bankiers de belangen van hun nationale valuta gaan beheren en behartigen, eerst door inflatie, vervolgens door deflatie, zullen deze bankiers en de bedrijven die in hun belangen meedelen het volk uiteindelijk van al hun goederen beroven totdat hun kinderen als daklozen zullen ontwaken in het continent dat hun vaderen gekoloniseerd en gesticht hebben. Ik ben van mening dat dergelijke bankinstellingen een grotere bedreiging voor onze vrijheid vormen dan een machtig groot gewapend leger. De uitvoerende macht over het geld moet derhalve van deze particuliere bankiers worden ontnomen en aan het volk (overheid) worden terug gegeven aan wie ze toekomt.”

 

BRICS opkomst, dollardegradatie en multipolaire verandering – Verschuiving van het mondiale machtsevenwicht

 

   NL

Willem Middelkoop | Over economie hyperinflatie deflatie | Het einde van ons huidige monetaire stelsel is in zicht

   NL

 

 

   NL

Arno Wellens | Digitale Euro (CBDC), een vloek of zegen? 

   NL

Arno Wellens | Over het falende bankensysteem | Over het oneindig redden van banken door centrale banken

   NL

 

Willem Middelkoop | Over economie hyperinflatie deflatie | Moneyprinting door overheden | Een wereldregering | De bedrieglijke virtuele goudmarkt versus de waarde van USD

  27-03-2020

 

DJK: Interessante en ontluisterende BBC documentaire 2015 over de waarde van goud door de eeuwen heen, misleiding bij aankoop van goud en zilver via papieren contracten, waar is het goud dat Europese landen voor het uitbreken van WO II in de USA hebben gestald, de betrouwbaarheid van Zwitserse banken, en de prijsmanipulatie van de goud- en zilverprijzen op de international financial goldmarkets waar geen fysiek goud maar ‘virtual electronic gold’ wordt verhandeld dat wezenlijk alleen op de schermen van handelaren bestaat. Outrageous!


   EN

 

 

=====================================================

 

  EN

DJK: Deze documentaire geeft een helder beeld hoedanig het Amerikaanse volk werd aangespoord tot het aangaan van leningen die ze eigenlijk niet konden bekostigen. Deze leningen werden ook wel de NINA leningen genoemd, “no income – no assets”. De Amerikaanse overheid stond garant (met belastinggeld van het volk) voor de hypotheken die via Fannie May en Freddy Mac werden verstrekt, zodat iedereen the American Dream kon leven. De private bankensector zou deze hypotheken nooit hebben verleend, vanwege de ontbrekende solvabiliteit van de potentiële arme huizenkopers die ook graag een huis wilden aanschaffen. Deze waardeloze verstrekte leningen via de USA overheid -die meestentijds niet werden afgelost- werden vervolgens opnieuw verpakt en op de kapitaalmarkt aangeboden en verkocht via bedrijven als Lehman Brothers en Goldman Sachs aan grote investeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen, die op hun beurt een kat in de zak kochten. Toen deze investeerders uiteindelijk genoeg kregen van deze misleidende vergiftigde financiële producten stortte de Amerikaanse huizenmarkt als een kaartenhuis in elkaar. Toegelicht door drie economen die deze crisis zagen aankomen en voorspelden, en door velen werden geminacht en uitgelachen. George W Bush en Obama probeerden met enorme baillouts de kapitaalmarkt te redden.

Ex-bankiers doen boekje open.

 NL

DJK: Wat de heer Ad Broere in dit ontluisterende interview verteld verschilt wezenlijk niet veel met het verhaal van de heer Ronald Bernard. Vanwege de specifieke terminologie en veelheid aan informatie is het raadzaam dit soort interviews meermaals te bekijken om de haast ongelofelijke inhoud te kunnen verwerken. Wat opvalt is dat ze geen namen van personen of bedrijven durven te noemen, wellicht uit vrees voor represailles. Deze bankiers kregen last van een niet geringe geestelijke veroordeling in hun bezwaarde geweten. Voor sommigen was nog een grens gesteld, anderen zijn er in doorgegaan en omgekomen. Een mensenleven stelt in deze miljardenwereld immers weinig voor. Google bijvoorbeeld de woorden ‘zelfmoord bankiers’ en je schrikt wat je hierover allemaal wel niet kunt lezen. Wat zelfmoorden moesten lijken, gepleegd door bankiers die kennelijk teveel wisten over interne bankschandalen die speelden, en derhalve een gevaar of sta-in-de-weg werden, bleek meestentijds het werk van koelbloedige huurmoordenaars. Wat is de mens na de zondeval in Adam toch een zondig monster geworden?  

.

 NL

 

Het goud-dollar bedrog USA  1971          (Nixon ended IMS – Brettonwoods)

  DE

DJK: Deze documentaire geeft in hele korte trekken aan hoe blind wij ons vertrouwen gesteld hebben in het briefpapier van de euro. In 1944 wilde Amerika van de dollar een internationale handelsmunt maken. De dollar moest het goud gaan vervangen, als anker van het financiële systeem. Zij garandeerden hun dollar aan andere landen met het goud wat zij er tegenover hadden staan. De dollar werd vanaf toen gezien ‘as good as gold’. Tot het moment aanbrak dat de USA geld tekort kwam, vanwege o.a. de dure oorlogen in Vietnam, en vervolgens eenzijdig de dollar weer loskoppelde van het goud …..en volop dollars bij ging drukken zonder het benodigde goud wat er tegenover behoorde te staan. Het begin van het ongedekte zgn. goedkope geld dat overgewaaid is naar Europa, het begin van de luchtbel die nu uiteen is gespat.

 

Cliff Stearns ondervraagt Henry Paulson    (min. van financien USA)

     kijk hier verder

DJK: Werkelijk ontstellend hoe graai-minister Paulson van financiën (USA) hier terecht onder vuur genomen wordt door congreslid Cliff Stearns die hem zijn geloofwaardigheid terecht ter discussie stelt, omdat Paulson met opzet de Lehmann bank liet omvallen, en de twee grootste hypotheekbanken van Amerika waaronder Fanny Mae en Freddy Mac liet barsten, waardoor veel Amerikanen in de narigheid belandden, en deze voorkennis vervolgens doorspeelde naar de hedgefunds van zijn rijke vriendjes bij Goldman Sachs alwaar hijzelf 20 jaar als CEO werkzaam was. Wanneer Stearns hem deze spiegel van verrotte belangenverstrengeling voorhoudt begint Paulson te hakkelen en te stotteren….. en komt er tenslotte niet meer uit. Met deze voorkennis zijn er door deze gewetenloze hebzuchtige graaiers honderden miljoenen dollars verdiend. Het ergste van alles is dat het merendeel van deze witteboord criminelen ermee wegkwam. Dit waren de mannen die George W. Bush om zich heen verzamelde als bewindslieden die elkaar telkens de bal toespeelden, en waarin het gewone klootjesvolk blindelings hun vertrouwen stelden. Outrageous…!!!

 

The Money Masters

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch

.

Kredietcrisis

Staatsschuld USA