PHARMAKEIA

Posted by admin | | vrijdag 12 november 2021 5:46 pm

PHARMAKEIA  ==  BIG PHARMACY TOVERIJ  

In het Grieks zou het woord ‘pharmakeia’ magie, tovenarij, hekserij, betovering, drugs of medicijnen kunnen betekenen. Wanneer de pharmakeia op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gebruikt, heeft het de volgende betekenissen: Het toedienen of gebruiken van medicijnen. Magie, tovenarij, hekserij; vaak gevonden in verband met afgoderij.

Bronvermelding — https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/Openbaringen 18

 

====================================================

 

En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. (SV – Openb. 18 vers 23)

 

Openbaringen hoofdstuk 18 geeft een beschrijving van de val van Babylon en in vers 23 geeft het ons de reden waarom alle naties werden misleid. Dit kan voor veel mensen schokkend zijn. Laten we lezen wat de Bijbel zegt. Verwijzend naar de val van Babylon zegt Openbaring 18:23: “En het licht van een kaars zal in het geheel niet meer in u schijnen; en de stem van de bruidegom en van de bruid zal in het geheel niet meer in u worden gehoord; want uw kooplieden waren de grote mannen van de aarde; want door uw tovenarij zijn alle volken misleid.”

Door de „tovenarij” van Babylon werden alle naties misleid. Het Griekse woord voor “toverijen” in vers 23 is “pharmakeia” [far-mak-i’-ah]. Volgens het Griekse woordenboek van Thayer is „pharmakeia” „het gebruik of toedienen van geneesmiddelen; vergiftiging; en tovenarij, magische kunsten, die vaak in verband worden gebracht met afgoderij en daardoor worden bevorderd.” Als u het oorspronkelijke Griekse woord “pharmakeia” in plaats van het Engelse woord “sorceries” zou plaatsen, zou het einde van vers 23 zeggen: “Want door uw pharmakeia werden ALLE naties misleid”! “Pharmakeia” is waar we ons Engelse woord “pharmacy” vandaan halen! Apotheek is een goed georganiseerd en geprofessionaliseerd systeem dat giftige medicijnen toedient. De Bijbel onthult dat Babylon alle naties zal misleiden door het gebruik van farmacie die in verband staat met “magische kunsten” en afgoderij. “Magische kunsten” heeft zijn diepe wortels in hekserij en de occulte wereld. We hoeven geen diepgaande Bijbelstudie te doen om te weten dat Satan direct achter de magische kunsten zit en dat Gods volk er niets mee te maken zou moeten hebben. Beleden bedrogen christenen gebruiken tegenwoordig ‘magische kunsten’ onder de vermomming van contemplatief gebed, ‘christelijk’ humanisme en spirituele vorming. Over het algemeen is het bekend dat degenen die betrokken zijn bij tovenarij, hekserij en magie “magische” drankjes gebruiken om iemand te “genezen”, te misleiden, te vergiftigen, te beheersen of te doden.

De apotheek gebruikt voornamelijk een mengsel van giftige chemicaliën, metalen en/of synthetische elementen om “geneesmiddelen” te produceren die zijn ontworpen om de biochemische of metabolische functies van het lichaam te manipuleren in een poging om een ​​”gewenst” effect te krijgen bij de behandeling van een ziekte of ziekte. Met andere woorden, de apotheek haalt verschillende soorten gif door elkaar, verpakt het, patenteert het en beweert dat het bepaalde soorten ziekten kan behandelen. Het grootste probleem met dat systeem is dat vergif vergif is. Farmaceutische medicijnen zijn giftig. Wanneer gif in het lichaam wordt gebracht, heeft dit negatieve effecten op het hele lichaamssysteem van top tot teen. Dit zijn niet alleen “bijwerkingen” of “onbedoelde” ziekten of ziekten die een persoon lijdt als gevolg van het gebruik van een medicijn. Dit zijn “directe effecten”, omdat de realiteit is dat medicijnen directe effecten hebben op het hele lichaamssysteem, inclusief de hersenen. Als je teruggaat naar Openbaring 18:23, gebruikt Jezus het Griekse woord “pharmakeia” om ons te openbaren dat het belangrijkste ding dat zal worden gebruikt om ALLE mensen in de laatste dagen te misleiden een goed georganiseerd systeem is voor het toedienen van giftige medicijnen aan miljarden mensen die niet alleen giftig zijn voor de organen van het lichaam, maar ook directe negatieve effecten hebben op de hersenen. Van veel van deze medicijnen die om verschillende redenen worden gebruikt, is bekend dat ze problemen met het geheugen en de stemming veroorzaken en bijdragen aan negatieve persoonlijkheidsveranderingen.

Wie is de belangrijkste achter het systeem van apotheek en het toedienen van giftige medicijnen die Babylon gebruikt om alle naties te misleiden? Een logo of symbool onthult de waarden en het doel van een bedrijf, organisatie of beroep. Ze gebruiken een logo of symbool als een herkenningsteken voor de wereld. Dat logo legt met andere woorden een directe link naar een bedrijf of beroep. Wanneer iemand aan de “swoosh” denkt, denken ze meteen aan het Nike-bedrijf. De symbolen en logo’s van de moderne geneeskunde onthullen duidelijk wie achter de schermen het hele systeem orkestreert van het toedienen van giftige medicijnen die het lichaam en de geest van miljarden mensen over de hele wereld manipuleren. Laten we eens kijken naar drie herkenbare symbolen en de waarheid ontmaskeren!

 

 

Het symbool in figuur A is het internationale symbool voor apotheek dat bekend staat als de ‘kom met hygiëne’. Wie is Hygieia? Hygieia komt uit de Griekse mythologie. Mythologie is de studie van mythen, of leugens en heidense valse goden. Met andere woorden, hoewel het niet waar is, aanbidden miljoenen het alsof het waar is. Wie is de vader van leugens? Satan. Volgens de Griekse heidense aanbidding is Hygieia de godin van gezondheid en hygiëne, de dochter van Aesculapius. Hij is de god van de geneeskunde, genezing en artsen.

Ettie Rosenberg, een arts in farmacologie en advocaat, beschrijft de betekenis van de Bowl of Hygieia. Ze zegt: “Het symbool ‘Bowl of Hygieia’ is het meest algemeen erkende internationale symbool van de farmacie. In de Griekse mythologie was Hygieia de dochter en assistent van Aesculapius, de god van geneeskunde en genezing. Het klassieke symbool van Hygieia was een kom met een geneeskrachtig drankje waaraan de slang van Wijsheid (of voogdij) deelnam. Dit is dezelfde slang van Wijsheid, die verschijnt op de caduceus, de staf van Aesculapius, die het symbool is van de geneeskunde.” – Ettie Rosenberg, Pharm.D., Esq.

Figuur B is een afbeelding van het standbeeld van Hygieia. Let op de slang die het toverdrankje drinkt uit de “kom met wijsheid”. In Genesis 3:1-14 gebruikte Satan, bekend als de slang, een slang om Eva te misleiden. Vers 1 onthult dat deze slang “subtieler” was, wat betekent dat hij dun of heel licht was, niet dicht of grof, maar glad en verfijnd om zijn bedrieglijke doel te bereiken.

In vers 6 geloofde Eva de subtiele leugens van de slang. Omdat ze dacht dat ze wijs kon worden, was Eva ongehoorzaam aan God door van de boom te eten waarvan God had gezegd dat ze niet mocht eten. In vers 13 erkende Eva, nadat ze van de vrucht van de verboden boom had gegeten, dat de slang haar had bedrogen. Wanneer een persoon wordt bedrogen, zijn ze zich daar dan van bewust? Volgens het woordenboek van Webster betekent bedriegen “doen geloven wat niet waar is”. Dus als mensen worden misleid, geloven ze de leugen echt. Merk op dat Satan de slang gebruikte om Eva te misleiden zodat ze de leugen zou geloven. Deze slang die drinkt uit de “kom van wijsheid” is van Satan. Het vertegenwoordigt het bedrieglijke karakter van Satan die mensen vandaag de dag nog steeds bedriegt. Zou Gods volk iets met dit bedrog te maken moeten hebben?

 

Figuur C is bekend — Staaf van asclepius

Figuur C: Staaf van Aesculapius als de staf van Aesculapius. Zijn staf vertegenwoordigt de helende aspecten van de geneeskunde. Veel christenen denken dat dit symbool hetzelfde is als de koperen slang die Mozes op een paal heeft gezet, maar dat is niet zo. De slang op de staf van Aesculapius is een vervalsing van de bronzen slang van Mozes op de paal. Dit valse symbool geeft een valse boodschap dat de slang wijs en ongevaarlijk is.

Onthoud dat de slang op de staf van Aesculapius dezelfde slang is die drinkt uit de kom van Hygieia. De boodschap die de slang van dit satanische symbool ook geeft, is dat het oké is om de giftige “magische kracht” uit de kom te nemen. Deze symbolen die worden gebruikt om de beroepen van farmacie en geneeskunde te vertegenwoordigen, geven een bedrieglijke boodschap van Satan dat het nemen van giftige medicijnen verstandig is en de kracht heeft om te genezen en niet te doden. Dit is een leugen! Degenen die zich onderwerpen aan dit giftige namaaksysteem zullen worden weggevaagd.

Figuur D is een standbeeld van Aesculapius met zijn staf omwikkeld met de “Slang van Wijsheid”. Deze “slang van wijsheid” wordt overal in de symboliek van de moderne medische professie gezien. Het staat in het symbool van de American Medical Association, een vereniging die de normen bepaalt voor artsen en de medische professie in Amerika. Het is te vinden in het midden van het logo van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is ook te vinden op de logo’s van medische scholen, dokterspraktijken en vele andere medische organisaties.

Het volgende symbool in figuur E vat echt samen wie er werkelijk achter het giftige drogerijsysteem van Babylon zit. Figuur E is een ander symbool dat in het hele medische veld wordt herkend, het staat bekend als de ‘caduceus’. Een caduceus heeft twee slangen die paren rond een staaf, bekroond door een paar vleugels. De caduceus, ook wel toverstaf genoemd, is van de Griekse god Hermes of de Romeinse god Mercurius. Deze goden worden verondersteld de boodschappers van goden te zijn, uitvinders van magie, communicators naar de “doden” en iemand die zaken en dieven beschermt (drblayney.com/ Asclepius.html). Velen in hekserij en tovenarij gebruiken de caduceus nog steeds voor magie en spreuken. Het is ook bekend dat de caduceus in tovenarij zijn slachtoffers “in bedwang houdt en controleert”.

In de Griekse mythologie en de occulte wereld had de caduceus niets te maken met geneeskunde, genezing of gezondheid. Dus waarom heeft de moderne geneeskunde de caduceus als hun symbool van de geneeskunde aangenomen? Onthoud de oorspronkelijke functie en betekenis ervan. Wie houdt de caduceus vast? De valse god van Mercurius houdt het vast. Wat is zijn bewering? Uitvinder van magie, dirigent van de doden, beschermer van kooplieden, dieven, en te bedwingen en te controleren is zijn claim! Zou het kunnen dat de moderne geneeskunde de caduceus heeft aangenomen als hun symbool van geneeskunde en artsen om de kooplieden van de aarde te BESCHERMEN die miljarden dollars verdienen door mensen te vergiftigen en om de bedrijfsdieven te beschermen en om massa’s mensen te controleren en in bedwang te houden? Dit kan je schokken. Hoewel de caduceus niets te maken had met genezing of medicijnen, stond een officier van het U.S. ARMY Medical Corps in 1902 erop om de caduceus als hun symbool aan te nemen. Sindsdien begonnen anderen in de medische wereld de caduceus te adopteren als een symbool van geneeskunde of artsen.

Laten we de sluier oplichten van wat de caduceus werkelijk betekent. In de occulte wereld beeldt Satan zichzelf af als een geit die bekend staat als Baphomet met twee vleugels en een caduceus tussen zijn gekruiste benen! Ja, Baphomet heeft een caduceus tussen zijn benen. Kijk naar de afbeeldingen in figuur F en vergelijk. Hier is het directe verband tussen de giftige praktijken van de moderne geneeskunde via pharmakeia en Satan. Satan zit achter dit drugssysteem. Een caduceus is eigenlijk een verkorte versie van Baphomet, Satan zelf.

Denk je dat Jezus deel uitmaakt van dit systeem? NEE. Moeten ware christenen deel uitmaken van dit drogerensysteem? Nee. Deze systematische vergiftiging is van Babylon en Gods volk moet eruit. We moeten de natuurlijke manier van genezen leren die God goedkeurt door middel van levensstijl en plantaardig eten en kruiden.

Wist je dat de ‘vader’ van de farmacologie een occultist was? Hij was een aanbidder van Satan! Geboren als Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim in 1493, noemde hij zichzelf Paracelsus. Hij stond bekend als een Zwitsers-Duitse arts, botanicus, alchemist, astroloog en algemeen occultist. Hij richtte het gebied van de toxicologie op, beter bekend als farmacie. Honderden jaren lang gebruikten artsen natuurlijke kruiden en voedsel voor genezing. Paracelsus tartte dit idee. Uit zijn studies over scheikunde en metallurgie met de mix van occulte aanbidding en astrologie, theoretiseerde hij dat metalen zoals kwik, lood, tin, koper en goud het lichaam konden ‘zuiveren’. Hij geloofde dat de sterren en planeten de belangrijkste oorzaak waren van menselijke ziekten en aandoeningen. Hij geloofde dat ALLE ziekten moeten worden behandeld met metalen die giftig zijn voor het lichaam. Dit was een zeer radicale praktijk in zijn tijd. Hij behandelde vele ziekten met kwik, beter bekend als kwikzilver. Veel artsen die de Paracelsus-methode kochten en kwikzilver (kwik), ook bekend als Quack Salber, gebruikten, stonden bekend als “kwakzalvers”. Dit was destijds een zeer rebelse manier om het lichaam te behandelen (Jethro Kloss, Back to Eden, 2e druk, pp. 52, 53). Velen stierven als gevolg van de Paracelsus-behandeling. Op 50 of 51 jaar oud wordt het verhaal verteld dat Paracelsus in 1541 door andere artsen uit het raam werd gegooid die hem als zeer gevaarlijk beschouwden. Het is vandaag verbazingwekkend dat Paracelsus bekend staat als de vader van de moderne farmacie! Waar haalde hij zijn inspiratie? Baphomet, Satan!

Dit systeem van Paracelsus is het fundament waarop de moderne geneeskunde is gebouwd. Het heeft miljoenen mensen gedood en vergiftigd. Farmaceutische medicijnen genezen nooit ziekten – ze proberen het alleen te beheersen door een functie in het lichaam te remmen of te manipuleren die van nature zou moeten gebeuren. In een rapport van juni 2010 in de Journal of General Internal Medicine zeiden auteurs dat ze bij het doorzoeken van records die van 1976 tot 2006 waren, ontdekten dat van de 62 miljoen overlijdensakten, 25 miljoen sterfgevallen waren gecodeerd als zijnde in een ziekenhuisomgeving als gevolg van medicatie fouten. Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van het Amerikaanse moderne medische systeem van drogeren, onnodige operaties, infecties, medische fouten, enz. is bijna 800.000 mensen per jaar! Dit is meer dan mensen die sterven aan hartaandoeningen met meer dan 600.000 sterfgevallen per jaar en kanker met meer dan 500.000 sterfgevallen per jaar. -articles.mercola.com/sites/articles/ archive/2003/11/26/death-by-medicine-part-one.aspx

Dit systeem voor het wereldwijd toedienen van giftige medicijnen is een industrie van biljoenen dollars en de medische handelaren van de aarde profiteren er enorm van. Ze houden van het geld dat het oplevert en negeren de vele levens die het vernietigt. Miljoenen aanbidden het systeem als een afgod.

Giftige medicijnen zijn GEEN remedie voor ziekten. Velen die farmaceutische medicijnen voorschrijven en toedienen, zullen het toegeven. Als medicijnen ziekten genezen, waarom zijn dan velen die voor ziekten worden behandeld, medicijnen slikken tot de dag dat ze sterven. Dit klinkt niet als een remedie, maar als een geldklopperij.

“Mensen moeten geleerd worden dat medicijnen ziekten niet genezen. Het is waar dat ze soms huidige verlichting bieden, en de patiënt lijkt te herstellen als gevolg van het gebruik ervan; dit komt omdat de natuur voldoende vitale kracht heeft om het gif te verdrijven en de omstandigheden die de ziekte veroorzaakten te corrigeren. De gezondheid wordt hersteld ondanks het medicijn. Maar in de meeste gevallen verandert het medicijn alleen de vorm en locatie van de ziekte. Vaak lijkt het effect van het gif voor een tijdje te worden overwonnen, maar de resultaten blijven in het systeem en werken op een later tijdstip grote schade toe. Door het gebruik van giftige medicijnen brengen velen een levenslange ziekte over zichzelf, en vele levens gaan verloren die gered zouden kunnen worden door het gebruik van natuurlijke geneeswijzen.” – Ellen White, Gezondheidsadviezen, p. 89

Welke boodschap geeft de Bijbel aan de mensen in de farmacie – het gif van Babylon? Galaten 5:20-21 zegt

20 Afgoderij, hekserij [pharmakeia], haat, variantie, wedijver, toorn, twist, opruiing, ketterijen, 21Afgunst, moorden, dronkenschap, uitspattingen en dergelijke: waarvan ik u eerder vertel, zoals ik u ook in de tijd heb verteld verleden, opdat zij die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven.” Het Griekse woord voor “hekserij” in vers 20 is pharmakeia. Degenen die in deze drugshandel zitten, moeten berouw hebben en zich ervan afkeren. Als ze zich niet bekeren, zullen ze het koninkrijk van God niet beërven. Dit wordt bevestigd in het boek Openbaring. Openbaring 21:8 zegt: “Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en de verfoeilijken, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars [pharmakeus = drogist/gifstofzuiger], en afgodendienaars, en alle leugenaars, zullen hun deel hebben in de poel die brandt met vuur en zwavel: dat is de tweede dood.” Het Griekse woord voor tovenaars in vers 8 is “pharmakeus” gedefinieerd als een drogist of gifmenger. Dit wordt herhaald in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 22:14, 15 zegt: 14 “Zalig zijn zij die zijn geboden doen, dat zij recht hebben op de boom des levens, en door de poorten de stad binnengaan. 15 Want buiten zijn honden en tovenaars [pharmakeus = drogist], en hoereerders, en moordenaars, en afgodendienaars, en al wie liefheeft en liegt.”

Pharmakeia maakt deel uit van Babylon. Dit is wat de Bijbel voorspelt dat Babylon zou gebruiken om alle naties te misleiden. Je hoeft niet bedrogen te worden. Er is geen manier om aan het einde der tijden deel uit te maken van Gods ware volk en verbonden te zijn met dit systeem van het toedienen van giftige medicijnen die de geest manipuleren en verwarren. Dit komt van Satan zelf. Je hebt het bewijs gezien. Babylon is gevallen, ga weg voordat het te laat is. Het is een kapot en giftig systeem, “GA ER UIT” is Gods oprechte pleidooi.

 

Google vertaald artikel vanuit het engels naar nederlands // https://www.pathwaytopeace.net/index.php/blogs-and-articles/pharmakeia-deception

 

=========================================

 

Cary Rodgers, Jr., predikant en gezondheidsdirecteur van Pathway to Peace Ministries in Peachland, NC met vier kinderen en een geweldige godvrezende vrouw, Elene. Een deel van “Pharmakiea” is overgenomen uit zijn boek met drie engelen “The Forgotten Commandment and the Mark of the Beast Crisis”, hoofdstuk 19. Ga naar www.PathwaytoPeace.net voor meer details. Telefoon: 704-695-1441. E-mail: info@pathwaytopeace.net. Adres: Pathway to Peace Ministries, 11775 NC 109 South, Peachland, NC 28133.