D.H. Van der Meer

Posted by admin | | maandag 9 januari 2012 2:26 pm

Meditaties en artikelen van D.H. Van der Meer

 

Reacties per mail naar:  dhvdmeer@hotmail.com 

 

Waarschuwende brief van een voormalig ouderling uit de G.G. in Ned. te Bruinisse

D.H. Van der Meer: Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben

Ingezonden: Visscherus over de grote waardij van de genade des geloofs

Een geestelijke samenspraak tussen een roerdomp en een steenuil   &  twaalf bijlslagen

Boodschap van D.H. Van der Meer op een bidstond in Nieuw Lekkerland 2003

Samenspraak over het lijden van Jezus Christus door roerdomp en steenuil

2e samenspraak over de kruisdood van Christus door roerdomp en steenuil

Samenspraak over de opstanding van Christus door roerdomp en steenuil

Samenspraak over de hemelvaart van Christus door roerdomp en steenuil

D.H. Van der Meer over het boek van ds. A. Kort over de wedergeboorte

 

 

Kerstfeest 2020

Eens klonk in Efratha’s velden
De stem van een engel zo schoon
Vreest niet o herders vreest niet
Want heden is geboren Gods Zoon.

.

Gij zult Hem vinden in doeken gewonden
Liggend in een kribbe ter neer
Toen voeren de engelen ten hemel
Zingend en jubelend tot Gods eer.

.

De herders dan gingen met haast
En vonden dat Heilige Kind
Vol verwondering knielden zij neder
Voor Hem die zondaars bemind.

.

Nu zovele eeuwen later
Denken we terug aan dit feit
Dat Jezus in de wereld is gekomen
Voor zondaren tot zaligheid.

.

Bedenk dan al wordt het op aarde zo bang
En bloed de wereld uit duizend wonden
Voor een ellendig en arm volk
Heeft God Zijn Zoon gezonden.

.

Houdt moed o volk, houdt moed
Straks komt dat Kind als Koning
U mag dan altijd bij Hem zijn
In ’s Vaders volzalige woning.

.

O mens die deze Koning niet kent
Knielt toch met de herders in ‘ t stof
Wie weet Hij mocht Zich nog wenden
En horen vanuit Zijn hemelhof.

.

Hij kwam immers voor goddelozen
Voor hen heeft Hij aan ‘ t recht voldaan
Satan en dood heeft Hij overwonnen
Eeuwig gelooft zij Zijn Naam.

.

Eert dan de Vader, Zoon en Heilge Geest
Waaruit dit heerlijk heilsplan ontsproot
Ja engelen en Gods beminden
Maakt deze drieënige God dan eeuwig groot.

.

D.H. Van der Meer