Prof. dr. Job Martin

Posted by admin | | dinsdag 4 maart 2014 4:39 pm

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk, Psalm 19:1-7. 

Note: De theorie mag niet bepalen of de waargenomen data juist en waar zijn, maar de waargenomen data moet de theorie bevestigen. Daarom kunnen de stellingen en hypotheses van bijvoorbeeld Charles Darwin nooit aantonen dat de aarde vanuit een oerknal, en uit  verdere voortgaande evolutie, is ontstaan, maar de waargenomen data (de bomen, de dieren, de mens…etc) uit de natuur moesten de schepping door een hemelse Schepper bevestigen. Hierin blonk prof. dr. Job Martin (voormalig evolutionist) uit als geen ander. Gelijk de apostel Paulus de farizeïsche leer als geen ander kon bestrijden en weerleggen omdat hij in zijn eertijds als een farizeeër geredeneerd en geleefd had.

 

Bombardier Beetle Defies Evolution

(English)

 (NL) 

 

Evolutionary Assumptions – Life from dead chemicals?

 (NL) 

 

Pacific Golden Plover Defies Evolution

 (NL) 

 

Prof. dr. Martin over mosselen in bergbeken

   (NL)

 

Incredible Creatures That Defy Evolution

(English) 

 

The Woodpecker’s Special Equipment Beak, Feet, Tail, Skull

(English) 

 

Creation Proclaims – Alligators

(English) 

===============================

Biblical Discernment in An Age of Falsehood

 (English)   

 

Interview – Are there animals whose existence defies Evolution?

(English)