Ds. J.P. Paauwe – mp3

Posted by admin | | vrijdag 24 oktober 2008 2:49 pm

Het downloaden van deze preken is uitsluitend toegestaan voor privé gebruik   www.dewoesteweg.nl verbiedt het op CD/DVD zetten van deze preken voor commerciële doeleinden

 

 

 

Preken uit de periode 1951 – 1956  

 

Ds. J.P. Paauwe over de NHK na 1816 :   klik hier   &   reformatie

Levensbeschrijving van dominee J.P. Paauwe :   klik hier

Belangrijke onderwerpen     &     Overdenkingen

 

Referaat B.W. Breunesse op 25 oktober 2012 :   Waarom thuislezer?

.  

Catechisaties voor de kinderen door ds. J.P. Paauwe :  klik hier

Preekfragmenten over rechtvaardigmaking en wedergeboorte :  klik hier

Ds. J.P. Paauwe over Psalm 119 vs 50 “Dit is mijn troost in mijn ellende…”  

 

======================================================

 

 

Leespredicaties ds. J.P. Paauwe 

 

Ds. J.P. Paauwe : catechisatie over de persoon van Mozes

 

Ds. J.P. Paauwe :  1e vervolgcatechisatie over Mozes

 

Ds. J.P. Paauwe :  2e vervolgcatechisatie over Mozes

 

Ds. J.P. Paauwe :  3e vervolgcatechisatie over Mozes

 

Ds. J.P. Paauwe :  1e predicatie over Psalm 68 vers 19

 

Ds. J.P. Paauwe :  4e predicatie over Psalm 68 vers 19

 

Ds. J.P. Paauwe :  7e predicatie over Psalm 68 vers 19

 

Ds. J.P. Paauwe :  predicatie over Psalm 105 vers 4

 

Ds. J.P. Paauwe :  4e predicatie over Psalm 119 vers 30

 

Ds. J.P. Paauwe :  3e predicatie over Hooglied 1 vers 4

 

Ds. J.P. Paauwe :  7e predicatie over Hooglied 1 vers 4

 

Ds. J.P. Paauwe :  2e predicatie over Spreuken 19 vers 20

 

Ds. J.P. Paauwe :  1e predicatie over Mattheus 5 vers 1

 

Ds. J.P. Paauwe :  3e predicatie over Mattheus 5 vers 1

 

Ds. J.P. Paauwe :  Predicatie over Mattheus 6 vers 19-21

 

Ds. J.P. Paauwe :  Predicatie over Mattheus 27 vers 1

 

Ds. J.P. Paauwe :  Predicatie over Markus 16 vers 20

 

Ds. J.P. Paauwe :  1e predicatie over Johannes 8 vers 51

 

Ds. J.P. Paauwe :  Predicatie over Johannes 16 vers 2

 

Ds. J.P. Paauwe :  1e predicatie over Johannes 19 vers 38a

 

Ds. J.P. Paauwe :  3e predicatie over Johannes 19 vers 38a

 

Ds. J.P. Paauwe :  10e predicatie over Johannes 19 vers 38a

 

Ds. J.P. Paauwe :  Predicatie over Handelingen 11 vers 23

 

Ds J.P. Paauwe  :  Predicatie over Handelingen 2 vers 41a

 

Ds. J.P. Paauwe :  1e predicatie over Romeinen 8 vers 1a

 

Ds. J.P. Paauwe :  3e predicatie over Romeinen 8 vers 1a

 

Ds. J.P. Paauwe :  Leerrede over Rom. 8 vers 1a : deel 5  &  deel 7

 

Ds. J.P. Paauwe :  8e predicatie over Romeinen 8 vers 1a

 

Ds. J.P. Paauwe :  Leerrede over Rom. 8 vers 1a : deel 13  &  deel 14

 

Ds. J.P. Paauwe :  11e predicatie over Romeinen 8 vers 1a

 

Ds. J.P. Paauwe :  3e leerrede over Romeinen 8 vers 1b

 

Ds. J.P. Paauwe :  Leerrede over  Rom. 8 vers 1b : deel 5  &  deel 6

 

Ds. J.P. Paauwe :  Leerrede over Rom. 8 vers 1b : deel 7  &  deel 8

 

Ds. J.P. Paauwe :  10e predicatie over Romeinen 8 vers 1b

 

Ds. J.P. Paauwe :  1e vervolgpredicatie over 1 Korinthe 15 vers 4

 

Ds. J.P. Paauwe :  4e vervolgpredicatie over 1 Korinthe 15 vers 4

 

Ds. J.P. Paauwe :  Predicatie over 1 Petrus 5 vers 5b

 

Ds. J.P. Paauwe :  Inleiding op de lijdenspredicaties van 1955

 

Ds. J.P. Paauwe :  H.C. Zondag 7 : Wat is een waar geloof?

 

Ds. J.P. Paauwe :  Catechisatie over de rechtvaardigmaking

 

Enkele bijzondere woorden uit meditaties van ds. J.P. Paauwe

 

==========================================================

 

Citaat uit preek over HC zondag 7

“Dus, toehoorders, waarachtig geloof is een wetenschap diep in het hart. Waarachtig geloof, dat is zekerheid, dat is vastheid. En daar moet u nooit overheen gaan. Ik heb u altijd gezegd dat dit de bestrijding niet uitsluit. De bestrijding is wat anders dan het geloof. Waar het geloof is, daar is de bestrijding natuurlijk ook, maar die komt niet van het geloof. Die komt van de duistere machten: van de vorst der duisternis, de wereld en eigen vlees en bloed. Deze machten vechten het geloof aan, en wat is nu de ondervinding? Dat naarmate deze machten meer aanvechten, het des te duidelijker wordt dat het geloof een vastheid is, zoals de Schrift het zegt: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet” (Hebr. 11 vers 1 ). Wanneer men bestreden wordt, of nu de vorst der duisternis dit doet, of de wereld, de godsdienstige of de goddeloze wereld, of dat het komt van eigen vlees en bloed, het kan alleen maar het geloof baat aanbrengen. De bestrijding maakt het geloof sterk. Dit spreekt vanzelf, want tegenover de bestrijding handhaaft het geloof zich. Omdat het een levend ding is, gaat het ook strijden. Het handhaaft zichzelf, zelfs zonder dat men aan kan wijzen wat er staat in de Bijbel of in een boek. Het handhaaft zichzelf en het zal nooit onderliggen. Het kan tijdelijk uitermate zwak zijn, maar het ligt nooit onder. Men kan een hoeveelheid as zien en denken: er is helemaal geen vuur meer in, het is uit. En dan is het mogelijk dat er toch nog in die as een vonk is, en dat er straks een groot vuur komt, omdat er nog een vonk in was. En dit is de ervaring, toehoorders, van de gemeente van Jezus Christus op aarde. Dus elk geloof dat geen zekerheid is, is geen geloof. Deze zekerheid ligt diep in het hart. De zekerheid ligt niet in het geloof zelf. Van zijn geloof heeft de mens de zekerheid niet. Dat onderscheidt u goed? U moet in staat zijn dat terdege te onderscheiden. Maar de zekerheid is van het Woord en van Hem Die in het Woord is. De zekerheid heeft een mens van God in Jezus Christus. Het geloof als zodanig brengt hem de zekerheid niet aan. Het is anders, want hoe ontstaat die zekerheid? De zekerheid komt tot hem; de mens brengt haar niet mee door het geloof. Zij komt tot hem door het Schriftwoord dat God de Heilige Geest in het hart verzegelt. En nu is het geloof een verzekering dat God waarachtig is (Joh. 3:33).”

 

==========================================================

 

 

 

Lezenswaardige brochures van de heer D.J. Bastmeijer : klik hier