Christenvervolging

Posted by admin | | dinsdag 21 december 2010 5:32 pm

Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk gehandeld waart (Hebr. 13:3)

.

Franklin ter Horst over ISIS  –  Satans’ barbaren

.

Franklin ter Horst over Koptische kerk in Egypte

.

Christenvervolgingen 2009

Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft, Joh. 15 vers 16-21. 

 

 

Hindu attacks on Christians in India   

 

 

CNN : Massacre of Christians in India    

 

Christians are being persecuted worldwide   

 

 

 

Christian persecution in Egypt       

 

 

 

Vervolgde christenen Irak : een vergeten ramp  I     

 NL 

 

 

Vervolgde christenen Irak: een vergeten ramp  II    

 NL 

 

 

Netwerk : Het leven van christenen in Irak      

 NL 

 

 

Iraqi  christians in peril ( I )       (PART II)    &    (Part III)

 

 

 

Het verhaal van Hea – Woo uit Noord Korea

 

 

 

 

 

The Voyce of the Martyrs :   klik hier

 

SDOK :   Laat u inschakelen voor de vervolgde christenen 

 

Open Doors :  Vervolgde christenen in Iran   &   Noord Korea

 

Franklin ter Horst :  Christenvervolgingen nemen wereldwijd toe

 

Ref. Dagblad – dossiers :  artikelen over christenvervolging

 

PPS : “Het vergoten bloed der martelaren; het zaad der kerk” 

 

Het verhaal van Rasak Avakhti, een gevluchte christen uit Noord-Irak.mp3