Nabijkomend werk

Posted by admin | | zondag 28 november 2010 12:18 pm

Over het nabijkomende werk des Heiligen Geestes

 

 

 

 

Mc Cheyne over Joh. 6:66-69  “Wilt gijlieden ook niet gaan”

Mc Cheyne over Genesis 19 vers 26  De vrouw van Lot

 

Van der Groe:  De toetssteen der ware en valse genade

 

Van der Groe: Van de valse rechtvaardigmaking der waan-  en tijdgelovigen

 

Van der Groe:  Tien valse schijnbekeringen in het Christendom

 

Van der Groe: Hoe de tijdgelovigen Zijn algemene gaven ook deelachtig worden

 

Bunyan :  Toen leidde hij hem bij de hand naar een donkere plaats

 

Matthew Meade :  Over het verschil tussen gaven en genade

 

Matthew Meade :  De bijna-christen ontdekt

 

E. Erskine over Joh. 6:66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug

 

J.C. Philpot over 1 Joh. 4:1a,  Over het beproeven der geesten

 

Huntington over wettische schijnvroomheid onder ambtsdragers in zijn tijd

 

Van een kolendrager : Huntingtons’ contact met de zgn. vrome methodisten

 

Thomas Sheppard :  De grote oorzaak van het eeuwig verderf van de mens

 

Thomas Sheppard : Een valse geest als bewerker van een valse vrede

 

Thomas Sheppard over de dwaze maagden : “Onze lampen gaan uit”

 

Jonathan Edwards :  Het onderscheid tussen geloof en gevoel

 

Ds. J.J. Roodsant over Matth. 7:22-23, Over de wolven in klaapsklederen

 

Brief over de gemene genade werkingen van Gods’ Geest

 

Een derde weg : treffende ervaringen van een onbekend ambtsdrager

 

Vraag en antwoord bij en rondom het artikel over de derde weg

.

Ds. W.C. Lamain over HC zondag 30 – Over de sleutelen des hemelrijks

.

Ds. W.C. Lamain in een artikel uit zijn boek : Rondom het kerkelijk leven

.

DJK over een artikel uit het Refdagblad :  Kasten met oude vroomheid!

.

Ds. K. Veldman in Vriezenveen over de gestaltenis der dwaze maagden.mp3