Chinese lettertekens

Posted by admin | | donderdag 11 december 2008 1:42 pm

Artikel in pdf :  klik hier

 

De oorsprong van de Chinese taal in het licht van de schepping, de zondvloed, de torenbouw van Babel, en de Babylonische spraakverwarring 

Geachte lezer, het is bijzonder interessant om te weten waarin de oorsprong van vele lettertekens van de Chinese taal verklaard liggen. In het kadertje ‘boekrecensies’ heb ik het boek van drs. B. Hobrink, willen aanprijzen als bijzonder lezenswaardig. Deze man studeerde Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt in zijn studie. Deze man heeft onbedoeld op een bijzonder wetenschappelijke wijze, de evolutietheorie van Darwin weerlegd. In bijv. het vijfde hoofdstuk van zijn boek, getiteld: NATUURWETENSCHAPPEN, heeft hij vanuit een wetenschappelijk oogpunt de schepping, de zondvloed en de Babylonische spraakverwarring willen aantonen, aan de hand van vele aanwijsbare zaken uit de natuur. Zoals u weet gingen de volkeren zich verspreiden over het rond der aarde, nadat God de mensheid had geslagen met een spraakverwarring, tijdens de torenbouw van Babel. Hierbij trokken er vele mensen richting het oosten, waaronder de chinezen, welke uitgroeiden als een groot en talrijk volk. Hieronder laten wij dus iets volgen wat drs. B. Hobrink schreef over de oorsprong van de lettertekens in hun taal. Ik heb 4 blz. uit het boek gescand. Lees onder:  

 

 

 

Youtube : Drs. Ben Hobrink over moderne wetenschap en de Bijbel

 

Lees ook : http://www.dewoesteweg.nl/diversen/boek-reccensies/ 

 

Lees ook : http://www.dewoesteweg.nl/diversen/schepping-of-evolutie/

 

Ontleding chinese lettertekens : http://www.zhongwen.com/

 

Hartelijke groet,

 

 

     (=   DJK)