OGG – Anekdotes

Posted by admin | | woensdag 12 november 2008 12:52 pm

Persbericht – treffend artikel van B. Florijn over O.G.G. predikanten

Rondom het kerkelijk leven : “Wat zijn we ver weg” – ds. W.C. Lamain

Rondom het kerkelijk leven :  “Allerlei ervaringen”   – ds. W.C. Lamain

Treffend artikel van ds. A. Kort uit kerkblad OGG – Jan  &  Febr. 2009

Terdege Dec. 2006 – W. Van der Zwaag  :  “Heimwee naar het reveil”

Uit Saambinder – Juni/Juli 2009 : Iets uit het leven van ds. J. Fraanje

Uit het leven van Benjamin  v/d Meer – ouderling van de O.G.G. te Monster

In memoriam – ds. J. Veenendaal :  Refdag.nl    klik hier  &   klik hier 

Enkele dingen omtrent de bekering en roeping van ds. J. Veenendaal 

Persoonlijk verslag van de rouwdienst en begrafenis van ds. J. Veenendaal

Ds. Ledeboer: Roepstemmen uit de gewesten der eeuwige rampzaligheid  

O.G.G. anekdotes – Pastorale brief over ambtsherstel ds. M. Van de Ketterij