Ds. L. Gebraad

Posted by admin | | donderdag 13 november 2008 1:56 pm

Anekdotes uit het leven van ds. L. Gebraad  :  preken mp3
.
Vermeulen geeft nieuw boek uit over het leven van ds. L. Gebraad    &    Preview
.
Anekdote — Dominee Gebraad liep op een avond tijdens een wandeling in de plaats waar hij woonde eens ergens langs een kroeg, waarop de volgende hemelse boodschap in zijn hart viel: “zaait aan alle wateren…!!” Hij stond even stil en durfde niet door te lopen, en liep nogmaals langs die kroeg tot beproeving van zichzelf of hij zich mogelijk niet had vergist, wat had hij in zulke goddeloze plaatsen immers te zoeken, en wederom viel diezelfde boodschap in zijn hart. Met enige schroom en tegenzin liep hij voor de derde maal aarzelend langs met het innerlijk voornemen die kroeg binnen te gaan wanneer die woorden Gods nogmaals in zijn hart zouden vallen, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde. Nadat de dominee de betreffende kroeg was binnen gegaan wist hij niet wat hij daar binnen zou aantreffen. Een groepje aangeschoten ruige kerels aan de bar begroetten hem met deze woorden: “Welkom zwartrok, kom binnen en drink gerust een heerlijk biertje met ons mee?!” Waarop dominee Gebraad tot ieders verbazing aan diezelfde bar ging zitten met een glas bier in zijn handen, en daar op een vermanende en ernstige wijze begon te spreken over de dingen van de eeuwigheid. Een van die kerels merkte hem op dat deze dominee dezelfde taal sprak als zijn overleden godvrezende oma. Na een poosje werd het merendeel van de ruige kerels het zat en gingen ergens anders zitten, maar die ene jongeman die over zijn oma vertelde bleef zitten met een betraand gezicht en een begeerte meer over deze dingen te horen. Dominee Gebraad moest voor deze jongeman van Gods’ wege zijn woorden aan alle wateren zaaien, ook in de harten van deze drinkebroeders, de meesten tot een oordeel maar voor die ene jongeman tot eeuwig voordeel. Uiteindelijk werd dit cafébezoek van deze dominee voor hem het middel tot waarachtige bekering. Hoe wonderlijk zijn Gods’ wegen!     

 

 

Bron :  Het krachtigste wapen  –  J.M. Vermeulen

 

Pastorale brief over ambtsherstel ds. M. Van de Ketterij