Geldsysteem failliet

Posted by admin | | donderdag 17 april 2014 12:13 pm

DJK: Om dergelijke moedige en krachtige statements is deze Amerikaanse president (en anderen) destijds door de schatrijke plutocraten om het leven gebracht. Hij was hiermee een sta in de weg voor de private bankers die steeds machtiger werden en meer en meer geld en goederen vergaarden.

Thomas Jefferson - Quote about Currency and Private Banks

“Wanneer het Amerikaanse volk ooit zal toestaan dat private bankiers de belangen van hun nationale currency gaan beheren en behartigen, eerst door inflatie, vervolgens door deflatie, zullen deze bankiers en de bedrijven die in hun belangen meedelen het volk uiteindelijk van al hun goederen beroven totdat hun kinderen als daklozen zullen ontwaken in het continent dat hun vaderen gekoloniseerd en gesticht hebben. Ik ben van mening dat dergelijke bankinstellingen een grotere bedreiging voor onze vrijheid vormen dan een machtig groot gewapend leger. De uitvoerende macht over het geld moet derhalve van deze particuliere bankiers worden ontnomen en aan het volk (overheid) worden terug gegeven aan wie ze toekomt.”(Thomas Jefferson)

DJK: Deze documentaire geeft een helder beeld hoedanig het Amerikaanse volk werd aangespoord tot het aangaan van leningen die ze eigenlijk niet konden bekostigen. Deze leningen werden ook wel de NINA leningen genoemd, “no income – no assets”. De Amerikaanse overheid stond garant (met belastinggeld van het volk) voor de hypotheken die via Fannie May en Freddy Mac werden verstrekt, zodat iedereen the American Dream kon leven. De private bankensector zou deze hypotheken nooit hebben verleend, vanwege de ontbrekende solvabiliteit van de potentiele arme huizenkopers die ook graag een huis wilden aanschaffen. Deze waardeloze verstrekte leningen via de USA overheid -die meestentijds niet werden afgelost- werden vervolgens opnieuw verpakt en op de kapitaalmarkt aangeboden en verkocht via bedrijven als Lehman Brothers en Goldman Sachs aan grote investeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen, die op hun beurt een kat in de zak kochten. Toen deze investeerders uiteindelijk genoeg kregen van deze misleidende vergiftigde financiële producten stortte de Amerikaanse huizenmarkt als een kaartenhuis in elkaar. Toegelicht door drie economen die deze crisis zagen aankomen en voorspelden, en door velen werden geminacht en uitgelachen. George W Bush en Obama probeerden met enorme baillouts de kapitaalmarkt te redden.

Enkele trefwoorden uit deze documentaire: Money created out of nothing / Money as Debt / New World Order / Slaves of Plutocrats / Luciferian agenda of the Illuminati / Global Elite Controls the World / Mankind deserves to be deceived     

   

   NL

BRECHT ARNEART – ON – YOUTUBE

 NL

. .

ANDREAS CLAUS

 DE

 

.

WILLEM MIDDELKOOP

 NL

 NL

 NL

 

.

Ex-bankiers doen boekje open

 NL

 NL

 EN

 

DJK: Interessante en ontluisterende BBC documentaire 2015 over de waarde van goud door de eeuwen heen, misleiding bij aankoop van goud en zilver via papieren contracten, waar is het goud dat Europese landen voor het uitbreken van WO II in de USA hebben gestald, de betrouwbaarheid van Zwitserse banken, en de prijsmanipulatie van de goud- en zilverprijzen op de international financial goldmarkets waar geen fysiek goud maar ‘virtual electronic gold’ wordt verhandeld dat wezenlijk alleen op de schermen van handelaren bestaat. Outrageous!

 

 

MIKE MALONEY

  (aug. 2011)

   (website)   .

 

RTL interviewt econoom J. Rickards :   Het monetaire systeem zal instorten!

James Rickards – Economic Depression & Currency Wars

 

National Debt US :  http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/staatsschuld-usa/ .

Laurence Kotlikoff:  “US hides real debt…”

 

 

Het goud-dollar bedrog USA  1971          (Nixon ended IMS – Brettonwoods)

  DE

DJK: Deze video geeft in hele korte trekken aan hoe blind wij ons vertrouwen gesteld hebben in het briefpapier van de euro. In 1944 wilde Amerika van de dollar een internationale handelsmunt maken. De dollar moest het goud gaan vervangen, als anker van het financiele systeem. Zij garandeerden hun dollar aan andere landen met het goud wat zij er tegenover hadden staan. De dollar werd vanaf toen gezien ‘as good as gold’. Tot het moment aanbrak dat de USA geld tekort kwam, vanwege o.a. de dure oorlogen in Vietnam, en vervolgens eenzijdig de dollar weer loskoppelde van het goud …..en volop dollars bij ging drukken zonder het benodigde goud wat er tegenover behoorde te staan. Het begin van het ongedekte zgn. goedkope geld dat overgewaaid is naar Europa, het begin van de luchtbel die nu uiteen is gespat.

 

Cliff Stearns ondervraagt Henry Paulson    (min. van financien USA)

     kijk hier verder

DJK: Werkelijk ontstellend hoe graai-minister Paulson van financien (USA) hier terecht onder vuur genomen wordt door congreslid Cliff Stearns die hem zijn geloofwaardigheid terecht ter discussie stelt, omdat Paulson met opzet de Lehmann bank liet omvallen, en de twee grootste hypotheekbanken van Amerika waaronder Fanny Mae en Freddy Mac liet barsten, waardoor veel Amerikanen in de narigheid belandden, en deze voorkennis vervolgens doorspeelde naar de hedgefunds van zijn rijke vriendjes bij Goldman Sachs alwaar hijzelf 20 jaar als CEO werkzaam was. Wanneer Stearns hem deze spiegel van verrotte belangenverstrengeling voorhoudt begint Paulson te hakkelen en te stotteren….. en komt er tenslotte niet meer uit. Met deze voorkennis zijn er door deze gewetenloze hebzuchtige graaiers honderden miljoenen dollars verdiend. Het ergste van alles is dat het meerendeel van deze witteboordcriminelen ermee wegkwam. Dit waren de mannen die George W. Bush om zich heen verzamelde als bewindslieden die elkaar telkens de bal toespeelden, en waarin het zogenoemde gewone klootjes-volk blindelings hun vertrouwen stelden. Outrageous…!!!

 

The Money Masters