Canon & Vertaling

Posted by admin | | vrijdag 31 oktober 2008 5:33 pm
De canonvorming van de Heilige Schrift

 

Schema – Bijbelvertalingen :   klik hier     &   Deux Aes Bijbel

 

Bijbel & Geloof.com :  Verschillen tussen Antiochië en Alexandrië

 

Statenvertaling :  http://www.getrouwevertaling.nl/index.html

 

F. ter Horst :  Archeologische vondsten bevestigen de Bijbel   

 

A. van der Kooij :  Canonvorming van het Oude Testament

.

DJK :  lees, luister en download hier verder op deze website

 

 

 

Ds. K. Veldman over de Heilige Schrift

.

N.G.B. artikel 3-5  :  Over het Woord van God.mp3

.

N.G.B. artikel 6-7 :  Het onderscheid tussen de canonieke en apocriefe boeken.mp3 

.

 

Ds. A. Moerkerken over het ontstaan van de Heilige Schrift

 

Het ontstaan van de Heilige Schrift  (deel 1)  :    klik hier

 

De schrijvers van de Heilige Schrift  (deel 2)  :     klik hier

 

Het gezag van de Heilige Schrift      (deel 3)  :     klik hier

 

DJK : Hoewel wij het in de leer met ds. A. Moerkerken niet eens kunnen zijn, lees daartoe mijn verhandelingen en artikelen, zijn deze Bijbellezingen over het ontstaan van de Bijbel, en over de Bijbelschrijvers etc, toch best leerzaam. Onderzoekt alle dingen, behoudt het goede.

 

 

 

 

Nederlandse Staten Vertaling 1637 

 

Historie van de Statenvertaling   &   GBS uitgave   &   Digitale oude versie

 

C. Valk over de geschiedenis van de Nederlandse Staten Vertaling 1637

 

C. Valk over de vervlakking van de HSV  ten opzichte van de getrouwe  SV

 

Voors en tegens van de Herziene Statenvertaling  &   Voorbeelden uit Genesis

 

Herziene Staten Vertaling : Satans’ vervalsing!  door N.C. Verhoef   &   klik hier

 

GBS lezing over de Herziene Staten Vertaling door ds. Schot, en ds. H. Zweistra

.

Ds. K. Veldman voor de GBS in Wekerom over Joh. 21:1-12 De grote visvangst

.

Refdag.nl : Overzicht dossiers Bijbel en Bijbelvertalingen

 

 

 

 

Lezenswaardige artikelen uit Standvastig – GBS

 

Boekbespreking over het evangelie van Maria Magdalena

 

Prof. K. van der  Toorn publiceert boek over ontstaansgeschiedenis OT

 

Het Judas-evangelie en de Bijbelse Canon 

 

 

 

 

Apocriefe Boeken :

 

Waarom de apocriefe boeken niet tot de canon van de Bijbel behoren

 

http://www.statenvertaling.net/apocriefen.html

 

DJK :  Qua tijdsorde, zijn de apocriefen geschreven in de eeuwen tussen het OT en NT. Het voornaamste apocriefe boek is het boek van Jesus Ben Sirach, wat ook de Reformatoren destijds het meest hebben gewaardeerd als naslagwerk. De boeken Judith en Tobith zijn geheel on-Bijbels, en daarmede verwerpelijk. Veracht de waarschuwingen van onze vaderen niet, alvorens u besluit de apocriefe boeken te gaan lezen.  

 

 

 

 

 

 

.

Ontstaansgeschiedenis van de Bijbelvertaling in de Engelse taal waarin geloofshelden als John Wyclif en William Tyndale een voorname rol hadden, waardoor vele zielen tot verlossing en vrijheid kwamen en de rooms katholieke kerk zijn valse macht en gezag over het kerkvolk verloor

.