Kerkgeschiedenis

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 11:00 am

.

 1. Levensoverzicht van Luther; RTF PDF
 2. Catharina van Bora; uit het leven van Luther, zijn vrouw en kinderen; RTF PDF
 3. Luthers verblijf op de Coburg, tijdens de Rijksdag te Augsburg; RTF PDF
 4. Brieven van Luther aan familie en vrienden; RTF PDF
 5. Invloed van Luther in de Nederlanden; RTF PDF
 6. 95 stellingen; RTF PDF
 7. Aspecten uit het leven en de leer van Dr. Maarten Luther; RTF PDF
 8. Maarten Luther als zielszorger; RTF PDF
 9. Augsburgse Confessie door Luther en Melanchton; RTF PDF
 10. Melanchtons invloed na Luther; RTF PDF
 11. Luther, belofte en ervaring; door Dr. W. van ’t Spijker; RTF PDF
 12. Loci Communes, Korte Samenvatting van Theologie, door Melanchton; RTF PDF
 13. Magister Philippus Melanchton, levensbeschrijving door J.P.G. Westhoff; RTF PDF
 14. Levensloop van ph. Melanchton door Dr. W.J. Kooiman; RTF PDF

Voor meer documenten van Luther: Zie rubriek THEOLOGIE

.

D’Aubigné, Merle

 • De geschiedenis van de Hervorming in Europa (periode Calvijn); hfst 9-12; PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in Europa (periode Calvijn); 7e deel; Scandinavië en Oost-Europa; PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 1e deel; RTF  PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 2e deel; RTF  PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 3e deel; RTF  PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 4e deel; RTF  PDF
 • De geschiedenis van de Hervorming in de Zestiende eeuw; 5e deel; RTF  PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland; deel I, 1483 – 1521;   RTF PDF
 • Luther en de Hervorming in Duitsland; deel II, 1522 – 1530; RTF PDF

 

Decavele, Joh.

 • Geloof en Heldenmoed in Zuid-West Vlaanderen;  RTF  PDF
 • Geloof en Heldenmoed in Waals Vlaanderen;  RTF  PDF
 • De Dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520 – 1565)  RTF  PDF

 

Groen van Prinsterer, mr. G

 • Handboek der geschiedenis van het vaderland; Deel 1  RTF   PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland; Deel 2  RTF   PDF
 • Handboek der geschiedenis van het vaderland; Deel 3  RTF   PDF
 • Ongeloof en Revolutie;  RTF   PDF

 

Haemstedius, Adrianus Van, en anderen

HISTORIE DER MARTELAREN, digitaal in zeven delen opgesplitst, maar is dus één boek. Historie der martelaren die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655.

 • Haemstedius; levensloop en martelarenboek   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 1;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 2;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 3;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 4;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 5;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 6;   RTF   PDF
  • Historie der Martelaren, deel 7;   RTF   PDF

 

 • A.J. Jelsma, proefschrift Adriaan van Haemstede en zijn Martelarenboek RTF   PDF
 • Foxe, John, “HET BOEK DER MARTELAREN” Beschrijving van de martelaren in de regeringsperiode van Koningin Mary Tudor 1555 – 1558; vertaald door Adriaan van Haemstede. RTF  PDF
 • Martelaren in het Romeinse Rijk, deel 1;   RTF   PDF
 • Martelaren in het Romeinse Rijk, deel 2;   RTF   PDF
 • Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Spanje; gedeeltelijk door Francisco de Enzinas.   RTF   PDF
 • Geloofsvervolging en doodstraf in Antwerpen; RTF  PDF

.

 • Serie Italië, geloofsvervolgingen en geloofshelden
  • Noord- en Zuid-Italië, deel 1. RTF  PDF
  • Waldenzen in Piëmont, deel 2. RTF  PDF
  • Waldenzen in Noord- en Zuid-Italië, deel 3. RTF  PDF
  • Valtellina en Lombardije, deel 4. RTF  PDF

  .

 • Serie Frankrijk, Geloofsvervolgingen en geloofshelden in Frankrijk.
  • deel 1, 1523 – 1553; RTF  PDF
  • deel 2, 1553 – 1557; RTF  PDF
  • deel 3, De 5 martelaren van Lausanne; RTF  PDF
  • deel 4, 1558 – 1571; RTF  PDF
  • deel 5, 1572, de Bartholomeüsnacht; RTF  PDF
  • deel 6, Levensschets van 3 koninginnen; RTF  PDF
  • deel 7, Drie Franse martelaren in Brazilië; RTF  PDF

 

Marnef, Guido

 • Antwerpen in de tijd van de Hervorming;  RTF  PDF
 • Antwerpen in de tijd van de Reformatie, Doopsgezinden te Antwerpen; RTF  PDF

 

Verheyden, A.L.E.

 • Geschiedenis doopsgezinden in Z-Nederlanden in 16e eeuw; RTF  PDF
 • De Hervorming in Z-Nederlanden in 16e eeuw; RTF  PDF
 • Het Gentse Martyrologium; RTF  PDF
 • Het Brugse Martyrologium; RTF  PDF
 • Vilvoorde, internat. repressiecentrum en brandpunt; RTF  PDF

 

Velde, Abraham Van de

 • De wonderen des Allerhoogsten;  RTF   PDF

 

=====================================================

 

Richard Bennet over de RKK en inquisitie

 

=====================================================

..

Ontstaansgeschiedenis van de Bijbelvertaling in de Engelse taal waarin geloofshelden als John Wyclif en William Tyndale een voorname rol hadden, waardoor vele zielen tot verlossing en vrijheid kwamen en de rooms katholieke kerk zijn valse macht en gezag over het kerkvolk verloor