DJK – diversen

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 10:20 pm

DJK over Jona 1 vs 9a “En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeër…”

DJK over Jer. 31 vs 3 “…daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid”

DJK over Ex. 20 vs 1-2 : “Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland”

DJK over 1 Korinthe 10 : Allen onder de wolk, door de zee, dezelfde spijs gegeten

DJK over Titus 3:5 Over het geestelijk badwater der wedergeboorte   &   reactie

DJK over Hebr. 9 vs 16-17   “…..Want een testament is vast in de doden”

DJK over Phil. 4 vs 6-7  “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat…”   

DJK over 1 Petr. 1:7 “Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker…”

DJK over Matth. 27:50-51 “En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde…”

===============================================

DJK :  Gods volk in donker    &    DJK :  Heersende pest in Nederland.

DJK : Artikel in Katwijksche Post omtrent de kerkscheuring in Katwijk

 

DJK : Het ruime hemelrond, verteld met blijden mond, Gods eer en heerlijkheid

DJK :  enkele gedachten die ik lang heb gekoesterd over het duizendjarig vrederijk 

DJK : Een enkele opmerking over de gemene werkingen des Geestes

 

DJK : Het zijn de goedertierenheden des Heeren die tot bekering leiden

 

DJK : Enkele dingen over het studeren van wijsbegeerte

.

DJK : Het verbond der genade in enkele punten uiteen gezet

.

DJK : Enkele dingen over mijn godvrezende opa D.J. Kleen

. 

DJK – Precious memories, 2e pinksterdag kregen we vrienden op bezoek  

.

DJK : Enkele gedachten omtrent het Ietsisme, een geloof van 1000 jaar oud

 

DJK : Enkele gedachten over het heilige recht Gods 

.

GBS Standvastig : Enkele verzamelde lezenswaardige artikelen uit dit blad

 

CNN : leven in kindergevangenissen, en wereldwijde christenvervolging

 

Verslag Israeldienst met ds. Naim Khoury, First Baptist Church in Bethlehem

 

Debat drs. G. v/d Brink en prof. H. Philipse (=atheist)  &  RF commentaar

 

Ds. P. De Vries : leerzaam artikel over het aanbod van genade in de GGiN

 

Aanbod van genade : William Gadsby over het prediken van het Evangelie 

 

In het Spoor : Over gemengd zwemmen en zonnebaden, vroeger en nu

 

Enkele dingen over de omschrijving van de bekering van Hermanus Van der Hoven

 

Ingezonden : De antichrist ontsluierd  –  door Richard Bennett

.

Enkele gedachten over de Exodus Route in het kader van onderzoek Ron Wyatt

.

Wet & Evangelie:  Waar de eerste man nog leeft, kan de Tweede Man geen kracht doen

.

CNN 2005  –  Kinderleed in gevangenissen in het Verre Oosten

.

DJK – Ietsisme: Een geloof van duizenden jaren oud

.

Franklin Ter Horst : Over het toenemend antisemitisme

.

Verschrikkelijke doodsculturen in Midden Oosten