Laatste updates (13) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | zaterdag 25 september 2021 3:07 pm

LAAT U NIET VACCINEREN 

   EN

 

Begrafenisondernemer John O’Looney legt uit hoe het ontvolkingsproject werkt

Heldhaftige Britse uitvaartondernemer steekt hoofd boven het maaiveld uit inzake het covidbedrog met depopulatie en onvruchtbaarheid als oogmerk    &   waarschuwing

Sterk betoog door rechtsgeleerde Raisa Blommestijn inzake weigering coronapas acceptatie, medische apartheid, dodelijke coronavaccins en tyrannieke testcultuur

Vaccinatiedwang – Rutte en De Jonge hebben hun grootste belofte ooit gebroken

 

    NL

Thierry Baudet slaat spijker op zijn kop met APB inzake coronabedrog   Xander

NY 9-11, hoe wist de BBC ruim voor tijd dat gebouw 7 zou vallen?   comment

F. ter Horst — Volgens Hugo de Jonge en de media hebben we op dit moment te maken met een pandemie van de ongevaccineerden        &    Klaus Schwab

Onthullende video over NWO agenda die wordt uitgerold    &   moedige moeder

 

GODS HANDTEKENING IN UW DNA    &  kijk hier

   EN

 

Dr. Astrid Stuckelberger komt met verpletterende inzichten over het gevaar van Covid-19 injecties en grafeenoxide  //  klik op CC in video voor NL ondertiteling

Franse nobelprijswinnaar geneeskunde Luc Montagnier verwoordt het duidelijk   

Boeren worden schandalig onteigent ter bestrijding van teveel stikstof uitstoot 

EU wil alles weten, volledige controle, en u uiteindelijk van alles beroven, onder het mom van bestrijding tegen besmettingen, tegen terrorisme en witwas praktijken

The Great Reset — kroniek van een machtsneurose         artikelen over SDG

Gruwelijke bijwerkingen vanwege giftige corona vaccinaties   bevolkingsreductie

David Icke over de Orwelliaanse dictatuur in NL     &   Dr. Sean Brook – Oxford

 

Shou-En Zhu onderzoeker verbonden aan de TU Delft geeft lezing over technologische toepassingen van grafeen

    2014

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Moedige advocaat met ernstige boodschap tegen Covid vaccins     World War III

F. ter Horst — Mensen die vaccins weigeren zullen volledig worden uitgesloten

Wereldberoemde procesadvocaat dokter Reiner Fuellmich bewijst samen met 1000 collega advocaten dat corona pandemie een ongekende misdaad tegen de mensheid is

Wetenschappers over gevaarlijk experiment — Corona op zoek naar de waarheid (II)

Roomse gruwelen overeenkomstig Openb. 17 vers 3 — Paus in Vaticaan noemt Lucifer God en vader van de Heere Jezus Christus     klik hier

Alexis Bugnolo over the masonic take-over of the world    &   wereldwijde chaos

Urgent – How Graphene Oxide with 5G radiation can be used as deadly bioweapon

Bewijs van grafeen in dodelijke covid-injecties spreekt voor zich   &   NANOTECH 

Frontnieuws over grafeenoxide in vaccins    &   voor u gelezen en uitgelicht  

 

Functies en technologische toepassingen van grafeen

   Janet Ossebaard

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

De duistere agenda achter corona in het Bijbelboek Openbaringen voorspeld, en een betere uitleg en toepassing op deze woorden uit 2 Thess. 2:3-4   &  Rutte ontmaskerd 

BLCKBX – Hier is sprake van mindcontrol, en artsen moeten rekenen op vervolging

Dokter Carrie Madej brengt een zeer ernstige en dringende wetenschappelijk gefundeerde boodschap voor de hele mensheid

Edward Curtin — Na 15 maanden lezen, bestuderen, observeren en onderzoeken

Tim Gielen geeft briljante informatie inzake welke bedrijven de wereld bezitten

 

AMAZING NANO TECHNOLOGIE

    2014

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

Note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil.

 

 

Dokter Carrie Madej brengt een dingende wetenschappelijk gefundeerde ernstige boodschap voor de gehele mensheid