Pastor Derek Prince over de verborgen boze werkingen des satans

Posted by admin | | dinsdag 28 april 2020 4:38 pm

DJK : Pastor Derek Prince geeft een bijzonder mooie eenvoudig uitleg van hoe satan en zijn trawanten op verborgen geestelijke wijze werken, en hoe u bijvoorbeeld iemand kunt herkennen die zijn werken doet of onder zijn beïnvloeding staat, misschien wel zonder dit zelf te beseffen, middels misleiding, bedrog, manipulatie, intimidatie en dominantie, om zijn medemens in zijn macht te krijgen, zijn wil op te leggen en te laten doen wat hij wil, en vervolgens geheel te kunnen controleren. Kort samengevat, het geeft aan hoe satan door zijn verdorven demonische geesten middels valse onbijbelse leringen, afgoderijen, hekserijen, venijngeving, getwist, leugens en halve waarheden, het liefst hele volkeren onder een heerschappij van slavernij en dienstbaarheid wil brengen en houden. Luister goed, probeer op te merken, en maak een toepassing naar de tijd waarin wij nu leven met de dingen die op ons afkomen, en u zult bemerken van hoedanig satanisch de hedendaagse tijdgeest is geworden. Wees niet bang, er komen termen zoals ‘de aard en handelsmerken van hekserij’ naar voren, echter zonder vertoning van filmpjes over dit onderwerp.

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

NL ondertiteling | Klik op afspelen, CC en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens Auto-Translate |  Scroll dan naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is