Het ruime hemelrond

Posted by admin | | dinsdag 9 december 2008 5:08 pm

Het was op 22 december 2007, vroeg in de morgen dat het rijp aan de bomen was bevroren. Hoe ontzaggelijk wonderlijk schoon was toen Gods’ schepping! Als dan Zijn schepping zó mooi kan zijn, hoe mooi moet God Zelf dan niet zijn… Ik zou werkelijk niet weten wat er mooier in de schepping kan zijn. Hier moest ik een paar foto’s van maken!! Het deed me denken aan de inhoud van Psalm 19.

 

Psalm 19 vers 1 & 2  (ber.)

Het ruime hemelrond, vertelt, met blijden mond

Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en ’t zwerk,

Verkondigen Zijn werk, en prijzen Zijn beleid,

Dus kan ons dag bij dag, tot roem van Gods gezag,

Zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht

Zijn onbegrensde macht. en wijsheid af te malen.

 

Hoe goddelijk en schoon, luidt deze hemeltoon!

Daar is geen spraak, of oord; daar is geen volk bekend;

Dat, zelfs tot ’s werelds end, der hemelen stem niet hoort.

Hun evenredigheid, heeft zich zo wijd verspreid;

Hun rede klinkt zo krachtig, dat z’ al, wat d’ aard’ bewoont,

Het merk eens Scheppers toont, zo gunstrijk als almachtig.

 

 

Klik op een foto uit de gallery, en daarna nogmaals, om de foto volledig te bekijken :

 

 

 

 

Des HEEREN wet nochtans, verspreidt volmaakter glans,

Dewijl zij ’t hart bekeert, ’t Is Gods getuigenis,

Dat eeuwig zeker is, en slechten wijsheid leert.

Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons ’t heiligst recht,

En kan geen kwaad gedogen. Zijn wil, die ’t hart verheugt,

Eist zuiverheid en deugd; verlicht de duist’re ogen.

 

Des HEEREN vrees is rein; zij opent een fontein

Van heil, dat nooit vergaat, zijn dierb’re leer verspreidt,

Een straal van billijkheid; daar z’ all’ onwaarheid haat.

Z’ is ’t mensdom meerder waard, dan ’t fijnste goud op aard’.

Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet,

Tot streling van ’t gemoed, Den honig ver te boven.

 

 

——————————————————————————————–

 

 

 

 

DJK :  Gods wonderfull creation and recreation.pps

 

DJK :  Gods wonderlijke schepping   &   Micro Cosmos

 

DJK :  lees en luister hier verder op deze website

 

Creation Ministeries    &    15 lastige vragen voor evolutionisten.pdf