In memoriam onze oude vriend en broeder C.J. Buys uit Gouda

Posted by admin | | vrijdag 16 december 2016 5:16 pm

Condoleances per email naar Jonathan Buys:   j.h.buys@solcon.nl

nieuwe-afbeelding-2

Op woensdagavond 14 december 2016 verwisselde onze vriend en broeder in Christus C.J. Buys uit Gouda het tijdelijke met het eeuwige, en naar wij mogen geloven in de hope des eeuwigen levens. Hierover heeft hij immers menigmaal van getuigd in het waardevolle Bijbels Toekomstblad Verwachting (viermaal per jaar) dat hij jarenlang onder honderden getrouwe lezers mocht verspreiden. Hiermee heeft hij veel nuttig werk mogen verrichten. Ik weet nog goed dat ik destijds een vurige pennenstrijd met hem voerde over de ware heilsleer, hetgeen ik uiteindelijk gelukkig mocht verliezen. Ik streed vanuit de heersende leerdwalingen waarin ik tot aan mijn nek was verzonken, en hij met het Woord aan zijn zijde. Ik heb hem later met hartelijk leed hierover vergeving gevraagd, hetgeen hij broederlijk aanvaarde. Wat heb ik toch ernstig gedwaald! Met het klimmen der jaren ging het echter steeds moeizamer vanwege zijn gezondheid en krachten die meer en meer begonnen te wijken. Het laatste jaar dat hij dit Bijbelse Toekomstblad waarin hij terecht veel aandacht vroeg voor onderwerpen waarover binnen onze behoudende kerkelijke gezindte helaas maar weinig of geheel niet over werd gesproken, mede vanwege de grote verwarring hierover, was het jaar 2009. We hebben hem destijds gevraagd of wij de laatste negen jaren mochten digitaliseren en ter verspreiding op onze website mochten zetten, zodat een gedeelte van zijn werk behouden mocht blijven. Na 2009 vroeg ik hem of hij misschien nog wel de kracht had om eens in de drie maanden de veel gelezen Kort Opgemerkt te blijven verzorgen. Hij vond dat goed, en mocht dit graag blijven doen. Hieronder volgen de jaren van Verwachting van 2001 t/m 2009 met name voor onze jonge lezers die dit vanwege hun leeftijd mogelijk gemist kunnen hebben. Ik kende hem uiteraard vanuit zijn schrijfsels, via email en heb hem een paar keer via de telefoon gesproken, maar wilde hem voor zijn heengaan graag nog even ontmoeten en hem de rechterhand geven, maar dit kon helaas echt niet meer. Ik wil zijn vrouw en kinderen, en verdere familie Buys van harte condoleren met het overlijden van hun geliefde man, vader en opa. Dagen van rouw maar misschien ook wel van vreugde, omdat het geen overlijden was zonder enige hope des eeuwigen levens. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. (Rom. 5 vs 1-2)

Hartelijke groeten,

D.J. Kleen

 

===========================================================

 

Bijbels Toekomstblad Verwachting:  Jaargang 2001 – 2008 

Bijbels Toekomstblad Verwachting:  Jaargang 2009

C.J. Buys – Kort Opgemerkt :  Jaargang 2012 – 2016

Israëls aannemen, het leven uit de doden – C.J. Buys

 

=========================================================

From: Jonathan Buys [mailto:j.h.buys@solcon.nl]
Sent: Friday, December 16, 2016 10:09 PM
To: ‘D.J. Kleen’
Subject: RE: Overlijden van uw vader

 

Geachte heer Kleen, beste Daniel,

Dank voor uw meelevende e-mail en het mooie in memoriam op uw website. Naast een bijzondere man wat zijn visie op de huidige tijd en zijn toekomstvisie betreft was het ook een heel bijzondere vader. Ik had een buitengewoon goede band met hem.

Mijn vader mocht ingaan in de vreugde zijns Heeren. Hij mocht de afgelopen periode met een steeds sterker verlangen uitzien naar de Heere en naar die plaats waar God in alle volmaaktheid eeuwig wordt grootgemaakt. Voor ons wilde hij wel graag nog een poosje hier beneden blijven, maar zelf verlangde hij naar de Heere. Vader sprak de laatste dag nog over zijn verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te zijn.

Vader had veel vreugde in het schrijven van artikelen op uw website. Toen ik hem afgelopen zaterdag uw groeten overbracht en vertelde dat u aangegeven had dat u wilde bellen of komen en ik eveneens aangaf dat ik u geschreven had dat dat nu niet ging, zei Vader: maar je hebt het toch niet helemaal afgehouden, misschien kan het over een tijdje wel. Hij wilde u wel graag ontmoeten. Vader wist echter ook dat hij ging sterven.Vader was de laatste tijd werkelijk te zwak om nog mensen te ontmoeten. Hem kennende zou hij zich, zeker bij ‘nieuwe’ gezichten helemaal gegeven hebben. Dat kon zijn lichaam niet meer aan. Als God het geeft zullen jullie eenmaal toch kennis maken!

Fijn dat u op zijn begrafenis hoopt te komen. De rouwkaart is vanmiddag op de post gedaan, die zult u waarschijnlijk morgen ontvangen. Bijgaand eveneens de kaart in pdf.

Volgens mij zijn er nog best artikelen die mijn vader geschreven heeft die op uw website gepubliceerd kunnen worden. Toen ik gisteren het een en ander zocht kwam ik al wat artikelen al dan niet in bewerking tegen. Misschien is het goed om daar over enige tijd contact over te hebben.

Nogmaals dank voor uw e-mail en ook zeker voor de vriendschap die u mijn vader heeft gegeven. Voor hem waren die contacten erg belangrijk.

Hartelijke groet,

Jonathan Buys

 

=========================================================

From: Jonathan Buys [mailto:j.h.buys@solcon.nl]

Sent: Saturday, December 17, 2016 6:03 PM

Subject: C.J. Buys

 

Beste vrienden en kennissen van mijn vader,

Op woensdagavond 14 december is om 23:35 mijn vader, Cornelis Johannes Buys, overleden. Hij mocht 87 jaar worden.

Bijgaand zend ik u de rouwkaart.

De tekst die boven de rouwkaart staat is werkelijkheid geworden in zijn leven. Het was zijn wens, ook nog herhaald op zijn sterfdag, om die tekst boven de kaart te zetten.

Vader had al langere tijd last van hartfalen. In 2014, toen het hartfalen plotseling aan het licht kwam, is hij daarvoor twee keer in het ziekenhuis opgenomen geweest. De achterliggende jaren ging ook zijn nierfunctie sterk achteruit. Verder heeft hij verschillende malen te kampen gehad met (ernstige) long- en blaasontstekingen. Ondanks al zijn lichamelijke zwakte heeft hij ook de achterliggende jaren nog veel mogen betekenen. Hij schreef met liefde en plezier artikelen en was bovenal een man die de Heere vreesde. Voor zijn familie is hij een zeer geliefde en onvergetelijke man, vader en opa geweest.

Op 6 november 2016 heeft Vader een nieuw hartinfarct gehad. Hij heeft toen 12 dagen in het ziekenhuis gelegen. Tot 7 december is hij thuis geweest, maar op die dag moest hij opnieuw met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. De lichamelijke problemen waren te groot, artsen konden niets meer voor hem betekenen, zo bleek in de loop van de ziekenhuisopname. Vader had daar vrede mee, al wilde hij er ook graag zijn voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij wist hoe sterk de wederzijdse band was. Bovenal echter wilde mijn vader bij de Heere zijn. Hij sprak vanuit de verwondering en wist door genade dat hij God eeuwig groot mocht gaan maken. Op zijn ziekbed, wat zijn sterfbed zou worden, heeft hij daar ook bijzonder getuigenis van gegeven.

Het is ons gebed dat de Heere ons mag helpen dit grote verlies te dragen.

Wat zou het een wonder zijn als we straks met elkaar God mogen grootmaken, dan in alle volmaaktheid.

 

Met een hartelijke groet,

Jonathan Buys