Jaargang 2009

Posted by admin | | woensdag 6 mei 2009 10:33 am

Verwachting 2009 - Nummer 1

 

Verwachting  Bijbels toekomstblad – door C.J. Buys

 

Nummer 1, jaargang 2009 in pdf :  klik hier

 

Nummer 2, jaargang 2009 in pdf :  klik hier

 

Nummer 3, jaargang 2009 in pdf :  klik hier

 

Nummer 4, jaargang 2009 in pdf :  klik hier

 

 

 

Kort opgemerkt 2009 – door de heer C.J. Buys

 

Kort opgemerkt deel 1, jaargang 2009 :  klik hier

 

Kort opgemerkt deel 2, jaargang 2009 :  klik hier

 

Kort opgemerkt deel 3, jaargang 2009 :  klik hier

 

Kort opgemerkt deel 4, jaargang 2009 :  klik hier

 

 

 

Moslimsnippers uit het jaar 2009 – door C.J. Buys

 

Moslimsnippers deel 2, jaargang 2009 :  klik hier

 

Moslimsnippers deel 3, jaargang 2009 :  klik hier

 

Moslimsnippers deel 4, jaargang 2009 :  klik hier

 

 

 

C.J. Buys – Israëls aannemen, het leven uit de doden in pdf  :  klik hier

 

 

 

 

 

 

Beste abonnees!

 

Dit worden helaas niet de prettigste woorden die ik aan u schrijf. Zoals u  mogelijk wel hebt gemerkt stokte het de laatste tijd nogal eens met “Verwachting”. Dit nummer is er ook weer een voorbeeld van. Het is erg verlaat, hoewel ik blij ben dat het toch nog mag verschijnen. Meerdere abonnees zijn er van op de hoogte dat het de laatste jaren moeilijk werd. Die mij wat beter kennen weten dat ik m’n hele leven al tob met de gezondheid, hoewel het toch altijd wel mogelijk was werk te verrichten. Ach, de ene tijd ging het beter dan de andere en een mens kan veel met z’n geestkracht; juist ook dáárom dat de wil altijd wel aanwezig was. En dan mogen we best ook wel zeggen het als een zegen te zien dat het geluid van dit blad zolang gehoord mocht worden.

 

Nu heb ik altijd getracht het “volle pond” te leveren en dat kostte best wel veel tijd, maar vooral kracht. De laatste tijd blijkt echter dat het gereed “moeten” zijn van het blad -elke drie maanden- een te sterke belasting werd. Vooral de laatste weken was het dan erg “stressen” en dat kwam de gezondheid  niet ten goede. Dan wijs ik er u op dat ik in 2009 de leeftijd der zeer sterken heb mogen bereiken. Gelet op de zwakke gezondheid wel een dubbel voorrecht. Het is velen niet gegeven.

 

De abonnees die al het een en ander weten schrokken erg en vragen zich af of er dan niets aan te doen is. Of dan niemand dit werk kan overnemen? Op zich een begrijpelijke vraag, maar er valt niet makkelijk een antwoord op te geven. Eigenlijk zie ik die mogelijkheid niet. Zoals u zelf wel weet besteden onze predikanten nog geen kwart bladzijde van hun kerkblad aan hetgeen waar de Schrift vervuld van is en waar onze “ouden” heilbegerig naar hebben uitgezien. Een abonnee zei me: “Als het dan maar één keer per jaar kan verschijnen”(!) Wel héél weinig vind ik zelf! We zinnen op de mogelijkheid toch van tijd tot tijd iets te kunnen laten horen – op welke wijze dan ook. Dit is geen vaste toezegging. Het mag in elk geval geen zware belasting worden. Mogelijk zijn er onder u die hier méé kunnen denken. Ik spreek het zo met u af: Zo de Heere wil en wij leven hoop ik in elk geval nog van me te laten horen. Zelf zou ik het ook zeer betreuren dat het geluid van onze oudvaders, de puriteinen -het geluid van Gods Woord- moet gaan zwijgen, en dan vooral in het licht van de ontzaggelijke tijd waarin wij leven en gelet op  alles wat te gebeuren staat.

 

In elk geval willen we onze trouwe abonnees bedanken voor hun belangstelling en steun voor “Verwachting”. U behoort niet tot de grote groep van Refo-Nederland, want die is heel wat groter dan de nog geen 300 abonnees van dit blad! De waarheid is vrijwel nooit aan zijde van de massa – de kleine minderheid weet evenwel wél dat straks dé waarheid universeel zal zijn! We danken in het bijzonder hen die al die jaren extra hebben gesteund, zodat we dit werk dienaangaande zorgeloos hebben kunnen doen. Nogmaals: hartelijk dank. De Heere vergelde het u! We hebben ook teleurstellingen gehad. Op “prinsen” moet men echt geen betrouwen stellen! Het heeft het werk niet belemmerd! Het zij hen tot beschaming.

 

Met een vriendelijke groet; u allen de Heere en Zijn genade aanbevelend,

 

C.J. Buys