Staatsschuld USA

Posted by admin | | woensdag 3 augustus 2011 9:26 am

.

Indicatie enorme staatsschuld VS anno 2011 :  NOS  &  klik hier

NOS : http://nos.nl/dossier/157309-schuldencrisis/thema-overzicht/

 

How voodoo economics costs USA : 9,3 billion dollars

 

 

Alan Grayson (2009) : “Is anyone minding the store at the federal reserve?” 

     kijk hier verder

 

 

DJK : Geachte lezer, men behoeft geen profeet of hooggeleerd econoom te zijn om te kunnen concluderen dat aan de wereldwijde macht van de Verenigde Staten van Amerika langzaam maar zeker aan een einde gekomen is. Ik vind het nooit zo interessant om een artikel over geld te schrijven, maar naar mijn bescheiden mening gaat ons dit allen aan. Er is een Bijbels spreekwoord, dat ons leert: wie leent is des leenders knecht! Wanneer we dan zien aan wie de USA deze staatsschuld verschuldigd is, dan bemerkt u dat Amerika een dienstknecht geworden is van de opkomende economieën van met name uit het Verre Oosten. Een land als bijvoorbeeld China dat ook grote twijfels heeft aan de kredietwaardigheid van de VS heeft anno 2011 de Amerikaanse staatsschuld voor ong. 25% gefinancierd. Wanneer we daarbij beseffen dat de jaarlijkse belastinginkomsten ong. 2200 miljard dollar zijn, met daar tegenover de jaarlijkse uitgaven van 3500 miljard dollar, geeft een tekort van ong. 1300 miljard dollar per jaar. Amerika geeft dus 60 % meer aan geld uit dan het jaarlijks aan belastinggeld ontvangt. Hoe kan het ook anders met al die miljardenverslindende oorlogen, die voor het grootste deel op leugens gebaseerd waren. Om maar te zwijgen van de duizenden jongemannen die op zinloze wijze hun leven verloren. Alleen al aan defensie geeft de VS jaarlijks zo’n 700 miljard dollar uit, en de rente die de USA jaarlijks moet ophoesten bedraagt zo’n 300 miljard dollar. Dit bedrag is nog berekend tegen een vrij laag rentetarief. Omdat de kredietwaardigheid van de VS nu begint te slinken, moet Amerika langzaam maar zeker tegen steeds hogere rentes bij gaan lenen om haar schulden te kunnen blijven betalen. Feitelijk kan de VS dus per jaar niet meer dan 2200 miljard minus 300 miljard (rente) = 1900 miljard dollar uitgeven. Leg daar dit kostenplaatje van 2010 eens naast, en u begrijpt wellicht hoeveel er van schuldaflossing terecht komen zal.

 

Wanneer we dan het onmogelijke scenario ons eens gaan voorstellen, namelijk dat ook dit land eens de (ver)tering naar de nering zal gaan moeten zetten, dan kunt u zich wellicht voorstellen welke enorme stappen de VS terug zal moeten doen. Elke president schuift dit probleem voor zich uit, want in een ambtstermijn van vier jaar los je zo’n probleem immers niet op. Daarbij maak je jezelf ook beslist niet populair bij de kiezers voor wie het merendeel geldt dat ze bij de waan van de dag leven (en geregeerd willen worden). U begrijpt wel dat er geen ene presidentskandidaat gekozen zal worden die bereid is dit schuldenprobleem te willen oplossen. Iedere Amerikaan beseft dat er iets zal moeten gebeuren, maar wanneer de bezuinigingen hun eigen portemonnee treft dan hebben de meesten dit nobele besef al spoedig verloren. Met daarbij het droeve feit dat de rijken steeds rijker worden, en de armen steeds armer. De rijken, die in de VS uiteindelijk de dienst uitmaken, gruwen van belastingverhogingen, en de armen vrezen dat zij bij vernieuwing de dupe zullen zijn. Iedere presidentskandidaat belooft koeien met gouden horens, maar zal zijn gedane beloften nooit kunnen verwezenlijken. Waarom niet? Heel eenvoudig, het geld is op. “Yes, we can!” was de beroemde slogan van president Obama. Maar ook hij heeft niet gekund. Ook hij is/was maar een pionnetje in Gods hand die zijn eigen leven niet leeft, maar de raads Gods uit moest dienen. Met een kwakkelende economie en met een nog steeds inzakkende huizenmarkt zal er in de komende jaren wellicht nog minder aan belastinggelden binnenkomen. Mensen die destijds een lening van bijv. 300.000 dollar voor hun huis afsloten, lossen hun hypotheek niet meer af omdat de waarde van hun huis naar bijv. 100.000 dollar is gedaald. Normaliter zet de bank zulke mensen dan op straat, maar dat heeft nu ook geen zin meer omdat de huizenmarkt in de VS door het verhoogde aanbod van de duizenden huizen uit dergelijke situaties, steeds verder als een kaartenhuis in elkaar zal storten. Mensen betalen alleen nog de rente aan de bank en lossen niets af, en maken daarmee misbruik van de ontstane situatie. Schuld is geen schuld meer. De staat lost haar schuldenberg niet af, dus waarom zouden haar burgers het wel doen? Long live the American dream! Met daarbij de schuldencrisis in Europa in ogenschouw nemende, kon het best wel eens wezen dat straks het gehele wereldwijde financiële bankwezen in elkaar stort. Het noorden van Europa begint het langzaam maar zeker zat te worden om de schulden van het zuiden te blijven betalen, waardoor de roep naar de terugkeer van de eigen munt steeds sterker wordt. De zuidelijke landen willen alleen geld beuren, en geen zeggenschap en souvereiniteit inleveren omtrent de uitgaven in eigen land. Zij willen des leenders dienstknecht niet worden! Twee scenario’s liggen dan voor de hand, of een noordelijke euro, de zgn. NEURO, of de terugkeer van de eigen munt. Stel nu eens dat Nederland binnen korte tijd weer terugkeert tot z’n eigen munt. Wat gaat er dan gebeuren? Namelijk, het tegengestelde als toen de euro zijn intrede deed. Het is gebleken dat toen de euro kwam, een belegger zoveel mogelijk in het rood bij de bank moest staan met daar tegenover zoveel mogelijk vastgoed. De schuld bij de bank werd van gulden naar euro gehalveerd, en de huizen die optisch te goedkoop (b)leken verdubbelden in vijf jaar tijd in waarden. Sommigen zijn hier schatrijk mee geworden. Maar de gewone burger die een huis op aflossing wilde kopen was de klos, want ook zijn spaargeld ging van gulden naar euro in bedrag door de helft en de huizenpruizen stegen de pan uit. De kinderen werden de dupe, want vele moeders moesten gaan werken om de dure hypotheken te kunnen blijven betalen. Het is duidelijk gebleken dat NL financieel (en geestelijk) armer geworden is door de komst van de euro, want ook de lonen van de gewone werkman werden gehalveerd en de prijzen verdubbelden! Wat een land zaait zal hij ook maaien. Wie door een goddeloze regering geregeert wenst te worden zal daar vroeg of laat de wrange vruchten van gaan plukken. Onze overheid is geen dienaresse Gods meer, maar een dienstmaagd geworden van een volk dat zich door een demonische tijdgeest laat leiden. Wij allen hebben net als de VS maar raak geleefd, lezer. We hebben ons laten overheersen door de zondenmacht van hebzucht en geldzucht, dewelke de wortel is van al het kwaad, en hebben ons daarbij op gruwelijk wijze laten bedriegen door regeringsleiders die meer uit waren op eigenbelang dan het belang zochten van hen die ze vertegenwoordig(d)en. Het kon niet op, de geldbomen bleven de hemel maar ingroeien. Maar God heeft erin geblazen! Maar wat gebeurt er dus wanneer de gulden weer terugkomt? Ik zei het al, precies het omgekeerde. Laat ik een voorbeeld noemen. Onlangs sprak ik iemand die vanwege gezinsuitbreiding overweegt een groter huis te kopen. Dat huis kost ong. 350.000 EUR. Ik weet totaal niet hoe hij dit gaat bekostigen, maar stel nu eens dat hij dit bedrag leent bij de bank, en binnen enkele jaren kiest NL weer voor de gulden. Dan zit hij met een schuld bij de bank van 350.000 EUR x 2,2 (afgerond) = 770.000 gulden. Ik vroeg hem: “denkt u dat u dit bedrag ooit voor uw huis terug zal krijgen?” Nee, was zijn eerlijk antwoord. Want dan zullen al onze huizen ‘optisch’ weer te duur zijn, en derhalve in waarde dalen. Conclusie: het verlaten van de NL gulden, en de terugkeer van de NL gulden zal ons allen TWEE MAAL doen verarmen…!! De ‘slimme’ belegger die op zijn verdorven verstand vertrouwd zal zijn vastgoed en aandelen wellicht gaan cashen, zijn geld tussentijds op de bank zetten of in goud beleggen, en stilletjes afwachten tot de huizenmarkt in elkaar zal storten. Bij de terugkeer van de gulden verdubbelt zijn kapitaal van euro naar gulden, en halveren de prijzen van de huizen. Hij moet alleen wel hopen en ‘het geluk hebben’ dat zijn bank met al zijn hypotheken (die wellicht net als in de VS nooit meer afgelost zullen worden) niet failliet gaat, want dan is hij alles kwijt. Nog een voorbeeld: Wanneer Nederland weer terugkeert tot de gulden, zal iemand met een modaal inkomen van ong. 1800 EUR netto per maand ineens 4000 gulden per maand gaan verdienen. Dat is 925 gulden netto per week. Dit verdiende Jan Modaal tien jaar geleden bij lange na niet. Ook niet wanneer men een inflatiepercentage van 2% a 3% per jaar in acht neemt. Er zal wellicht geen bedrijf zijn die zulke lonen zal kunnen blijven betalen. Welke dominoramp(en) dit bijv. op de huizenmarkt teweeg zal brengen, is werkelijk niet te overzien. Ogenschijnlijk en klaarblijkelijk kon je vóór de invoering van de euro veel meer voor 4000 gulden kopen, dan voor 1800 EUR ná de invoering van de euro. Indien zal blijken dat de meeste bedrijven deze lonen toch kunnen blijven betalen, betekent dit dat ons Nederlandse geld in ong. tien jaar tijd (incl. inflatie) bijna de helft waard geworden is, bij vergeleken de tijd van vóór de invoering van de euro. Een land als bijv. Polen heeft er verstandiger aangedaan door eerst de euro-kat uit de boom te kijken.

Daarnaast is het goed mogelijk dat bedrijven als Apple, met een beurswaarde van zo’n 340 miljard dollar (= net zoveel als alle grote eurobanken in Europa), langzaam maar zeker de activiteiten van de financiele sector over zullen gaan nemen. Op dergelijke wijze verplaatst zich de macht en invloed, en wordt de wereld door de geldgod van deze eeuw geregeerd. Geld is geen middel meer, maar een doel geworden. Is het niet verschrikkelijk? Wij allen hebben God verlaten, en hebben derhalve smart op smart te vrezen. Onlangs zei een vrind van me: “Gods volk wordt door hun getrouw getuigenis van Christus misschien hier en daar nog wel door het farizeisme vervolgd, maar niet meer door de wereld. Omdat ook zij als de wereld zijn gaan leven.” Wanneer ik dan zie op mezelf en mijn gezin, lezer. We zijn der aardse flessen gelijk geworden. Wie zou niet wenen? Ook de VS heeft God en Zijn Woord verlaten en heeft derhalve smart op smart te vrezen. Wanneer de Arabieren de USA straks zullen beproeven, zal de USA voor de olie (moeten) kiezen en Israel laten barsten. Ze zullen geen andere keuze hebben, ten eerste in het belang van hun eigen economie, ten tweede is Amerika een knecht geworden en derhalve dienstbaar aan de landen die hun enorme staatsschuld gefinancierd hebben. U begrijpt wellicht dat aan de wereldwijde macht van de VS langzaam maar zeker een einde gekomen is. Is er dan misschien nog een positieve kant aan deze nare berichtgevingen? Jawel, want in deze wonderlijke wegen begint het volk der Joden zijn grote broer Amerika te verliezen, en komt tenslotte geheel alleen te staan. Hoe snel zal dit zijn? Ziende op wat er in het Midden Oosten geschiedt denk ik niet zo lang meer. Let ook eens op het wereldgebeuren in het algemeen. De natuurrampen volgen elkaar op in steeds rasser tempo. Aartsrivaal Iran staat straks klaar om Israel met een paar atoombommen te willen bombarderen. Daarbij staat de hoer van Rome met al haar seksschandalen ook op instorten, lees Openb. 17, 18 en 19. Met daarbij het anti-Israel beleid van de USA, gepropageerd door president Obama die de moslims (met hun religie) een warmer hart toe draagt dan het volk der Joden. Let ook eens op hoedanig het beloofde land Israel in de laatste vijftig jaar als een magneet heeft gefungeerd voor de verstrooide Joden. Het antisemitisme neemt wereldwijd toe, en blijkt nog springlevend. In Nederland en wellicht straks ook in Europa kunnen de Joden straks geen vlees meer eten omdat hun het ritueel slachten verboden wordt. Op straat worden de Joden in de grote steden door met name Arabische jongeren uitgemaakt met vreselijke scheldwoorden. Ook na de tweede wereld oorlog waren de Joden niet meer welkom in Europa. We hebben de Joden weggejaagd en teruggedreven en de Arabieren ervoor in plaats terug gekregen. We hebben de zegen ingeruild voor de vloek. Het is in de geschiedenis duidelijk gebleken dat toen de Zuid Europese landen de Joden verjoegen naar Noord Europa, de zuidelijke landen verarmden en het noorden van Europa een gouden eeuw beleefde. En nu worden de deuren wagenwijd opengezet voor de Arabieren die met honderden miljoenen in Europa als kaalvretende sprinkhanen zijn neergestreken. Ben ik dan tegen hen? Nee hoor, maar wel tegen hun religie die algehele overheersing zoekt, en geen enkele tegenspraak duldt. Gods Woord leert ons dat wij de nationale wolven van onze deur moeten houden. Wie niet met Mij is, die is tegen Mij. Die niet met Mij vergadert, die verstrooit, zegt de Heere Jezus. Deze religie heeft niets anders dan de totale vernietiging der Joden en het Christendom op het oog, lezer. Europa kan er met zijn Joods Christelijke wortels dus geen enkel belang bij hebben om Turkije straks tot de EU toe te laten. Waar Karel V en Karel Martel destijds voor gevochten hebben om de Moren buiten de grenzen van Europa te houden, is nu door de DEMOS van Europa verkwanseld geworden. Maar het moet allemaal zo gaan. Want, Gods molens draaien langzaam maar zeker. Zelfs de satan wordt in Gods handen gebruikt zonder dat hij er zelf weet van heeft. Goddrie-enig volvoert Zijn raad, en deze raad zal tot in der eeuwigheid bestaan! Het volk der Joden moet tot een nationale bekering worden gebracht. Daartoe moeten zij in een helse benauwdheid gebracht worden, opdat ze vanuit een onhoudbare nood tot de God hunner vaderen zullen gaan roepen. Gelijk God het geestelijk verkoren Israel verlost, alzo verlost Hij straks ook Zijn aardse bondsvolk Israel, dewelke door al de eeuwen heen een zinnenbeeld en type van het geestelijk verkoren Israel is geweest. Israel was en is nog steeds een type van de gestichte kerk uit de heidenen waarin onkruid en tarwe was, maar vooral ook een type van de verkoren Kerk van Christus die straks eenmaal zekerlijk zalig zullen worden.

 

Nu loopt Israel nog veel te schipperen met de vijandige volkeren die hen omringen. Waar het Lichaam is daar zijn immers de arenden. Wat bedoel ik met het Lichaam? Het volk der Joden heeft het beloofde Vrouwenzaad in hun schoot gedragen, en met de komst van Christus in het vlees ook daadwerkelijk gebaard, maar helaas nog niet geestelijk in hun harten gebaard, gelijk de geestelijk verkoren Joden wel gedaan hebben. Israel heeft de gekomen Messias immers nationaal verworpen, maar het geestelijk verkoren Israel heeft Hem zeer liefelijk aangenomen door hun geschonken geloof in Hem. Hierin is het aardse Israel een zinnenbeeld van het geestelijk verkoren Israel. Lees hier: “En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon, Openb. 12:1-6”.

 

De vrouw is een beeld van het aardse bondsvolk Israel, en het geestelijk verkoren Israel. Waar dit Kind geboren is, daar braakt de hel haar vijandschap uit, lezer. Daar stelt de duivel alles in het werk om dit geboren Kind in hun zielen te vermoorden. Dat heeft hij bij het aardse Israel geprobeerd bij de kindermoord in Egypte onder Farao, middels de hoogmoedige Haman, middels de kindermoord in Bethlehem, en middels de leugens der Schriftgeleerden dat Hij was opgestaan uit de doden. Wat zijn de Joden en de geestelijke Joden door de eeuwen niet verdrukt en vervolgd geworden. Ook Adolf Hitler en zijn trawanten hebben nooit geweten dat zij werktuigen des Satans waren. Maar waar dit Kindeke Jezus straks in de harten der Joden geestelijk geboren staat te worden, zult u bemerken welke hellemachten daar op af zullen komen. Maar het zal hem niet gelukken. God zal deze hellehond gebruiken om Zijn volk in de verdrukking te brengen, hetgeen een geheel ander effect op dat volk teweeg zal brengen dan Satan beoogt. “Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken. En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen, lees verder in Joel 3….”

 

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israeliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israel, zeggende: Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? (Rom. 11)

 

Schep daarom maar een weinig moed, lezer. Want Israëls verlossing is aanstaande. Hoe lang zal het nog duren? Ik weet het niet, ik ben ook geen profeet. Wat ik hier neerschrijf zijn zomaar enkele gedachten wanneer ik het wereldgebeuren aanschouw door de bril van Gods Woord. Wie bekommert zich nog om deze zaken? In welke kerkverbanden hoor je nog over deze zaken spreken? Bijna nergens meer. Helaas stonden de reformatoren hier ook debet aan. Want Israel had volgens hen geheel afgedaan, de kerk had de plaats van dit verachte volk immers ingenomen. Maar wanneer we dan bedenken dat er destijds in Schotland godzalige predikanten waren die er hun plaats in de hemel voor uit wilden stellen, om van dat heugelijke tijd getuige te mogen zijn. Deze vaderen baden elke zondag driemaal voor de bekering der Joden, lezer. Laten wij dat ook doen. Hetgeen we misschien verzaakt hebben door onkunde of andere redenen, laten we er nu mee aanvangen om dagelijks te bidden voor het blinde bondsvolk der Joden. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel zullen zij varen die haar beminnen. Welke een vreugde en uitzinnige blijdschap dat die zaak in het Midden Oosten teweeg brengen. Dan zullen ook vele Arabieren door hun getuigenis tot bekering en het geloof in Jezus Christus worden gebracht. Misschien begrijpt u nu ook waarom de Satan destijds in het Midden Oosten de Islam door de valse profeet Mohammed heeft doen ontstaan. Maar hopelijk zal dit in het Israel van het westen, ons arm vaderlandje waar Gods Geest in vroegertijden overvloedig heeft gewerkt, ook nog een geestelijke opwekking brengen. Misschien zullen u en uw kinderen daar de rijke vruchten van gaan mogen plukken, lezer. Maar wee hen die de Joden en Christenen vervolgd zullen hebben, en die de Koning van hemel en aarde veracht en geminacht zullen hebben vanwege hun ongeloof.

 

 

Franklin ter Horst: USA kan niet ongestraft tegen Israel strijden…!!

Schuld PIIGS landen: 27 km lange file vrachtwagens vol 100 Euro biljetten

Kijk en lees hier:  Some American congressmen with gutts and courage

.

Geld uit Niets