Boekrecensies

Posted by admin | | maandag 8 december 2008 6:00 am

De geestelijke mens – F. Costerus

Een prekenbundel met 62 preken. Florentius Costerus mogen wij wel een voornaam leraar der Wet noemen. Want wie de Wet niet recht verstaat in zijn afsnijdende, ontdekkende, ontgrondende en dodende geestelijke bediening, heeft ook nog nimmer iets van de vrijheid van het Evangelie gezien, geproefd noch gesmaakt. Een bijzonder en een uitnemend verklaarder van de geestelijkheid der Wet. Met name in zijn preken over de Romeinenbrief en Galatenbrief, welke ongeveer de helft van het boek behelst. Een juweel van een boek, met name aanbevolen voor een tijd als deze, waar (leer)dwalingen volop heersen, en de geesteloosheid hoogtij viert.

Het boek kost nieuw ong. 55,00 EUR en is evt. te bestellen bij :  klik hier 

——————————————————————————————–

Petrus Datheen

Een eenvoudige zeer leerzame stichtelijke samenspreking die menigeen onder ons mogelijk wat meer inzicht geeft in de onderscheiden (geestelijke) bediening van de werking van Wet & Evangelie. Zeer zuiver Bijbels onderricht in de lijn van de leer der  Reformatie! Dit boekje is waarschijnlijk niet meer in de handel. Het is destijds uitgegeven door uitgeverij Den Hertog, maar mocht u het boekje nog eens ergens tegenkomen op bijv. een 2e hands-boekenverkoping of via een antiquariaat, dan kan ik u dit boekje van harte aanbevelen. 

Enkele bladzijden uit dit boekje :   klik hier

————————————————————————————-

Levensschets en brieven van ds. J.H. Koster, samengesteld door drs. P. Mourits. Ds. J.H. Koster was achtereenvolgens predikant in de Hervormde Gemeente van Wijckel, ‘s-Grevelduin-Capelle, Wouterswoude, Montfoort en Maartensdijk, In dit boek wordt een levensschets gegeven van dominee Koster van Montfoort, zoals hij bekend stond. Twintig jaar heeft hij deze gemeente gediend. Verder zijn ongeveer dertig brieven opgenomen van ds. Koster aan de heer H. Jonker in Den Haag. In deze brieven geeft hij veel geestelijk onderwijs aan zijn vriend, die behoorde bij de gemeente van ds. J.P. Paauwe.

DJK : In dit boek wordt zuivere bijbelse taal gesproken. Vooral in de 30 brieven die erin zijn opgenomen, ligt bijzonder veel leerzaam en stichtelijk onderwijs! Lees als voorbeeld, bijv. eens brief 8 aan zijn vriend H. Jonker :  klik hier

Boekrecensie Ref-Dagblad :  klik hier

Dit boek kost ong. 20,00 Eur en is evt. te bestellen bij :  klik hier

 

——————————————————————————–

 

 

Titel : De bijna-christen ontdekt
Auteur : Mattheüs Meade; vert. M. Krijgsman

 

Boekrecensie Ref-Dagblad :  klik hier

 

Ondanks dat Mattheus Meade, weleens onbijbelse leerstellingen verdedigde, van bijv.: “begeren naar genade, zonder de toegepaste kennis van een geopenbaarde Christus door recht, is alrede zaligmakende genade…”, heeft Meade met dit boek toch een zeldzaam theologisch werk geschreven! Op sommige punten w.b.t. de leer, dus met een weinig onderscheid lezen en verstaan. – DJK

 

Enkele badzijden uit dit boek :  klik hier

 

——————————————————————————–

 

 

De brief aan de Galaten – Luther

 

 

Dit theologische meesterwerk moet elke christen c.q. protestant gelezen hebben!! (het liefst de oude uitgebreidere versie) Hierin klopt namelijk het hart van de REFORMATIE, waarvan we nu helaas zeer ver zijn afgeweken… – DJK

 

Enkele bladzijden uit dit boek :  klik hier 

 

Dit boek kost ong. 22,00 Eur en is evt. te bestellen bij :  klik hier

 

——————————————————————————–

 

Moderne wetenschap in de Bijbel – drs. Ben Hobrink

http://www.vergadering.nu/boekhobrinkmoderne.htm   &   lees ook hier

 

Verwondering –  (citaat van een recensie nr. 5 – Terdege)  

Hobrink schreef zijn boek niet vanuit de behoefte de Bijbel te verdedigen. “Een leeuw hoef je niet te verdedigen. Ik wil mensen met deze publicatie deelgenoot maken van mijn verwondering over de Bijbel. Er is geen enkel ander boek uit de oudheid waarin zo veel wetenschappelijk verantwoorde feiten staan. Twintig jaar lang heb ik artikelen verzameld van toonaangevende geleerden die met hun conclusies het spreken van de Bijbel bevestigen. Meestal zonder dat zelf te beseffen.”

Enkele bladzijden uit dit boek :  klik hier    &    klik hier

Evt. te bestellen bij uitgeverij GIDEON :   klik hier

————————————————————————————————-

 

Leven en werk van William Gadsby

B.A Ramsbottom – NL vert. S. Houtekamer

William Gadsby werd geroepen tot het prediktambt, maar hij wilde niet, want hij gevoelde zich geheel onbekwaam. Waarop hij in opstand tegen God, in z’n vochtige kelder op de tocht ging zitten, om ziek te worden. Totdat God hem overwon, hem zeggende, dat Hij nu het minste, het meest onbekwame, het onkundigste wilde gebruiken tot de uitbreiding van Zijn heerlijk Koninkrijk. Waaronder Gadsby mocht bukken en buigen onder God, Hem zeggende: “Heere, dan zal ik de beste dominee van Engeland worden, daar ik de onbekwaamste en onkundigste dwaas in Engeland ben…”  Prachtig boek!  — DJK

Evt. te bestellen bij :  klik hier

——————————————————————————–

 

Waar gij uw voetstap zet – J.A. Saarberg

Leven en arbeid van John Kershaw

John Kershaw moest er in zijn leven zeer diep door, opdat hij ten nut mocht wezen voor zijn arme gemeente waartoe hij gesteld was geworden. Veel kinderen verloren. Bij elk verlies ging hij groter van zijn God spreken. Deze man mocht werkelijk roemen in de verdrukkingen. Zeldzaam mooi! – DJK

———————————————————————–