Gratis boek over het rechtvaardigend geloof – ds. A. Kort

Posted by admin | | zaterdag 10 november 2018 10:58 am

Gratis boek over het rechtvaardigend geloof ds. A. Kort voor belijdeniscatechisanten en heilzoekende jonge lezers 

Enige tijd geleden werd ik opgebeld door uitgeverij Vermeulen met de vraag of ik interesse had een restpartij van ongeveer 660 exemplaren van dit uitgegeven boek tegen een schappelijke prijs over te nemen. Daar ben ik op ingegaan, inmiddels overal uitgedeeld, en heb nu nog slechts 3 boeken over. Ik wil dit leerzame boekje met zuiver Bijbels onderwijs over het rechtvaardigend geloof gratis beschikbaar stellen met name voor hen die in het volgend voorjaar overwegen belijdenis des geloofs te gaan doen. Vele jongeren in onze dagen wankelen ten dode en worden misleid inzake wat het ware geloof in Jezus Christus is en inhoud. Het wordt vaak voorgesteld vanuit een prediking van deugden en plichten. Dit boek beantwoord veel vragen die leven in de harten van jongeren of zij daadwerkelijk wel belijdenis van hun geloof mogen doen. Dit geschreven boek door dominee Kort, predikant in de Oud Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel, bevestigd, vertroost en bemoedigt het ware geloof en ontdekt schijngeloof en waangeloof op eerlijke Bijbelse gronden. Het is toch beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Ik wens met deze actie geen oproer, muiterij of revolutie binnen sommige kerkverbanden te willen aanrichten, maar slechts zielen van jongeren ernstig te willen waarschuwen voor de eeuwigheid. Als u meer over dit boek wilt weten staan hieronder enkele links waarin u meer over dit boek kunt lezen. Ik stuur geen boeken op, u moet ze zelf bij mij thuis komen ophalen. Overdag is mijn vrouw meestal thuis en kan zij ze meegeven, in de avond ben ik zelf meestal thuis. Iedereen die hongerig is naar de zuivere uitleg van het Woord is van harte welkom. Slechts twee exemplaren per persoon. Ouderlingen uit andere kerkverbanden van waar ook uit het land die eveneens de noodzaak inzien dit boekje gratis uit te willen delen onder catechisanten tot ernstige waarschuwing in kerken waar zij dienen, zijn ook hartelijk welkom. Zij kunnen meerdere boeken tegelijk mee krijgen. Drijf er geen handel mee, u kreeg het om niet… geeft het om niet, maar werp in deze ook geen paarlen voor de zwijnen. Ik hoop en bid dat God het Bijbels onderwijs uit dit boek rijkelijk zou willen zegenen aan hen die er nog geen kennis van hebben genomen. Dat geve de Heere uit vrije genade om niet, om Jezus wil alleen. Nog een enkele opmerking tot geruststelling aan hen die zich afvragen waarom ik dit boek van ds. Kort hartelijk aanbeveel ondanks dat ik zijn verbondsvisie en doopstandpunt niet deel, wil ik zeggen dat John Bunjan de rechtvaardigingsleer van Luther en Calvijn ook zeer beminde ondanks dat hij hun verbondsvisie en doopstandpunt niet deelde. Dit heb ik evenzo met dominees als Kort, Veldman en Stelwagen. Laten we elkaar in deze blijven verdragen en elkaar niet verachten of minachten.   

Mijn email is:  dkleenp@kliksafe.nl  //  Telefoon of Whatsapp:   0653785106

 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2014/11/Boekrecensie-DJK-over-Het-Rechtvaardigend-Geloof-ds.-A.-Kort.pdf

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2014/11/Het-rechtvaardigend-geloof.pdf

 

http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Rechtvaardigend_geloof_AK.html

 

http://www.tekstservicevermeulen.nl/uploads/3/9/9/8/39980167/uittreksel.pdf

 

 

Ds. A. Kort beschrijft het rechtvaardigend geloof aan de hand van de Heilige Schrift, de grondtekst, de kanttekeningen en de binnen- en buitenlandse belijdenisgeschriften.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: geloven in het Oude en Nieuwe Testament, geloven bij de overgang van de Testamenten, opwassen in het geloof, het toevluchtnemend geloof, de zekerheid van het geloof, de weg der discipelen en de Bijbelse heilsorde. Heel bijzonder is ook zijn uitvoerige verklaring van Zondag 7.

Ds. Kort besluit zijn boek met de beproeving, de volharding, de zegepraal en de jubel van het geloof. Bewogen, ernstig en pastoraal drinkt hij er onophoudelijk op aan om vast te houden aan de leer van Schrift en belijdenis. Een onmisbare gids voor jong en oud. Voor studie en meditatie.

 

======================================================