Laatste updates (14) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | maandag 1 november 2021 10:44 am

LAAT U NIET VACCINEREN 

 

A Listing Of Pure Evil: The Most Influential Zionists In The World. Pope, American and European politicians, kings, footballers, religious leaders, actors, singers, worshiped Zionism and the “God” of “Yahweh” (or Yahweh, Jahveh / Yahweh) or “Jehovah.” All of them wearing Kippah, a cap on their heads. A Kippah also known as a yarmulke or skullcap, is a headcovering for Jews.

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

World Secret Agenda Of Freemasons

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

 

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

 

 

 

 

FTH — Staat er inderdaad een black-out of cyberaanval aan te komen of misschien zelfs een derde wereldoorlog waarbij EMP wapens worden ingezet?    &   lees hier

Frontnieuws over grafeenoxide in covid19-vaccins  &  voor u uitgelicht en gelezen

Volgens vermoorde dr. Andreas Noack werkt graafeenoxide als kleine scheermesjes

Bewijs uit Griekse grondtaal Openb 18 vs 23 ‘pharmakeia’ = big pharmacy toverij

De ware reden van de valse noodzaak van de driemaandelijkse booster-prik agenda

Alexis Bugnolo legt NWO doel uit en vreest komende jaren voor miljarden doden

Bewijs van grafeen in dodelijke covid-injecties spreekt voor zich   &   NANOTECH 

Viroloog Geert Vanden Bossche waarschuwt met alle ernst tegen dit soort giftige vaccinaties; NEVER EVER use any type of these vaccines!!

 

 

Een derde deel van de mensheid zal vergaan, Openbaringen 9 vers 18a

 

==================================================================

 

Zuid Afrikaanse arts, Shankary Chetty: ‘Als ik u mijn mening moet geven over wat er nu op wereldschaal gebeurt – en veel van wat er nu achter de schermen gebeurt gaat deze kant op: het spike proteïne is één van de meest gekunstelde toxines of giffen die de mens ooit gemaakt heeft. Het doel van dit vergif is om miljarden te doden zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Het is dus een vergif met een agenda.’

 

Dr. Shankary Chetty, de Zuid Afrikaanse arts die (inter)nationale bekendheid verwierf met zijn zeer succesvolle behandeling van Covid-19 patiënten (7000+ genezen, nul ziekenhuisopnames, nul doden), heeft in een zoom-gesprek met onder meer enkele collega’s een schokkende conclusie gedeeld: ‘Het doel van de vaccinatiecampagnes is om een groot deel van de bevolking te controleren en uit te roeien, zonder dat iemand vermoedt dat we werden vergiftigd.’

Op zijn website meldt dr. Chetty dat hij al meer dan 7000 Covid-19 patiënten heeft behandeld zonder dat er één in het ziekenhuis moest worden opgenomen, en zonder dat er iemand is gestorven.

In een webinar legt hij uit dat hij het met de middelen moest doen die er voorhanden waren. Een combinatie van Prednison en antihistaminen bleek bij iedereen uitstekend te werken.

Tijdens de behandeling van zo’n groot aantal patiënten merkte hij iets opmerkelijks op. Iedereen kreeg op de 8e dag na het begin van de klachten last van benauwdheid, en werd erg ziek als dat niet onmiddellijk werd bestreden.. Dr. Chetty concludeerde dat alle mensen last hadden van een allergische reactie, en behandelde hen dienovereenkomstig. Dat bleek zeer succesvol te zijn.

‘Waarom?’

‘Het perspectief van wat er nu gebeurt is heel belangrijk,’ zei de arts in een Zoom gesprek. ‘Je moet begrijpen wat het doel is. ‘Iedereen weet dat er inconsistenties zijn, dat er angst wordt gezaaid, dat er dwang is. Maar we moeten begrijpen waarom. Waarom gebeurt dit?’

‘Het belangrijkste is dat het pathogeen dat alle sterfte heeft veroorzaakt in de Covid ziekte – en ik gebruik het woord ‘ziekte’ omdat we het coronavirus dat Covid veroorzaakt niet daadwerkelijk geïsoleerd hebben – het spike proteïne is. Het vaccin is bedoeld om dat spike proteïne in je lichaam aan te maken.’

‘Het doel is om miljarden te doden zonder dat iemand het in de gaten heeft’

‘Dus als ik u mijn mening moet geven over wat er nu op wereldschaal gebeurt – en veel van wat er nu achter de schermen gebeurt gaat deze kant op: het spike proteïne is één van de meest gekunstelde toxines of giffen die de mens ooit gemaakt heeft. Het doel van dit vergif is om miljarden te doden zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Het is dus een vergif met een agenda.’

‘We hebben nu een gemodificeerd virus en een verplicht vaccin, die elkaar opvolgen. Wat er feitelijk gebeurd lijkt te zijn is dat een in elkaar gezet virus van een wapenachtige ‘verpakking’ is voorzien, het spike proteïne. Zo kregen we een zeer nauwgezet uitgewerkt vergif. Dat werd in een virus gestopt, laten we dat een vector noemen. Vervolgens hebben we de planeet aan een kleine dosis blootgesteld.’

‘Het spike proteïne veroorzaakt in eerste instantie een allergische reactie. Als die onbehandeld blijft, volgt (soms) de dood. Dat hebben we met de Covid ziekte gezien. Maar dat is niet het eindspel, maar enkel om ‘het water te testen’. Een klein percentage van de mensen reageert erop, en er vallen doden. Op de 8e dag treedt deze (allergische) reactie op, dus isoleren ze de planeet voor 14 dagen zodat dit door niemand wordt opgemerkt.’

‘Verplichte protocollen ziekenhuizen om schade en dood te veroorzaken’

‘Mensen komen dan te laat in het ziekenhuis. We verplichten de ziekenhuizen protocollen uit te voeren die opzettelijk schade en dood veroorzaken, zodat al die angst kan wordt gebruikt voor de rest wat ze nodig hebben. We grijpen alle verwarring aan om de mensheid naar massaformatie (massahypnose) te sturen. We pakken al hun hoop en geloof af. We houden mensen geïsoleerd. Hiermee zijn we overgehaald om onze vrijheden op te geven.’

‘Dat zou het beste voor ons zijn. De veiligste plek voor ons zou de ‘gevangenis’ zijn. En daar zitten we op dit moment allemaal in. Het spel dat ze speelden met dit gemodificeerde virus was om de vaccinatie van de planeet te rechtvaardigen. De vaccinatie van de planeet zal ons voor een langere periode aan het spike proteïne blootstellen.’

‘Bedoelde doden door langzame vergiftiging’

‘We moeten begrijpen waar het spike proteïne voor bedoeld is. Ja, in eerste instantie veroorzaakt het een immuunreactie, een soort allergische reactie, waar (sommige) mensen onmiddellijk door zijn gestorven. Maar je vergiftigt niet iemand zodat die onmiddellijk sterft, want dan valt dat vergif op. Dus als je meteen een vaccin geeft kunnen de bijwerkingen niet aan dat vaccin worden toegeschreven, want dat is de periode met alle allergische reacties (op het spike proteïne).’

‘Daarop volgde de endothele (hart- en bloedvatwanden) schade die dit vaccin met zijn spike proteïne aanricht, met zijn invloed op ACE2 receptoren. Dit zijn de volgende bedoelde doden, maar die zullen nooit worden gekoppeld aan het spike proteïne, het zeer goed in elkaar gezette toxine.’

‘Hele reeks auto-immuunreacties’

‘Het spike proteïne is ook een membraan proteïne. Het mRNA zal dit dus door het hele lichaam verspreiden (wat inmiddels door tal van medische en wetenschappelijke studies is bevestigd -X.), en in allerlei weefsels (/organen) aanmaken. Het zal worden opgenomen in deze membranen en deze specifieke weefsels (/organen).’

‘Deze weefsels zullen worden herkend als vreemd, en een hele serie auto-immuunreacties in gang zetten. De door de vaccinaties bedoelde doden zullen dus nooit aan het gif kunnen worden gekoppeld. Ze zullen te verschillend zijn, er zullen er teveel zijn, en ze zullen over een te grote periode optreden, zodat wij niet begrijpen dat wij werden vergiftigd. Ik denk dat dit het grote plan is.’

‘Dit vergif is afhankelijk van de reactie van de gastheer, zoals de reactie op de 8e dag en de daarop volgende Covid infectie of ziekte afhing van de reactie van de gastheer. Hierdoor kreeg je zowel milde, matige als ernstige reacties, wat ons allemaal in verwarring bracht. We blijven maar praten over Covid longontsteking, maar we jagen dan op het virus, terwijl het virus enkel de vector is om ons een voorproefje te geven van het gif.’

‘Bestaande ziektes zullen terugkomen en/of verergeren’

‘Op de langere termijn zal dit vergif bestaande aandoeningen in mensen verergeren (een proces dat volgens betrouwbare bronnen al enkele maanden geleden begonnen is – X.). Het (spike proteïne) bevat stukjes prionen en stukjes HIV proteïne, en is absoluut in elkaar gezet. Dus mensen met kanker krijgen hun kankers terug, en dan zullen ze beweren dat deze mensen aan kanker zijn gestorven.’

‘Mensen met vaataandoeningen, suikerziekte of verhoogde bloeddruk zullen op verschillende momenten hersenbloedingen en hartaanvallen en zo krijgen. En die (doden) zullen aan die bestaande aandoeningen worden toegeschreven. In de loop van de tijd zullen mensen auto-immuun stoornissen ontwikkelen. Die zullen zo veelzijdig zijn, dat ze door geen enkele farmaceutische interventie kunnen worden aangepakt, omdat die veel te gericht zijn. Er komt dus een enorme golf (zieken en doden) aan.’

‘Groot deel uitgeroeid zonder dat iemand vergiftiging vermoedt’

‘Mensen moeten begrijpen wat de intentie is. Dan zullen ze begrijpen waarom er gebeurd is wat er gebeurd is. De onlogica, de dwang, de onderdrukking, het is allemaal ‘gerechtvaardigd’ als je begrijpt dat er een groter plan bestaat. Dat plan is ervoor te zorgen dat we een GROOT deel van de bevolking kunnen controleren en uitroeien, zonder dat iemand vermoedt dat we werden vergiftigd.’

‘Als je dit eindspel begrijpt, dan heb je de verklaring voor alles wat we toe nu toe hebben gezien. We hebben onze vrijheden opgegeven, en ons werd verteld dat de ‘gevangenis’ de beste plek is om veilig te blijven. Dus we hebben dat gewillig opgevolgd. Als we nu onze vrijheden terug willen, hebben we een verplicht vaccin. We werden als vee in een kooi gedreven, en de enige manier om daar uit te komen is door de prik. Zo zijn we onze vrijheden kwijtgeraakt.’

‘Ik denk dus dat het grotere plaatje enorm is. De vaccins slaan namelijk absoluut nergens op. Ons werd vanaf het begin wijsgemaakt dat het vaccin onze redder was, maar als we naar de wetenschap kijken zien we dat dit niet opgaat. Het vaccin is totale nonsens, maar we blijven maar ruziën over hoe goed of slecht het vaccin is.’

‘Geen therapeutisch groepsvoordeel’

‘Ik wil twee dingen zeggen over vaccinaties. Een vaccin is bedoeld om immuniteit te stimuleren, en op deze wijze infecties en besmettingen te voorkomen. Dat is gunstig voor een bevolkingsgroep. Dus als je een vaccin neemt bescherm je mij ook, maar dat is overduidelijk niet gebeurd. Deze vaccins doen dat niet.’

‘Nu beweren ze dat het vaccin ernstige ziekte en sterfte voorkomt. Dat is enkel een therapeutisch (en theoretisch, door real-life events ontkracht) voordeel. Mijn interventie / behandeling doet hetzelfde, maar zonder de hele wereld bloot te stellen aan de bijwerkingen van mijn behandeling. Die geef ik namelijk alleen aan zieke mensen.’

‘Dat (veronderstelde) therapeutische voordeel is NIET afkomstig van immuniteit, maar door u via het vaccin bloot te stellen aan het spike proteïne, en het opbouwen van een zekere tolerantie voor een allergeen. Dus NIET voor het veroorzaken van enige immuunreactie op een virus. Het virus leidt ons dus af van het grote plaatje. Het spike proteïne (door de ‘vaccins’ aangemaakt in uw eigen lichaam) is het toxine.’

‘Ten tweede is de preventie van ernstige ziekte en sterfte een individueel voordeel, ALS het dat al doet. Dus als u het vaccin neemt, voorkomt het dat u ernstig ziek wordt of sterft. Het heeft geen voordeel voor de groep. Het heeft geen enkel voordeel voor mij. Waarom word ik dan gedwongen om u te dwingen het vaccin te nemen??’

‘Nu willen ze mij uit het vliegtuig duwen’

‘Om dat voor een leek in perspectief te plaatsen: skydiving is een individueel risico en een individueel plezier dat NIEMAND om u heen beïnvloedt. Mijn recht om te KIEZEN om te skydiven is dus van vitaal belang. Nu willen zij dat ik ga skydiven, omdat ze zeggen dat het nodig is voor de mensheid. De wetenschap kunnen ze niet bewijzen, en ze kunnen me niet zeggen hoe mijn daad gunstig is voor de mensheid. Toch staan ze erop dat ik het doe.’

‘Toen ik dat niet deed omdat de wetenschap ontbreekt, boden ze me een biertje en een donut aan. Maar ik wil nog steeds niet gaan skydiven, want ze hebben nog steeds niet bewezen waarom dit van belang is voor de mensheid. NU lijkt het erop dat ze mij uit het vliegtuig willen duwen! Als ik omhoog kijk zie ik dat de parachute vol met gaten zit, maar dat willen ze niet toegeven. Ik zie een aantal dode lichamen op de grond liggen, waarvan zij zeggen dat die in slaap zijn gevallen. Dat geloof ik niet.’

Zolang keihard wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat deze vaccins ten bate zijn van de hele mensheid, ‘worden we gedwongen.’ (1)

 

 

Tal van topwetenschappers waarschuwden al eerder voor een ongekende ramp

Als u denkt ‘ach, dit is maar een arts in Zuid Afrika,’ bedenk dan dat hij bepaald niet de enige en eerste professional is die vreest dat deze ‘vaccins’ in werkelijkheid zijn bedoeld om een groot deel van de mensheid uit te roeien, of op zijn minst gigantische schade zullen aanrichten. Een aantal van hen die wij al eerder hebben besproken:

* De jarenlang meest gepubliceerde Britse arts, medische wetenschapper en bestseller auteur dr. Vernon Coleman zegt dat nu onomstotelijk is bewezen dat iedere prik een poging tot moord is, en dat als wordt doorgegaan met vaccineren we zeker weten dat dit enkel gedaan wordt om ‘de bevolking uit te dunnen’. Deze ‘vaccins’ kunnen volgens hem ‘het hele menselijke ras uitroeien… Ik vrees dat het te laat is om de gevaccineerden nog te redden’;

* De Nederlandse hoogleraar (em.) experimentele immunologie Pierre Capel kan het niet met zoveel woorden zeggen (anders worden zijn video’s meteen geblokkeerd), maar heeft met termen zoals ‘alles gaat kapot‘, ‘de definitie van waanzin‘, ‘zij die sterven groeten u’, ‘kinderoffers waren toch verleden tijd‘ en ‘de maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen’ duidelijk laten weten dat hij eveneens bang is voor een gezondheidsramp;

* De erkende uitvinder van de mRNA tech in de Covid ‘vaccins’, dr. Robert Malone, noemt het ‘walgelijk en verdorven’ dat nu zelfs kinderen worden geïnjecteerd met deze genmanipulatie prikken, en er hierdoor ‘met opzet’ grote aantallen kinderen totaal onnodig zullen sterven, naast de ‘honderdduizenden’ doden die alleen al de Pifzer prik veroorzaakt. Dr. Malone maakt openlijk de vergelijking met de Holocaust, en zegt dat het ‘niet onmogelijk’ is om met deze ‘vaccins’ miljarden mensen uit te roeien;

* De hoofdredacteur van het wereldwijd gerenommeerde British Medical Journal veegde de vloer aan met het ‘pandemie van ongevaccineerden’ narratief, en verklaarde dat er enorm veel keihard bewijs is (onlangs bevestigd door ziekenhuisdirecteuren in België) voor het exacte tegendeel, namelijk dat het leeuwendeel van de zieken en doden die er nu zijn volledig gevaccineerden zijn;

* De Duitse professor dr. Sucharit Bhakdi, de auteur van ‘Corona Vals Alarm’ en ‘Corona Ontmaskerd’ die 30 jaar les gaf in immunologie, infectieziekten en microbiologie, zei al in juni dat bij 30% tot 40% van de vaxxers (beginnende) trombose werd geconstateerd (dat percentage loopt alleen maar verder op, zoals uit Canadese onderzoeken is gebleken). Statistisch sterft 5% tot 10% van de mensen die bloedpropjes krijgen. Bhakdi bevestigde dat er daarom een ‘genocide’ lijkt plaats te vinden die ‘het ergste en schandelijkste horrorverhaal van de Westerse wereld ooit wordt’;

* De bij de National Library meeste geciteerde Covid expert professor dr. Peter McCullough beschuldigt het Westen van het toedekken van ‘onvoorstelbare aantallen vaccinatie slachtoffers‘, zegt dat de vaccinaties sowieso ‘totaal onnodig zijn’, en dat er honderdduizenden mensen voor niets zijn gestorven aan corona (85% van alle gemelde Covid slachtoffers), omdat die simpel, snel, veilig en goedkoop met bestaande medicijnen hadden kunnen worden gered. ‘Onbeperkte vaccinaties zoals nu wordt gedaan zijn een gruwelijk biowapen dat op het publiek wordt losgelaten; hele bevolkingen zullen worden uitgeroeid‘;

* Dr. Mike Yeadon, voormalig vicepresident en hoofd wetenschap bij Pfizer, vroeg zich onlangs af ‘wie er nog zo gek is zijn mouw op te rollen’ nu er zóveel belastend bewijs tegen de ‘vaccins’ is, die hij ‘een zeer ernstige misdaad’ noemde. In de zomer beschuldigde hij de regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs letterlijk van massamoord met ‘potentiële biowapens. Als je de wereldbevolking zou willen uitroeien, dan is dit DE manier… De kans dat gevaccineerden hier ongeschonden vanaf komen is NADA.”Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking kan ernstig gewond raken of sterven door deze genetische vaccins.’;

* Volgens de wereldwijd erkende immunoloog, kanker- en vaccinexpert, medische patenthouder en eminente professor Dolores Cahill is het DNA van iedereen die zich laat injecteren aan het veranderen, en komen de injecties neer op het installeren van een soort ‘besturingssysteem dat op u wordt getest… Over een paar jaar ben ik nog steeds mens, maar u?‘;

* Virale immunoloog, kanker researcher voor de Canadese overheid en vaccinspecialist dr. Byram Bridle was geschokt toen uit onderzoeken bleek wat de Covid injecties in het lichaam van mensen aanrichten. ‘We hebben een grote fout gemaakt; we injecteren mensen met een giftige stof… Het spike proteïne (dat door de vaccins wordt aangemaakt) is bijna geheel verantwoordelijk voor schade aan hart- en bloedvaten’;

* De gevierde Nederlandse hartchirug professor Jan Grandjean noemde het een ‘grof schandaal dat we de hele mensheid gaan inenten’, en beschuldigde de regering zelfs van ‘mind control’. ‘De angst is totaal ongegrond, en de maatregelen zijn erger dan de kwaal zelf… Mensen zeggen dat je het voor de ander doet snappen niets van vaccinaties’;

* Luc Montagnier, de Franse viroloog die in 2008 de Nobelprijs ontving voor het ontdekken van HIV, noemde de wereldwijde massa vaccinaties tegen Covid-19 een ‘ondenkbare’, ‘onacceptabele’ en ‘historische fout’, omdat het juist de vaccinaties zijn die ‘varianten’ creëren, en ertoe leiden dat mensen sterven aan de ziekte;

* De eminente vaccinexpert dr. Geert Vanden Bossche, die voorheen samenwerkte met de GAVI alliantie en de Bill & Melinda Gates Foundation, publiceerde in juli een artikel met de veelzeggende titel ‘laatste waarschuwing’. Als de wereld niet onmiddellijk zou stoppen met de Covid vaccinaties, zou er naar zijn overtuiging een onstuitbare golf ernstige, ongeneeslijke en dodelijke zieken op ons afkomen. ‘Zogenaamde experts die beweren dat de varianten door ongevaccineerden ontstaan hebben geen enkel wetenschappelijk inzicht. De enige echte oorzaak is massa vaccinatie.’;

* De Nederlandse professor dr. Theo Schetters, top immunoloog en al 40 jaar actief in de vaccinindustrie, met enkele patenten op zijn naam, noemde begin dit jaar het vaccinatiebeleid van de regering ‘hoogst onverantwoordelijk’, en bevestigde dat het niet om ‘vaccins’ gaat, maar om genetische manipulatie. ‘We zijn een heel groot experiment met mensen aan het verrichten. De kans dat dit vreselijk misgaat is enorm.’

 

Laten we vooral luisteren naar de ‘echte experts’…

Maar weet u wat? Laten we al deze erkende en tot 2020 gevierde internationale experts gewoon negeren en ze ‘wappies’ noemen. Onze heilige leiders zeggen immers iets heel anders. En zij kunnen het weten, want zij worden geleid door een personeelsmanager met nul medische en nul wetenschappelijke achtergrond, en door een basisschoolleraar met eveneens nul medische en nul wetenschappelijke achtergrond.

En zij laten zich voornamelijk adviseren door twee dierenartsen, waaronder iemand die miljoenen verdiende aan de Mexicaanse griepvaccin-hoax, een IC arts die er nu uit frustratie is uitgestapt omdat cijfers en feiten worden verdraaid en adviezen worden genegeerd, en het hoofd van het nationale volksgezondheid instituut dat studeerde aan het tegenwoordig onder een andere naam doorgaande Eugenics Institute, dat al tientallen jaren openlijk onderzoekt hoe de wereldbevolking het beste kan worden teruggedrongen.

Niets verdachts, toch? Net als het feit dat een vorig kabinet in 2005 een verdrag sloot met de WHO, waarin staat dat in het geval van het uitroepen van een ‘pandemie’ de autoriteit over ons land wordt overgedragen aan diezelfde WHO, die grotendeels wordt gefinancierd door een multimiljardair en verklaarde eugenist genaamd Bill Gates, waar veel van zijn medewerkers in topfuncties zitten, die al jaren openlijk pleit voor het verminderen van de wereldbevolking door middel van vaccins, en die in India inmiddels is aangeklaagd wegens het plegen van (massa)moord.

 

Hopeloos gehersenspoeld en naïef

En deze gewetenloze club, die mensen opzettelijk naar de rand van een diepe afgrond heeft gedreven, is er met behulp van de totaal door hen gecontroleerde mainstream media in geslaagd om velen nog vrijwillig te doen springen ook, zelfs nu de berg slachtoffers op de bodem van het ravijn hoger en hoger wordt, en ondanks de vele, vele waarschuwingen van al die topwetenschappers en -medici, waar we er slechts enkelen van hebben genoemd.

Zucht. Dit volk is hopeloos gehersenspoeld en naïef. Koppel dat aan onze nare volksneiging om vrijwel zonder slag of stoot massaal te collaboreren met de vijand, hoe kwaadaardig die ook is (zie WO-2), en er lijkt nauwelijks reden tot hoop te zijn dat deze fatale koers nog kan worden gestopt en omgekeerd, ook niet door de geplande massa demo op 4 december in Utrecht (maar ga er vooral heen, ik laat in deze heel graag mijn ongelijk bewijzen).

Het begint er dan ook steeds meer op te lijken dat deze Nederlandse advocaat afgelopen zomer misschien wel eens de waarheid zou kunnen hebben gesproken:

Lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Staat is criminele organisatie; vaxxers hebben nog maximaal 5 jaar te leven’ en ‘Dit is depopulatie door verplichte vaccinaties’ .

Wat een verschrikkelijke prijs zou dat zijn om te moeten betalen voor het hardnekkig willen blijven geloven en blindelings blijven gehoorzamen van mensen die al vóór deze crisis pathologische leugenaars bleken te zijn, die toen al jarenlang in alles de belangen van ons land en ons volk aan het verkwanselen waren.

 

https://www.xandernieuws.net/uncategorized/bekendste-zuid-afrikaanse-arts-genas-al-7000-mensen-covid-vaccins-bedoeld-om-miljarden-indirect-te-doden/