Lawrence Blanchard — Identifying Biblical Israël Today (2)

Posted by admin | | dinsdag 10 oktober 2023 8:27 am

Het bewijs. Zorgvuldig en duidelijk geschreven en gedocumenteerde geschiedenis die zonder redelijke twijfel bewijst wie het echte volk van Israël vandaag de dag is. Hier volgt een overzicht van de belangrijke onderwerpen:

Migraties van Israël vanaf de tijd vóór Exodus (1493 v.Chr.) tot 280 v.Chr. – omvat het meest actuele historische en archeologische bewijsmateriaal dat beschikbaar is. Heraldiek van Israël – vergelijkt de symbolen die worden gebruikt voor de verschillende stammen van Israël met de mensen die vandaag de dag traditioneel met deze symbolen worden geassocieerd Talen van Israël – een openbaring van de opvallende overeenkomsten tussen de Hebreeuwse taal van het bijbelse Israël en de talen van hun hedendaagse nakomelingen. De oorsprong van de Joden – een gedocumenteerd historisch onderzoek dat de Joden identificeert vanaf de Babylonische ballingschap van het huis van Juda tot de huidige mensen die zichzelf “Joden” noemen. Jodendom – waar het vandaan komt, wat het is en wat het leert. Deze openbaring is misschien niet wat je dacht! Alle kaarten, diagrammen en afbeeldingen zijn ook in levende kleuren opgenomen!

Voordat u kunt begrijpen wat de Bijbel zegt en wat hij daarmee bedoelt, moet u weten wie wie is. Het is alsof je naar een toneelstuk gaat. Als je niet weet wie de acteurs in het verhaal zijn, kun je het ook niet begrijpen. Als u Boek Eén gelezen heeft, begrijpt u al de noodzaak om de “Joden” en “heidenen” correct te identificeren. Het identificeren van Bijbels Israël vandaag (Boek Twee) brengt je naar het volgende niveau en tot op de dag van vandaag. Het identificeren van Bijbels Israël vandaag geeft u de feiten om de waarheid te ontdekken die verborgen of verboden is in de kerken van vandaag over wie het ware Israëlische volk vandaag de dag is. Kan dit boek u helpen uw erfgoed te ontdekken? Nu weet je het zeker!

“De meeste christenen zijn het erover eens dat God een uitverkoren volk heeft, maar de identificatie van wie zij zijn is een andere zaak. In Deel Twee documenteert en onderscheidt Lawrence Blanchard zorgvuldig het verschil tussen het ware Israëlische volk van de Bijbel, in tegenstelling tot degenen die zichzelf Joden noemen en de beoefenaars van het Jodendom in de wereld van vandaag zijn. Dit deel twee corrigeert veel van de verkeerde identificaties van wie wie is in de Bijbel door middel van historische verslagen, heraldiek (met prachtige kleurenreproducties) en vergelijkende taalkunde. Het was een spannende en inspirerende presentatie. Het haalt de controverse weg uit wie God kiest en verdrijft oude mythen.” – Mark D., KY

Meer systematisch georganiseerd, grondiger gepresenteerd in een logische keten van onderling verbonden thema’s die op briljante wijze de beoordeelde informatie bestreken, wat tot enkele essentiële conclusies leidde. De levendig gekleurde historische herauten, symbolen, enz. van onze geschiedenis zijn de beste collectie die ik ooit heb gezien.” – FL, MI

“Deel 2 bundelt informatie uit vele bronnen en geeft een overzicht van de geschiedenis van de twaalf stammen. Vervolgens worden de heraldiek en talen van Europa gevolgd met de twaalf stammen. Geweldige introductie voor iedereen die geïnteresseerd is in ons nationaal erfgoed.” – GB, NY

“Dr. Blanchard vergeestelijkt Gods verbonden en beloften aan Israël niet weg, noch judiseert hij het Evangelie. Identificeren van Bijbels Israël is een fascinerende Bijbelse reis naar de grotendeels onbekende migraties van de veronderstelde verloren stammen van Israël. Als u slechts een paar korte hoofdstukken leest, zult u al snel ontdekken dat er iets grondig mis is in de hedendaagse joods-christelijke theologie. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het Kaukasische volk geworteld is in het Bijbelse christendom en tot de meest geavanceerde beschavingen onder de naties behoort, en toch vermoedelijk slechts ‘heidenen’ zijn zonder echte bijbelse betekenis. Wanneer u dit boek leest, zult u niet langer vasthouden aan zulke bedrieglijke overtuigingen.” – Pastoor Dave B., ID

“Ik heb zojuist Boek II (Identificatie van het Bijbelse Israël vandaag) uitgelezen. Zeggen dat ik van dit boek heb geleerd, zou een understatement zijn. Ik wil graag uw toewijding aan uw onderzoek bedanken. Ik weet dat de Heilige Geest je heeft geholpen je te leiden. Ik zou een hele dissertatie kunnen schrijven over de leerstellingen van dit boek. Dankzij dit boek heb ik nu de kennis om naar de Bijbel te kijken en mijn familiewapen, evenals het wapen van vele naties, op één lijn te brengen met het Bijbelse Israël. Broeder Blanchard geeft de lezer een schat aan bronnen waarmee hij de migraties van Israël kan ontleden. Dit boek geeft de lezer ook de zegeningen en structuur die Jahweh aan de twaalf stammen heeft gegeven. Boek I en Boek II zijn een essentieel hulpmiddel om de waarheid aan nieuwe gelovigen te tonen en zijn relevant voor Bijbelgeleerden die het Bijbelse Israël jarenlang hebben bestudeerd. Tot nu toe is deze serie de meest leerzame die ik heb bestudeerd. Het zit vol met nuggets.” – Lonnie Underwood, Kentucky

Book Two

https://preken.dewoesteweg.nl/Kerkhistorische%20lezingen/(.)%20Over%20de%20tien%20verloren%20stammen%20Israels/LAWRENCE%20BLANCHARD%20-%20EN%20-%20IDENTIFYING%20BIBLICAL%20ISRAEL%20TODAY.PDF

https://preken.dewoesteweg.nl/Kerkhistorische%20lezingen/(.)%20Over%20de%20tien%20verloren%20stammen%20Israels/LAWRENCE%20BLANCHARD%20-%20NL%20-%20IDENTIFYING%20BIBLICAL%20ISRAEL%20TODAY.PDF