Archief wekelijkse meditaties – 2009

Posted by admin | | maandag 12 januari 2009 11:58 am

 

 Week 01  (meditatie DJK over Johannes 16 vers 33)

 

Week 02  (meditatie VDB over Galaten 2 vers 19)

 

Week 03  (meditatie DJK over Romeinen 6 vers 23)

 

Week 04  (meditatie VDB over Filipensen 4 vers 7)

 

Week 05  (meditatie DJK over Mattheus 22 vers 11-14)

 

Week 06  (meditatie VDB over Mattheus 12 vers 20)

 

Week 07  (meditatie DJK over 1 Petrus 2 vers 20-23)

 

Week 08  (meditatie VDB over Galaten 4 vers 4-7)

 

Week 09  (meditatie DJK over Jesaja 33 vers 14)

 

Week 10  (meditatie dr. Kohlbrugge – Rom. 7 vers14)

 

Week 11  (meditatie VDB over Rom. 5 vers 1-2)

 

Week 12  (meditatie DJK over Jesaja 42 vers 22-24)

 

Week 13  (meditatie Mc. Cheyne 2 Kor. 5 vers 14-15)

 

Week 14  (meditatie J. Lodenstein  over  Hosea 2 vers 1 )

 

Week 15  (meditatie DJK over Joh. 19 vers 30a )

 

Week 16  (meditatie VDB over Johannes 9 : de blindgeborene) 

 

Week 17  (meditatie VDB over Jes. 53 vs 1 : De arm des Heeren)

 

Week 18  (Theodorus Van der Groe over Nederlands staatskerk)

 

Week 19  (Dr. Kohlbrugge – meditatie over Gal. 3 vers 13 )

 

Week 20  (meditatie DJK over Mattheus 5 – De bergrede)

 

Week 21  (Andrew Gray – 1e meditatie over  2 Kor. 13 vers 5)

 

Week 22  (Andrew Gray – 2e meditatie over  2 Kor. 13 vers 5)

 

Week 23  (DJK – meditatie over Numeri 23 vers 9b )

 

Week 24  (H. Avondmaalspreek Ralph Erskine over  Kol. 3 vers 3)

 

Week 25  (DJK – De bloedschuld van de mens bij God, Gen. 42:21-22)

 

Week 26  (Th. Van der Groe – over het heilig gericht des hemels)

 

Week 27  (Ontmoeting tussen John Warburton en W. Huntington)

 

Week 28  (De man zonder bruiloftskleed  –  ds. E. Du Marchie V. )

 

Week 29  (DJK – Het vergoten Bloed dat om wraak schreeuwt)

 

Week 30  (Preek over ‘de verloren zoon’ – door Samuel Rutherford)

 

Week 31  (Laatste preek over de verloren zoon – S. Rutherford) 

 

Week 32   (Meditatie VDB over 2 Petrus 1 vers 10)

 

Week 33   (Zeldzame preek over Gal. 2:19-20a van dr. H.F. Kohlbrugge)

 

Week 34   (DJK – Ik ga heen om u een plaats te bereiden, Joh. 14:1-4)

 

Week 35   (De arme twijfelende christen genaderd tot Christus – Hooker)

 

Week 36   (Zalig zijn die treuren, Matth. 5 vers 4  – Th. van der Groe)

 

Week 37   (Eerste preek over Gal. 2 vers 21 – Robert Traill )

 

Week 38   (Tweede preek over Gal. 2 vers 21 – Robert Traill )

 

Week 39   (Gods koninklijk, soeverein recht in de bekering – Rutherford)

 

Week 40   (Geen berouw zonder geloof – W. Huntington)

 

Week 41   (Godsdienst zonder Christuskennis – W. Huntington)

 

Week 42   (DJK – Het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden)

 

Week 43   (Maarten Luther over : Galaten 3 vers 21-25)

 

Week 44   (DJK : meditatie over Romeinen 8 vers 30)

 

Week 45   (Mc Cheyne over 1 Kor. 7 vs 29-31  Want de tijd is voorts kort)

 

Week 46   (Andrew Gray – leerrede over 2 Kor. 12 vers 7)

 

Week 47   (DJK : Enkele dingen over het verbond der werken, en der genade)

 

Week 48   (Th. Van der Groe over ‘zaligmakende’ overtuigingen)

 

Week 49   (Het evangelische berouw van W. Huntington)

 

Week 50   (Leerrede over de Farizeeër en de tollenaar – Kohlbrugge)

 

Week 51   (DJK : meditatie over Genesis 15 vers 3)

 

Week 52   (Ds. J.J. Roodsant  –  leerrede over Psalm 90 vers 10)