Lezingen dr. Hans Moolenburgh senior

Posted by admin | | donderdag 10 oktober 2019 2:22 pm

EEN MOEDIGE MEDISCHE DWARSLIGGER

Sinds het uitkomen van het boekje ‘Het Post Vaccinaal Syndroom’ van Tinus Smits, waarin hij beschrijft hoe hij veel kinderen met vaccinatieschade heeft kunnen helpen door middel van nosoden, in de potenties 30K, 200K, MK en 10MK, heb ik zijn therapie sedert 1997 in mijn uitgebreide kinderpraktijk toegepast. Ik heb tot mijn verbazing met deze therapie veel kinderen goed kunnen helpen. Hoeveel ouders krijgen nog steeds te horen: ‘Het gaat vanzelf wel over’, ‘Het zit tussen de oren’ of ook ‘Gaat u maar eens met het Riagg praten’. “Wat gaat er gebeuren als we dit najaar de baby’s niet meer vanaf de derde maand inenten, maar vanaf de zesde week. Prof. Gorter zei altijd: ‘Ent niet voor de negende maand in’. In Japan is men een tijdlang pas na het tweede jaar gaan inenten wat o.a. vermindering van de wiegendood heeft gegeven. Wat staat ons te wachten als we nog meer vaccinaties toevoegen, zoals bijvoorbeeld hepatitis? Waar is de overheid mee bezig, zijn we met z’n allen gek geworden? Ik hoop met deze zestien gevallen te hebben gedemonstreerd dat er een aanval op de hersenen van onze kleintjes plaatsvindt, die zijn weerga niet kent in de menselijke geschiedenis. Of zijn we bezig een gehele generatie kinderen ziek te maken? Zijn de statistieken, die zo langzamerhand door onafhankelijke onderzoekers gemaakt worden over de bijverschijnselen van vaccinatie ook anekdotisch?

Bill Gates: ‘Ouders ongevaccineerde kinderen moordenaars’..!

Vraag over gebruik van homeopathie en nuchter antwoord van een christenarts.pdf

Dokter Suzanne Humphries: “Ik heb nog nooit zulke gezonde kinderen gezien!

DJK : Dokter Hans Moolenburgh senior (88 jaar) verteld uit zijn leven als huisarts, zijn studietijd aan de medische faculteit van de universiteit te Leiden en hoe hij naast deze studie met een groepje studenten alternatief onderwijs verkreeg van een kundig arts in Oegstgeest en toen alreeds op zoek ging naar geneeswijzen die tegen reguliere indruisten, over zijn ervaringen en ontdekkingen op medisch vlak inzake alternatieve geneeswijzen op natuurbasis. Hij geeft zijn ongezouten mening over de geldzucht en corruptie binnen de farmaceutische industrie, preventieve giftige vaccinaties, het ongezonde eten en drinken, en over allerlei nieuwe ziektes, allergieën en aandoeningen. Hans Moolenburgh was een zeer moedig en toegewijde ouderwetse dokter in een witte jas die eveneens fel ageerde tegen de fluoridering van ons drinkwater. Enkele befaamde uitspraken van hem zijn: “genezen is iets geheel anders dan ziekten wegdrukken”, en bijvoorbeeld deze: “we behandelen mensen alsof het een veestapel betreft”, en deze uitspraak: “we hebben tegenwoordig een minister van volksgezondheid die net zoveel verstand van geneeskunde heeft als een Eskimo van kamelen verkopen” en tenslotte nog deze: “wees niet bang om in deze huidige tijd enigszins rebels te zijn want u redt er levens mee”. Vanuit eigen ervaring zette hij zijn leerlingen, patiënten, lezers en hoorders dus niet aan tot rebellie tegen overheden maar doelde wezenlijk meer op de financiële belangenverstrengelingen binnen de gezondheidszorg, en spoorde derhalve juist aan tot het nuchter gebruik van het eigen gezond verstand. Geloof niet zomaar alles wat men u op de mouw wilt spelden, blijf ook zelf nader onderzoeken! In onderstaand boek verteld hij onder andere dat huisartsen jaarlijks 7000,00 EUR van de overheid ontvangen wanneer zij preventieve vaccinaties voorschrijven en aanprijzen. Telkens keek Hans Moolenburgh senior hoe volmaakt God het menselijk lichaam heeft geschapen en probeerde zijn methoden van geneeswijzen hierop aan te sluiten. Een edel en zeer voornaam huisarts met een goddelijk beroep die zijn roeping verstond! Door sommigen veracht en beschimpt omdat hij als een gezonde vis vaak tegen de mainstream inzwom, doch ook zeer gewaardeerd en geacht door veel collega’s en ouders die ten einde raad in de middelijke weg uiteindelijk bij hem terecht kwamen. In een van zijn boeken schrijft hij dat hij zijn patiënten ook weleens de vraag stelde hoe het met hun ziel voor de eeuwigheid was gesteld. Zeer nuttig en leerzaam, met name voor ouders met jonge kinderen. 

https://nos.nl/artikel/2307022-wetenschappers-alle-ballen-op-preventie-van-dementie.html

DJK : Moolenburgh spreekt in het einde van bovenstaande lezing (vanaf 1:02:18 uur) in zijn slotconclusie niet alleen over een complot, maar ook over een vorm van bezetenheid binnen het denken van de reguliere geneeskunde waarin de meeste van zijn collega’s zijn meegetrokken. Een grote waanzin en massale krankzinnigheid! Kinderen worden heden ten dage al vanaf de 6e week na de geboorte ingeënt met een vaccin dat 7 soorten dodelijk gif bevat, waardoor onontwikkelde immuunsystemen en zelfs de hersenen worden aangetast, het feit dat dementie en de hersenziekte van Alzheimer in de laatste zestig jaar met factor 70 is toegenomen kon derhalve geen toeval zijn, vele miskramen en mannen die op steeds jongere leeftijd onvruchtbaar werden, veel kinderen vertonen verschijnselen die normaliter mensen van 60 jaar oud vertonen, het leven is uit ons voedsel waardoor veel mensen de vitaliteit missen die bij hun leeftijd past, men probeert de lichtval op ons groene plantaardige voedsel te verduisteren mede door giftige chemtrails, hoe minder daglicht onze gewassen ontvangen hoe minder leven erin zit, kinderen spelen niet meer buiten op straat, wee degenen die medewerking verlenen aan de duivelse plannen van de nieuwe wereld orde, volgens sommige elitaire plutocrate verlichte denkers zijn er namelijk teveel mensen op deze aarde, door vergiftiging van ons groente en fruit middels kunstmest en allerlei pesticiden, denk ook aan genetisch gemanipuleerd voedsel en de fluoridering van ons drinkwater probeert men dit te beperken of zelfs te verminderen. Of ze dit zal gelukken is de grote vraag! Gelet op de statistieken overlijden mensen op steeds oudere leeftijden. De enorme groei en toename van allerlei vormen van kanker van de laatste zes decennia liegen er niet om. Ik denk dat straks alles zal draaien om totale mind-control. Een nieuwe generatie met aangetaste hersenen vanwege de vele inentingen, en een wereldpopulatie met een verzwakte gezondheid vanwege de GMO voeding, en een geestelijk verzwakt volk vanwege rasvermenging en heidense religies door de immigratiegolf die vanuit het Afrikaanse continent over ons heen komt, is uiteindelijk makkelijker te knechten, te controleren en te overheersen, dan een vrij soeverein volk met een regering dat  zijn gezonde verstand blijft gebruiken. Vervloekt is derhalve het land wiens koning een kind is. Er liggen nu al vaccins klaar om straks moeders tijdens hun zwangerschap preventief mee in te enten. In de tijd dat het kind in de moederschoot nog gevormd en ontwikkeld moet worden wil de overheid onze ongeboren kinderen al gaan vergiftigen. Op de veiligste plaats op deze vervuilde aarde zijn onze kinderen straks niet meer veilig. Allemaal onder het mom van uitbraken van epidemieën en pandemieën te willen verhoeden, net als wij straks onder het mom van terrorisme bestrijding al onze vrijheden zullen verliezen. Men wil straks alles kunnen controleren! Een ieder die niet volledig meewerkt, hiertegen bezwaar maakt of protesteert, heeft volgens de overheid kennelijk iets te verbergen en wordt derhalve meteen als verdacht beschouwd met alle gevolgen van dien. 

DJK : Zeer bijzonder en aandoenlijk is de anekdote in een van zijn lezingen waarin hij verteld over een radeloze moeder van een autistisch jongetje die hem in 2006 een brief schreef, enigszins beseffend dat hij haar kind wellicht ook niet van deze vorm van autisme zou kunnen genezen, met de vraag of dokter Moolenburgh nog iets voor haar kind kon betekenen. Toen ze met haar jongen van zes jaar oud op het spreekuur kwam en hij de diagnose stelde dat haar kind aan een ernstige vorm van autisme leed verschoonde hij zichzelf door te zeggen dat hij uiteindelijk ook geen wonderdokter was, en zij derhalve niet teveel verwachting van hem moest hebben. Toch wilde hij haar voorzichtig voorstellen om een homeopathische nosoden therapie te proberen, baat het niet dan schaadt het uw kind zeker niet, en kom dan over een maand nog maar eens terug om te zien hoe het met uw zoon Evertje mag gaan. Deze radeloze moeder greep deze behandeling met beide handen aan. Na een maand herkende de dokter dit jongetje haast niet meer. Het autistische kind dat aanvankelijk druk op zijn stoel heen en weer zat te draaien en stilzwijgend langs de dokter heen keek wanneer hij hem een vraag stelde, kwam nu met een heldere blik de spreekkamer van zijn behandelend arts vriendelijk groetend binnen wandelen: “dag dokter, hoe gaat het met u?” Dokter Moolenburgh kon het haast niet geloven, dacht dat dit een soort opleving was en vroeg zijn moeder na een maand nogmaals terug te komen. Na een maand kwam haar zoon Evertje op dezelfde vriendelijke wijze zijn dokter vriendelijk groetend bedanken wat hij voor hem en zijn lieve moeder heeft kunnen betekenen. Dit jongetje bleek een super intelligent kind te zijn dat hoogstwaarschijnlijk door het gif van de vele inentingen in zijn hersenen lange tijd van slag is geweest. Maar hij kon nog genezen worden door deze ontgiftingstherapie. Dokter Moolenburgh was zeer dankbaar over wat hij met dit jongetje zag gebeuren en vroeg zich vlak voor de sluiting van zijn huisartsenpraktijk af hoeveel meer van dit soort kinderen met ernstige verstoringen in hun hersenweefsel worstelen en rond lopen?      

http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/3894/moolenburgh.aspx

DJK : Hoewel Moolenburgh wel terecht heeft getwijfeld aan de oprechtheid van overheden in deze, heeft hij in zijn leven echter nooit getwijfeld aan de goeder trouw en beste bedoelingen waarmee andere artsen vanuit de reguliere geneeskunde hun patiënten behandeld hebben, volgens hem zijn ze op het spoor van de moderne wetenschap grotendeels misleid geworden. Ze stapten in een trein op een spoorlijn met een groot gebrek aan goed gefundeerde dwarsliggers. Hetzelfde zouden we kunnen zeggen van veel predikanten in onze dagen die niet meer alleen durven staan zoals deze moedige huisarts wel deed, ook zij stapten in een treinwagon rijdend op de spoorlijn van onze huidige kerktradities met een groot gebrek aan goed gefundeerde dwarsliggers waardoor deze trein spoedig zal ontsporen. Ook aan hun goeder trouw en beste bedoelingen behoeven we niet te twijfelen, toch zullen zij zich hiermee straks voor een alwetend God niet kunnen verschonen. Vele artsen en dominees verkiezen graag de ogenschijnlijke veilige kant om verdrukking en vervolging te willen vermijden, en versmoren daarmee de stem van hun geweten. Toch zullen zij eenmaal vroeg of laat bedrogen uitkomen, want de Schepper en Rechter van hemel en aarde laat Zich namelijk niet bespotten. Laten we nooit vergeten dat er in het geweten van ieder mens een geestelijke rechtbank staat opgericht waarin God op Zijn heilige troon luistert en toekijkt, en waar vanuit ieder mens het onderscheid tussen goed en kwaad weet, ook wanneer het dit soort ethische vraagstukken betreft. Hans Moolenburgh bereikte de leeftijd der zeer sterken en overleed op 93 jarige leeftijd. Hij heeft in zijn arbeidzame leven op medisch vlak deze waarschuwende stem in zijn geweten nooit versmoord, integendeel, hij heeft er naar geluisterd en wilde krachtens zijn roeping tot geneesheer derhalve velen ernstig waarschuwen tegen de gevaren binnen onze moderne gezondheidszorg. En Jezus zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden, Lukas 9:23-24.     

In ruim vijftig jaar artsenpraktijk heeft dr. Hans Moolenburgh senior de klachten van kinderen zien veranderen. Waar vroeger wonden en ‘standaard’-kinderziekten het beeld bepaalden, hebben in de loop der jaren welvaartsziekten de overhand gekregen: leukemie, suikerziekte, een breed scala aan allergieën, voedingsintolerantie, hyperactiviteit en autisme. Kinderen lijken steeds minder weerstand te hebben. Wat is er aan de hand? Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden laat dr. Moolenburgh zien dat het tijd wordt om verder te kijken dan de symptomen en de oorzaken aan te pakken. Juist de goedbedoelde vaccinaties blijken niet zelden grote schade in een kind aan te richten. Moderne technieken en producten – van onzichtbare straling tot geraffineerde suikers en kunstmatige toevoegingen in ons eten – hebben een negatieve invloed op de gezondheid van onze kinderen. Dr. Moolenburgh geeft iedere ouder de middelen in handen om zijn of haar kind gezond op te laten groeien. Dat maakt dit boek onmisbaar voor alle ouders.

https://www.bol.com/nl/p/u-kunt-veel-meer-dan-u-denkt/9200000015493965/

https://www.bol.com/nl/p/gezond-leven-in-een-vervuilde-wereld/9200000071852638/

https://www.bol.com/nl/p/u-kunt-meer-dan-u-denkt/1001004010930164/

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/07/ouderwetse-dokter-in-een-witte-jas-a3059846

 

Hans Moolenburgh, vijftig jaar arts, heeft een eigenzinnige visie op gezondheid. “Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.”
Tijn Touber sprak met hem.

Hans Moolenburgh woont al sinds 1952 in hetzelfde huis. Onlangs kreeg het huis een prijs: voor de mooiste gevel van de stad Haarlem. Een andere prijs voor dezelfde locatie, die ook onderdak biedt aan de praktijk van Moolenburgh was niet minder verdiend geweest: voor de toewijding en het succes waarmee op die plaats al vijftig jaar mensen worden geholpen om ziekten te overwinnen en gezond te blijven.

De reden voor het succes van Moolenburgh ligt ongetwijfeld in zijn vermogen om alle gebieden van het leven – het fysieke, geestelijke en emotionele – met elkaar te verbinden. Zijn eigen leven is daarvan een voorbeeld. Hij is bloedserieus en bevlogen, maar barst net zo makkelijk uit in aanstekelijke lachsalvo’s. Hij is vriendelijk en invoelend, maar ook bereid om vertegenwoordigers van onzinnige vitaminepreparaten op de pijnbank te leggen. Het is duidelijk, dat hij is gewend om in het openbaar te spreken. Hij formuleert helder en weet complexe onderwerpen van ziekte en gezondheid begrijpelijk te maken.

Om te begrijpen vanuit welk perspectief Hans Moolenburgh denkt en werkt, gaan we eerst terug in de tijd. Moolenburgh: ‘De grondlegger van de hedendaagse geneeskunde is Louis Pasteur. Zijn redenering was als volgt: je hebt een bacterie; die veroorzaakt een ziekte; we moeten iets tegen die bacterie doen. Dat is – in een notendop – de visie van de moderne geneeskunde. Daarom hebben wij zo gigantisch veel ziekten en komen er steeds meer bij. Het is nauwelijks bij te houden. Drie van mijn zonen zijn arts. Soms noemen ze ziekten waarvan ik denk: waar heb je het over? Voor elke ziekte hebben wij een naam bedacht – meestal die van de ontdekker – en we proberen voor elke ziekte een afzonderlijk geneesmiddel te vinden. Hierdoor ontstaat een soort tunnelvisie. Je ziet alleen de ziekte en het specifieke geneesmiddel. Alles wat daarbuiten valt, is niet relevant.

Pasteur had een tijdgenoot met een heel andere visie, Claude Bernard. Bernard is de grondlegger van wat je de “terreingeneeskunde” zou kunnen noemen. Hij geloofde wel dat bacteriën ziekten veroorzaken, maar alleen als het “terrein” daarvoor gunstig is. Net als in een tuin: als er veel kalk in de bodem zit, groeien er madeliefjes. In vochtige hoeken groeit een vlier of een wilg. De omstandigheden bepalen de aanwezigheid van organismen, die in die omstandigheden nuttig werk kunnen doen. Zo kun je bacteriën zien als een soort vuilnismannen, die een vervuild terrein opruimen. Neem een longontsteking. Volgens de moderne geneeskunde komt dat door een pneumokok. De terreingeneeskunde zegt daarentegen: er was sprake van een verstoring van de werking van de longen en pneumokok is alleen maar een vuilnisman die dat probleem komt bestrijden. Een mesthoop brengt nu eenmaal ratten met zich mee.

De terreingeneeskunde legt de nadruk op het schoonmaken van de persoon in kwestie. Wanneer je – zoals de moderne geneeskunde – slechts de bacterie doodt, zie je de longontsteking – of een andere aandoening – vaak binnen de kortste keren terugkeren. Met één belangrijk verschil: de pneumokok is nu bestand tegen het gebruikte antibioticum. Wat we in feite doen, is een ziekte wegdrukken, waardoor er weer een nieuwe tevoorschijn komt, die we vervolgens ook weer wegdrukken. Artsen worden dus opgeleid in wat ik de medische verschuifkunde noem.

Je kunt dat op het ogenblik mooi zien aan het inentingenbeleid. Er is altijd een bepaalde hoeveelheid mensen per jaar die hersenvliesontsteking (meningitis) krijgt. Die ernstige ziekte wordt onder meer veroorzaakt door de bacteriën hemofilus influenca en door meningokokken A, B en C. Meningokok C was altijd de kleinste groep, totdat alle kinderen een aantal jaar geleden werden ingeënt tegen de hemofilus influenza. Toen die bacterie werd weggedrukt, zagen we plotseling een toename van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de meningokok C. Nu moeten alle kinderen tegen meningokok C worden ingeënt. Ik durf te voorspellen, dat we over een jaar of drie een toename zien van de meningitis B. Dat is medische verschuifkunde!’

Moolenburgh heeft een grote kinderpraktijk en ziet dagelijks de gevolgen van het huidige inentingenbeleid: ‘Veel kinderen hebben vanaf de tweede of derde enting chronische klachten, zoals huidirritaties, hyperactiviteit of hoofdpijn. Kinderen worden bij twee maanden al ingeënt. Als het kind veertien maanden is, heeft het drie maal DKTP gehad, drie maal HIB en een maal BMR. Als je bedenkt dat een kind pas met anderhalf een goed werkend immuunsysteem heeft, enten wij veel te vroeg – en veel te veel. Bovendien zitten er alle mogelijke andere stoffen in de ampullen die niet zo lekker zijn, bijvoorbeeld iets wat op antivries lijkt. Ik heb een hele lijst van alles wat er in zit.’

Moolenburgh werkt met middelen – ontdekt door de homeopathische arts Tinus Smits – die het schadelijke effect van de entingen neutraliseren. ‘Na zo’n ontgiftingskuur – die vooral voor DKTP van belang is – zeggen ouders vaak: “Dokter, ik heb een heel ander kind gekregen”. We moeten goed kijken wat nodig is. Waarom moet je een jongetje inenten tegen rode hond?’ Moolenburgh valt haast van zijn stoel van het lachen. ‘Zijn we bang dat hij binnenkort zwanger wordt – want dan kun je er last van krijgen?’

Dan weer serieus: ‘Ik ben vóór polio-enting, dat is een rotziekte. Ik ben vóór tetanus, als je dat krijgt, ga je dood. Difterie is er niet meer. De kinkhoestenting vind ik erger dan de kinkhoest. Je moet zorgen, dat je baby geen kinkhoest krijgt, maar een kind dat borstvoeding krijgt, zal die ziekte niet snel krijgen. Bof is alleen gevaarlijk voor jongens in de puberteit, dus moet je dat pas enten als een jongen dertien jaar is en nog geen bof heeft gehad. De mazelen is gemener geworden. Als mensen die inenting willen geven, moet dat maar. Maar als mensen dan alleen een mazelenenting willen, krijgen ze te horen dat dat niet kan. Het is “economisch onverantwoord”. Dat noem ik veeartsenijkunde. Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.’

Het is opvallend hoe gemakkelijk Moolenburgh zich heen en weer beweegt tussen verschillende – voor menig arts tegenstrijdige – werelden. Alternatief, orthodox, homeopathisch, spiritueel, chemisch, psychologisch, hypermodern en oeroud: hij heeft overal kennis van genomen en test het simpelweg op zijn verdiensten. Als het werkt, werkt het en wordt het toegevoegd aan het arsenaal. Om de terreingeneeskunde te beoefenen, maakt hij gebruik van een oeroud schema, dat van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. ‘Dat klinkt misschien wat mystiek, maar dat is het niet. Aarde staat voor het vaste, water voor het vloeibare, lucht voor het vluchtige en vuur voor het stralende.

Ik kijk bij een patiënt allereerst naar het vaste, de voeding dus. Over het algemeen is die bar en boos. Om te begrijpen wat gezond voedsel is, moeten we kijken hoe voedsel ontstaat. Het eerste voedsel ontstaat uit koolzuurgas, water en zonlicht. Die drie worden in het groene blad omgezet in suikers. Die suikers worden door het plantenlichaam vervoerd en vervolgens omgezet in eiwitten, vetten en vitaminen. Vitaal voedsel is voedsel dat zo dicht mogelijk bij de originele bron zit. Daarom is het van belang, dat we rauwe delen van de verse plant binnenkrijgen. Je zou kunnen zeggen, dat daar het meeste zonlicht in zit. Tegenwoordig kunnen we dat meten met Kirlian-fotografie. Als je een vers blad onder de lens legt, dan zie je dat het een enorme hoeveelheid licht uitstraalt. Na drie dagen doet het dat niet meer. Bij rauwe melk zie je dat ook. Gepasteuriseerde melk straalt veel minder.

Hoe verder je van de bron af komt, hoe zwakker het voedsel wordt. Een dier eten, is tweedehands voeding eten. Als het dier geen planteneter, maar een vleeseter is, is het voedsel al derdehands. Een varken is bijvoorbeeld een roofdier. Mensen die veel varkensvlees eten, zitten aan het eind van de voedselketen. In die voeding zit niet alleen geen kracht, maar bovendien een hele hoop gifstoffen die wij in ons lichaam opslaan. Dat bleek tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen in Europa de hongersnood uitbrak. De Denen besloten massaal hun varkens te slachten en graan te verbouwen. Ze bleven relatief gezond. Zelfs de Spaanse griep had weinig greep op hen. De Duitsers daarentegen gingen meer varkens fokken om de troepen te bevoorraden. De Spaanse griep heeft vreselijk huis gehouden en er ontstond bovendien op grote schaal kanker.’

Moolenburgh verbaast zich erover hoe weinig belang de gevestigde geneeskunde nog steeds aan goede voeding hecht: ‘Het allerergste is junkfood met kunstmatige kleur- en smaakstoffen – waarvan zoveel kinderen ziek worden – en witte suiker. De Amerikaanse artsen Cleve en Campbell hebben een groot onderzoek gedaan naar witte suiker. Zij noemen het ‘pure white and deadly’. Wij kunnen witte suiker niet goed verwerken, het geeft een schok aan de pancreas en er ontstaan allerlei ziekten. Wij zijn een gekonfijte maatschappij: de hoeveelheid suiker die hier wordt gegeten, is verschrikkelijk.

Ik maak me ook grote zorgen over de genetische manipulatie van voedsel. We hebben daarmee iets losgelaten waarvan het eind nog niet in zicht is. Ik heb de eerste allergieën al gezien bij een kind dat regelmatig soja van de supermarkt at. Toen ze overschakelde op soja van het reformhuis verdwenen de klachten. Maar ze doen ook iets geks. Soja wordt genetisch gemanipuleerd om het bestand te maken tegen de steeds grotere hoeveelheden bestrijdingsmiddelen. Wat ze erin hebben gebouwd, is een gen van het agrobacterium tumofaciens – een parasiet die bij planten kanker veroorzaakt – en een gen uit het bloemkoolmozaiekvirus, dat lijkt op het menselijk hepatitis B-virus. Dan denk ik bij mezelf: ben je dan nooit eens bang voor wat je doet? Maar ja, het gaat om groot geld. Een plant kun je niet patenteren. Als je hem genetisch manipuleert, kan dat wel.’

Na de voedingspatronen van zijn patiënten te hebben onderzocht, kijkt Moolenburgh naar de vochthuishouding. Volgens hem is de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater niet best. ‘Daar kwam ik voor het eerst achter, toen ik bij een patiënt op bezoek ging die bij de waterleiding werkt. Ik zag een aantal flessen Spa blauw staan. Hij dronk geen kraanwater omdat hij – zoals hij het zelf zei – “het zelf maakt en weet wat er in zit”. Ik ben het water gaan meten en geef hem gelijk. Niets ten nadele van de waterleiding. Ze doen hun uiterste best, maar het is ondoenlijk om alle rotzooi die wij in het water lozen eruit te halen. Af en toe zit de Rijn vol radioactiviteit of andere gifstoffen. Ik raad mensen dus aan schoon water te drinken. Spa blauw is uitstekend.

Voldoende water is essentieel. Ten eerste omdat het ons lichaam schoonspoelt. Vandaar dat er zo min mogelijk mineralen en dergelijke in dat water moet zitten. Ten tweede geeft water direct energie. Ons lichaam is een soort hydro-elektrische centrale. Wanneer water goed stroomt, krijg je energie. Sommige mensen denken dat ze veel drinken als ze liters thee of koffie drinken. Maar dat is niet hetzelfde als water. Om nog maar te zwijgen over cola. Mensen die veel van dat soort producten drinken, zijn innerlijk verdroogd. Die kun je alleen beter maken door ze zes tot acht glazen Spa blauw per dag te laten drinken. Ik heb een heleboel patiënten hierdoor zien opknappen.

Dan de lucht. Er is nu eenmaal veel luchtverontreiniging. Daaraan kan je niet zoveel doen. Maar het probleem wordt onnodig groter doordat mensen slecht ademen. Ik stuur patiënten vaak naar een fysiotherapeut of yogaleraar om goed te leren ademen. Dan krijgen ze meer energie. Op die manier heb ik ook veel mensen kunnen genezen.

En ten slotte het vuur, de straling. Elektromagnetische vervuiling is een zwaar onderschat onderwerp. Ik krijg hier mensen die een gigantische elektrische overlast hebben. Dat is erg gevaarlijk. Onze celmembranen hebben namelijk een bepaalde lading, die tegenovergesteld is aan de lading van het protoplasma van de cel. Als dat evenwicht wordt verstoord, worden de cellen als het ware ontladen. Ze worden poreuzer, waardoor allerlei schadelijke stoffen kunnen binnenkomen. Op die manier kan elektromagnetische vervuiling mensen ziek maken.’

Moolenburgh kreeg twee jaar geleden een meisje van acht op zijn spreekuur. Ze was al een half jaar vreselijk moe. Hij deed alle mogelijke allergietesten, maar het kind reageerde niet. Na een half jaar zei hij tegen de moeder: ‘Meestal lukt het me wel, 85 procent van de kinderen die ik zie, wordt beter. Is er in het afgelopen jaar misschien iets gebeurd dat ik nog niet weet?’ De moeder kon zich niets herinneren, het meisje echter wél. Er bleek een GSM-zender op het dak van de school te zijn gebouwd. ‘Die stoorde onze walkmans,’ vertelde het meisje. De ouders stuurden het kind naar een andere school. Binnen veertien dagen was ze beter.

Het effect van elektromagnetische straling blijkt nog een onderschat onderwerp. ‘Er is een flink aantal boeken over elektromagnetische vervuiling geschreven, maar het is nog niet tot de universiteit doorgedrongen,’ zegt Moolenburgh en hij wijst in het bijzonder op het gevaar van de magnetron die in vele huishoudens dagelijks wordt gebruikt: ‘De magnetron doodt alle enzymen en verandert de goede vetten in slechte vetten. Ik heb zelf vastgesteld dat de magnetron enorm veel energie aan mensen ontneemt. Bovendien produceert het ding veel deeltjes, die je ook bij radioactieve vervuiling ziet. Zoals een goede vriend en collega in de Verenigde Staten zegt: “Er is maar een plaats voor de magnetron: de schroothoop!”’

Nadat Moolenburgh met zijn patiënten langs de gebieden van aarde, water, lucht en vuur is geweest en zoveel mogelijk heeft schoongemaakt, kijkt hij naar de rest en werkt dan zo nodig via orthodoxe methoden. Keer op keer ziet hij echter, dat mensen hun leefpatronen maar heel moeilijk veranderen. ‘Ik denk dat het een vorm van luiheid is. Als je naar de dokter gaat, verwacht je een pil. Klaar. Als ik tegen iemand zeg: “U hebt al drie jaar hoofdpijn, u eet te veel drop en u drinkt niet. U moet elke dag acht glazen water drinken en geen dropjes meer eten”, dan vraag ik inzet van die patiënt. De meeste mensen zijn daartoe niet bereid.

Net als instant voedsel, willen ze instant genezing. Als er dan een andere klacht bovenop de hoofdpijn komt, wordt het verband ook niet meer gezien. Het ligt dus niet alleen aan de artsen. Artsen reageren ook op hun patiënten. Als iemand instant genezing wil, denkt de arts ook: “OK, dan krijg je dat”. Artsen hebben het bovendien erg druk. Nog iets: door onze opleiding worden wij opgevoed om buitengewoon gehoorzaam te zijn. Op het moment dat je uit de pas loopt, krijg je een hoop gelazer.’

En daar kan Moolenburgh over meepraten. Hij liep regelmatig uit de pas en had regelmatig gelazer. De strijdbare arts heeft zich zijn leven lang verzet tegen wat hij “intellectuele onderdrukking” noemt. Niet voor niets werd zijn motto: ‘Geloof nooit iets totdat het officieel wordt ontkend’. Zijn bekendste strijd begon in 1968 toen de regering besloot fluor aan het drinkwater toe te voegen. Moolenburgh klom in de pen en schreef een stukje in de krant, waarin hij zich verzette tegen het verspreiden van een geneesmiddel via het drinkwater. Hij waarschuwde bovendien voor de toename van kanker. Die woorden bleken profetisch. Naderhand hebben de Amerikaanse chemici Dean Burk en John Yiamouyiannis in de Verenigde Staten onderzoek gedaan onder twee maal tien miljoen mensen van verschillende steden. Het bleek dat gefluorideerd water de kankersterfte binnen vijf jaar met tien procent doet toenemen.

Moolenburgh werd na zijn stukje in de krant op het matje geroepen en moest zich melden bij de inspecteur van de volksgezondheid. Daar speelde zich de volgende dialoog af:
De inspecteur: ‘U maakt de bevolking onrustig’.

Moolenburgh: ‘Maar dat is mijn bedoeling!’

‘Ja maar dat mag u niet.’

‘Waarom niet?’

‘Ik moet u dat verbieden.’

‘Van wie moet u dat?’ 

Het bleek dat de inspecteur een telefoontje van het ministerie had gekregen. Moolenburgh moest worden berispt, omdat hij het vertrouwen in de medische stand zou ondermijnen. Moolenburgh was de man echter te slim af: ‘Ik heb niet als arts geschreven, maar als burger.’ Overigens hebben we het voor een groot deel aan Moolenburgh en zijn boek over het gevaar van fluor te danken, dat het toevoegen van fluor aan drinkwater in 1976 officieel werd verboden.

Moolenburgh schreef een boek over ‘uit de pas lopende artsen’: De wetenschap kent geen tranen. ‘Ik heb een groot aantal processen gezien tegen collegae die werden aangevallen door de officiële geneeskunde, omdat zij kanker niet volgens de richtlijnen hadden behandeld. Het meest absurde voorbeeld was een arts die een kind had genezen, maar werd vervolgd omdat hij het niet met chemotherapie had gedaan. Het probleem ligt echter niet alleen bij de overheid. Er is sprake van een onheilige drie-eenheid: staat, wetenschap, commercie.

Het werkt zo: de commercie heeft een nieuw middel gemaakt en laat dat – tegen betaling van een behoorlijk bedrag – onderzoeken door een wetenschapper die liefst verbonden is aan een universiteit. Tegelijkertijd wordt een verzoek ingediend bij de staatscommissie voor de verpakte geneesmiddelen. Als de universiteit het groene licht geeft, dan laten de leden van de staatscommissie het toe op de markt. Deze procedures kosten veel geld en zijn meestal alleen haalbaar voor de farmaceutische multinationals.

Een recentelijk gevormd kartel van de zeven grootste farmaceutische giganten onderstreept de werking van deze drie-eenheid. Tezamen zagen deze farmaceuten kans de Europese wetgeving zodanig aangepast te krijgen, dat een groot deel van de orthomoleculaire middelen en vitaminepreparaten wordt verboden. Dat is een ramp! Ik heb vandaag nog een kwade brief aan de minister geschreven. Er zijn zoveel middelen die het erg goed deden. Het argument is steeds: “Je kunt niet bewijzen dat het helpt”.

Dat is logisch, want om dat te bewijzen, moet je voor elk middel minimaal een paar duizend euro betalen om het onderzoek te financieren. Kleine bedrijven hebben het geld niet daarvoor. De grote farmaceutische ondernemingen kregen wel steeds meer last van die kleine bedrijven. Steeds meer mensen kopen namelijk liever natuurlijke vitaminen-, enzym- en mineraalpreparaten, dan al die chemische middelen. Het lijkt waarschijnlijk, dat de giganten de concurrentie van de vele natuurlijke en veilige middelen die het publiek niet in de apotheek van hen koopt, weg willen hebben. Vroeger werden de individuele, uit de pas lopende artsen aangepakt. Nu gebeurt het slimmer; ze pakken ons de middelen af!’

De gevolgen van de “onheilige” drie-eenheid van staat, wetenschap en commercie, ziet Moolenburgh ook in de bestrijding van aids: ‘Het is bekend dat het hiv-verhaal bepaald niet sluitend is. In Afrika werden een aantal ziekten vroeger gewoon bij de naam genoemd: tuberculose, malaria, et cetera. Tegenwoordig noemen ze dat “indicatorziekten voor aids”. Met andere woorden: als iemand zo’n ziekte heeft, dan wordt hij op het aidslijstje bijgeschreven. Logisch dat de aids in Afrika zo’n explosieve groei doormaakt. En die ongelukkige president van Zuid-Afrika maar zeggen: “Waar zijn dan al die miljoenen doden? Ik zie ze niet!” Hij heeft nog gelijk ook. Als je je indicatie verandert wanneer het je zo uitkomt, is het hek van de dam. Maar dat gebeurt veel meer dan we weten en dat is heel erg naar, want het is corruptie van de wetenschap.’

De gangbare aidsbestrijding verloopt ook volgens de Pasteuriaanse traditie: liever een vijand buiten jezelf bestrijden dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen immuunsysteem. En dat is een systeem dat met de dag onder grotere druk komt te staan. Het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) – volgens Moolenburgh een iets minder kwaadaardig nichtje van aids – is daar een duidelijk voorbeeld van. ‘Het is een verschrikkelijke immuniteitsziekte. Ik zie kinderen vanaf twaalf jaar, die in hun stoel hangen en niets meer kunnen. Het immuunsysteem doet het gewoon niet meer. Ze hebben bijna allemaal de ziekte van Pfeiffer doorgemaakt, bijna allemaal ook andere virusziekten – herpes en dergelijke – en hebben gewrichtsklachten.

Vrijwel alles wat je bij die kinderen bekijkt, is negatief. Ik stuur hun bloed op naar een laboratorium in Nieuw-Zeeland. Wat je steeds ziet, is dat de rode bloedlichaampjes star zijn en niet meer door de capillairen kunnen. De patiënten gedragen zich alsof ze een enorm zware bloedarmoede hebben. Het heeft ook alles met het milieu te maken. We hebben zeventigduizend nieuwe chemische stoffen in ons milieu losgelaten waarvan we nog lang niet allemaal weten welke invloed ze op ons hebben.’

Wat we wél weten, is dat een groot aantal ziekten de laatste tachtig jaar enorm zijn toegenomen. Moolenburgh beent energiek naar zijn uitgebreide boekenkast en vindt een aantekenblok met de laatste cijfers: ‘De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft berekend, dat hart- en vaatziekten thans veertien maal meer voorkomen dan in 1920, reumatische ziekten zeventien maal, kanker twintig maal, vetzucht vijfendertig maal en allergieën zeventig maal. Dan roepen mensen: “Ja maar we worden ouder. Vroeger werd de mens gemiddeld niet ouder dan vijfenveertig, nu gemiddeld tachtig. Logisch dat we meer kanker krijgen”. Maar dat is een verkeerde statistiek. Waardoor is de bevolking ouder geworden? Doordat de kindersterfte is verdwenen. Vroeger gingen al die kinderen dood aan longontsteking, dus dat drukte de statistiek enorm. Als je tegenwoordig twintig bent, heb je dezelfde kans om tachtig te worden als de mens van honderd jaar geleden. Alleen vroeger werden veel minder mensen twintig.’

Toen Moolenburgh in 1952 met zijn huisartsenpraktijk begon, was een vrouw met borstkanker eigenlijk altijd ouder dan vijftig. Bovendien waren het er niet zoveel. Thans krijgt een op de acht vrouwen in Nederland borstkanker. ‘Ik zie ze vanaf achter in de twintig jaar. En daarom geloof ik, dat wij onze medische instelling een beetje moeten veranderen. Kanker bestrijden, doe je het best preventief. In schone lichamen krijgen tumoren niet zoveel kans. Die tumoren groeien niet voor niets.’

Ik zou nog uren naar hem willen luisteren. Het is duidelijk dat deze man niet alleen kan putten uit een rijk leven, maar zich bovendien bezighoudt met zaken die ons allemaal aangaan. Zaken van leven en dood. Hij kan ook goed vertellen, gebruikt daarvoor zijn handen, wenkbrauwen en hele lijf. Hans Moolenburgh is een man met een missie: ‘Op mijn zesde wist ik dat ik arts wilde worden. De zin van mijn leven is dat ik mensen mag helpen genezen. Ik doe dat door de omstandigheden zo te maken, dat hun eigen genezing op gang komt. En dat vind ik schitterend!’

Op zijn zevenenzeventigste is dat vuur nog lang niet gedoofd. En in al die jaren leerde Hans Moolenburgh ook over de soms ongrijpbare, maar altijd aanwezige verbanden tussen geestelijke beleving en fysieke gesteldheid. Het is kenmerkend voor de brede visie van deze arts, dat hij dat kwetsbare thema niet uit de weg gaat.

Moolenburgh: ‘Jaren geleden kwam er een vrouw bij me met borstkanker, uitgezaaid in de longen. Ik behandelde haar. Ze bleef negen jaar goed. Toen kreeg ze een opvlammer, omdat ze door omstandigheden erg moe was geworden. Ik heb haar toen weer wat strenger behandeld en vervolgens ging het weer zes jaar goed. Toen kreeg ze een gigantisch ongeluk. Haar hele been lag in stukken. Ik dacht: “Nu gaat het mis, dit is een te grote aanslag op het immuunsysteem.” Ze werd vijf keer geopereerd, maar er gebeurde niks, de kanker kwam niet terug.

Anderhalf jaar later brak de kanker plotseling weer uit. Ik zei: “Mevrouw ik snap niets van u, wat is er gebeurd?” Ze zei: “Het is niet aardig om te zeggen, maar mijn man is met pensioen”. Die vrouw werd stapelgek, ze had geen ruimte meer. Op dat moment werd de kanker, die latent was, weer actief. Ik heb haar aanbevolen een kamer voor zichzelf vrij te maken en iedere dag twee uur alleen op die kamer te zijn. Ze heeft nog jaren geleefd. Als je mensen emotioneel niet goed begeleidt en je er niet achter komt wat er aan de hand is, dan helpen je leuke alternatieve kankermiddelen ook niet.’

Moolenburgh hamert er overigens op dat zulke emotionele factoren niet bij alle kankerpatiënten rol spelen. Hij bespeurt in het algemeen wel een toenemend gebrek aan zingeving dat een negatief effect op de gezondheid van steeds meer mensen heeft. Een doel om voor te leven, stimuleert genezing van een patiënt op frappante wijze, ontdekte Moolenburg herhaaldelijk. Zo kwam er eens een vrouw hinkend zijn praktijk binnen. De foto liet een vuistgroot kankergezwel in het bot van haar bekken zien, uitzaaiing van een borstkanker die ze enige jaren tevoren had doorstaan. De toen nog jonge arts raadde haar ogenblikkelijke bestraling aan. Ze weigerde. Ze was lerares Frans, het was april en ze moest haar klas klaar maken voor het eindexamen. Ze had, kortom, geen tijd en zou wel een aspirientje nemen als de pijn te erg werd. Moolenburgh wist zich geen raad. Moest hij haar bellen en dwingen zich te laten behandelen?

Een half jaar later belde ze zelf. Ze had een zware verkoudheid, die maar niet overging. Ze repte echter met geen woord over de heup. Moolenburgh: ‘Maar hoe is het met uw heup?’ De vrouw: ‘Oh, dat is over’. Moolenburgh stond erop een foto te laten maken. En inderdaad: er was niets meer te zien. De reactie van de vrouw: ‘Ik zei toch dat ik er geen tijd voor had!’

Moolenburgh: ‘Het is een van de grote narigheden van deze tijd, dat een heleboel mensen er maar een beetje op los leven en niet meer het gevoel hebben dat het leven zin heeft of dat er een bedoeling achter zit. Ik heb het er nog niet eens over of er een God is of niet, maar gewoon een gevoel van: het is fijn dat ik er ben, ik ben goed bezig, ik begrijp dat ik er ben, ik heb een taak in het leven. Ik zie veel jongelui die wanhopig zijn en zeggen: “Is dit nu alles?” Als je geen zinvol leven hebt, dan staat je wil om te leven op een laag niveau en die is uitermate belangrijk voor het afweren van ziekten. Het zinverlies in deze tijd is een volkskwaal.’

 

https://vrijvanpijn.nl/genezen-is-iets-anders-dan-ziekten-wegdrukken-hans-moolenburgh