Getuigenis van Rachel Barkey – Death is Not Dying!

Posted by admin | | donderdag 28 februari 2013 10:57 pm

 

Onlangs werd ik door sommigen van mijn vrienden gewezen op dit getuigenis van Rachel Barkey. Ik vond het een mooi en soms ontroerend verhaal. Ik wil haar geestelijke staat niet ter discussie stellen. God alleen is Rechter die het beslist. Nu moet ik zeggen dat ik op dit gebied jegens buitenlanders vaak toegeeflijker ben dan bij mensen uit onze gereformeerde gezindte….waarvan je soms een ingestudeerde bekering ofwel een papagaai te horen krijgt waaraan kraak nog smaak is.
Toch miste ik in het getuigenis van deze vrouw de verlorenheid van haar bestaan waarvan ze verwaardigd werd om door een geschonken geloof tot Jezus Christus de toevlucht te nemen. Of het allemaal echt is hangt natuurlijk niet af van hoe mooi we onze bekering kunnen vertellen. Ik weet overigens ook niet hoe goed deze vrouw dit verhaal heeft voorbereid. Allemaal best moeilijk in te schatten. Daarbij heb ik ook niet zo gelet op haar kleding en make up. Het ging mij in deze eigenlijk temeer om de inhoud. Ik vroeg mezelf tijdens het zien en luisteren innerlijk zo af, of het mogelijk is om in zulk een getuigenis te vergeten te vertellen hoe Christus Jezus en dien gekruist in de verlorenheid van je bestaan jouw Zaligmaker werd. Kortom, ik miste een geestelijke kruisdood in haar getuigenis….of ben ik volgens u hierin te kritisch?

Ik sprak hier weleens over met een goede vriend van mij uit Friesland. Hij stelde deze vraag aan mevr. Mijnders Van Woerden die zending bedreef in de oerwouden van Suriname. Daar kwamen mensen tot verandering en uiteindelijk tot waarachtige bekering. Toen zij aan zo’n inboorling vroeg hoe dat bij hem gegaan was, vertelde hij wel degelijk van de vloek van Gods heilige wet….en hoe hij daaronder zijn bestaan verloor voor God, en hoe in deze verlorenheid Christus aan zijn helwaardige ziel openbaarde. Dat is hetgeen wat ik miste in het verhaal van Rachel Barkey. Het kan dus zijn dat deze vrouw dit ook heeft doorleefd, het kan ook zijn dat iemand dit in andere termen verteld als hoe wij dit gewend zijn te horen….. maar daar gaat het mij niet zozeer om, wat ik me dus afvroeg is: IS HET MOGELIJK OM DIT TE VERTGETEN TE VERTELLEN…??

VOOR MIJ PERSOONLIJK MAAKT DIT HET WONDER VAN ZALIGWORDEN JUIST UIT. GRAAG UW REACTIE.