De Handtekening van onze Hemelse Schepper in het DNA van onze lichaamscellen

Posted by admin | | zaterdag 13 februari 2021 12:50 pm

LAAT U NIET VACCINEREN 

 

Dr. R. Seldenrijk over vaccinaties en Gods Handtekening in alle lichaamscellen

 

   EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

   EN

 

   NL

 

DJK – commentaar:  …..in een van bovenstaande filmpjes wordt gesteld dat elke lichaamscel een DNA codering van 3 miljard letters heeft, bestaande uit de letters A, T, G en C. Als een programmeur voor gedurende vijf dagen per week, hier 8 uur per dag mee bezig zou zijn, zou hem deze invoer ongeveer 50 jaar duren!! Toen dacht ik: ‘wie is toch de mens dat hij als een nietig arm schepsel zijn mond nog open durft te doen naar zijn Hemelse Schepper?’ Satan is en blijft een aap die God in alles probeert na te doen en Jezus Christus, Gods’ enig geboren Zoon, Zijn verworven eer, roem, lof en glorie zoekt te ontroven. Hij weet dat God straks een nieuwe hemel en aarde zal scheppen waarop gerechtigheid zal wonen. Om dit te verhinderen en voor te zijn zoekt hij een nieuwe wereldorde op te richten waarop ongerechtigheid zal wonen, waarin hij geëerd, geroemd en geprezen zal worden met name door hen die hij met vele miljoenen en miljarden dollars heeft overladen. Dit zal een vreselijke tijd zijn voor degenen die God liefhebben en vrezen. Voor wat betreft het bovenstaande DNA verhaal vraag ik mezelf af hoe die goddeloze satanisten straks kunstmatige intelligentie aan het DNA van de mensheid willen gaan koppelen. Openbaringen 18 is mijn hoop en uitzien, waarin de val van dit duivelse rijk wordt voorzegd. Jezus Christus zal ook in deze strijd zegevieren!!

 

Hoe groot, hoe vrees’lijk zijt G’ alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd’lijk Opperwezen!
’t Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.