Edward Tronick — still face experiment

Posted by admin | | donderdag 13 januari 2022 10:02 am

Edward Tronick — still face experiment

   EN

Dit treffende korte filmpje kwam ik tegen via een social media kanaal. Het gaat over het effect van een moeder die twee minuten lang niet reageert op de emoties van haar kleine afhankelijke kindje. Het moment dat deze moeder haar vriendelijk gezicht veranderd in een vetrokken emotieloos gezicht, herkent het kind de liefde van zijn moeder niet meer en begint om liefde en positieve aandacht te vragen die alleen een moeder kan geven. Een schoon beeld van hoe Gods kinderen reageren als God bij tijden Zijn vriendelijk aangezicht voor korte of lange tijd verbergt. Ontberen doet in deze ook telkens weer waarderen! Er stond nog bij vermeld; wat zou het effect van mondkapjes zijn? Het deed me denken aan de gruwelijke tekenfilm ‘frozen’ van Walt Disney, waarvoor mijn dochters hun jonge kinderen ernstig waarschuwen. Hier zie je wat het doet met mensen als je het contact met en onder elkaar verbreekt door bijvoorbeeld die vervloekte nutteloze opgelegde social distance, geen handen geven, lockdowns, mondkapjes en avondklokken. Het ergste regime dat bijvoorbeeld een opstandige gevangene opgelegd kan worden is hierom ook solitaire opsluiting. God heeft de mens als een sociaal wezen geschapen om zijn hemelse Schepper lief te hebben boven alle dingen, en zijn naaste als zichzelf. Wat is het daarom nog groot als je nog onderlinge liefde tot elkaar mag ervaren. Als ik mijn hond thuis een dag geen aandacht en liefde geef dan kruipt hij al piepend in een hoekje, hoe is het dan bij ons mensen? Wat is er mooier dan een moeder met een kindje aan haar borst, of een oma en opa die hun kleinkinderen liefkozen en knuffelen. Doe nooit mee aan deze opgelegde tyrannie, want God zal u geenszins onschuldig houden. Wees anderen nooit tot een last maar tot nut en zegen. Wat zal het dan ook een vreselijke ontluistering zijn wanneer een verloren ongelovig schepsel, die het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus heeft vertreden en Zijn volbrachte offerwerk heeft geminacht en veronachtzaamd, straks voor eeuwig het vriendelijk aangezicht van zijn hemelse Schepper zal moeten ontberen. Och mijn geliefde medereiziger naar de eeuwigheid, bekeert u dan en hebt berouw over uw vele bedreven zonden voor God, en haast en spoedt u toch om uws levens wil!

 

Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht
Voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot; verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid; zo wordt Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot.   
  

 

================================================