F. ter Horst over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld

Posted by admin | | dinsdag 15 december 2020 2:15 pm

Agenda 2030 van VN streeft naar depopulatie

 

De Covid-19 reis naar de globlisering van deze wereld

FTH over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 1)

FTH over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 2)

FTH over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 3)

FTH over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 4)

FTH over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 5)

FTH over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 6)

FTH over de Covid-19 reis naar de globalisering van deze wereld  (deel 7)

 

Note — Onderstaand filmpje van ongeveer 32 minuten gaat over hoedanig velen hun vrijheid zijn verloren en verslaafd zijn geworden aan het materialisme en verstrikt zitten in het goddeloze egocentrische systeem van deze wereld. Het geeft aan hoedanig dit spinnenweb ons gevangen houdt en in korte tijd onze gedachten, en ons doen en laten hebben beïnvloed. Wie in het maatschappelijke afwijkt van de mainstream ondervind derhalve spoedig problemen. Het verklaard ook op vrij eenvoudige wijze de volksverlakkerij, de misleiding en bedrieglijke mind-controle mede bewerkstelligt door overheden en de mainstream media, de enorme financiële belangen van grote farmaceuten en big-data bedrijven van deze aarde. Overheden dienen hun eigen bevolking niet meer, maar profileren zich ogenschijnlijk meer en meer als gemaskeerde landverraders die de fundamentele rechten en vrijheden van hun volk verkwanseld hebben. Ze zijn dienaressen van het globalisme en marionetten van schatrijke plutocraten en hun hogere doelen geworden. De hoog verlichte technocratische elite van deze wereld wil als God zijn en door satans duistere macht regeren (Genesis 3:5 en 22), de aarde moet van zijn ondergang worden gered, het failliete monetaire stelsel en de wereldeconomie hebben een enorme reset nodig (alle burgerslachtoffers en vele bedrijven die kapot zullen gaan ten spijt), en de  wereldpopulatie moet naar hun zin en mening met 90% worden verminderd. Hiervoor gebruikt men de coronacrisis als een misleidend rookgordijn om de wereldbevolking middels moderne gezondheidszorg en medicijnen, abortusklinieken (inmiddels zo’n 54 miljoen foetussen per jaar), het isoleren van ouderen en goddeloze euthanasie praktijken, liefdeloze psychiatrische zorginstellingen, en hun duivelse covid-19 vaccins, moedwillig te vermoorden en te vergiftigen. Als deze dingen niet in de Bijbel waren voorspeld, had ik er niet in geloofd en geen aandacht aan geschonken. In Mattheus 24 wordt een wereldwijde verdrukking voorzegd die nog nimmer op deze aarde is geweest, en in Openb. 13 wordt gesproken van een zevenkoppig beest dat opkomt uit een volkerenzee dat geholpen wordt door een beest uit de aarde, hetgeen ziet op een beestachtig politiek systeem, ofwel een nieuwe wereldorde, dat momenteel over de wereld wordt uitgerold. Er komen in deze documentaire ook elementen voor uit het boeddhisme en hindoeïsme, zoals reïncarnatie en evolutietheorie. Leg dit terzijde en probeer in deze ook het kostelijke van het snode te scheiden. 

   NL

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

======================================================

 

Het oordeel over de machthebbers en hun trawanten

FTH – Het oordeel over de machthebbers en hun trawanten (deel 1)

FTH – Het oordeel over de machthebbers en hun trawanten (deel 2)