Laatste updates (8) rondom berichtgeving uitbraak van het Covid-19 coronavirus

Posted by admin | | vrijdag 18 december 2020 12:07 pm

LAAT U NIET VACCINEREN 

Note: ondanks dat de schepping Gods in onderstaande documentaire wordt geloochend, wordt evenwel de volksverlakkerij van onze overheid jegens haar eigen bevolking, het bedrog en grote financiële belang van de pharmaceutische industrie, en de misleiding middels de reguliere media, aantoonbaar aan de kaak gesteld. Probeer in deze ook het kostelijke van het snode van elkaar te scheiden! (inmiddels van youtube verwijderd)

   docsfair.nl

MSM weigert documentaire  |  COVID-19 THE SYSTEM

    interview

    uitgelicht

 

==================================================

Note – Onderstaande video toont vrij eenvoudig aan dat ons huidige monetaire stelsel met het oneindig verstrekken van geldleningen, die uit geldcreaties zijn geformeerd, vergeleken kan worden met het Ponzifraudesysteem, een soort pyramidespel of methode om mensen op te lichten door beleggingen te verkopen waarbij de uitbetaalde gelden en verschuldigde rentebedragen worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Op dergelijke wijze lost bijvoorbeeld de USA oude leningen af aan de hand van telkens weer nieuwe uitgegeven staatsleningen, en wordt schuld op schuld vermeert waardoor de valuta van een land steeds verder devalueert, om hun grootste economie van de wereld draaiende te houden. Sinds het loslaten van de goudstandaard in 1971, is er geen enkele dekking meer op ons uitgeleende of uitgegeven geprinte geld door banken, en is ons huidige monetaire stelsel derhalve in vijftig jaar tijd compleet failliet gegaan. De kredietcrisis van 2008 was een voorteken van hetgeen nu staat te gebeuren. Geld is geen ruilmiddel meer, maar een product geworden waar velen aan wisten te verdienen. Iemand wil een huis van vier ton kopen, heeft zelf 50K gespaard, gaat naar de bank, de bank zet het betreffende huis als onderpand links op zijn balans en rechts op diezelfde balans wordt er d.m.v. geldcreatie een bedrag van 350K in een PC van de bank getypt en vervolgens naar belanghebbende cliënt digitaal overgeschreven waarmee de bank een hypotheekcontract met bijbehorende rentepercentage heeft afgesloten. Op dergelijke wijze is de huidige wereldeconomie gefundeerd op een onafzienbare schuldenberg van wel zo’n 275 duizend miljard US dollar. Daarentegen worden dingen van echte waarde zoals zilver en goud stelselmatig laag in waarde gehouden zodat de US dollar of de Euro ten aanzien van het goud ogenschijnlijk niet teveel in waarde daalt. Om voornoemde reden verkopen centrale banken jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden goud om vraag en aanbod op goudmarkten op dergelijke manipulatieve wijze enigszins in balans te houden. De globalisten grijpen de coronacrisis aan als kapstok voor een economische en financiële reset, alle nare bijkomstigheden worden opgehangen aan de bestrijding van het coronavirus. De wereld moet gered worden van zijn financiële en economische ondergang, de hoogste tijd voor Bretton Woods versie II. Outrageous!!               

Global Financial Reset | How money became worthless

   EN

NL ondertiteling | Klik op afspelen en dan Settings | Klik dan op Subtitles/CC | Klik vervolgens op Auto-Translate |  Scroll naar beneden en kies: Dutch of Nederlands | Klik dan op Full Screen zodat de vertaalbalk beter leesbaar is

 

===================================================

 

Prof. Bob de Wit | Het complete verhaal over the Big Reset

  NL

 

Het PCR-doek valt | Peter Borger en Jorn Lukaszczyk

   uitgelicht

 

Tienduizenden artsen waarschuwen mensheid voor grootste misdaad aller tijden

Na Common Sense TV inmiddels ook Cafe Weltschmerz van youtube verwijderd

Dr. Carrie Madej – Het Covid-19 vaccin zal ons lichaam genetisch veranderen

 

Dreiging van de NWO | Bob de Wit en Flavio Pasquino
   NL

 

Corona Media Oorlog | Ab Gietelink met Cees Hamelink
   NL

 

Volg hier de laatste afleveringen met nuchter kritisch geluid van Robert Jensen

Buiten parlementaire onderzoekscommissie naar lockdown en het coronabeleid

 

Bossmaker | De digitale coup en de grote ontmaskering
   weblink

Ronald Heister – U denkt dat Joe Biden president wordt? Vergeet het maar. De herverkiezing van de Amerikaanse president Donald J. Trump gaat de hele wereld aan en heeft deze keer een onomkeerbaar effect op de loop van de wereldgeschiedenis. Daarom is deze verkiezing zo belangrijk. Van levensbelang zelfs, voor u persoonlijk. In de komende weken zal de vreselijke waarheid over de recente Amerikaanse verkiezingen en de poging tot diefstal van het presidentschap onmogelijk te negeren zijn. We zijn getuige van de aanloop naar de onthulling van fraude en buitenlandse inmenging. Fraude zal alles aantasten en verklaart de Biden-kandidatuur nietig; buitenlandse inmenging maakt dit tot een kwestie van militair recht. U zult getuige zijn van wereldwijd hoogverraad en grote aantallen mensen die voor de rechter worden gebracht. Dit was niet echt een verkiezing; het was een operatie van de militaire inlichtingendienst tegen een corrupt establishment.

 

BLCBX | Kabinet negeert bewijs zinloosheid mondkapjes

  NL

 

Xandernieuws | uitgelichte lezenswaardige artikelen

Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’

‘Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’

Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’

Robert Kennedy jr. waarschuwt iedereen om onder geen beding een Covid-19 vaccin te nemen**

FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins

Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan

Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst

Gevestigde topartsen waarschuwen dat mensen dagenlang zware bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins

 

Note: Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake de toekomende dingen letterlijk voor m’n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is dat zijzelf niet vanuit een Bijbels perspectief ten diepste beseffen wat er momenteel in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die zij op hun ruggen hadden liggen. Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome wijze zoeken te bewaren, en daarmee hun onkundige kerkvolk liever in het ongewisse laten. Ze moesten zich schamen!! Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige berichtgevingen van de reguliere ‘mainstream media’ en daarmee de leugens voor waarheden houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord laat. Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen dit kader enige moed en wijsheid kregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en spoeden om huns levens wil. 

 

=====================================================

 

Iedereen met een werkend waarnemingsvermogen, heeft inmiddels wel opgemerkt dat de wereldwijde corona campagne werkelijk niets met de volks gezondheid te maken heeft. Wat is dan wél de bedoeling? Waarom deze wereldwijde campagne? Met welk doel? Het doel is totale herinrichting van deze wereld. Gebruik makend van beschikbare technologie. Stap voor stap:

 • 1. Het vernietigen van alle bestaande sociale en economische structuren
 • 2. De gehele mensheid daarmee in totale schaarste en ontreddering brengen
 • 3. Vervolgens introduceren van centrale/digitale rantsoenering (op absoluut bestaansminimum). Van leven naar overleven. Het systeem bepaalt wie overleeft en wie niet
 • 4. Het massaal uitdunnen en verzwakken van de wereldpopulatie via vaccins en verhongering
 • 5. Het installeren van de digitale dictatuur. Voor ieder individueel gedrag/consumptie is digitale toestemming/toegang vereist
 • 6. Totale digitale surveillance, op individueel niveau. Uitsluiting als bestraffingsmethode. Ongewenst gedrag? Geen toegang tot levensbehoeften! Ongehoorzaamheid = Sterven
 • 7. Overbodig maken van handhaving door politie en justitie. Het digitale systeem is bepalend. Nee is nee. Met een computersysteem valt niet te discussiëren
 • 8. Het centrale digitale systeem bestuurt alle mensen. Privileges voor gehoorzame mensen. Uitsluiting voor ongehoorzame
 • 9. De bestuurders zijn anoniem, en bevinden zich aan de andere zijde van de digitale muur. De wereld wordt door hen digitaal geregeerd vanaf één plek. Één wereldregering dus
 • 10. Alle mensen op de wereld, worden vanaf één centrale plek bestuurd. Zonder de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken of er effectief bezwaar tegen te maken
 • 11. Afschaffen van geld, en vervangen door toegekende of afgenomen privilegepunten op basis van gewenst/ongewenst gedrag
 • 12. Totale centrale controle van ieder individu op de wereld. De eigenaren van het systeem bepalen via de technologie hoe en waar iedereen woont, welk werk hij/zij doet, wat hij/zij buiten het werk doet, wat hij/zij consumeert en wanneer, en wat hem/haar is toegestaan. En wat niet.

Om dit mogelijk te maken, moet de samenleving eerst worden vernietigd. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen. De corona-campagne is de start van de sloop. De maatregelen zullen de gewenste ineenstorting veroorzaken. De ineenstorting zal een ongekende humanitaire ramp veroorzaken. De humanitaire ramp zal het nieuwe systeem “rechtvaardigen.”