Willem Middelkoop over de NWO Financial Global Reset

Posted by admin | | zaterdag 31 oktober 2020 11:15 am

GLOBAL RESET | Om een nieuwe wereldorde te kunnen vestigen, moet de bestaande wereldorde eerst kapot gemaakt en geheel worden afgebroken

DJK commentaar: Wie onderstaande gehouden interviews vanuit een Bijbels perspectief beluisterd, zal begrijpen dat het niet lang meer duurt voordat het huidige monetaire systeem spoedig ten einde is. Door het oneindig vele geld bijdrukken is de schuldenberg van de wereldeconomie onaflosbaar en onbeheersbaar geworden, en derhalve niet meer te overzien. Wanneer we het principe bedenken van hoe destijds een bankbiljet uiteindelijk is ontstaan; iemand bracht goud bij een bank en kreeg een papieren bankbiljet mee wat de waarde van het goud op de bank vertegenwoordigde, waar zijn we dan nu gebleven met het vele bijgedrukte geld waar helemaal niks meer tegenover staat? Hoe is al dit geld dan bijgedrukt? Namelijk door het verstrekken van leningen! Banken pakten hun laptop en tikten een 1 met negen nullen in, en daar stond weer een miljard op het beeldscherm dat digitaal uitgeleend kon worden. De wereld stond nog nooit zoveel bij zichzelf in het krijt als vlak vóór de coronacrisis. De schuldenlast van bedrijven, overheden en huishoudens bereikte eind 2019 een recordhoogte van ongeveer 250 duizend miljard US dollar. Dit getal is dit jaar met ongekende snelheid omhoog geschoten door al het geld dat overheden lenen om de steunmaatregelen die ze hebben toegezegd waar te kunnen maken. Om te weten wat Bretton Woods versie 2.0 die voor de deur staat inhoudt, zal ik u kortelings vertellen wat de eerste versie was. In 1944 stuurden alle landen enkele afgevaardigden naar een luxe hotelresort in de bosrijke omgeving van Bretton Woods, gelegen tussen de Amerikaanse stad Boston en het Canadese Montreal. Daar werd toen onderling afgesproken en ondertekend dat na de beëindiging van WO II de Amerikaanse US dollar de handelsmunt van de wereldeconomie zou worden. Amerika zette zijn gehele goudvoorraad als garantie tegenover zijn US dollar, de zogenoemde goudstandaard, en landen die teveel dollars hadden konden deze omruilen tegen het beloofde Amerikaanse goud. Dit ging een poosje goed, totdat Amerika zich wederom op het wereldtoneel ging bemoeien in de strijd om het Koreaanse schiereiland dat in communistische handen dreigde te vallen, en kort daarop ook nog de geldverslindende oorlog in Vietnam. Amerika was na deze dure oorlogen genoodzaakt de geldpersen aan te zetten en president Nixon maakte derhalve in 1971 eenzijdig een einde aan de goudstandaard, waarop de US dollar meteen begon te devalueren. Naar verloop is dit overgewaaid naar Europa en het Verre Oosten om economische recessies en crisistijden mee op te vangen en zie nu eens, het faillissement van ons monetaire stelsel is na 75 jaar in zicht gekomen.

Vanwege dat heel veel bedrijven straks van overheden en banken geen financiële hulp ter overbrugging van de huidige crisis meer zullen ontvangen, zullen massa ontslagen volgen en wellicht kort daarop ook de nodige faillissementen van bedrijven die nu geheel door hen reserves heen zijn. Het gevolg hiervan zal zijn dat banken hun uitgeleende gelden niet meer terug zullen zien en hierdoor wederom een bankencrisis zal ontstaan. De taak van de commerciële banken wordt straks overgenomen door centrale banken, die in handen zijn van o.a. de Rothschields en andere schatrijken der aarde, die straks alle betalingen willen koppelen aan geïmplanteerde microchips. Er gaan geruchten van bankmanagers uit de huidige bankwereld dat vanaf 1 januari 2021 de liborrente en de hierop gebaseerde euriborrente losgelaten zal worden en daarmee alle lopende contracten die hierop berusten, zoals verstrekte hypotheken op huizen en bedrijfsleningen, zullen komen te vervallen, om vervolgens een nieuw medogenloos rentebeleid te lanceren waardoor alle lopende contracten zullen worden herzien en geherwaardeerd zullen worden op basis van een nieuw rentebeleid. Men zal met nieuwe voorstellen gaan komen gekoppeld aan hogere rentetarieven die voor de meeste particulieren en ondernemers onacceptabel, onbetaalbaar en derhalve onaanvaardbaar zullen zijn. Men zal hierop vervolgens binnen korte tijd kunnen reageren, anders zullen de onderpanden op verstrekte leningen worden opgeëist. Zij die zich niet zullen laten vaccineren zullen nog zwaarder worden belast met opslagtarieven in verband met verhoogde risicifactoren die deze keuze met zich meebrengt. Ze kunnen de liborrente nog maximaal tot en met 31 december 2021 laten doorlopen. De meesten zullen echter in 2021 een nieuw rentevoorstel krijgen. Hoe dit er precies uit zal gaan zien is nog onbekend, maar dat dit een vreselijk leed zal veroorzaken staat onomstotelijk vast. Dit heeft alles te maken met de global financial reset. De geldbeluste plutocraten die dit duivelse plan hebben bedacht zijn de eigenaren van centrale banken die straks (na de bankencrisis) de taak van de commerciële banken zullen overnemen. Let wel, deze lieden zijn uit op de beroving van al uw goederen!

Het kontante geld zal omwille van ’terrorisme en fraude’ bestrijding zeer spoedig verdwijnen, waardoor alle handelingen van elke wereldburger straks gecontroleerd kan worden aan de hand van voernoemde microchips, smartphones, en digitale gelduitgaven. Aandelenmarkten zullen in elkaar storten vanwege de vele bedrijven die bankroet zijn gegaan, waardoor er hoogstwaarschijnlijk een vlucht zal ontstaan in digitale munten, vastgoed en goud. Obligaties zullen hierom ook hun waarden verliezen, om maar niet te spreken van de waarden van opgebouwde pensioenen. Beluister onderstaande interviews en u zult hopelijk verstaan dat er spoedig een tijd zal aanbreken waarin de ware christenen daadwerkelijk niet meer zullen kunnen kopen en verkopen. Velen willen er niet van horen en nog minder over praten, ik ook niet als het niet in de Bijbel stond geschreven, maar het beest uit de zee is gekomen, dit is de satanische politieke agenda van een nieuwe wereld orde die de globalisten momenteel over de gehele wereld uitrollen. Om een nieuwe wereldorde te kunnen vestigen, moet de voorgaande bestaande wereldorde eerst kapot gemaakt en worden afgebroken. Daar is men momenteel volop mee bezig. Men heeft een spookachtige virus de wereld ingeholpen, vervolgens schreeuwt men via reguliere media moord en brand, mensen worden bang gemaakt en schreeuwen uiteindelijk om een felbegeerd vaccin waarvan de meesten hun uitkomst zullen verwachten. Verschrikkelijk hoedanig de satan in het einde der tijden, waarin wij nu leven, rond gaat en tekeer gaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openb. 17:5.

 

Lukas 16 vers 8b | Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts

 

RTL-Z seminar met Willem Middelkoop over geopolitiek en goudbeleggingen  (new)

                    

   23-10-2020

Bretton Woods 2.0 en Financial Global Reset

Door de coronacrisis zullen we in een diepe economische crisis terechtkomen. Daarmee komen tal van ontwikkelingen in een stroomversnelling, zoals de mogelijke introductie van een basisinkomen en digitaal centralebankgeld. Dat zegt Willem Middelkoop in dit interview. Hij verwacht dat overheden en centrale banken het coronavirus als een soort kapstok zullen gebruiken om tal van nieuwe maatregelen door te voeren. Daarmee ontstaat volgens Middelkoop een vorm van staatskapitalisme, waarin individuele vrijheden onder druk komen te staan. Sinds de financiële crisis zijn de onderliggende economische problemen niet opgelost, maar slechts naar de toekomst verschoven. De inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid is alleen maar verder toegenomen. Ook is er een generatie opgegroeid die steeds meer moeite heeft om een baan te vinden en een huis te kopen. De coronacrisis brengt al deze problemen naar de voorgrond. Centrale banken vrezen dat deze problemen bij huishoudens en bedrijven zullen overslaan op de bankensector.

Middelkoop verwacht dat centrale banken daarom meer taken van commerciële banken naar zich toe zullen trekken. Een aanwijzing daarvan is de snelheid en de schaal waarop centrale banken aan central bank digital currencies (CBDC) werken. Dit is een vorm van digitaal geld dat centrale banken in omloop kunnen brengen naast contant geld en elektronische banktegoeden. Deze vorm van digitaal geld biedt de autoriteiten meer mogelijkheden om te bepalen wie dat geld krijgt en onder welke voorwaarden. Ook is deze nieuwe vorm van digitaal geld voor overheden en centrale banken makkelijker te traceren dan contant geld. Door deze crisis zal men vluchten naar zaken die overheden niet bij kunnen drukken, zoals edelmetalen en virtuele munten. Hij verwacht dat papieren bezittingen zoals staatsobligaties waardeloos zullen worden, omdat overheidsschulden gesaneerd moeten worden. Ook voorziet hij dat de vastgoedmarkt in de grote steden onder druk zal komen te staan door de coronacrisis. In veel grote steden neemt de leegstand al toe en beginnen de prijzen in zowel de huursector als de koopsector te dalen.

https://www.hollandgold.nl/nieuws/warren-buffett-stapt-in-goud-en-verkoopt-bankaandelen

 

EEN NIEUWE BANKENCRISIS IS ONAFWENDBAAR
   07-08-2020

Paul Buitink in gesprek met auteur en geopolitiek expert Willem Middelkoop over de economische gevolgen van de coronacrisis en de grote reset. Vooral in de VS lopen zaken uit de hand. Komende verkiezingen zullen essentieel zijn. De strijd met China is heel verontrustend. VS sturen mogelijk zowel bij China als Duitsland aan op schuldsanering. Tussen VS en China is er in zekere zin sprake van mutual assured economic destruction maar toch zijn er veel grijstinten en escaleert de boel. De groeiende vraag naar goud is wereldwijd maar komt nu vooral ook uit de VS. Funds managers ontkomen er niet meer aan. Op Comex wordt er ook steeds meer om fysieke levering gevraagd. ETF’s stromen ook vol. Als gevolg hiervan kan de goudprijs zo naar de 3000 dollar per troy ounce. Willem legt uit hoe een goudrevaluatie of dollardevaluatie werkt. Of de markt of centrale bankiers dwingen het af. Het thema komende tijd zal zijn dat inflatie terug is. Bedrijven verhogen prijzen omdat ze minder omzet hebben. Ongelijkheid tussen arm en rijk nemen toe. Monetair beleid helpt vooral de rijken. Willem verwacht geen volledige lockdown meer. Maar economische schade van eerste lockdown is echter zo groot dat we komende tijd veel faillissementen gaan zien. We gaan richting nieuwe bankencrisis. Overheden gaan steeds meer belangen nemen in banken en bedrijven, gelijk aan Japan. Het staatskapitalisme. Mensen vluchten als gevolg hiervan naar edelmetaal, maar ook aandelen. Er zal ook druk op pensioenfondsen staan om zich in te dekken. Willem vindt Café Weltschmerz beter dan de publieke zenders om zijn verhaal te vertellen. Na de verkiezingen in de VS denkt hij dat het IMF een grotere rol gaat pakken, bijvoorbeeld door SDR’s te scheppen. De heren bespreken ook kort de situatie rondom de euro en de tijdelijke kracht als gevolg van het politieke akkoord in Brussel. Willem toont zich een voorstander van de euro. We moeten alleen niet braafste jongetje uit de klas zijn. Een grote schuldsanering is noodzakelijk. Een reset is inmiddels een modewoord. Ook vermogensongelijkheid zal worden aangepast in de reset. Crypto profiteert, als nieuwe asset klasse, buiten het systeem ook van de ongekende geldcreatie. In Nederland dreigt een economische kaalslag.

 

   14-04-2020

Door de coronacrisis dreigen we in een totalitaire vorm van staatskapitalisme terecht te komen. Daarvoor waarschuwt Willem Middelkoop in dit interview. Hij voorziet meer financiële repressie, nu de economie wereldwijd gebukt gaat onder enorme schulden. In een crisis als deze worden die schulden onbetaalbaar. Dat zien we nu al in de Verenigde Staten, maar ook in andere delen van de wereld. In een poging het financiële systeem overeind te houden komen centrale banken en overheden met nog meer stimulering. Middelkoop verwacht een monetaire reset, waarbij centrale banken mogelijk hun goudvoorraden zullen herwaarderen. Op dit moment proberen centrale banken het systeem te ondersteunen door meer obligaties op te kopen. Een gevaarlijke strategie, omdat je dat niet oneindig kunt volhouden. Op een gegeven moment verliest de massa het vertrouwen in de waarde van het geld, zo merkt Middelkoop op. Voorstanders van edelmetalen en voorstanders van virtuele munten vinden elkaar in het standpunt dat ook de waarde van geld niet zeker is. Banken en centrale banken kunnen de geldhoeveelheid bijna oneindig uitbreiden, terwijl virtuele munten en goud relatief schaars zijn. De populariteit van Bitcoin en goud laat zien dat er nu al sprake is van een toenemend wantrouwen ten aanzien van geld. 

Door de coronacrisis zullen we in een diepe economische crisis terechtkomen. Daarmee komen tal van ontwikkelingen in een stroomversnelling, zoals de mogelijke introductie van een basisinkomen en digitaal centralebankgeld. Middelkoop verwacht dat overheden en centrale banken het coronavirus als een soort kapstok zullen gebruiken om tal van nieuwe maatregelen door te voeren. Daarmee ontstaat volgens Middelkoop een vorm van staatskapitalisme, waarin individuele vrijheden onder druk komen te staan. Sinds de financiële crisis zijn de onderliggende economische problemen niet opgelost, maar slechts naar de toekomst verschoven. De inkomensongelijkheid en vermogens ongelijkheid is alleen maar verder toegenomen. Ook is er een generatie opgegroeid die steeds meer moeite heeft om een baan te vinden en een huis te kopen. De coronacrisis brengt al deze problemen naar de voorgrond. Centrale banken vrezen dat deze problemen bij huishoudens en bedrijven zullen overslaan op de bankensector. Middelkoop verwacht dat centrale banken daarom meer taken van commerciële banken naar zich toe zullen trekken. Een aanwijzing daarvan is de snelheid en de schaal waarop centrale banken aan central bank digital currencies (CBDC) werken. Dit is een vorm van digitaal geld dat centrale banken in omloop kunnen brengen naast contant geld en elektronische banktegoeden. Deze vorm van digitaal geld biedt de autoriteiten meer mogelijkheden om te bepalen wie dat geld krijgt en onder welke voorwaarden. Ook is deze nieuwe vorm van digitaal geld voor overheden en centrale banken makkelijker te traceren dan contant geld. Door deze crisis zal men vluchten naar zaken die overheden niet bij kunnen drukken, zoals edelmetalen en virtuele munten. Hij verwacht dat papieren bezittingen zoals staatsobligaties waardeloos zullen worden, omdat overheidsschulden gesaneerd moeten worden. Ook voorziet hij dat de vastgoedmarkt in de grote steden onder druk zal komen te staan door de coronacrisis. In veel grote steden neemt de leegstand al toe en beginnen de prijzen in zowel de huursector als de koopsector te dalen.

 

   27-03-2020

Door het coronavirus is een wereldwijde economische crisis uitgebarsten. Centrale banken en overheden proberen met stimuleringsmaatregelen de economie te ondersteunen, maar het is de vraag of het genoeg is. Net als in 2008 zien we een vlucht naar cash, waardoor vrijwel alle beleggingen in waarde dalen. Zelfs de goudprijs maakte een duikeling, waardoor de vraag naar fysiek edelmetaal explodeerde. Door een run op goud zijn de levertijden opgelopen en zien we rare bewegingen in de markt, zoals een verschil tussen de goudprijs in Londen en New York. In deze video praat Paul Buitink voor Café Weltschmerz met Willem Middelkoop over de laatste ontwikkelingen in de markt. Komt er een monetaire reset, zoals hij voorspelde in zijn laatste boek? Of draait dit monetaire experiment uit op wereldwijde hyperinflatie? En wat betekent dat voor de prijzen van grondstoffen en edelmetalen?