Tweehonderdvierentwintig Waldenzen bij Toulouse verbrand

Posted by admin | | zondag 2 oktober 2011 4:10 pm

In het jaar onzes Heeren 1243 werden door de bisschop van Narbonne op een kasteel niet ver van Toulouse gelegen gevangen genomen 224 personen, die beschuldigd werden de ketterij der Albigenzen, dat is, de ware christelijke godsdienst, aan te hangen; en, aangezien zij in hun leer volhardden, werden zij allen verbrand.

http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm#287