De heilige oorlog

Posted by admin | | zaterdag 25 oktober 2008 12:37 pm

De heilige oorlog   door John Bunyan.pdf

 

 

Klik op een foto uit de gallery, en daarna nogmaals, om de foto volledig te bekijken :

 

“O Mijn Mensziel, houd in gedachten, wat Mijn kapiteins, Mijn soldaten en Mijn oorlogswerktuigen voor u gedaan hebben. Zij hebben voor u gestreden, zij hebben door u geleden, zij hebben veel van uw hand verdragen om u goed te doen, o Mensziel. Indien u hen niet gehad had om u te helpen, dan had Diabolus u zeker in ‘t verderf gestort. Voed hen daarom, Mijn Mensziel. Als u wel doet, zal het ook goed met hen zijn; wanneer u kwaad doet, zullen zij ziek en zwak worden. Maak Mijn kapiteins niet ziek, o Mensziel. Want zo zij zwak zijn, kunt u niet sterk zijn; zo zij versaagd zijn, kunt u niet moedig en dapper strijden voor uw Koning, o Mensziel. Ook moet u niet meen dat u altijd bij gevoel zult leven; u moet leven op Mijn Woord. U moet geloven, o Mijn Mensziel, wanneer Ik van u weg zal gegaan zijn, dat Ik u toch liefheb en u voor eeuwig op Mijn hart draag.

 

Herinner u daarom, o Mijn Mensziel, dat u van Mij bemind zijt; gelijk Ik u daarom geleerd heb te waken, te strijden, te bidden, de strijd aan te binden tegen Mijn vijanden, zo beveel Ik u nu dat u gelooft, dat Ik u steeds liefheb. O Mijn Mensziel, hoe heb Ik Mijn hart, Mijn liefde op u gezet, waak dan. Zie Ik leg geen anderen last op u, dan wat u alrede draagt, houd vast totdat Ik kom.”

 

 

 

 

 

6 delige lezing over de Heilige Oorlog door ds. R. van Kooten.mp3