Amerikaanse FED sluist 15 biljoen naar Europese banken

Posted by admin | | donderdag 23 februari 2012 3:30 pm

Ineens is daar 15 biljoen dollar

22 februari 2012
Door Gordon Duff

Ziehier een van de vreemdste verhalen in de financiële geschiedenis, een Amerikaanse regering die liegt over duizenden tonnen denkbeeldig goud, illegale overschrijvingen en leningen van in totaal 15 biljoen USD. Deze video van Hogerhuislid Lord James of Blackheath is op zich al opzienbarend.

Wat erin echter niet duidelijk wordt is waar het geld vandaan komt, al toont Lord Blackheath duidelijk aan dat men zijn best heeft gedaan om te verklaren dat het afkomstig was van goudreserves in Brunei – goudreserves die nooit hebben bestaan.

httpv://www.youtube.com/watch?v=4Map2wVJmDg

Op het eerste gezicht lijkt het alsof we hier zijn gestuit op de grootste terroristische organisatie die de wereld ooit gekend heeft, en dat er originele documenten zijn opgedoken aan de hand waarvan de herkomst van de financiering kan worden getraceerd naar het Amerikaanse ministerie van Financiën en de baas van de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank), twee van de belangrijkste mensen op financieel gebied in de VS en in de wereld.

Een vluchtige analyse van de definities van terrorisme in de VS leert ons dat alle transacties die we zullen tegenkomen feitelijk dienen te worden gezien als “witwaspraktijken van terroristen” en dat het enige wat de onmiddellijke arrestaties van honderden topmensen uit de financiële wereld in de weg staat hun politieke connecties zijn.

We zullen u alternatieven, meer inzicht, enkele harde feiten en zeer waardevolle achtergrondinformatie kunnen geven die u hopelijk een duidelijk en realistisch perspectief op dit verbazingwekkende verhaal kunnen geven.

Op 16 februari 2012, leverde Lord James of Blackheath, lid van het Britse Hogerhuis bewijs van een illegale operatie die, zoals hij inmiddels heeft ontdekt, begon in 2009. Onder de bewijsstukken bevinden zich originele documenten ondertekend door Alan Greenspan en Timothy Geithner, en bankafschriften die aantonen dat er transacties ten bedrage van 15 biljoen USD hebben plaatsgevonden die niet zijn terug te vinden in de boekhouding van de Federal Reserve van New York, naar – in eerste instantie – HSBC (Hong Kong Shanghai Banking Corporation) London en vervolgens naar de Royal Bank of Scotland.

De Bank of Scotland, onder koninklijk statuut maar zonder autoriteit om zich met dergelijke transacties bezig te houden, gaf dat geld vervolgens eenvoudigweg aan 20 Europese banken om te gebruiken in uiterst lucratieve handeltjes met ‘vers gedrukte’ Mid-Term Notes (korte tot middellange termijnleningen), waarmee in een periode van drie jaar biljoenen dollars winst gemaakt werden – winst die ook niet terug te vinden is in de boekhouding, waar geen belasting over betaald werd en die niet vertaald werd in extra dividend voor de aandeelhouders van die banken.

Zoals Blackheath aangeeft bestaat de “afleidingsmanoeuvre en dekmantel” voor deze transacties uit 750.000 ton goud van vertegenwoordigers van een niet nader genoemde entiteit (wel ‘bevestigd’ door hooggeplaatste officiële bronnen als de familie Bush en de CIA) als de opgegeven ‘herkomst’ van dit geld.

De regering van Indonesië heeft bevestigd dat dit verhaal complete verzinsels zijn, en dat de genoemde individuen beschikte over 700 ton goud, en geen 750.000 ton. Opgemerkt dient dat de officiële totale hoeveelheid goud die tot nu toe door mensen werd gedolven ongeveer 1.500 ton bedraagt, zoals Lord Blackheath ook opmerkt.

De kwesties die zich hierdoor in eerste instantie opdringen, kwesties die niet te rijmen vallen met de internationale gang van zaken en die de lezer inwijden in wat aan de oppervlakte waarneembaar is van de ontdekking van twee decennia misdaad waarbij tientallen regeringen betrokken zijn, zijn de volgende:

Het was de Federal Reserve Bank van New York op geen enkel moment toegestaan om in het bezit te zijn van deze genoemde bedragen.
Echter, de documenten in het bezit van Lord Blackheath tonen ondubbelzinnig aan dat ze wel in het bezit waren van dergelijke bedragen en ze hebben overgemaakt aan HSBC en de Bank of Scotland op een manier die de herkomst van het geld moest verhullen. Deze manier van handelen van mensen als Alan Greenspan, Timothy Geithner en anderen lijkt, tot er een andere verklaring voor is, niets anders dan ‘geld witwassen’ te zijn. Tot nu toe heeft men geen andere verklaring gegeven.
De ‘dekking’ van deze fondsen, zijnde 750.000 ton goud, is inmiddels bewezen verzonnen. De fondsen hebben geen enkel verband met Brunei. Het gebruik van dit soort valse transacties is een denkmantel, en typisch iets wat een inlichtingendienst voor zoiets zou gebruiken.
De transactie van deze fondsen, voltrokken zonder enige toestemmingen van regeringen of andere officiële instellingen, meer specifiek zonder enige schriftelijke overeenkomst, zonder afdracht van interesten aan de VS en zonder medeweten of toestemming van het Amerikaanse congres maken van elk aspect een misdrijf en een schending of ontelbare statuten.
De ontvangst van deze fondsen door de 20 genoemde banken, twee ervan behoren tot de grootste op Wall Street, het gebruik van deze fondsen om winst te genereren zonder dat de bedragen in de boekhouding worden opgenomen en het verbergen en witwassen van de winsten via clandestiene activiteiten maken dat alle betrokken partijen deel uitmaken van een criminele organisatie.

Waar kwam het geld vandaan?

Nergens is vastgelegd dat de Federal Reserve toestemming heeft gekregen voor het ‘creëren’ van 15 biljoen USD, evenveel als de volledige staatsschuld van de VS. Waar echter wel bewijs van is, is dat het volledige bedrag op een bepaald moment 27 biljoen USD bedroeg en op clandestiene wijze werd vergaard, als onderdeel van een tegen de Sovjet Unie gerichte operatie van inlichtingendiensten, dat het geld later werd gestolen en dat George H. W. Bush daarvan beschuldigd werd.

Ik heb hierover met twee personen gesproken: met de inlichtingencoördinator van Ronald Reagan en met de hoofd van de juridische afdeling van de CIA. Beide gaven aan dat voormalig president Bush erom had gevraagd het geld aan hem over te dragen, dat Bush mensen bedreigd had en dat veel betrokkenen problemen kregen; problemen zoals moord, illegale aanhouding, martelingen en detentie.

De mensen waar ik het over heb spraken regelmatig met Bush over de fondsen, bestreden zijn claim erop en deelden hem mee dat het overgrote deel van het geld eigendom was van de burgers van de Verenigde Staten.

Dit geld is hetzelfde geld als de mysterieuze ‘Wanta-fondsen’, geld dat verdiend werd door jarenlange valutahandel met als doel de Sovjet Unie te laten ineenstorten, een plan opgezet door de regering van Ronald Reagan, door zijn toenmalige inlichtingencoördinator en door de toenmalige baas van de CIA, William Casey. Mij is verteld dat toen de operatie onder Reagan in gang werd gezet, de president opdracht had gegeven dat (zijn opvolger) George H. W. Bush er niet van op de hoogte mocht worden gebracht omdat hij Bush niet vertrouwde.

Het geld werd verdiend door de massale handel in Russische roebels – een handel waar de Sovjet Unie uiteindelijk aan ten gronde ging. Een deel van de fondsen zijn momenteel onderwerp van een rechtszaak in Virginia. Ik heb meer dan 2.000 documenten in mijn bezit over deze rechtszaak waaruit blijkt dat hetgeen er overschoot van het geld in 2006 is overgemaakt naar de Federal Reserve Bank van Richmond via de Nationale Bank van China, die deelde in de winsten van de roebelhandel. Het volledige bedrag wordt opgeëist door de Ameritrust Corporation. Dat bedroeg nog 4,5 biljoen USD.

Wanta, de enige aandeelhouder van Ameritrust, heeft voorgesteld het deel van zijn firma, door de rechtbank nu geschat op 7,2 biljoen, te gebruiken ten voordele van de Amerikaanse burgers, zoals Ronald Reagan dat van plan was.

De herkomst van de rest van de 15 biljoen, uitgegeven door de Federal Reserve in de jaren ’80 en ’90, is onduidelijk. Hooggeplaatste regeringsmedewerkers in de VS menen dat deze 8 biljoen de rest van het geld is dat Wanta met de roebelhandel verdiende, ofwel winsten die gemaakt werden nadat het geld van Wanta gestolen werd.

Uit verschillende interviews en geruchten valt te destilleren dat de diefstal en/of het gebruik voor speculatie het werk zijn van:

De familie Bush
De vrijmetselaarsloge ‘P2’, opererend vanuit Zwitserland en betrokken bij tientallen terroristische aanslagen in verband met ‘Operatie Gladio’
Mensen uit de omgeving van Wanta en de CIA

Wat dus ontbreekt is een legitieme bron van al dit geld. Technisch gezien bestaat het geld niet, aangezien er geen bewijs van is dat de Federal Reserve van New York het heeft uitgegeven of ontvangen, hoewel er wel duidelijk bewijs van is dat die bank het geld heeft overgemaakt naar de bank in Honkong, dit volgens de audit van 2010.

Het overmaken van de fondsen van Wanta – aangenomen wordt dus dat ze geen andere herkomst hebben, aangezien ze zijn terug te volgen naar de Federal Reserve, waar ze waren gedeponeerd in afwachting van uitbetaling op bevel van het Witte Huis in overeenstemming met de bevindingen van de rechtbank in Virginia – wordt nu ernstig bemoeilijkt door de 15 biljoen die zijn opgedoken in Schotland.

Ofwel is het allemaal van Wanta ofwel allemaal van de Amerikaanse regering. Het feit dat er in het geheel geen pogingen zijn gedaan om het geld veilig te stellen of juridische stappen zijn ondernomen om zoveel mogelijk terug te krijgen – genoeg om gehele staatsschuld van de VS te betalen – is een aanwijzing dat we te maken hebben met een criminele samenzwering die genoeg invloed heeft om de Amerikaanse regering aan de kant te schuiven. Of het een samenzwering is van de familie Bush, een autonome sectie van de CIA of een geheime organisatie zoals P2, eentje waarvan we het bestaan kunnen bewijzen of eentje waarvan we alleen vermoeden dat hij bestaat, is een heel ander verhaal.

Het totale gebrek aan maatregelen, in de VS of zoals gevraagd door Lord James in Brittannië, is op zichzelf al bewijs van de ernst en dringendheid van deze gebeurtenissen, en van de macht van een entiteit die een onderzoek weet te voorkomen wanneer zwart op wit kan worden aangetoond dat het geld is overgemaakt (naar Schotland). De documenten van Lord James samen met de 2.000 pagina’s van het gerechtshof in Virginia vormen meer dan genoeg eerstehands bewijs van witwaspraktijken, verduistering, terrorisme en erger.

Daar komt bij dat de Russische minister-president Poetin heeft laten weten dat hij wacht op een afgesproken 3% rente op de 7,2 biljoen die Wanta met de roebelhandel verdiende. Maar misschien wil Poetin nu wel rente over de volledige 15 biljoen? Zijn de regeringen van de VS en Rusland dan misschien wel geïnteresseerd in de reden waarom de Bank of Scotland dit geld overmaakte naar 20 Europese banken zonder toestemming en zonder getekende overeenkomsten, en zonder dat de regering van de VS deelde in de opbrengsten?

Het totale bedrag, in ieder geval de helft waarvan de Amerikaanse regering aanspraak op kan maken, samen met de rente zou de VS op slag uit de rode cijfers helpen. Maar wederom kijken we aan tegen media die massaal rechtszaak van Lee Wanta negeren en die massaal Lord James of Blackheath en het vele bewijs dat hij heeft negeren.

Sinds het optreden van Blackheath in het Hogerhuis is er niets gebeurd, alsof het bewijs van Blackheath zo gevaarlijk was dat de tijdspanne van zijn presentatie uitgegumd is door een mysterieuze goddelijke interventie.

Wat Wanta gevaarlijk maakt is het feit dat hij is begonnen zijn geld te verdelen, aan overheidsorganen, gemeenten en staten, wetshandhavers, en ze daarmee een reden geeft om het geld niet alleen te traceren voor hun eigen gebruik, maar ook om de betrokkenen te kunnen vervolgen.

Wanneer de Royal Bank of Scotland niet denkt dat ze wel eens de grootste terugvordering in de geschiedenis van de mensheid aan hun broek zouden kunnen krijgen konden ze binnenkort wel eens van een koude kermis thuiskomen.

 

http://www.veteranstoday.com/2012/02/21/intel-exclusive-trillion-dollar-terror-exposed/

http://www.zonnewind.be/2012/15-biljoen-james-blackheath-lee-wanta.shtml